ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Musiikkipedagogi (ylempi AMK), orkesterimuusikko
Tutkinto: Musiikkipedagogi (ylempi AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus: 2 vuotta, 60 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Ei hakua keväällä 2021

Orkesterimuusikon ylempi AMK-tutkinto vastaa musiikkikentän uudistuneisiin osaamistarpeisiin tarjoamalla mahdollisuuden lisäkouluttautua ja kehittyä työn ohella. Ainutlaatuinen koulutus toteutetaan yhteistyössä kansainvälisesti tunnustetun huippuorkesterin, Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin (KPKO) kanssa. Lähiopintojaksot orkesterin riveissä antavat opiskelijalle mahdollisuuden laajentaa osaamistaan jousiorkesteriohjelmistoon ja sen kautta orkesterimuusikkouden kehittämiseen.

 

Syventävät opinnot tähtäävät orkesterimuusikon ammatinkuvan eri osa-alueiden monipuoliseen kehittämiseen. Koulutuksen keskiössä ovat sekä yksilöllinen ammatillinen ja taiteellinen kehittyminen että yhteisöllinen ja osallistava orkesteritoiminta.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun ja Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin (KPKO) kesken. Opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Opinnoissa korostuvat orkesterisoitto, ohjelmistotuntemus, tyylituntemus, yleismuusikkouden kehittäminen sekä kamarimusiikki. Opinnot sisältävät intensiiviopintojaksoja orkesterissa, itsenäistä työskentelyä, verkko-opintoja ja etätehtävien tekemistä. Lähiopetusta on 10 päivää lukukaudessa.

Opintojen kesto on noin 2 vuotta ja laajuus 60 opintopistettä.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopistossa ja muissa taide-/tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opintojen sisältö

Orkesterisoitto 1—3 (2 periodia/lukukausi)
Opiskelija osallistuu KPKO:n konsertteihin. Ohjelmisto kattaa pienimuotoisia jousiorkesteriteoksia, sinfonietta- ja sinfoniaorkesterikokoonpanolle sävellettyjä teoksia, vaativia jousiorkesteriteoksia, barokkikokoonpanolle sävellettyjä teoksia sekä kamarimusiikkia. Opintokokonaisuuden näyttö annetaan pääsääntöisesti kamarimusiikkikokoonpanossa soittamalla.

Tavoitteena on kehittää opiskelijan yleismuusikkoutta, ammattitaitoa orkesterin jäsenenä sekä korkeatasoisen orkesterisoiton edellyttämää tietoisuutta musiikin eri tyylilajeista ja niiden edellyttämistä soittotavoista.

Yleisötyön opinnot
Opiskelija osallistuu Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin yleisötyöhön sekä valinnaisten ohjelmistokokonaisuuksien toteuttamiseen. Vaihtoehtoisia toteutustapoja ovat esimerkiksi konsertin juontaminen, konsertin ohjelmistoon liittyvän tietopaketin kokoaminen, konserttiin liittyvä ennakkoworkshop kohdeyleisölle, konsertti-intron suunnittelu ja toteuttaminen. Opintokokonaisuudesta tehdään kirjallinen raportti.

Tavoitteena on kehittää opiskelijoiden taitoa erilaisten yleisöjen kohtaamiseen. Konserttien toteutuspaikkoja ovat päiväkodit, koulut, vanhainkodit, erilaiset hoitolaitokset sekä muun muassa kyläkonsertit.

Orkesterisoiton syventävät opinnot
Opiskelija perehtyy kunkin orkesteriperiodin ohjelmistoon erikseen sovittavilla tavoilla. Vaihtoehtoisia toteutustapoja ovat erilaiset oppimistehtävät, kuten esseet, ryhmätyöt, projektityöt, pohdintatehtävät, äänitiedostot jne.

Yleisopinnot
Yleisopinnot käsittelevät pääosin yrittäjyyttä ja markkinointia.

YAMK-opinnäytetyö
Tutkintoon sisältyy lisäksi opinnäytetyö, joka tehdään kehittämistehtävänä opintojen loppuvaiheessa. Keskeistä opinnäytetyössä on osoittaa selkeästi teoreettinen sekä soveltava osaaminen.

 

Hakukelpoisuuden antavat pohjakoulutukset

Koulutukseen antavat hakukelpoisuuden seuraavat korkeakoulututkinnot: muusikko (AMK), musiikkipedagogi (AMK), musiikin maisteri (MuM) tai muu vastaava soveltuva tutkinto. Lisäksi edellytetään vahvaa työkokemusta orkesterisoitosta. Hakuprosessi sisältää valintakokeen koesoittoineen.

 

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:

koulutuspäällikkö Annika Mylläri 
p. 040 635 1040
annika.myllari@centria.fi


Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut 
p. 044 725 0081 
hakijapalvelut@centria.fi

 Näin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

 

 


Seuraa meitä somessa: