Vapaasti valittavat opinnot

Jokaiseen koulutukseen sisältyy vapaasti valittavia opintoja. Vapaasti valittavien opintojen määrä vaihtelee koulutuksittain 3 -15 op. Vapaasti valittavat opinnot voivat olla mitä tahansa ammattikorkeakoulu- tai yliopistotason opintoja ja näihin voidaan huomioida myös aiemmat korkeakoulutason opinnot.

Vapaasti valittavia opintoja voi suorittaa oman tai Centrian muiden koulutusten tarjonnasta, Averkosta tai Campusonlinesta.

Open Café -passi

Verkostoitumisen edistämiseksi, ajankohtaisten asioiden ja tutkimusten seuraamiseksi sekä opiskelijan hyvinvoinnin edistämiseksi opiskelijoita kannustetaan osallistumaan yhteisiin tilaisuuksiin ja seminaareihin. Open Café -passin tilaisuudeksi käy jokin vähintään kahden oppitunnin mittainen tapahtuma: se voi olla seminaari, rekrytointitapahtuma, erikoisluento, joka ei sisälly normaaliopetukseen, konsertti jne. Tilaisuus voi olla Centria-ammattikorkeakoulun järjestämä tai jonkin muun tahon järjestämä.

Tilaisuuksiin osallistumisesta voi pyytää tilaisuuden vastaavalta merkinnän Open Café -passiin. Kun passi on täynnä (= 12 merkintää) saa tästä yhden opintopisteen vapaasti valittaviin opintoihin. Täysi Open Café -passi tulee toimittaa opinto-ohjaajalle tai opettajatutorille, joka toimittaa tiedon opintopisteen kirjaamisesta opintotoimistoon.

Open Café -passeja saa Kokkolassa opinto-ohjaajien työhuonetta vastapäätä olevista esitetelineistä ja opintotoimistosta sekä Ylivieskassa ja Pietarsaaressa aulatilojen esitetelineistä, opinto-ohjaajalta tai opintoneuvojilta.

 

Centrian opiskelijat istuvat kampuksella ja hymyilevät ja juttelevat iloisesti toistensa kanssa.

Seuraa meitä somessa: