ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Opiskelijan rooli laadunvarmistuksessa

Ammattikorkeakoulu tarjoaa korkeatasoista koulutusta ajanmukaisissa oppimisympäristöissä sekä edistää tuloksellista oppimista, jota tuetaan laadukkaalla opetuksella ja ohjauksella. Onnistuaksemme tavoitteissamme opiskelijoiden ääntä halutaan kuulla mahdollisimman laajasti.

Ammattikorkeakoulun tehtävänä on tuottaa osaamista yhä vaativampiin ja moninaisiin elinkeino- ja työelämän tarpeisiin. Tämä vaatii opetuksen, opetussisältöjen sekä oppimisympäristöjen jatkuvaa kehittämistä. Opetuksen laadun, käytettyjen opetusmenetelmien sekä oppimisympäristöjen toimivuuden arvioinnissa opiskelijat ovat keskeisessä roolissa.

Opiskelijalla on oikeus ja myös velvollisuus antaa palautetta opetuksen laadusta, sillä vain sitä kautta voi vaikuttaa opetuksen kehittymiseen. Opiskelijalla on ammattikorkeakoulussa useita mahdollisuuksia ja kanavia antaa palautetta opetuksen laadusta.

Seuraa meitä somessa: