ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Verkkotentit

Verkkotentti on oppimisympäristössä suoritettava sähköinen tentti.

Verkkotentin suorittaminen

Verkkotenttiin ilmoittaudutaan tentin järjestäjän ohjeiden mukaisesti.

Verkkotentti on yksilökoe, mikäli tentin järjestäjä ei ole muuta ohjeistanut. Se suoritetaan ilman ulkopuolisten henkilöiden suoraa tai välillistä apua.

Verkkotentti suoritetaan oppimisympäristössä sen suorittamiseen varattuna aikana.

Verkkotentin suorittamisen aikainen yhteydenpito ja viestintä ulkopuolisten henkilöiden kanssa on kielletty.

Tentin järjestäjä antaa ennen tenttiä tarkentavat ohjeet mahdollisista aineistoista, materiaaleista ja välineistä, joita tentin suorittamiseen saa käyttää.

Verkkotentin valvonta ja henkilötietojen käsittely

Centria valvoo verkkotenttien suorittamista käytettävissä olevin keinoin. Centria voi käyttää valvonnassa tietojärjestelmien keräämiä tietoja tai live-kuvaa.

Centria voi tarkistaa opiskelijan henkilöllisyyden tentin aikana.

Arkaluonteisia henkilötietoja ei käsitellä verkkotenttien valvonnan yhteydessä.

Opiskelijalla on ehdoton velvollisuus perehtyä ennen tenttiä annettuihin ohjeisiin ja noudattaa annettuja tenttiohjeita yksityiskohtaisesti.

Tenttiin osallistuva opiskelija tiedostaa, että Centria valvoo verkkotentin suorittamista ja verkkotenttiohjeiden noudattamista käytettävissä olevin keinoin.

Tenttivastaukset voidaan käsitellä plagiaatintunnistusohjelmalla.

Vilppi ja vilpin yritys tentissä on kielletty. Todistettu vilppi johtaa aina opintosuorituksen hylkäämisen ja voi johtaa kirjalliseen huomautukseen, kirjalliseen varoitukseen tai määräaikaiseen erottamiseen.

Seuraa meitä somessa: