ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Vapaasti valittavat opinnot sosiaali- ja terveysalalla

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoilla vapaasti valittavien opintojen laajuus on 3 opintopistettä, sosionomiopiskelijoilla puolestaan 5 opintopistettä. Vapaasti valittavia opintoja voi suorittaa esimerkiksi seuraavasti:

Kirjapaketit
Kirjapaketin suorittaminen uusintakoepäivinä tai erillisen ohjeen mukaan

Opiskelijatutorointi ammattikorkeakoulussa
Aktiivinen osallistuminen tutorkoulutukseen ja tutortoimintaan (2–3 op)

Yhdistystoiminta ammattikorkeakoulussa
Aktiivinen toiminta opiskelijayhdistyksessä (2–3 op)

Kehitystyö ammattikorkeakoulussa
Aktiivinen osallistuminen ammattikorkeakoulun tiimien toimintaan (2 op)

Tiimityöskentely ja osallistuminen projekteihin
Aktiivinen osallistuminen projektityöskentelyyn, sopivasta projektista opettajan kanssa sopiminen (2 op)

Sosiaali- ja terveysalan työkokemus opiskeluaikana
Vähintään 3 viikkoa työskentelyä erillisen ohjeen mukaan (esim. kesätyöt), tehtäväraportin laatiminen (2 op),

Vapaaehtoistyö; harrastustoiminta
Säännöllinen ja tavoitteellinen vapaaehtoistyö tai harrastustoiminta sekä perusteltu selostus siitä, miten ko. toimintoja voi hyödyntää nykyisessä opiskelussa ja tulevassa työssä, perustellun anomuksen laatiminen (2 op)

Centria Open Café -passi
Osallistuminen 12 kertaa 1–2 tunnin luentoon tai tapahtumaan (1 op)

Sosiaali- ja terveysalan opintopäivät
1 pv (vähintään 6 tuntia) osallistuminen ja kattava, kirjallisten ohjeiden mukaan tehty raportti (1 op) (Huom! 1 op edellyttää 26 tuntia opiskelijan työskentelyä)

Huomioithan, että luennot tai opintopäivät eivät voi kuulua pakollisiin opintoihin. Yhdestä suorituksesta ei voi saada kahta suoritusmerkintää.

Muissa ammattikorkeakouluissa, avoimessa yliopistossa, kesäyliopistossa suoritetut korkeakouluopinnot
Hyväksytään vapaasti valittaviin opintoihin, anomus ja todistusjäljennökset

Averko- ja CampusOnline-opinnot

  • amk-opiskelijalle ilmaisia
  • käynnistyvät kolme (3) kertaa vuodessa
Seuraa meitä somessa: