ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Turvallisuus Centria-ammattikorkeakoulussa

Centria-ammattikorkeakoulun turvallisuustoiminnan tarkoituksena on taata organisaation toiminta kaikissa mahdollisissa normaaliolojen häiriötilanteissa sekä uhka- ja kriisitilanteissa. Työskentely- ja opiskeluturvallisuutta edistetään osana ammattikorkeakoulun vastuullista johtamista.

Centria-ammattikorkeakoulussa turvallisuus jakaantuu henkilöturvallisuuteen sekä kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuteen. Henkilöturvallisuudella tarkoitetaan Centria-ammattikorkeakoulussa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin kohdistuvien riskien hallintaa. Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuudella tarkoitetaan turvallisuussuunnitteluun pohjautuvia rakenteellisia ja teknisiä turvallisuutta ylläpitäviä ratkaisuja mm. turvallisuusvalvontaa, joka esimerkiksi mahdollistaa ratkaisuja, joilla voidaan suojata ja valvoa toimintoja tarvittavin osin kaikkina vuorokauden aikoina sekä ohjata henkilöiden kulkua kiinteistössä.

Ammattikorkeakoulussa toimii turvallisuustyöryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida ammattikorkeakoulun turvallisuuden hallintaa ja turvallisuustyötä. Turvallisuusvastaava johtaa ja koordinoi sekä edistää toiminta-alueensa turvallisuustoimintaa. Turvallisuusasiantuntija tukee ja kehittää yhdessä turvallisuusvastaavan kanssa oman (vastuu)alueensa turvallisuusasioita. Turvallisuustyöryhmän toimintaa johtaa turvallisuuspäällikkö. Turvallisuuspäällikkö johtaa ja koordinoi koko ammattikorkeakoulun turvallisuustoimintaa ja toimii yhteyshenkilönä viranomaisiin päin.

Turvallisuusohjeita

Kokkolan koulupoliisi, Juha Puurula, juha.puurula@poliisi.fi, p. 029 5447718

Turvallisuuspäällikkö Risto Puskala, p. 044 725 0325

 

Toimipisteiden turvallisuusvastaavat ja -asiantuntijat

 

Kokkola ja Pietarsaari

Ilkka Rasehorn, p. 040 808 5105, turvallisuusvastaava

Talonpojankatu 2: Tuomas Tasala, p. 044 725 0413, Kai Nyman p. 044 725 0304, turvallisuusasiantuntijat
Pitkänsillankatu 16: Ulla Roiko-Jokela p. 044 725 0782, turvallisuusasiantuntija
Runeberginkatu 8: Sara Åhman p. 040 729 9973, turvallisuusasiantuntija
Teknologiakatu 7: Mervi Liesi p. 050 469 4782, turvallisuusasiantuntija

 

Ylivieska

Esa Isokoski, p.044 449 2510, turvallisuusvastaava

Vierimaantie 7: Timo Taari p. 044 449 2710, turvallisuusasiantuntija
Joutsentie 11: Timo Taari p. 044 449 2710, turvallisuusasiantuntija

Ammattikorkeakoulussa on laadittu toimipistekohtaiset kriisitoimintaohjeet sekä kiinteistökohtaiset pelastussuunnitelmat.

Ammattikorkeakoulu pitää tärkeänä kriisihallintavalmiuksien ylläpitoa sekä normaaliolojen häiriötilanteiden sekä uhka- ja kriisitilanteiden ennaltaehkäisyä, joka koostuu kolmesta osa-alueesta: varhainen puuttuminen, huolen ilmaisu ja huolesta mahdollisesti nousseen uhan arviointi. Ennaltaehkäisyyn ja varautumiseen kuuluu niin henkisen hyvinvoinnin ylläpito, kuin onnettomuuksienkin ennaltaehkäisy. Ennaltaehkäisyn ja varautumisen tavoitteena on tunnistaa ja havaita varhaisessa vaiheessa ne tilanteet tai yksilön oireet, jotka saattavat johtaa pahimmassa tapauksessa uhka- ja kriisitilanteeseen.

Kriisinhallintavalmiuksien ylläpito on ensiarvoisen tärkeä ennaltaehkäisyn ja varautumisen keino. Jokaisen ammattikorkeakoulun henkilöstön jäsenen ja opiskelijan tulee tietää:

  • mitä pitää tehdä kriisin kohdatessa,
  • kuka tekee mitä ja
  • mistä saa lisäapua.

 

Ammattikorkeakoulun toimipisteissä järjestetään säännöllisin väliajoin (vähintään1 krt vuodessa) turvallisuuskoulutuksia ja poistumisharjoituksia opiskelijoille ja henkilökunnalle. Erilaisiin harjoituksiin kannattaa osallistua aktiivisesti, sillä vain harjoittelemalla osaa toimia äkillisissä vaara- tai uhkatilanteissa oikein.

Seuraa meitä somessa: