ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Opiskelijapalautteet

Opiskelija istuu nurmikolla puuhun nojaten ja kirjoittaa muistiinpanoja vihkoon.

 

Opintojaksopalaute

Opiskelija voi antaa palautetta opintojaksosta suoraan opettajalle ja samalla käydä vuorovaikutteista keskustelua opetuksen kehittämisestä. Opintojaksopalauteessa opiskelija voi antaa palautetta niin opintojakson sisällöstä kuin sen toteuttamisesta.

 

Opiskelijoiden hyvinvointikysely

Hyvinvointikysely toteutetaan joka toinen vuosi kaikille opiskelijoille.

 

Valtakunnallinen vamistumisvaiheen opiskelijapalautekysely (AVOP)

Valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyyn vastaa jokainen valmistuva opiskelija. Kyselyssä opiskelija arvioi ja antaa palautetta toteutuneesta koulutuksesta. Tuloksia hyödynnetään sekä Centriassa että valtakunnallisesti koulutuksen ohjauksessa ja rahoituksessa.

Opiskelija on itse viime kädessä vastuussa oppimisestaan ja haluamme tukea kaikilla mahdollisilla keinoilla opiskelijan yksilöllistä oppimista. Henkilökohtaisissa opetussuunnitelmissa (HOPS) huomioidaan myös yksilöllinen oppimisen näkökulma ja jo opiskelun alkuvaiheessa opiskelijoita kannustetaan arvioimaan omia oppimistapoja ja -käytänteitä. Näitäkään tietoja ei kerätä vain keräämisen vuoksi, vaan tavoitteenamme on aidosti kehittää opetusta niin, että se tukisi parhaalla mahdollisella tavalla tuloksellista oppimista.

Käyttäkää eri palautteenantomahdollisuuksia hyväksenne, sillä vain aktiivisesti asioita esiin nostamalla voi mahdollisiin epäkohtiin saada parannusta.

Seuraa meitä somessa: