ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Opiskelijan tuet

Tälle sivulle on koostettu tietoa opiskelijoille tarkoitetuista tuista. Yleisimmät opiskelijoiden tuet kuuluvat Kelan piiriin, mutta tukea voi saada myös Työllisyysrahastosta ja TE-palveluilta.

 

Silmälasipäinen nainen hymyilee leveästi ja katsoo kaukaisuuteen.

 

Opintotuki

Opintotuen tarkoituksena on turvata opiskeluaikainen toimeentulo. Opintotuen myöntämisen edellytyksinä ovat päätoiminen opiskelu, opintojen riittävä edistyminen ja taloudellisen tuen tarve. Opintotuki koostuu opintorahasta ja valtion takaamasta opintolainasta. Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea.

Lisätietoa opintotuesta https://www.kela.fi/opiskelijat

Lisätietoa yleisestä asumistuesta https://www.kela.fi/yleinen-asumistuki

Opintojen edistymisen seuranta

Jotta voit saada opintotukea, opintojesi pitää edistyä riittävästi. Jos opintosi eivät edisty riittävästi, Kela voi muuttaa tukesi määräaikaiseksi tai lakkauttaa sen kokonaan. Kela voi myös periä sinulta tukea takaisin, jos sinulla on ollut opintosuorituksia erityisen vähän ja olosuhteistasi ilmenee, että tarkoituksesi ei ole ollut opiskella.

Opintojen edistymistä pidetään riittävänä, kun opiskelijalla on opintosuorituksia lukuvuoden aikana tai koko opiskeluaikana keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti ja lukuvuoden ajalta vähintään 20 opintopistettä tukikuukausien määrästä riippumatta (vähimmäissuoritusvaatimus).

Lisätietoa korkeakouluopintojen edistymisestä www.kela.fi/opintojen-edistyminen-korkeakouluopinnot

Opiskelijan omat tulot

Tulosi vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa voit nostaa opintotukea. Sinun pitää itse huolehtia siitä, etteivät vuositulosi ylitä vuositulorajaasi.

Lisätietoa opiskelijan omien tulojen vaikutuksista opintotukeen www.kela.fi/opintotuki-omat-tulot

Ateriatuki

Korkeakouluopiskelijat ovat oikeutettuja alennukseen aterian hinnasta ravintoloissa, jotka ovat ateriatuen piirissä. Opiskelijaravintola vähentää tuen aterian hinnasta, eli maksat ateriastasi tuen verran vähemmän. Alennushintaisen aterian saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä Kelan ateriatuen piiriin kuuluvat ravintolat löydät Kelan opiskelijaravintolahausta.

Tukea voi saada myös

Kelan yhteystiedot

Muut tuet

Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto myöntää aikuiskoulutustukea, jota voivat saada työelämässä olevat palkansaajat ja yrittäjät, joilla on yhteensä vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa. Aikuiskoulutustuki edellyttää aina päätoimista opiskelua.

Lisätietoja ja hakulomakkeita https://www.tyollisyysrahasto.fi/

Työttömyysetuudella tuettu opiskelu

Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua, kuten tutkinnon suorittamista yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Lisätietoa TE-toimistosta ja verkosta https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html

Seuraa meitä somessa: