ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Opinto-ohjaus Centria-ammattikorkeakoulussa

Kaikki Centrian opiskelijat voivat saada opinto-ohjausta. Kokonaisvaltaisen ohjauksen tavoitteena on sujuvan opiskelun varmistaminen, asiantuntijuuden kehittyminen ja ammatillisen kasvun tukeminen. Ohjaus Centriassa on ennakoivaa, järjestelmällistä, monipuolista ja tavoitteellista. Ohjauksen avulla opiskelija voi edistää omaa itseohjautuvuuttaan sekä monipuolisten oppimis- ja työelämävalmiuksien omaksumista, jotta opiskelija voi siirtyä työelämään ja tulevalle työuralleen mahdollisimman sujuvasti.

Opintojen ohjaus on opiskelijan pedagogista tukemista siten, että opiskelijan opinnot etenevät ja hän voi valmistua määräajassa. Opinto-ohjaus tukee opiskelijaa niin, että hän tuntee ammattikorkeakoulun toimintatavat, voi toimia aktiivisesti ja motivoituneesti, pystyy tekemään perusteltuja yksilöllisiä valintoja, osaa hyödyntää tuen tarpeeseen erilaisia tukimuotoja ja voi edistää omaa hyvinvointiaan. 

Oppimisen ja opintojen ohjaus kuuluu koko Centrian henkilöstölle. Opettajien vastuulla on tukea opiskelijan oppimista ja ammatillista kasvua systemaattisesti läpi opintopolun ja erilaisten opintojaksojen yhteydessä. Opinto-ohjaajilta opiskelija saa puolestaan tukea opiskelun suunnitteluun liittyen, mikäli tarvitsee ohjausta, esimerkiksi sopivien opintojaksojen valintaan, opintojen tavoiteajassa suorittamiseen tai opintojen vauhdittamiseen. Opinto-ohjaajiin voi olla myös yhteydessä, mikäli opiskelija kokee, että opinnot kuormittuvat tai ilmenee tarvetta saada ohjausta opintojen ja arjen tasapainottamiseen. Lisäksi opinto-ohjaajat antavat ohjausta ja tukea tilanteisiin, joissa opinnot uhkaavat pitkittyä tai keskeytyä kokonaan.

Centria-ammattikorkeakoululle on laadittu myös ohjaussuunnitelma, joka perustuu ammattikorkeakoulun strategiaan sekä opetuksen strategiseen toimintaohjelmaan. Sen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva ammattikorkeakoulun opintojen ohjauksen tavoitealueista, sisällöistä ja menetelmistä sekä selkiyttää eri ohjaustoimijoiden rooleja ja tehtäviä. Lisäksi sen avulla voidaan parantaa koulutuksen läpäisyä sekä tukea opiskelijan valmistumista sekä siirtymistä työelämään ja pidempiin työuriin. Centria-ammattikorkeakoulun ohjaussuunnitelmaan voit tutustua täällä.

Opinto-ohjaajiin voi olla yhteydessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: opo@centria.fi sekä varaamalla tarvittaessa henkilökohtaisen ohjausajan. Otathan rohkeasti yhteyttä.

 

Kuvassa ovat Centria-ammattikorkeakoulun opinto-ohjaajat.

 

Seuraa meitä somessa: