ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ammatillinen kasvu ja uraohjaus Centria-ammattikorkeakoulussa

Urasuunnittelu on jatkuva ja muuttuva prosessi, joka sisältää osaamisen tunnistamista, itsearviointia ja oman persoonallisuuden tarkastelua. Lisäksi siihen kuuluu arvojen ja kiinnostusten kohteiden huomioimista, mahdollisuuksien etsimistä ja vaihtoehtojen ideointia sekä realististen vaihtoehtojen arvioimista. Urasuunnittelu on prosessi, jossa lähtökohtana on itsetutkiskelu ja tutustuminen työelämään sekä jatko-opintomahdollisuuksiin.

Opiskelijan ammatillinen kasvu kulkee rinnakkain opiskelijan urasuunnittelun kanssa. Opintojaksojen kautta karttuva osaaminen ja työharjoittelun kautta vahvistettu käytännön osaaminen valmentavat opiskelijaa kohti työelämää.  

Ensimmäisen tutkinnon suorittavien opiskelijoiden kohdalla ohjaus keskittyy omien kiinnostuksen kohteiden etsimiseen, osaamisen sanoittamiseen sekä työelämään valmistautumiseen ja siirtymiseen. Uraa vaihtavien kohdalla ohjaus on enemmän uusien mahdollisuuksien etsimistä, kehityskohteiden identifioimista ja vahvistamista sekä oman osaamisen sanoittamista.

Lisätietoja ammatillisesta kasvusta ja uraohjauksesta löydät sivuiltamme:

Skills Centria - työpajoja, pienryhmiä, kursseja ja koulutuksia

Oman osaamisen portfolion rakentaminen

Työelämätaidot

Urasuunnittelu ja -ohjaus

TKI-oppimisympäristö

Seuraa meitä somessa: