Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Tutkinto: Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus: 90 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 15
Haku alkaa: 20.3.2019
Haku päättyy: 3.4.2019
Haku päättyy 3.4.2019 klo 15.00

Sosiaali- ja terveysalan jatkuvat muutokset asettavat haasteita työelämän kehittämiselle ja johtamiselle. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa tähän haasteeseen tuottamalla alan asiantuntijoita erilaisiin kehittämis- ja johtotehtäviin.

 


Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon avulla voit syventää ammatillista osaamistasi työelämässä hankkimasi kokemuksen jälkeen.

Koulutus tarjoaa valmiuksia uudenlaiseen osaamiseen, missä palvelujen kehittämisen ja johtamisen keskiössä ovat asiakaslähtöisyys ja henkilöstö voimavarana. Koulutuksen aikana tuotetaan valmiuksia myös oman itsensä johtamiseen ja elinikäiseen oppimiseen.
 
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tuottavat saman pätevyyden julkisiin toimiin ja tehtäviin kuin muutkin ylemmät korkeakoulututkinnot.

 

Opintojen sisältö

Opinnot koostuvat neljästä kokonaisuudesta:

  • Johtaminen 40 op
  • Tutkimus- ja kehittämistyö 15 op
  • Valinnaiset syventävät opinnot 5 op
  • Opinnäytetyö 30 op

Opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Saat valmiudet muun muassa työelämän kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin. Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutus on työelämälähtöinen ja alueelliset erityispiirteet huomioon ottava. Oppimistehtävät ja opinnäytetyö toteutetaan pääsääntöisesti opiskelijan työyhteisöön. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu lähiopintojaksoista, verkko-opinnoista ja itsenäisestä työskentelystä. Lähiopetusta on yksi tai kaksi päivää kuukaudessa.

Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen voit valita oman työsi kehittämistarpeiden mukaan.

 

Hakukelpoisuuden antavat pohjakoulutukset

Koulutukseen antavat hakukelpoisuuden seuraavat ammattikorkeakoulututkinnot: sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK) ja sosionomi (AMK). Jos hakijalla on edellä mainittuja ammattikorkeakoulututkintoja vastaava opistotasoinen tutkinto (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja, kehitysvammaistenhoitaja tai sosiaalialan diakoni), ja lisäksi opistoasteen tutkinnon jälkeen suoritettu sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto, arvioidaan hakukelpoisuus tapauskohtaisesti.

Hakukelpoisuuden antavan pohjakoulutuksen lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 36 kuukautta työkokemusta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Mikäli hakija on suorittanut myös opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, työkokemus voidaan laskea ko. tutkinnon jälkeen.Sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijatarinat

 

 

Anu Heikkilä Centria amk

Arvokkaita työkaluja käytännön työhön

Suoritin sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon Centriassa, josta valmistuin aiemmin sairaanhoitajaksi. Työskentelen tällä hetkellä osastonhoitajana Kalajoen Terveyskeskuksessa. Käytännössä vastaan talousasioista sekä toiminnasta ja sen kehittämisestä.
 
Hain opiskelemaan, koska sain koulutuksesta hyvää palautetta entiseltä työkaveriltani. Koulutusohjelmaa johtaa tuttu yliopettaja Annukka Kukkula, joka aikoinaan ohjasi myös minun opinnäytetyöni - tiesin olevani hyvissä käsissä.
 
Halu kehittyä omassa työssäni oli suurin motivaatiotekijä jatko-opinnoille. En alun perin halunnut esimieheksi, vaan ajatus on itänyt opintojen edetessä. Opintoni sytyttivät kipinän jatkaa ammatillista kehittymistäni edelleen.
 
Arvostan eniten opinnoista saamiani työkaluja käytännön työhön ja valmiuksia asiakaslähtöisyyteen. Opimme myös esimerkiksi yrittäjyyden kannalta hyödyllisiä taloustietoja. Yksi tärkeimmistä työkaluista oli työajanhallinta - pitää osata priorisoida. Parasta oli, että saimme heti soveltaa opitun teorian omaan työhömme. Saimme pohtia aitoja haastavia työelämän tilanteita sekä ajanhallintakeinoja.
 
Meillä oli hyvin tiivis opiskeluryhmä, johon kuului terveyden- ja sairaanhoitajia, sosionomeja sekä ensihoitajia. Jokaisella oli erilainen työhistoria ja saimme yhdessä keskustella, etsiä tietoa ja pohtia oikeita menetelmiä. Pidämme edelleen yhteyttä –  jaamme kokemuksia ammatillisessa mielessä ja saamme toisiltamme vertaistukea, kun moni toimii esimiehenä. Opintojen kautta epävarmuuden sietokykyni kasvoi.
 
Opiskelu työn ohella on toki haastavaa ja perheen tuki oli minulle erittäin tärkeä. Kontaktiopetusta oli vain pari päivää kuukaudessa, mutta sen ohella piti kuitenkin tehdä läksyjä, lukea, tutkia ja kirjoittaa. Työantaja tuki opintojani järjestämällä sopivia työvuoroja.
 
Voin lämpimästi suositella tätä koulutusohjelmaa – kannattaa lähteä kokeilemaan! Tärkeintä on olla sitoutunut! Vaikka välillä on haasteellista, se on myös hyvin antoisaa. 
 
Anu Heikkilä
 
 

 

 Teija Roiha Centria amk

 

Vaikuttamisen halu vei YAMK-opintoihin

Valmistuin kätilöksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta vuonna 2005, ja olen työskennellyt kätilönä siitä saakka. Rivikätilö ei voi määräänsä enempää vaikuttaa alaan ja työpaikkaan liittyviin asioihin, ja siksi jatko-opinnot rupesivat houkuttelemaan. YAMK-tutkinnon myötä voin saada lisää vastuuta ja työllistyä esimerkiksi apulaisosastonhoitajan tai osastonhoitajan tehtäviin sekä erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin.

Pääsin keväällä kokeilemaan siipiäni projektipäällikön tehtävässä kirjausjärjestelmän käyttöönotossa. Projekti vahvisti entisestään tunnetta siitä, että ylemmät ammattikorkeakouluopinnot olivat oikea valinta minulle. Olen myös toiminut henkilökunnan edustajana naisten klinikan johtoryhmässä nyt pari vuotta, ja olen viihtynyt roolissani. Huomiota tai muutosta kaipaavien asioiden esiintuominen on osa vaikuttamista, ja tähän minulla on hyvät lähtökohdat, kun tiedän omasta kokemuksestani millaista arki työssämme on.

Kaiken kaikkiaan YAMK-opinnot ovat olleet minulle positiivinen yllätys. Luennoitsijat ovat asiantuntevia ja luentojen määrä on ollut sopiva. Omatoiminen opiskelu on opettanut minulle ajanhallintaa ja itseni johtamista. Aikuisena opiskelu on erilaista kuin nuorempana! Olen koko ajan tietoinen siitä, että näillä eväillä minun pitää pystyä kantaa suurempaa vastuuta työelämässä. Siksi onkin tärkeää imeä kaikki mahdollinen tieto talteen.

Valmistun syksyllä kahden ja puolen vuoden opintojen päätteeksi. Opiskeluaika on ollut niin antoisaa, että jatko-opinnotkin ovat jo käyneet mielessä! Henkilöstöhallinto ja talousjohtajuus ovat olleet YAMK-opinnoissa kokonaisuuksia, joista olen pitänyt erityisesti.

Teija Roiha, kätilö (AMK)Lisätietoja koulutuksesta:
yliopettaja
Annukka Kukkola,
p. 044 725 0579,
annukka.kukkola@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:
Hakijapalvelut, p. 044 725 0081, hakijapalvelut@centria.fiNäin haet

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

 

 


Seuraa meitä somessa: