Kieliopinnot Centria-ammattikorkeakoulussa

Centria-ammattikorkeakoulussa voit opiskella yhteisten englannin-, ruotsin- ja suomenkielisen viestintäopintojaksojen lisäksi seuraavia kieli-, viestintä- ja kulttuuriopintojaksoja:

 

Valinnaiset kieliopinnot (3 - 6 op)

 • Japanin kielen perusteet 6 op
 • Espanjan perusteet 6 op
 • Ranskan kielen perusteet 6 op
 • Saksan kielen perusteet 6 op
 • Venäjän kielen perusteet 6 op
 • Saksan kielen jatkokurssi 3 op
 • Ranskan kielen jatkokurssi 3 op
 • Espanjan kielen jatkokurssi 3 op

 

Syventävät opinnot, ruotsi ja englanti (3 op)

 • Writing Skills 3 op
 • Professionally Speaking 3 op
 • Business Communication 3 op
 • Fördjupad svenska 3 op

 

Kieli- ja kulttuuriopinnot (1–3 op)

 • Getting Local and Global 3 op
 • Intercultural Studies 1–3 op
 • Finnish Society and Culture 3 op
 • Finnish Club 1–2 op
 • Study with a Native Speaker – Tandem Language Learning 2 op

 

Centria-ammattikorkeakoulun kielten ja viestinnän opetus pohjautuu valtakunnallisiin Kielten ja viestinnän opetuksen käytäntösuosituksiin https://kivifoorumi.files.wordpress.com/2015/10/kielten-ja-viestinnc3a4n-opetuksen-kc3a4ytc3a4ntc3b6suositukset-ammattikorkeakouluissa.pdf.

Näihin suosituksiin perustuen Centria-amk on laatinut omat kielten ja viestinnän opetuksen yhteiset käytänteensä (https://optima.discendum.com/learning/id652/bin/user?rand=64152).

Osaamistavoitteet ja arviointi opintojaksoille noudattavat Eurooppalaista viitekehystä (CEFR) https://www.coe.int/lang-CEFR.

Seuraa meitä somessa: