ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Global Talent

“A student who has been rewarded the Global Talent badge has gained exceptional global competence during his/her university studies. A period abroad has fostered the student’s persistence, curiosity and courage. The student is adaptable, has proven problem-solving skills, and has developed multicultural team-working skills. The student has an interest in global issues and has created international networks.”

 

What is Global Talent? Check out the new webpages: https://globaltalent.fi/ 

 

Global Talent OB

Global Talent Open Badge (Global Talent) on virtuaalinen osaamismerkki, jonka avulla voit tuoda näkyväksi sitä osaamista, mitä olet opintojesi aikana kehittänyt ja kerryttänyt. Global talent osaamismerkin omistajalla on vahvaa kansainvälistä osaamista. Osaaminen jakautuu kolmeen eri kategoriaan: 1. Kielet ja viestintä 2. Kulttuurienvälinenviestintä ja kompetenssi sekä 3. Kansainvälinen kokemus ulkomailla.

Kansainvälisenä osaajana olet: 

 • kerännyt vahvan kulttuurienvälisen osaamisen opintojesi aikana 
 • sinnikäs, utelias ja rohkea 
 • sopeutuvainen uusiin ympäristöihin 
 • ongelmanratkaisukykyinen 
 • taitava työskentelemään monikulttuurisissa työryhmissä
 • kiinnostunut globaaleista kysymyksistä 
 • osa kansainvälisiä verkostoja 
 • asenteeltasi Osaan ja pystyn!

 

Open Badge on digitaalinen osaamismerkki, jonka avulla voi tunnistaa ja tunnustaa eri tavoin kertynyt, jo olemassa oleva osaaminen. Merkki kertoo osaamisen lisäksi kriteerit, joiden perusteella osaamismerkki on myönnetty. Osaamismerkin saaja voi esitellä merkkejä erilaisissa palveluissa (LinkedIn, CV) ja se myönnetään aina todennetun osaamisen pohjalta. Open Badge auttaa opiskelijaa tulemaan löydetyksi ja työnantajia löytämään opiskelijan! Lisätietoa kritereistä täältä. Linnkki Competences and Skills osioon.

 

Global Talent opinnoissa

HOPS:ia tehdessäsi, tee valintoja, jotka tekevät sinusta Global Talentin

 • suorita osa tutkinnostasi vieraalla kielellä (25 op)
 • opiskele vieraita kieliä (min 6 op)
 • perehdy kulttuurienvälisen osaamisen kehittämiseen (min. 3 op)
 • valitse kansainvälistä näkökulmaa sisältäviä ammattialan kursseja (min. 5 op)
 • opiskele tai harjoittele ulkomailla (min. 3 kk vaihto-opinnot tai 2 kk työharjoittelu)

Voit kehittää näitä työelämässäkin tärkeitä taitoja valitsemalla globaaleja osuuksia opintoihisi Centriassa tai vaikka Campusonline:in tarjonnasta, sekä osallistumalla opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun ulkomailla.

On tärkeää aloittaa opintojen suunnittelu ja toteutus ajoissa, jotta voit varmistaa että saat suoritettua esim. 25 opintopistettä englanniksi. Global talent vaatii kulttuurienvälisen viestinnän opintojakson suorittamisen (Intercultural Competence). Opintojakso on tarjolla muutamissa Centrian koulutusaloissa. Jos se ei löydy omasta koulutusohjelmastasi, voit osallistua kurssille Campusonline:in tarjonnasta tai vaihdossa. Global talent on myös ollut yhden lukukauden opiskeluvaihdossa tai suorittanut työharjoittelussa ulkomailla min. 2 kk. Vaihto on myös tärkeä suunnitella sopivaan kohtaan omassa HOPS:issa. 

Global Talent OB on kehitetty yhteistyössä työelämän (Kauppakamarin), työnantaja- ja opiskelijajärjestöjen sekä Aalto Yliopiston, Metropolia AMK, Savonia AMK sekä Turun AMK:n kanssa. Global Talent on jo käytössä monissa suomalaisissa korkeakouluissa.

 

Global Talent criteria (requirements)

Global talent is not just a virtual certificate but also an academic quality label. In order to be able to reward the student with Global talent, we need to be sure that the student has developed his/her qualities.

The student needs to fulfil the competencies of these three categories:

 • Language and Communication

 

You have/can:

 • Professional level communication skills in English.
 • use English or another foreign language in a professional setting by completing min. 25 ECTS credits of academic course work in English
 • an ability to use additional language(s) in everyday life
 • developed your presentation skills by sharing about the international experience for other students in events or social media.

 

Intercultural Competence

You have/are:

 • completed min. 3 ECTS academic courses in intercultural competence.
 • able to pay attention to key cultural factors & can explain what is needed to operate appropriately and efficiently with people from different cultural backgrounds.
 • taken a minimum of 5 ECTS credits of professional courses with a global perspective within your own field.

 

International Experience Abroad

You have:

 • completed a min. 3-month student exchange or a min. 2-month work placement abroad.
 • International students: you can count your study in Finland into these criteria.

 

Global Talentin hakeminen

Global talent myönnetään opiskelijalle, joka on suoriutunut kaikista osa-alueista (kielet ja viestintä, kulttuurienvälinen viestintä ja kompetenssi sekä kansainvälinen kokemus ulkomailla. Opinnot voivat olla suoritettuja Centriassa tai toisessa korkeakoulussa Suomessa tai ulkomailla. Opiskelija voi siis hyödyntää myös Campusonline:in tarjontaa. www.campusonline.fi

Opiskelija liittää hakemukseensa tarvittavat todistukset, esim. opintosuoritusote ulkomaisesta korkeakoulusta, työharjoittelutodistus, mahdollisesti kielitodistus tai lyhyt video.  

Linkki hakulomakkeeseen

Lisätietoa: Linda Krokfors, linda.krokfors@centria.fi, +358 44 725 0406

Seuraa meitä somessa: