ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Tutkinto: Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus: 90 opintopistettä, 2-3 vuotta
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 20
Haku alkaa: 17.3.2021
Haku päättyy: 31.3.2021
Haku päättyy 31.3.2021 klo 15.00

YAMK Sote-opiskelijat simulaatiotilassa


Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön muutoksiin kouluttamalla alan asiantuntijoita erilaisiin johtamis- ja kehittämistehtäviin. Opetuksessa on keskeistä näyttöön perustuvan tiedon soveltaminen työelämälähtöisesti. Centrian asiantuntevien opettajien ohella luennoivat myös eri alojen työelämän asiantuntijat.

 


Kehitä osaamistasi ja avaa uusia ovia urakehitykselle

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon avulla voit syventää ammatillista osaamistasi työelämässä hankkimasi kokemuksen jälkeen.

Koulutus tarjoaa valmiuksia uudenlaiseen osaamiseen, missä palvelujen kehittämisen ja johtamisen keskiössä ovat asiakaslähtöisyys ja henkilöstö voimavarana. Koulutuksen aikana tuotetaan valmiuksia myös oman itsensä johtamiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Opetussuunnitelma on rakennettu yhteistyössä työelämän kanssa, mikä vahvistaa omalta osaltaan koulutuksen työelämälähtöisyyttä.
 
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tuottavat saman pätevyyden julkisiin toimiin ja tehtäviin kuin muutkin ylemmät korkeakoulututkinnot. Tutkinto mahdollistaa toimimisen myös sosiaali- ja terveysalan ulkopuolisissa tehtävissä.

YAMK-tutkinnon suorittaneet antavat Centrialle selvästi valtakunnan parasta palautetta!

opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen valmistuvien opiskelijoiden kysely (02/2021)

 


Opintojen sisältö

Opinnot koostuvat neljästä kokonaisuudesta:

 • Johtaminen 34 op
 • Tutkimus- ja kehittämistyö 16 op
 • Valinnaiset syventävät opinnot 10 op
 • Opinnäytetyö 30 op

Opit hankkimaan ja käsittelemään näyttöön perustuvaa tietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Saat valmiudet työelämän kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin. Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutus on työelämälähtöinen ja monimuotoinen. Monimuotototeutus mahdollistaa opiskelun työn ohessa ja erilaisissa elämäntilanteissa. Opetus muodostuu lähiopetuksesta, verkko-opinnoista ja itsenäisestä työskentelystä. Lähiopetuspäiviä on yksi tai kaksi kuukaudessa ja ne voidaan toteuttaa mahdollisuuksien mukaan myös verkon välityksellä.   Opetuksessa käytetään joissakin yksittäisissä opintojaksoissa toiminnallisia opetusmenetelmiä, kuten ongelmaperustaista oppimista ja simulaatioharjoituksia.  

Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen voit valita oman työsi kehittämistarpeiden mukaan.

 

Työelämässä

Centriasta valmistuneet toimivat hyvin erilaisissa organisaatioissa, joten heidän nimikkeensäkin vaihtelevat. Valmistumisen jälkeen opiskelijat toimivat mm. osastonhoitajana, palvelupäällikkönä, aluepäällikkönä, palveluesimiehenä,  palvelualuejohtajana, ensihoitomestarina, suunnittelijana, projektipäällikkönä, laatu- ja kehittämispäällikkönä sekä opettajana.

 Hakukelpoisuus ja valintaperusteet

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmaan (Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto) antavat hakukelpoisuuden seuraavat ammattikorkeakoulututkinnot:

 • sairaanhoitaja (AMK)
 • terveydenhoitaja (AMK) ja
 • sosionomi (AMK)

Lisäksi koulutukseen ovat harkinnanvaraisesti hakukelpoisia hakijat, jotka ovat suorittaneet edellä mainittuja tutkintoja vastaavan opistoasteen tutkinnon.

 

TYÖKOKEMUSVAATIMUS

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 24 kuukautta (kaksi vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2021 mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään 24 kuukauden (kahden vuoden) työkokemus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014). 

Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

 

Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. 

 

Työtodistuksesta tulee ilmetä:

 •     työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, 
 •     työnantajan yhteystiedot, 
 •     työtehtävät ja 
 •     osa-aikatyön kohdalla työtunnit.

 

Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Mikäli alkuperäinen tutkinto- tai työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. 

 

VALINTAPERUSTEET

Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä 100 pistettä.

Valintakoe voi sisältää myös haastattelun. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

 

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 • Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä
 • Hakutoivejärjestys

 

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.Hae koulutukseen tästä

Näin haet

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

 

 Valintakoe

Sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon valintakoe järjestetään keväällä 2021 täysin sähköisenä. Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän ja videon perusteella. Kaikki hakukelpoiset hakijat saavat haun päättymisen jälkeen ohjeet valintakokeen suorittamiseen yhteishaun hakulomakkeella ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Ohjeet lähetetään viimeistään viikolla 20.

Centria-ammattikorkeakoulu ei ole valintakoeyhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen vastaavien koulutusohjelmien kanssa. Sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijatarinat

Niina Parpala Soite Centria amk


Kun siirtyy esimiestehtäviin, ei välttämättä osaa huomioida kaikkia tarvittavia asioita. Kun käy tällaisen koulutuksen, jossa asioita käsitellään selkeästi ja työelämälähtöisesti, saa niitä tarvittavia työkaluja tehtävän hoitamiseen.

Niina Parpala

 

Kati Salonpää Centria amk

Opinnot ovat antaneet hyvät valmiudet nykyiseen työhöni, eli asiakasprosessien kehittämiseen, strategiseen johtamiseen, strategian toimeenpanoon käytännön työssä, laadunhallintaan, työn erilaisiin kehittämismenetelmiin sekä työn sisällön kehittämiseen.

Kati Salonpää

Teija Roiha Centria amk


Suosittelen lämpimästi tämän tutkinnon suorittamista kaikille, jotka ovat kiinnostuneita johtamisesta tai kehittämisestä. Koulutuksesta saa hyvät valmiudet myös erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin.

Teija Roiha

 

Mika Hämeenkorpi Centria amk


Kun organisaatiomme vuonna 2015 laajeni mittavasti, alkoi tuntua, että johtamisen ja esimiestyön tueksi täytyy saada jonkinlaista koulutusta. Silloin päätin hakea Centriaan. Olen tosi tyytyväinen koulun tarjontaan, joka oli hyvin työelämälähtöistä. Käytännössä kaikki harjoitustehtävät sai liitettyä omaan organisaatioon, mikä oli iso apu.

Mika Hämeenkorpi

  

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

Lisätietoja koulutuksesta:

yliopettaja Annukka Kukkola 
p. 044 725 0579 
annukka.kukkola@centria.fi

Head of Centria Master School Marko Ovaskainen
p. 044 725 0435
marko.ovaskainen@centria.fi

 

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fi


Seuraa meitä somessa: