ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Työelämätaidot

Työelämätaidot ovat asioita, joita opiskelija tarvitsee niin opinnoissaan kuin hänen siirtyessään harjoitteluun tai työn pariin. Tärkeimpiä työelämätaitoja ovat asenne, oma-aloitteisuus, aktiivisuus sekä vuorovaikutus- ja työnhakutaidot. Opiskelijan on hyvä näyttää olevansa innostunut ja halukas oppimaan. Kaikki työkokemus vie eteenpäin ja tuo lisää kokemusta. Usein työnantajat painottavat, että työntekijällä tulee olla oikeanlainen asenne. Kaikki muut taidot voidaan rakentaa asenteen päälle. Hyvillä sosiaalisilla taidoilla pärjää myös pitkälle. Taito tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen on avainasemassa työllistymisessä. Opettajat, ohjaajat, harjoittelupaikan henkilökunta ja muut opiskelijan verkostoon kuuluvat voivat suositella opiskelijaa työnantajille, joten kannattaa muistaa, että uusia ovia voi avautua monessa eri yhteydessä. Yksi työelämätaitojen tärkeä elementti on oma-aloitteisuus. Opiskelijan kannattaa jakaa luokka- tai työkavereille omia ideoitaan, tarttua toimeen ja kysyä tarvittaessa neuvoa ja apua.

Työelämätaidoissa korostuvat myös tiimityötaidot. Centria-ammattikorkeakoulussa harjoitellaan monilla opintojaksoilla tiimityöskentelyä. Opiskelijan kannattaa huomioida, miten toimiva vuorovaikutus rakennetaan tiimityöskentelyssä ja mitä muita taitoja tiimityöskentelyyn tarvitaan. Tämä auttaa työelämätaitojen vahvistumisesessa.

Erityisen tärkeäksi työelämätaidoksi työnantajat nostavat täsmällisyyden. Opiskelijan on hyvä huomioida tämä myös omissa opinnoissaan. Itsestään hyvän kuvan antaminen opettajalle palauttamalla tehtävät ja saapumalla luennoille ajoissa on kannattavaa, sillä opettaja voi suositella opiskelijaa alan työtehtäviin.

Erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin kannattaa tarttua rohkeasti, ehdottaa uusia ideoita ja kysyä palautetta. Näin huomaa, mitä jo osaa ja missä voi vielä kehittyä. Ongelmanratkaisukykyä tarvitaan jokaisessa työssä. Oppilaan kannattaa kokeilla ja etsiä erilaisia ratkaisuja.

Seuraa meitä somessa: