Digitalisaation johtaminen

Tutkinto: Insinööri (ylempi AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus:1,5 vuotta, 60 op
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 10
Haku alkaa: 2.12.2019
Haku päättyy: 11.12.2019
Lisähaku päättyy 11.12.2019 klo 15.00

Koulutuksen suorittanut henkilö on asiantuntija käyttäjälähtöisten tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelussa. Koulutuksessa käydään läpi menetelmiä ohjelmistokehityksen ideointivaiheesta aina käyttöönottoon ja tulosten seurantaan saakka.

Koulutus sisältää opintojaksoja ohjelmistojen ja tietojärjestelmien määrittelyyn, sisällön suunnitteluun ja projektien toteutukseen sekä johtamiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään ketteriin menetelmiin sekä etäjohtamiseen.


Opinnäytetyön tekeminen on merkittävässä osassa, YAMK-opinnäytetyö kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä hankkia uusinta tutkimustietoa sekä kykyä soveltaa tätä käytäntöön. Kokonaisuus valmistaa opiskelijaa vaativiin asiantuntijatehtäviin. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 opintopistettä muodostaen näin puolet koulutuksesta. Keskeistä opinnäytetyössä on osoittaa selkeästi teoreettinen sekä soveltava osaaminen. Opinnäytetyö tehdään usein oman organisaation todelliseen tarpeeseen.

 

Koulutuksen sisältö

Syventävät opinnot muodostuvat ohjelmistokehityksen eri vaiheiden opinnoista: prototyyppikehittäminen & UX/UI, Design Thinking, Järkevyysanalyysi, ohjelmistoprojektien johtaminen, ketterät kehitysmenetelmät ja eJohtaminen. 

 

Opintojen rakenne

Opinnot muodostuvat pakollisista ja valinnaisista opintojaksoista, joita on yhteensä 30 opintopistettä. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Yhteensä koko tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä.

Opinnot järjestetään monimuoto-opiskeluna, lähipäiviä on noin kaksi kuukaudessa. Opintoihin sisältyy lisäksi itseopiskelua, ryhmätehtäviä sekä verkko-opiskelua. 

Syventävät opinnot muodostuvat ohjelmistokehityksen eri vaiheiden opinnoista:

  • Prototyyppikehittäminen & UX/UI
  • Design Thinking
  • Järkevyysanalyysi
  • Ohjelmistoprojektien johtaminen
  • Ketterät kehitysmenetelmät
  • eJohtaminen

 

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuuden antaa insinööri (AMK)-tutkinto. Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään 24 kuukautta alakohtaista työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

 

Uramahdollisuudet

Koulutus valmistaa opiskelijaa vastaamaan vaativista ohjelmisto- ja tietojärjestelmäprojekteista, toimimaan erilaisten tiimien vetäjänä sekä vastaamaan erilaisista digitalisaatioprojekteista. Koulutus valmistaa myös vaativiin asiantuntijatehtäviin. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on hyvät taidot edelleen kehittää osaamistaan. 

 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opiskelijat ovat pääsääntöisesti työelämässä opintojen aikana. Opinnoissa pyritään järjestämään mahdollisuuksia opiskelijoiden välisten verkostojen kehittämiseen. Järjestämme säännöllisesti yritysvierailuja opiskelijoiden yrityksiin ja näin tutustumme syvemmin niihin. Opintoihin sisältyy myös mahdollisuus monialaisiin kursseihin, jolloin verkostoja voi laajentaa liiketalouden ja sote-opiskelijoiden pariin. Opiskelijat pystyvät ottamaan valinnaisia opintoja myös muista korkeakouluista. 

 Näin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.Yhteystiedot


Lisätietoja koulutuksesta

koulutusalapäällikkö Jari Isohanni
p. 040 669 0690
jari.isohanni@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut 
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fi


Seuraa meitä somessa: