ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Averkon verkko-opinnot

Centrian tutkinto-opiskelijoilla sekä polkuopiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan eOppimiskeskus Averkon kautta. Averkolla on ollut jo yli kaksikymmentä vuotta kiinteä osa Centriaa ja se on sekä kansallisesti että kansainvälisesti tunnettu verkko-opetuksen laadukkaana tuottajana, kehittäjänä ja tutkijana.

Averko tuottaa ja toteuttaa kolme kertaa vuodessa Centrian yhteiset verkko-opinnot. Verkko-opinnot eivät ole täysin ajasta ja paikasta riippumattomia, mutta opiskelu on huomattavasti joustavampaa kuin lähiopetus. Virtuaalinen luokkahuone on käytettävissä 24/7 ja opiskella voi mistä tahansa, kunhan käytettävissä on toimiva nettiyhteys. Opintojen aloituspäivä ja kesto on määritelty, mutta monilla opintojaksoilla opiskelija voi halutessaan suoriutua opinnoistaan myös nopeammin.

Averkon ilmoittautumisen alkamisesta informoidaan Centrian opiskelijoita käyttämällä tavallisia ammattikorkeakoulun infokanavia (sähköposti, Tuudo jne.). Tutkinto- ja polkuopiskelijat ilmoittautuvat aina opintoihin Pepin kautta. Opiskelijan kannattaa huomioida, että Averkon opintoja tarjotaan myös avoimen ammattikorkeakoulun, muiden ammattikorkeakoulujen sekä toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. Ryhmät täyttyvät siis todella nopeasti. Siksi kannattaa ilmoittautua haluamilleen opintojaksoille heti ilmoittautumisajan alkaessa. Toistaiseksi jälki-ilmoittautumisia ei voida käsitellä eikä käytössä ole varasijajärjestelmää.

Opintoihin ilmoittautunut saa sähköpostiinsa Averkon ohjeen sekä kirjautumisohjeet noin viikkoa ennen opintojen aloitusta. Ulkopuolisille opiskelijoille lähetään tunnukset 1-2 arkipäivää ennen alkamispäivää. Centrian opiskelijat kirjautuvat oppimisympäristöön omilla tunnuksillaan. Aloituspäivänä opiskelijat saavat sähköpostiinsa opintojakson tutoropettajan aloitusinfon, jossa ohjeistetaan opintojen aloitukseen. Tämän jälkeen opiskelu siirtyy oppimisympäristöön, minkä kautta myös viestittely opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa tapahtuu. Kuukausi opintojen päättymisen jälkeen opintojakson arvosana on luettavissa Peppi-järjestelmästä.

Averkon tarjonnassa on yli 70 opintojaksoa kaikilta Centrian koulutusaloilta. Englanninkielisiä opintoja on tarjonnassa 25 opintojaksoa. Averko mahdollistaa opiskelun myös kesän aikana. Käytä hyväksesi siis tilaisuus kerryttää opintopisteitä nopeammassa tahdissa ja ehkäpä valmistua jopa hieman aikaisemmin.

Lue lisää Averkon verkko-opinnoista osoitteessa https://web.centria.fi/hakijalle/averko. Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä averko@centria.fi.

Seuraa meitä somessa: