ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS)

Opinnot Centriassa rakentuvat opiskelijan koulutusohjelman opintokokonaisuuteen. Jokaisella opiskelijalla on henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jonka opiskelija tekee opintojen alussa. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman avulla opiskelija suunnittelee ja toteuttaa opintojaan, sekä seuraa opintojensa etenemistä. HOPS laaditaan opiskelijan oman koulutuksen opetussuunnitelman (OPS) pohjalta Peppi-järjestelmässä. HOPS:in laatiminen ja päivittäminen on opiskelijan vastuulla, johon opiskelija saa apua esimerkiksi omalta opettajatutorilta tai opinto-ohjaajalta.

Ammattikorkeakoulututkinto koostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista, työharjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Opiskelija tutustuu koulutusohjelmansa opintokokonaisuuteen ja sen erityispiirteisiin ensimmäisen vuoden aikana, etenkin tutortunneilla sekä Minä korkeakouluopiskelijana -opintojaksolla. HOPS:ia laatiessaan, opiskelija tutustuu koulutuksen opintojen sisältöön ja ottaa yksilölliset kehitystarpeensa, vahvuutensa ja uratoiveensa huomioon opintojen suunnittelussa ja valinnoissa.

Opiskelijan ensimmäisen vuoden HOPS sisältää enimmäkseen pakollisia opintojaksoja. Opintojen edetessä, opiskelija valitsee itselleen sopivat syventävät opintokokonaisuudet sekä vapaasti valittavat opinnot. Hän pohtii ja suunnittelee myös itselleen sopivat kohteet työharjoittelun suorittamiseen ja opintojen edetessä opinnäytetyön aihetta. Mikäli opiskelija käy töissä opintojen ohessa, esim. monimuoto-opiskelijat, kannattaa tuoda asia esille tutoropettajalle jo opintojen alussa sekä HOPS-keskustelussa. Työkokemus voidaan hyödyntää mm. harjoittelussa, opinnollistamisessa sekä AHOT:oinnissa. Muista päivittää oma tilanteesi tutoropettajallesi myös opintojen edetessä.

 

 Opiskelija hymyilee muiden opiskelijoiden keskellä.

Seuraa meitä somessa: