ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Harjoittelu

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Harjoittelua on kaikilla koulutusaloilla ja kaikissa ammattikorkeakoulututkinnoissa.

Harjoittelun tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus soveltaa teoriassa opittuja tietoja käytäntöön sekä kehittää valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn. Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin sekä tukee ja täydentää koulutusten mukaista opiskelua. Harjoittelujaksojen tulee muodostaa ammatillista kasvua kehittävän polku, harjoittelun tulee olla riittävän monipuolista ja sen tulee muuttua ajan myötä haasteellisemmaksi ja vaativammaksi.

Harjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti koulutusalaan liittyvässä työympäristössä. Myös harjoittelussa, kuten muissakin opinnoissa, voidaan hyödyntää aiemmin hankittua osaamista tai harjoittelua voidaan opinnollistaa. Tarkemmat tiedot koulutusalakohtaisissa ohjeissa.

Harjoittelun laajuus Centria-ammattikorkeakoulussa on koulutuksesta riippuen 30-85 opintopistettä. Opintopiste on ammattikorkeakoulujen opintojen mitoituksen peruste. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä.

 

Harjoittelun ohjeet

 

 height= 

 

Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja (AMK)

Hoitotyö (sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja)
 Ohjeistus työn opinnollistamisesta
 Hakemus työn opinnollistamisesta

 

 Yhteisöpedagogi (AMK)

 Humanistinen ja kasvatusala (yhteisöpedagogi, kirkon nuorisotyö)

 

 Tradenomi (AMK) ja insinööri (AMK)

 Liiketalous (tradenomi) ja tekniikka (insinööri)
 Liite 1 Harjoittelusuunnitelma
 Liite 2 Tiedot harjoittelusta ja harjoittelun raportointi
 Liite 3 Harjoittelusopimus

 

 Musiikkipedagogi (AMK)

 Musiikki (musiikkipedagogi)

 

 Sosionomi (AMK)

 Sosiaaliala (sosionomi)
 Ohjeistus työn opinnollistamisesta
 Hakemus työn opinnollistamisesta

Seuraa meitä somessa: