Liiketoimintaosaaminen

Tutkinto: Tradenomi (ylempi AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus: 90 opintopistettä, 3 vuotta
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 25
Haku alkaa: 20.3.2019
Haku päättyy: 3.4.2019
Haku päättyy 3.4.2019 klo 15.00

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa työelämän kehittyneisiin osaamistarpeisiin ja antaa mahdollisuuden tutkintoon johtavaan jatko-opiskeluun ammatillista väylää pitkin. Ylempi AMK-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, ja se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu maisteritutkinto.

Centria-ammattikorkeakoulu toteuttaa liiketoimintaosaamisen ylemmän AMK-koulutuksen osittain yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa.

 

Koulutus valmentaa elinkeinoelämän ja julkisen sektorin vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Opiskelu sisältää analyysejä työpaikan kehittämiskohteista, joista saadaan sekä teoreettista että empiiristä tietoa oman asiantuntijuuden kehittämiseen.

 

Opintojen sisältö

Opintojen kesto on noin kaksi vuotta. Opiskelijat saavat aikataulutetun kurssiohjelman valinnan vahvistuttua. Kurssien toteutustapa vaihtelee, mutta pääosa opinnoista suoritetaan etäopiskeluna. Mahdollista lähiopetusta on muutaman kerran lukukauden aikana lauantaisin. Tutkintoon sisältyy lisäksi opinnäytetyö, joka tehdään kehittämistehtävänä opintojen loppuvaiheessa.

Ensimmäisen vuoden aikana opiskelijat suorittavat yhdessä 40 op:n laajuiset syventävät opinnot, joihin sisältyvät opintokokonaisuudet:

  • Tutkimus ja kehittäminen 10 op
  • Yrittäjyys ja uudistuva markkinointi 10 op
  • Organisaatiot ja johtaminen 10 op
  • Yrityksen kasvu ja kehittyminen 10 op

 

Toisen vuoden opintoihin kuuluu henkilökohtaista urakehitystä syventäviä valinnaisia opintoja 20 op, joita tarjoavat Centria-ammattikorkeakoulun lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulu. Lisäksi opiskelija tekee omiin työtehtäviinsä liittyvää kehittämishanketta opinnäytetyönä 30 op.

 

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuuden antaa tradenomitutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Hakukelpoisuuden antavan pohjakoulutuksen lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 36 kuukautta työkokemusta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Mikäli hakija on suorittanut myös opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, työkokemus voidaan laskea ko. tutkinnon jälkeen.Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon opiskelijatarinat

 

Uusia eväitä tulevaisuuteen


Itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen olivat päällimmäiset syyt jatko-opintojen aloittamiselle. Elämä etenee tietyissä sykleissä, ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen, perheen perustamisen ja joidenkin työvuosien jälkeen olin valmis haastamaan itseni uudestaan. Koulun läheisyys, tuttu ympäristö ja mielenkiintoinen koulutusohjelma sinetöivät päätöksen aloittaa opinnot.

Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti Kokkolassa, Seinäjoella ja Vaasassa. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa myös etänä, mikä tuo opiskeluun mukavaa vaihtelua. Ryhmätyöt ja yhteiset projektit ovat mielestäni opintojen parasta antia, sillä yksinäinen puurtaminen ei aina avaa kaikkia ajatuskanavia. On myös rikkaus opiskella erilaiset työtaustat omaavien henkilöiden kanssa.

Uudet ja luovat ajattelutavat, yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus ovat aina tuntuneet omilta jutuiltani, ja opintojen aikana tunne vahvistui entisestään. Nähtäväksi jää mitä tulevaisuus tuo tullessaan omaa urapolkuani ajatellen. Se on kuitenkin selvää, että olen saanut paljon eväitä tulevaisuutta ajatellen. Ymmärrys ympäröivästä maailmasta, tavoista ajatella ja käyttäytyä ovat lisääntyneet ja koen myös olevani entistä valmiimpi kohtaamaan tulevaisuuden haasteita.

Maria Ljungberg, tradenomi (AMK)

 

 

 

Työ motivoi opiskelemaan


Olin miettinyt ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista jo muutaman vuoden ajan. Aikaisemmista opiskeluista oli kulunut aikaa jo yli kymmenen vuotta, joten opintojen aloittaminen uudelleen tuntui mielekkäältä ajatukselta. Halusin syventää tietojani ja hyödyntää osaamistani paremmin työelämässä ja saada sitä kautta uusia haasteita.Sitten huomasin Centria-ammattikorkeakoulun ilmoituksen yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmasta ja YAMK-tutkinnosta. Kokkola oli luonnollinen valinta läheisen sijaintinsa vuoksi.

Negatiivinen asia ei ollut toisaalta sekään, että koulutusohjelma oli jaettu myös kahden muun AMK:n kesken.Opiskelu työn ohessa on ollut haastavaa. Oikeanlaisen opiskelurytmin ja -tavan löytäminen on vaatinut totuttelua, kun kurssien suorittamistapa on vaihtunut perinteisistä tenteistä esseiden kirjoittamiseen. Kirjoittaminen on ollut kuitenkin mielekästä, ja mielenkiintoiset aiheet ovat saaneet tutkimaan asioita aina vähän lisää. Kurssien suorittamisessa kirjalliset ryhmätyöt ovat olleet erityisen haasteellisia, koska opiskelijat asuvat eri paikkakunnilla. Lähiopetuspäivien keskusteluryhmätyöt ovat olleet antoisia, ja niistä on saanut ideoita ja uusia näkökulmia.

Kurssien sisältö auttaa ymmärtämään tämän päivän nopeasti muuttuvaa työelämää. Valinnaisten opintojen kautta on voinut syventyä vielä enemmän itseä erityisesti kiinnostaviin aiheisiin, esimerkiksi yritysten palvelun laadun kehittämiseen. Kurssit ovat toisiinsa hyvin linkittyneitä ja tukevat toisiaan, ja sisällöltään juuri sitä mitä olen hakenutkin. Opittua on voinut peilata koko ajan omaan työhön ja työympäristöön ja sitä kautta olen saanut erilaisia kehittämisideoita. Se onkin ollut yksi iso motivoiva tekijä opiskelussani.

Anne Kantola

 Lisätietoja koulutuksesta
yliopettaja Katarina Broman
p. 040 729 9960
katarina.broman@centria.fi

 

Lisätietoja hakemisesta
Hakijapalvelut
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fi

 Näin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

 Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.


Seuraa meitä somessa: