ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte

Opinnäytetyö on soveltavan tutkimus- ja kehitystyön luonteinen opintojakso. Opiskelijan on opinnäytetyötä tehdessään osoitettava perehtyneisyyttä opiskeltavan koulutuksen ongelmakokonaisuuteen sekä suoritettava hyväksyttävästi kypsyysnäyte. Opinnäytetyön laajuus ammattikorkeakoulututkinnossa on 15 op ja ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa 30 op.

Opinnäytetyö osoittaa opiskelijan kyvyn ymmärtää, soveltaa ja tuottaa asiantuntijatason tuloksia omalla ammattialallaan. Parhaimmillaan opinnäytetyö toimii siltana opiskelijan siirtyessä ammattikorkeakoulusta työelämään.

Opinnäytetyö osoittaa opiskelijan osaavan viestiä ja kertoa ammattiinsa liittyvistä asioista sekä yleisölle että oman alansa muille toimijoille. Opinnäytetyö antaa myös valmiuksia jatko-opintoihin.

Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa sekä englanninkielisissä koulutuksissa englannin kielen taitoa.

Opinnäytetyöohjeeseen pääset tutustumaan täällä.

 

Nainen kirjoittamassa muistiinpanoja.

Seuraa meitä somessa: