ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

HOPS-keskustelut Centria-ammattikorkeakoulussa

Opiskelijan aloittaessa opinnot, hänet lisätään oman koulutusalansa opiskelijaryhmään. Opiskelijaryhmällä on oma tutoropettaja, joka pitää ryhmälleen säännöllisiä tutortunteja ensimmäisen vuoden aikana, opintoihin ja työharjoitteluun liittyvissä asioissa. Tutoropettaja ohjaa ja tukee opiskelijaa opintojen aikana, jotta hänen opintonsa etenisi määrätietoisesti opiskelijan HOPS:in mukaisesti.

Tärkeänä osana opintojen etenemistä on opiskelijan ja tutoropettajan HOPS-keskustelu. HOPS-keskustelu käydään opintojen 1., 2. ja 3. vuoden aikana.

Ensimmäinen HOPS-keskustelu

Ensimmäinen HOPS-keskustelu käydään oman tutoropettajan kanssa ensimmäisen lukukauden aikana ja keskustelussa on pohjana HOPS 1 -lomake.

Ensimmäisen HOPS-keskustelun aiheita ovat:

  • aikaisemmat opinnot ja työkokemus (koulutustausta, mahdollinen työkokemus, jota voisi hyödyntää opinnoissa AHOT, vaihto-opiskelu suunnitelmat)
  • oppiminen ja opiskelu (vahvuudet ja mahdolliset haasteet oppimisessa)
  • opiskelijan kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet (uratoiveet, kehityskohteet, opiskelu-ajan toiveet)

Toisen vuoden HOPS-keskustelu

Toisen vuoden HOPS-keskustelu perustuu opiskelijan opintoihin ja senhetkiseen HOPS:iin sekä HOPS 2 -lomakkeeseen.

Toisena opiskeluvuotena HOPS-keskustelun aiheita ovat:

  • oppiminen ja opiskelu (opintojen edistyminen, oppimistavoitteet, opinnoissa viihtyminen)
  • urasuunnittelu (mitä osaamista tarvitaan suunnittelemallasi alalla, miten saavutat tarvittavan osaamisen?)
  • ohjaus
  • opinnäytetyö (kiinnostuksen aiheet, aikataulu toiveet)

Kolmannen vuoden HOPS-keskustelu

Kolmantena opiskeluvuotena HOPS-keskusteluissa syvennytään etenkin seuraaviin aiheisiin:

  • opiskelu
  • tulevaisuuden suunnitelmat ja työelämä
  • suunnitelmasi valmistumisen suhteen

Opiskelija tulisi valmistautua HOPS-keskusteluihin vastaamalla HOPS 1-3 -lomakkeiden kysymyksiin etukäteen.  

HOPS kattaa koko opiskeluajan ja sisältää myös urasuunnittelun. Opintojen edetessä ja opiskelijan elämäntilanteiden muuttuessa (esim. kansainvälinen vaihto, asevelvollisuuden suorittaminen, äitiys- tai sairausloma) henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa päivitetään vastaamaan vallitsevaa tilannetta.

Seuraa meitä somessa: