ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Luokassa opettaja seisoo ryhmän edessä. 

 

Uusien opiskelijoiden lukuvuodelle ilmoittautuminen

Uudet opiskelijat tekevät lukuvuodelle ilmoittautumisen opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Aloittava opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ainoastaan lakisääteisin perustein:

 1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
 3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Poissaolon lakiperusteisuus tulee todentaa asianmukaisin dokumentein. Poissaolleeksi ilmoittautunut aloittava opiskelija saa sähköpostiinsa linkin E-lomakkeelle, jonka kautta voi lähettää poissaoloon liittyvän todistuksen. Halutessaan opiskelija voi toimittaa dokumentin Centria-ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin postitse (Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola) tai sähköpostitse (hakijapalvelut@centria.fi). Syksyllä alkavien koulutusten osalta todistus tulee toimittaa 31.8. mennessä ja kevätkaudella alkavien koulutusten osalta 31.12. mennessä.

 

Jatkavat opiskelijat

 • Jatkavat opiskelijat ilmoittautuvat Pepin kautta seuraavalle lukuvuodelle (1.8.–31.7.) läsnä-tai poissaolevaksi.     
 • Ilmoittautumisaika on 1.4.–31.7.
 • Jos opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi lakisääteisellä syyllä, tulee hänen toimittaa poissaolostaan tarvittava todistus määräaikaan mennessä. Todistus toimitetaan Pepistä löytyvän E-hakemuksen kautta.
 • Muuntokoulutuksessa opiskelevalla ei ole poissaolo-oikeutta, koska koulutukset eivät käynnisty vuosittain.
 • Opiskelija voi muuttaa kevätlukukauden ilmoittautumistietoaan 1.12.–31.12 välisenä aikana. Tiedon muuttaminen tehdään E-hakemuksella, joka löytyy Pepistä.

 

Harkinnanvaraisella lisäajalla (jatkoajalla) opiskelevat

Harkinnanvaraisella lisäajalla (jatkoajalla) opiskelevat eivät tee ilmoittautumista Pepin kautta. Opiskelijat kirjataan läsnäoleviksi jatkoaikahakemukseen tehdyn päätöksen mukaisesti jäljellä olevalle opiskeluajalle. Poissaolo-oikeutta ei ole.

 

Poissaolevaksi ilmoittautuminen

Ennen 1.8.2015 aloittaneet

 • Opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi korkeintaan kahdeksi vuodeksi (neljäksi lukukaudeksi).
 • Poissaolo ei kuluta opiskeluaikaa. Poissaolevaksi ilmoittautuminen ei edellytä erityistä syytä.

1.8.2015 jälkeen aloittaneet

 • Opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi korkeintaan yhdeksi vuodeksi (kaksi lukukautta) ilman erityistä syytä. Poissaolo ei kuluta opiskeluaikaa.
 • Opiskelija voi lisäksi ilmoittautua poissaolevaksi lakisääteisen syyn perusteella missä tahansa vaiheessa opintoja.
 • Lakisääteisellä syyllä tapahtuva poissaolo ei kuluta opiskeluaikaa eikä opiskelijan kahden lukukauden mittaista poissaolo-oikeutta (poissaolo ilman erityistä syytä).
 • Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä, vaan poissaolon syystä tulee toimittaa todistus opintotoimistoon määräaikaan mennessä: syyslukukauden osalta 31.8 mennessä ja kevätkauden osalta 31.12. mennessä. Poissaolotodistukset toimitetaan E-hakemuksella, joka löytyy Pepistä.

 

Poissaolon lakisääteiset syyt

 • Armeija
 • Siviilipalvelus
 • Äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa
 • Sairaus tai vamma, joka estää opintojen aloittamisen (huom! vain aloittavilla opiskelijoilla)

 

Poissaolon todistukset

 • Palvelukseenastumismääräys
 • Todistus siviilipalveluksesta
 • Lääkärintodistus raskaudesta
 • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta (huom! kotihoidon tuki ei oikeuta poissaoloon) 
 • Todistus sairaudesta tai vammasta, joka estää opintojen aloittamisen (huom! vain aloittavilla opiskelijoilla)

 

Yhteys opintotoimistoon

 • Aina kun ilmoittaudutaan poissaolevaksi lakisääteisellä syyllä. Pelkkä opiskelijan Peppiin tekemä poissaoloilmoittautuminen ei riitä. Tarvitaan todistus, jonka perusteella poissaolo voidaan päivittää lakisääteisellä syyllä tapahtuvaksi. Todistus toimitetaan E-hakemuksella, joka löytyy Pepistä.
 • Aina jos poissaolevaksi ilmoittautuminen ei onnistu Pepin kautta.
 • Aina jos ilmenee ongelmia ilmoittautumisen kanssa.
 • Ongelmatilanteissa tulee ottaa välittömästi ilmoittautumisajan sisällä yhteys opintotoimistoon (opintotoimisto@centria.fi).

 

Opiskeluoikeuden menettäminen

 • ilmoittautumisen laiminlyönti johtaa opiskeluoikeuden menetykseen
 • opiskelija menettää oikeuden opintojen suorittamiseen, opinto- tai ateriatukeen sekä opiskelija-alennuksiin  
 • opiskeluoikeus päättyy 31.7 ja käyttäjätunnus lukittuu 14 vuorokauden jälkeen
 • opiskeluoikeuden menettäneellä ei ole enää pääsyä ammattikorkeakoulun sähköpostiin tai muihin verkkopalveluihin.

 

Opiskeluoikeuden palauttaminen

 • Opiskeluoikeuden menettänyt opiskelija voi hakea opiskeluoikeuden palautusta
 • Opiskeluoikeus voidaan palauttaa, jos opiskeluaikaa on jäljellä
 • Ne lukukaudet, jolloin opiskelijan opiskeluoikeus ei ole ollut voimassa, lasketaan opiskelijalle poissaololukukausiksi. Kun sallitut poissaolo-kaudet on käytetty, ilmoittautumisvelvollisuuden laimin lyönnin jälkeen kulunut aika kuluttaa opiskelijan käytettävissä olevia läsnäolokausia.
 • Opiskeluoikeus palautetaan pääsääntöisesti seuraavan kuukauden alusta, ja kyseinen syksy- tai kevätlukukausi lasketaan kokonaisuudessaan käytetyksi. 
 • Opiskeluoikeuden palautus haetaan sähköisellä lomakkeella
 • Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu (Asetus ammattikorkeakouluista 1440/2014 §3),
 • Käsittelymaksu maksetaan verkkomaksuna hakemuksen lähettämisen yhteydessä. Maksun suorittamistavat ovat suomalaiset verkkopankkitunnukset, VISA, MasterCard tai MobilePay.
 • Hakemuksen tallennus ja maksaminen tehdään samalla kerralla.


» Hae opiskeluoikeuden palautusta

Seuraa meitä somessa: