Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Tutkinto: Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus: 90 opintopistettä, 2-3 vuotta
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 20
Haku alkaa: 17.3.2021
Haku päättyy: 31.3.2021
Haku päättyy 31.3.2021 klo 15.00

YAMK Sote-opiskelijat simulaatiotilassa

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa toimintaympäristön muutoksiin kouluttamalla alan asiantuntijoita erilaisiin sosiaali- ja terveysalan johtamis- ja kehittämistehtäviin. Koulutus on työelämälähtöinen ja käytännönläheinen. Opettajien lisäksi luennoivat työlämän osaajat eri aloilta.

Kehitä osaamistasi ja avaa uusia ovia urakehitykselle

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon avulla voit syventää ammatillista osaamistasi työelämässä hankkimasi kokemuksen jälkeen.

Koulutus tarjoaa valmiuksia uudenlaiseen osaamiseen, missä palvelujen kehittämisen ja johtamisen keskiössä ovat asiakaslähtöisyys ja henkilöstö voimavarana. Koulutuksen aikana tuotetaan valmiuksia myös oman itsensä johtamiseen ja elinikäiseen oppimiseen.
 
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tuottavat saman pätevyyden julkisiin toimiin ja tehtäviin kuin muutkin ylemmät korkeakoulututkinnot.

Opintojen sisältö

Opinnot koostuvat neljästä kokonaisuudesta:

  • Johtaminen 34 op
  • Tutkimus- ja kehittämistyö 16 op
  • Valinnaiset syventävät opinnot 10 op
  • Opinnäytetyö 30 op

Opit hankkimaan ja käsittelemään näyttöön perustuvaa tietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Saat valmiudet työelämän kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin. Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutus on työelämälähtöinen ja alueelliset erityispiirteet huomioon ottava. Oppimistehtävät ja opinnäytetyö toteutetaan pääsääntöisesti opiskelijan työyhteisöön. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu lähiopintojaksoista, verkko-opinnoista ja itsenäisestä työskentelystä. Opetuksessa hyödynnetään myös toiminnallisia opetusmenetelmiä, kuten ongelmaperustaista oppimista ja simulaatioharjoituksia. Lähiopetusta on yksi tai kaksi päivää kuukaudessa.

Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen voit valita oman työsi kehittämistarpeiden mukaan.

 

Hakukelpoisuuden antavat pohjakoulutukset

Koulutukseen antavat hakukelpoisuuden seuraavat ammattikorkeakoulututkinnot: sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK) ja sosionomi (AMK). Jos hakijalla on edellä mainittuja ammattikorkeakoulututkintoja vastaava opistotasoinen tutkinto (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja, kehitysvammaistenhoitaja tai sosiaalialan diakoni), ja lisäksi opistoasteen tutkinnon jälkeen suoritettu sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto, arvioidaan hakukelpoisuus tapauskohtaisesti.

Hakukelpoisuuden antavan pohjakoulutuksen lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 24 kuukautta työkokemusta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Mikäli hakija on suorittanut myös opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, työkokemus voidaan laskea ko. tutkinnon jälkeen.

 Työelämässä

Centriasta valmistuneet toimivat mm. osastonhoitajina, palvelupäällikköinä, palvelualuejohtajina, ensihoitomestareina, projektipäällikköinä ja kehittämispäällikköinä. Koulutus antaa saman hakukelpoisuuden tehtäviin, kuin yliopistojen maisteritutkinto. Monimuotototeutus mahdollistaa opiskelun työn ohessa ja erilaisissa elämäntilanteissa.

 

 

 Hakukelpoisuus ja valintaperusteet

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmaan (Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto) antavat hakukelpoisuuden seuraavat ammattikorkeakoulututkinnot:

  • sairaanhoitaja (AMK)
  • terveydenhoitaja (AMK) ja
  • sosionomi (AMK)

Lisäksi koulutukseen ovat hakukelpoisia hakijat, jotka ovat täydentäneet opistotasoisen sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, sosiaalikasvattaja-, sosiaaliohjaaja-, kehitysvammaistenhoitaja- tai sosiaalialan diakoni -tutkintoaan Centria-ammattikorkeakoulun tarjoamilla täydentävillä opinnoilla.

Jos hakijalla on opistotasoinen sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, sosiaalikasvattaja-, sosiaaliohjaaja-, kehitysvammaistenhoitaja- tai sosiaalialan diakoni -tutkinto, ja lisäksi opistoasteen tutkinnon jälkeen suoritettu sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto, arvioidaan hakukelpoisuus tapauskohtaisesti.

 

VALINTAPERUSTEET

Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä 100 pistettä.

Valintakoe voi sisältää myös haastattelun. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

 

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä
  2. Hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.Näin haet

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

 

 Sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijatarinat

Niina Parpala Soite Centria amk


Kun siirtyy esimiestehtäviin, ei välttämättä osaa huomioida kaikkia tarvittavia asioita. Kun käy tällaisen koulutuksen, jossa asioita käsitellään selkeästi ja työelämälähtöisesti, saa niitä tarvittavia työkaluja tehtävän hoitamiseen.

Niina Parpala

 

Kati Salonpää Centria amk

Opinnot ovat antaneet hyvät valmiudet nykyiseen työhöni, eli asiakasprosessien kehittämiseen, strategiseen johtamiseen, strategian toimeenpanoon käytännön työssä, laadunhallintaan, työn erilaisiin kehittämismenetelmiin sekä työn sisällön kehittämiseen.

Kati Salonpää

Teija Roiha Centria amk


Suosittelen lämpimästi tämän tutkinnon suorittamista kaikille, jotka ovat kiinnostuneita johtamisesta tai kehittämisestä. Koulutuksesta saa hyvät valmiudet myös erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin.

Teija Roiha

 

Mika Hämeenkorpi Centria amk


Kun organisaatiomme vuonna 2015 laajeni mittavasti, alkoi tuntua, että johtamisen ja esimiestyön tueksi täytyy saada jonkinlaista koulutusta. Silloin päätin hakea Centriaan. Olen tosi tyytyväinen koulun tarjontaan, joka oli hyvin työelämälähtöistä. Käytännössä kaikki harjoitustehtävät sai liitettyä omaan organisaatioon, mikä oli iso apu.

Mika Hämeenkorpi

Minna Suhonen Susanna Lindholm Centria amk

Hyvät valmiudet esimiestehtäviin ja yrittämiseen

Olemme Minna Suhonen ja Susanna Lindholm, ja opiskelemme sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Centriassa.

Susanna: Olen tällä hetkellä Kokkolan ensi ja turvakodilla kriisi- ja väkivaltayksikössä vastaavana työntekijänä. Olen valmistunut sosionomiksi vuonna 2011, ja sitä ennen olen tehnyt hoitotyötä. Koko ajan on ollut sellainen ajatus, että haluan vähän lisää haastetta, joten tämä sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen oli luonteva jatke sille.

Minna: Minä työskentelen Soitessa sairaanhoitajana medisiinisellä poliklinikalla. Kun lähdin tähän koulutukseen, tavoitteenani ei niinkään ollut esimiestyö. Olen perustanut ensiapukoulutuksia tarjoavan yrityksen, ja koen, että yrityksen perustamiseen ja pyörittämiseen on ollut iso apu tästä koulutuksesta – minulle tärkeitä olivat esimerkiksi itsensä johtamisen ja hyvinvointiyrittäjyyden kurssit.

Tämä koulutus antaa esimiestehtäviin tosi hyvät valmiudet. Täällä opiskelee henkilöitä, jotka jo toimivat hoitotyössä lähiesimiehinä. Soten tuoma kehittämistehtävä on se, mihin itse tähtään tällä koulutuksella.

Meidän ryhmä on ollut ihan mahtava! Me autetaan toinen toistamme tehtävien ja jaksamisen kanssa, ja pähkäillään yhdessä asioita. Meillä on hyvä ryhmähenki.

Rohkeasti vain hakemaan tähän koulutukseen! Se ei tarkoita sitä, että sinusta pitäisi tulla esimies, vaan sitä, että ajattelee työtään vähän eteenpäin, erityisesti kehittämisen kannalta. Se tulee tulevaisuudessa olemaan sote-puolella se päivän sana.

Minna Suhonen, sairaanhoitaja (AMK)
Susanna Lindholm, sosionomi (AMK)

 

 

Anu Heikkilä Centria amk

Arvokkaita työkaluja käytännön työhön

Suoritin sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon Centriassa, josta valmistuin aiemmin sairaanhoitajaksi. Työskentelen tällä hetkellä osastonhoitajana Kalajoen Terveyskeskuksessa. Käytännössä vastaan talousasioista sekä toiminnasta ja sen kehittämisestä.
 
Hain opiskelemaan, koska sain koulutuksesta hyvää palautetta entiseltä työkaveriltani. Koulutusohjelmaa johtaa tuttu yliopettaja Annukka Kukkula, joka aikoinaan ohjasi myös minun opinnäytetyöni - tiesin olevani hyvissä käsissä.
 
Halu kehittyä omassa työssäni oli suurin motivaatiotekijä jatko-opinnoille. En alun perin halunnut esimieheksi, vaan ajatus on itänyt opintojen edetessä. Opintoni sytyttivät kipinän jatkaa ammatillista kehittymistäni edelleen.
 
Arvostan eniten opinnoista saamiani työkaluja käytännön työhön ja valmiuksia asiakaslähtöisyyteen. Opimme myös esimerkiksi yrittäjyyden kannalta hyödyllisiä taloustietoja. Yksi tärkeimmistä työkaluista oli työajanhallinta - pitää osata priorisoida. Parasta oli, että saimme heti soveltaa opitun teorian omaan työhömme. Saimme pohtia aitoja haastavia työelämän tilanteita sekä ajanhallintakeinoja.
 
Meillä oli hyvin tiivis opiskeluryhmä, johon kuului terveyden- ja sairaanhoitajia, sosionomeja sekä ensihoitajia. Jokaisella oli erilainen työhistoria ja saimme yhdessä keskustella, etsiä tietoa ja pohtia oikeita menetelmiä. Pidämme edelleen yhteyttä –  jaamme kokemuksia ammatillisessa mielessä ja saamme toisiltamme vertaistukea, kun moni toimii esimiehenä. Opintojen kautta epävarmuuden sietokykyni kasvoi.
 
Opiskelu työn ohella on toki haastavaa ja perheen tuki oli minulle erittäin tärkeä. Kontaktiopetusta oli vain pari päivää kuukaudessa, mutta sen ohella piti kuitenkin tehdä läksyjä, lukea, tutkia ja kirjoittaa. Työantaja tuki opintojani järjestämällä sopivia työvuoroja.
 
Voin lämpimästi suositella tätä koulutusohjelmaa – kannattaa lähteä kokeilemaan! Tärkeintä on olla sitoutunut! Vaikka välillä on haasteellista, se on myös hyvin antoisaa. 
 
Anu Heikkilä
 
 

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

Lisätietoja koulutuksesta:

yliopettaja Annukka Kukkola 
p. 044 725 0579 
annukka.kukkola@centria.fi

 

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fi

 


Seuraa meitä somessa: