ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Opintojen sisältö Centria-ammattikorkeakoulussa

Koulutukseen sisältyvät opinnot perustuvat vuosittain laadittaviin opetussuunnitelmiin, jotka on koottu näiltä sivuilta löytyviin opinto-oppaisiin. Opetussuunnitelman pohjalta opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), joka sisältää koulutuksen pakollisia opintoja sekä opintoja, jotka opiskelija on  valinnut oman kiinnostuksensa ja tavoitteidensa pohjalta tarjonnassa olevista opinnoista. Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa Centria-ammattikorkeakoulun verkko-opintoja (Averko) ja/tai opintoja muiden ammattikorkeakoulun verkko-opintotarjonnasta Campusonline.fi-portaalin kautta.

Kaikkiin koulutuksiin sisältyvä harjoittelu, kielitaidon sekä kansainvälistymisosaamisen kehittäminen ovat tärkeä osa opiskelijan ammatillista kasvua. Opintoihin kuuluu myös vapaasti valittavia opintoja. Opintojen loppuvaiheessa tehdään opinnäytetyö sekä kypsyysnäyte, joka osoittaa opiskelijan perehtyneisyyden opinnäytteen alaan sekä hänen taitonsa kirjoittaa akateemista tekstiä.

 

 Students sitting at Talonpojankatu campus in Kokkola.

Seuraa meitä somessa: