ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Työskentelymuodot Skills Centriassa

 

Valmentava opintojakso

Valmentavia opintojaksoja on tarjolla kielissä, matematiikassa sekä lääkelaskennassa. Valmentavat opintojaksot ovat suunnattu ensimmäisen vuoden opiskelijoille, jotka tarvitsevat kertausta. Opiskelija osallistuu kielissä vapaaehtoiseen tasotestiin, jonka perusteella hän huomaa, jos valmentavalle opintojaksolle on tarvetta. Valmentavat opintojaksot ovat Repetera Svenska (3 op) sekä Brush up your English (3 op).  

Suomen kielen osalta kirjallista viestintää tukeva opintojakso on Kielenhuolto ja kirjoittaminen (3 op). Valmennuskursseja on kohdennettu eri koulutusaloille ja niistä saa opintopisteitä vapaavalintaisiin opintoihin.  

Matematiikan valmentavia opintojaksoja löytyy liiketalouden opiskelijoille, Matematiikan valmentava kurssi (2 op).

Terveysalan opiskelijat osallistuvat matematiikan tasokokeeseen. Opiskelijat, jotka tarvitsevat tasokokeen perusteella kertausta, voivat osallistua syksyllä tarjottavaan valmentavan matematiikan opintojaksolle (1 op). Keväällä hoitoalan opiskelijoille on tarjolla Lääkelaskentaa sairaanhoitajille opintojakso, joka tukee opiskelijoita, joilla on haasteita lääkelaskujen kanssa.

Tekniikan opiskelijoille löytyy matematiikan ja fysiikan työpajat, jotka tukevat opinnoissa.

 

Työpajat

Työpajoja löytyy kielissä, opinnäytetyöskentelyn tukemiseksi, ohjelmoinnin tukemiseen, lääkelaskentaan sekä matematiikassa ja fysiikassa.

Suomen, ruotsin ja englannin kielen- ja viestinnän työpajat tukevat opiskelijaa etenkin opintojaksojen ulkopuolella, jos jokin opintojakso on jäänyt kesken ja opiskleija tarvitsee tukea opintojakson loppuun viemiseen. Osallistuminen kielten työpajoihin on mahdollista säännöllisesti tai satunnaisesti. Opiskelija tarkentaa etukäteen oman tarpeensa lähettämällä sähköpostia työpajan opettajalle, jotta työskentely kielten työpajassa olisi mahdollisimman hyödyllistä. Kielten työpajat ovat matalan kynnyksen työpajoja, jossa tarkoitus on tukea opiskelijaa. Työpajat tapaavat 2 krt/kk. Tarkemmat tiedot työpajoista löytyy Pepistä. Työpajoista on mahdollista saada opintopisteitä.

Ohjelmoinnin työpaja - ICT-mentorointi - on uusi työpaja, jossa opiskelijalla on mahdollisuus saada tukea ohjelmointiin. Työpajaan voi tulla omien kotitehtävien kanssa tai muiden ohjelmointiin liittyvien ongelmien kanssa. Työpajassa saa laaja-alaisesti neuvoja ohjelmointiin liittyen.

Opinnäytetyön työpajassa opiskelija oppii tunnistamaan omat työskentelytapansa, vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Hän osaa suunnitella opinnäytetyöprosessinsa ja aikatauluttaa työnsä huomioiden opintojen ja muiden tehtävien kokonaisuuden. Opiskelija ymmärtää motivaation merkityksen työn etenemisessä ja osaa hyödyntää ohjausta ja vertaistukea työskentelyssään yrittäjämäisellä otteella. Opiskelija osaa rajata tutkimustyönsä ja hakea tietoa eri lähteistä.  
Opiskelija pystyy kuvaamaan työnsä etenemisen ryhmälle tapaamisissa. Hän osaa myös reflektoida tuotostaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Opintojaksolla opiskelija oppii hallitsemaan määrätyn laajuisen prosessin.

Opiskelija, jolla on haasteita Lääkelaskujen kanssa, voi osallistua lääkelaskennan työpajaan kevätlukukaudella 2022.

 

Opintopiiri

lääkelaskujen opintopiiri perustetaan ensimmäisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijoille. Opiskelijan vetämä opintopiiri toimii turvallisuus hoitotyössä opintojakson yhteydessä syyslukukaudella.

 

Työnhakutaitojen live-sessiot ja työpajat

Nämä sessiot tukevat opintoja, hyvinvointia, työnhakua sekä urasuunnittelua ja ovat avoimia kaikille. Tarjonnassa on centrian omia sessioita, hankkeiden tarjoamia sessioita tai työpajoa (My way 2 hanke) sekä ulkopuolisten toimijoiden työpajoja, tietoiskuja sekä webinaareja (Momentum) Sessioita lisätään lukuvuoden aikana, ja otamme mielellämme ehdotuksia vastaan. 

 

Pienryhmät

Pienryhmissä keskitytään tiettyyn teemaan tai tavoitteeseen. Suunnittelemme vielä 2021-2022 vuoden toimintaa. Kerro mielellään toivomuksistasi! skillscentria@centria.fi.

 

Aikaisemman työkokemuksen hyödyntäminen opinnoissa ja opinnollistaminen

Mikäli opiskelija työskentelee opintojen ohessa, on opiskelijalla mahdollisuus hyödyntää työpaikalla kerryttämää osaamista osana opintoja. Tämä voi vauhdittaa valmistumisprosessia. Lue lisää opinnollistamisesta.

 

 
Seuraa meitä somessa: