ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Urasuunnittelu ja -ohjaus Centria-ammattikorkeakoulussa

Centriassa tavoitteena on tukea opiskelijoiden yleisten sekä ammatillisten työelämätaitojen kehittymistä vastaamaan tämän päivän työelämän vaatimuksia. Tärkeinä elementteinä uraohjauksessa kuuluvat ammatillisen osaamisen kehittyminen, osallistuminen alan tapahtumiin, alueen elinkeinoelämään tutustuminen ja oman urapolun rakentamisen tukeminen. Työllistymistaitojen kehittymistä tuetaan muun muassa Skills Centriassa järjestettävien työpajojen kautta. Työllistymistä tukevia tapahtumia järjestetään useita kertoja lukuvuodessa, ja opiskelijoita kannustetaan osallistumaan aktiivisesti niihin. Työllistymistä ja yritysyhteistyötä tukevia opintojaksoja tarjotaan monipuolisesti esimerkiksi Buustingpaja, projektiopinnot ja opinnäytetyö workshop-toimintana. Jatko-opintomahdollisuuksista järjestetään tietoiskuja erityisesti jatko-opintojen hakuaikoina.

Opiskelijan uraohjausta tuetaan ja vahvistetaan ensimmäisestä lukuvuodesta lähtien. Työelämälähtöiset projektit, TKI-oppimisympäristö, harjoittelu ja opinnäytetyö-workshopit auttavat opiskelijaa löytämään oman urapolkunsa. Opiskelijaa kannustetaan tekemään osaamisestaan portfoliota, jota hän voi kasvattaa opiskelujensa aikana. Tavoitteena on, että opiskelija oppii analysoimaan omaa työskentelyään ja osaamisensa kasvua sekä sanoittamaan osaamisensa.

 

HOPS – Tärkeä osa urasuunnittelua

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) avulla opiskelija suunnittelee opintoja ja seuraa opintojen etenemistä. HOPS on myös opiskelijan urasuunnittelun työkalu. Opiskelijan tekemä HOPS ohjaa opiskelijaa pitkin opintopolkua. HOPSia laatiessaan opiskelija tutustuu koulutuksen opintojen sisältöön ja ottaa yksilölliset tarpeensa, vahvuutensa ja uratoiveensa huomioon opintojen suunnittelussa ja valinnoissa (esimerkiksi vapaasti valittavat opinnot, opinnäytetyön aihe, harjoittelupaikat, syventävien opintojen valinta).  

Tutoropettajan kanssa käyty HOPS-keskustelu on tärkeässä osassa opiskelijan uraohjausta. HOPS-keskustelu käydään ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden aikana. HOPS kattaa koko opiskeluajan ja sisältää myös urasuunnittelun. Opintojen edetessä ja opiskelijan elämäntilanteiden muuttuessa (esim. kansainvälinen vaihto, asevelvollisuuden suorittaminen, äitiys- tai sairausloma) henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa päivitetään vastaamaan vallitsevaa tilannetta.

Mikäli opiskelija käy töissä opintojen ohessa, esim. monimuoto-opiskelijat, tuo asia esille tutoropettajallesi jo opintojen alussa sekä HOPS-keskustelussasi. Työkokemuksesi voidaan hyödyntää mm. harjoittelussa, opinnollistamisessa sekä AHOT:oinnissa. Muista päivittää oma tilanteesi tutoropettajallesi myös opintojen edetessä.

 

Lue lisää urasuunnittelusta ja -ohjauksesta sivuiltamme:

Uraohjaus ensimmäisen vuoden aikana – ammatillinen kasvu

Uraohjaus toisen vuoden aikana

Uraohjaus kolmannen ja neljännen vuoden aikana

Valmistuminen ja työelämä

 

Muita urasuunnitteluun liittyviä linkkejä:

https://www.aarresaari.net/opiskelijalle/urasuunnittelu

https://toissa.fi/

http://www.korkeakouluosaajat.fi/

https://urapolulla.fi/

https://osata.fi/materiaalit/sampo-urasuunnittelu/

https://urapolulla.fi/kysely

 

Naisia ja miehiä kokoontuneina saman pöydän ääreen. Kuvan päällä on abstrakti kuvio, jossa viivoja on yhdistetty pisteestä pisteeseen.

 

Seuraa meitä somessa: