ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Esteetön opiskelu

Esteettömällä opiskelulla tarkoitetaan korkeakoulun fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokaisella opiskelijalla on ominaisuuksistaan riippumatta mahdollisuus oppia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Oppimisympäristön esteettömyys ja opetuksen saavutettavuus on erityisen tärkeää niille opiskelijoille, joilla on jokin vamma tai oppimisen vaikeuksia, kuten lukihäiriö, matematiikan vaikeuksia tai kielten oppimiseen liittyviä vaikeuksia, ja niille, jotka kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin.

Centria-ammattikorkeakoulussa kehitetään opiskelun ja opetuksen saavutettavuuteen liittyviä palveluja aktiivisesti. Ammattikorkeakoulu on mukana kansallisessa Esteetön korkeakoulu -verkostossa.

Opintojen saavutettavuuteen ja esteettömään opiskeluun liittyviä asioita hoitaa koko henkilöstö. Lisätietoja esteettömästä opiskelusta antavat yksiköiden opintosihteerit.

Centria-ammattikorkeakoulun esteettömyysoppaaseen on koottu asiaa fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta esteettömyydestä sekä opiskeluun liittyvien vaikeuksien tunnistamisesta ja tukemisesta.

Seuraa meitä somessa: