ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

International Business Management (ylempi AMK)
Tutkinto: Master of Business Administration, MBA, Tradenomi (ylempi AMK)
Opintojen laajuus: 90 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu Campus, Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 20
Haku alkaa: 16.3.2022
Haku päättyy: 30.4.2022
Haku päättyy 30.4.2022 klo 15.00

Tervetuloa syventämään liike-elämän taitojasi Centriaan!

Tarjoamme syventäviä liiketoiminnan opintoja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille. Lisäksi, jos sinulla on aikaisempia ylemmän korkeakoulutason opintoja tai tuoretta erityisosaamista liike-elämässä, meillä on mahdollisuus integroida taitosi MBA-tutkintoosi ja siten nopeuttaa opintojasi. Teemme parhaamme tarjotaksemme korkeatasoisen koulutuksen ja joustavat järjestelyt opintojen hyvän etenemisen takaamiseksi.
 Hakukelpoisuus 

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

Koulutuksen tavoitteet 

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ammatillista osaamista kansainvälisen kaupan alueilla. Valmistuttuaan opiskelijalla on valmiudet toimia liikkeenjohdollisissa tehtävissä, hän kykenee itsenäiseen päätöksentekoon, ja vaativiin asiantuntijatehtäviin kansainvälisillä markkinoilla. Koulutus sopii kansainvälisessä bisneksessä ja sitä tukevilla toimialoilla työskenteleville.

Koulutuksen toteutus 

Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena. Opintoihin sisältyy myös itsenäisesti suoritettavaa etäopiskelua.

Verkko-opintoja on keskimäärin yksi tai kaksi kertaa kuukaudessa viikonloppuisin. Perjantai-iltapäivisin opettaja on tavoitettavissa yksilöohjausta varten ja opiskelijat voivat opiskella yhdessä ja tehdä ryhmätöitä verkossa. Lauantaisin opetusta tarjotaan verkossa, ja luennot ovat saatavissa myös tallenteina.

Pääpaino opinnoissa on itsenäisellä työskentelyllä, johon sisältyy myös omaan työhön liittyviä tehtäviä ja kehittämishankkeita. Opinnäytetyö on keskeinen osa opintoja ja se toteutetaan itsenäisenä kehittämishankkeena.

 

Opintojen sisältö 

Opinnoissa painoalueena on kansainvälinen kauppa ja johtaminen. Opinnäytetyö sisältää kehittämishankkeen, joka tehdään omaan työhön tai johonkin organisaatioon liittyen.  

Research and Development

 • RDI Processes and Research Communication
 • Research Methods

Advanced International Studies

 • International Marketing Management
 • Future Trends in International Business

International Business Management

 • Business Ethics and Sustainable Management
 • Strategic Management
 • Financial and Management Accounting
 • Change Management

International Business Development

 • Organizational Behavior and Development
 • Entrepreneurial Management and Leadership

Optional studies 10 op: Other master’s courses offered by Centria UAS and Campusonline.fi

Master’s thesis 30 op

 

Ammatillinen profiili

Valmistuneet työskentelevät yleensä erilaisissa asiantuntija- tai johtotehtävissä kansainvälisen kaupan tai sitä tukevan liike-elämän aloilla.Hakukelpoisuus ja valintaperusteet

Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Muiden kuin Tradenomi (AMK) -tutkintojen soveltuvuus katsotaan tapauskohtaisesti.

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 24 kuukautta (kaksi vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja on hankittu 31.7.2022 mennessä.

 

Valintaperusteet

1 Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä

Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä 100 pistettä (valintakoe voi sisältää haastattelun). Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. 

 

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

1. Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä

2. Hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.

 

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 24 kuukautta (kaksi vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2022 mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään 24 kuukauden (kahden vuoden) työkokemus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Merenkulkualalla merikapteeni (ylempi AMK) -koulutukseen hyväksytään Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin hyväksymä vähintään kuuden kuukauden aluspalvelu päällystötehtävissä merimiesrekisteriotteen mukaan. Sen lisäksi vaaditaan työkokemusta merenkulkualan palveluksessa joko merellä tai maissa siten, että em. päällystötehtävissä toimiminen ja muu merenkulkualan työkokemus yhteen laskettuna muodostavat vähintään 24 kuukauden (kahden vuoden) työkokemuksen. Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina.

Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

 

Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen  

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella.  

Työtodistuksesta tulee ilmetä:  

 • työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä,  
 • työnantajan yhteystiedot,  
 • työtehtävät ja  
 • osa-aikatyön kohdalla työtunnit.

Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Mikäli alkuperäinen tutkinto- tai työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Linkki hakulomakkeelle löytyy tästä: Master of Business Administration, MBA, Tradenomi (ylempi AMK)

 Näin haet

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

MBA-tutkinnon opiskelijatarinat

Pamela Honga Centria AMK  

Olen suorittanut Centriassa BBA-tutkinnon, ja nyt suoritan MBA-tutkintoa. Parasta Centriassa on joustavuus – opiskella voi missä ja milloin vain, vaikka työmatkoilla.

Pamela Honga

 Yhteystiedot

 

Lisätietoja koulutuksesta:

yliopettaja Katarina Broman
p. 040 729 9960
katarina.broman(a)centria.fi

Head of Centria Master School
Marko Ovaskainen
p. 044 725 0435
marko.ovaskainen(a)centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut
p. 040 808 6604
admissions(a)centria.fi


Seuraa meitä somessa: