ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Digitalisaation johtaminen
Tutkinto: Insinööri (ylempi AMK), Tradenomi (ylempi AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus:Insinööri (ylempi AMK) 60 op, Tradenomi (ylempi AMK) 90 op
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 20
Haku alkaa: 17.3.2021
Haku päättyy: 31.3.2021
Haku päättyy 31.3.2021 klo 15.00

Koulutuksen suorittanut henkilö on asiantuntija käyttäjälähtöisten tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelussa. Koulutuksessa käydään läpi menetelmiä ohjelmistokehityksen ideointivaiheesta aina käyttöönottoon ja tulosten seurantaan saakka.

Koulutus sisältää opintojaksoja ohjelmistojen ja tietojärjestelmien määrittelyyn, sisällön suunnitteluun ja projektien toteutukseen sekä johtamiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään ketteriin menetelmiin sekä etäjohtamiseen.

Opinnäytetyön tekeminen on merkittävässä osassa, YAMK-opinnäytetyö kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä hankkia uusinta tutkimustietoa sekä kykyä soveltaa tätä käytäntöön. Kokonaisuus valmistaa opiskelijaa vaativiin asiantuntijatehtäviin. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 opintopistettä muodostaen näin puolet koulutuksesta. Keskeistä opinnäytetyössä on osoittaa selkeästi teoreettinen sekä soveltava osaaminen. Opinnäytetyö tehdään usein oman organisaation todelliseen tarpeeseen.

Koulutus valmistaa opiskelijaa vastaamaan vaativista ohjelmisto- ja tietojärjestelmäprojekteista, toimimaan erilaisten tiimien vetäjänä sekä vastaamaan erilaisista digitalisaatioprojekteista. Koulutus valmistaa myös vaativiin asiantuntijatehtäviin. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on hyvät taidot edelleen kehittää osaamistaan.

 

Koulutuksen sisältö

Syventävät opinnot muodostuvat ohjelmistokehityksen eri vaiheiden opinnoista: prototyyppikehittäminen & UX/UI, Design Thinking, Järkevyysanalyysi, ohjelmistoprojektien johtaminen, ketterät kehitysmenetelmät ja eJohtaminen. 

 

Opintojen rakenne

Opinnot muodostuvat pakollisista ja valinnaisista opintojaksoista, joita on yhteensä 30 opintopistettä. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Yhteensä koko tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä.

Opinnot järjestetään monimuoto-opiskeluna, lähipäiviä on noin kaksi kuukaudessa. Opintoihin sisältyy lisäksi itseopiskelua, ryhmätehtäviä sekä verkko-opiskelua. 

Syventävät opinnot muodostuvat ohjelmistokehityksen eri vaiheiden opinnoista:

  • Prototyyppikehittäminen & UX/UI
  • Design Thinking
  • Järkevyysanalyysi
  • Ohjelmistoprojektien johtaminen
  • Ketterät kehitysmenetelmät
  • eJohtaminen

 

Uramahdollisuudet

Koulutus valmistaa opiskelijaa vastaamaan vaativista ohjelmisto- ja tietojärjestelmäprojekteista, toimimaan erilaisten tiimien vetäjänä sekä vastaamaan erilaisista digitalisaatioprojekteista. Koulutus valmistaa myös vaativiin asiantuntijatehtäviin. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on hyvät taidot edelleen kehittää osaamistaan. 

 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opiskelijat ovat pääsääntöisesti työelämässä opintojen aikana. Opinnoissa pyritään järjestämään mahdollisuuksia opiskelijoiden välisten verkostojen kehittämiseen. Järjestämme säännöllisesti yritysvierailuja opiskelijoiden yrityksiin ja näin tutustumme syvemmin niihin. Opintoihin sisältyy myös mahdollisuus monialaisiin kursseihin, jolloin verkostoja voi laajentaa liiketalouden ja sote-opiskelijoiden pariin. Opiskelijat pystyvät ottamaan valinnaisia opintoja myös muista korkeakouluista.

 Hakukelpoisuuden antavat pohjakoulutukset

Hakukelpoisuuden antavat tutkinnot: insinööri (AMK), tradenomi (AMK) ja soveltuvat tekniikan/kaupallisen alan yliopistotutkinnot.

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 24 kuukautta (kaksi vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2020 mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään 24 kuukauden (kahden vuoden) työkokemus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Merenkulkualalla merikapteeni (ylempi AMK) -koulutukseen hyväksytään Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin hyväksymä vähintään kuuden kuukauden aluspalvelu päällystötehtävissä merimiesrekisteriotteen mukaan. Sen lisäksi vaaditaan työkokemusta merenkulkualan palveluksessa joko merellä tai maissa siten, että em. päällystötehtävissä toimiminen ja muu merenkulkualan työkokemus yhteen laskettuna muodostavat vähintään 24 kuukauden (kahden vuoden) työkokemuksen. Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina.

Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.Hae koulutukseen tästä

Näin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.Yhteystiedot

 

Lisätietoja koulutuksesta

koulutusalapäällikkö Jari Isohanni

p. 040 669 0690

jari.isohanni@centria.fi

 

Head of Centria Master School

Marko Ovaskainen

p.044 725 0435

marko.ovaskainen@centria.fi

 

 

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut 

p. 044 725 0081

hakijapalvelut@centria.fi

 


Seuraa meitä somessa: