ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Työskentelymuodot Skills Centriassa

 

Valmentava opintojakso

Valmentavia opintojaksoja on tarjolla kielissä, matematiikassa sekä lääkelaskennassa. Valmentavat opintojaksot ovat suunnattu ensimmäisen vuoden opiskelijoille, jotka tarvitsevat kertausta. Opiskelija osallistuu kielissä vapaaehtoiseen tasotestiin, jonka perusteella hän huomaa, jos valmentavalle opintojaksolle on tarvetta. Valmentavat opintojaksot ovat Repetera Svenska (3 op) sekä Brush up your English (3 op).  

Suomen kielen osalta kirjallista viestintää tukeva opintojakso on Kielen huolto ja kirjoittaminen (3 op). Valmennuskursseja on kohdennettu eri koulutusaloille ja niistä saa opintopisteitä vapaavalintaisiin opintoihin.  

Matematiikan valmentavia opintojaksoja löytyy liiketalouden opiskelijoille, Matematiikan valmentava kurssi (2 op).

Terveysalan opiskelijat osallistuvat matematiikan tasokokeeseen. Opiskelijat, jotka tarvitsevat tasokokeen perusteella kertausta, voivat osallistua syksyllä tarjottavaan valmentavan matematiikan opintojaksolle (1 op). Keväällä hoitoalan opiskelijoille on tarjolla Lääkelaskentaa sairaanhoitajille opintojakso, joka tukee opiskelijoita, joilla on haasteita lääkelaskujen kanssa.

Tekniikan opiskelijoille löytyy matematiikan ja fysiikan työpajat, jotka tukevat opinnoissa (linkki tekniikan tarjontaan) sekä tuotantotaloudessa on opintopiiri kevätlukukaudella.

 

Työpajat

Työpajoja löytyy kielissä, opinnäytetyöskentelyn tukemiseksi, ohjelmoinnin tukemiseen, lääkelaskentaan sekä matematiikassa ja fysiikassa.

Suomen, ruotsin ja englannin kielen- ja viestinnän työpajat ovat uusia, ja ne ovat tukimuoto opintojen tukemiseksi. Osallistuminen kielten työpajoihin on mahdollista säännöllisesti tai satunnaisesti. Opiskelija tarkentaa etukäteen oman tarpeensa lähettämällä sähköpostia työpajan opettajalle, jotta työskentely kielten työpajassa olisi mahdollisimman hyödyllistä. Kielten työpajat ovat matalan kynnyksen työpajoja, jossa tarkoitus on tukea opiskelijaa. Työpajat tapaavat 2 krt/kk. Tarkemmat tiedot työpajoista löytyy Pepistä. Työpajoista on mahdollista saada opintopisteitä.

Matematiikan ja fysiikan työpajat ovat tarkoitettu ensimmäisen vuoden tekniikan opiskelijoille, tukena opinnoissa. Matematiikan työpajassa harjoitellaan laskuja syyslukukaudella ja fysiikan työpajassa harjoitellaan kevätlukukaudella, ohjaajan johdolla.

Ohjelmoinnin työpaja on uusi työpaja, jossa opiskelijalla on mahdollisuus saada neuvoja ja harjoitella koodausta. Työpajaan voi tulla omien kotitehtävien kanssa tai muiden ohjelmointiin liittyvien ongelmien kanssa. Työpajassa saa laaja-alaisesti neuvoja ohjelmointiin liittyen.

Opinnäytetyön työpajassa opiskelija oppii tunnistamaan omat työskentelytapansa, vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Hän osaa suunnitella opinnäytetyöprosessinsa ja aikatauluttaa työnsä huomioiden opintojen ja muiden tehtävien kokonaisuuden. Opiskelija ymmärtää motivaation merkityksen työn etenemisessä ja osaa hyödyntää ohjausta ja vertaistukea työskentelyssään yrittäjämäisellä otteella. Opiskelija osaa rajata tutkimustyönsä ja hakea tietoa eri lähteistä.  
Opiskelija pystyy kuvaamaan työnsä etenemisen ryhmälle tapaamisissa. Hän osaa myös reflektoida tuotostaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Opintojaksolla opiskelija oppii hallitsemaan määrätyn laajuisen prosessin.

Opiskelija, jolla on haasteita Lääkelaskujen kanssa, voi osallistua lääkelaskennan työpajaan kevätlukukaudella 2021. Työpaja tapaa 1 krt/viikko. Lisätietoa myöhemmin.

 

Opintopiiri

Opintopiiri perustetaan ensimmäisen vuoden tuotantotalouden opiskelijoille kevätlukukaudella Rakenteiden mitoitus -opintojakson tueksi. Opintopiirissä lasketaan ja oivalletaan yhdessä.

 

Tsemppiä opintoihin ja työelämään siirtymiseen

Nämä sessiot tukevat opintoja, hyvinvointia, työnhakua sekä urasuunnittelua ja ovat avoimia kaikille. Sessioita lisätään lukuvuoden aikana, ja otamme mielellämme ehdotuksia vastaan. Yhdestä osallistumisesta saa merkinnän Centria Open Café -passiin, joka johtaa opintopisteisiin.

 

Pienryhmät

Pienryhmissä keskitytään tiettyyn teemaan tai tavoitteeseen. Lukuvuonna 2020-2021 on pienryhmä niille loppuvaiheen opiskelijoille, jotka kaipaavat vinkkejä opintojen viimeistelyyn. Ilmoittautuminen skillscentria@centria.fi.

 

Aikaisemman työkokemuksen hyödyntäminen opinnoissa ja opinnollistaminen

Mikäli opiskelija työskentelee opintojen ohessa, on opiskelijalla mahdollisuus hyödyntää työpaikalla kerryttämää osaamista osana opintoja. Tämä voi vauhdittaa valmistumisprosessia. Lue lisää opinnollistamisesta.

 

 
Seuraa meitä somessa: