ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

International Business Management (ylempi AMK)
Tutkinto: Master of Business Administration, MBA, Tradenomi (ylempi AMK)
Opintojen laajuus: 90 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu Campus, Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 20
Haku alkaa: 17.3.2021
Haku päättyy: 31.3.2021
Haku päättyy 31.3.2021 klo 15.00

Tervetuloa syventämään liike-elämän taitojasi Centriaan!

Tarjoamme syventäviä liiketoiminnan opintoja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille. Lisäksi, jos sinulla on aikaisempia ylemmän korkeakoulutason opintoja tai tuoretta erityisosaamista liike-elämässä, meillä on mahdollisuus integroida taitosi MBA-tutkintoosi ja siten nopeuttaa opintojasi. Teemme parhaamme tarjotaksemme korkeatasoisen koulutuksen ja joustavat järjestelyt opintojen hyvän etenemisen takaamiseksi.
 Hakukelpoisuus 

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

Koulutuksen tavoitteet 

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ammatillista osaamista kansainvälisen kaupan alueilla. Valmistuttuaan opiskelijalla on valmiudet toimia liikkeenjohdollisissa tehtävissä, hän kykenee itsenäiseen päätöksentekoon, ja vaativiin asiantuntijatehtäviin kansainvälisillä markkinoilla. Koulutus sopii kansainvälisessä bisneksessä ja sitä tukevilla toimialoilla työskenteleville.

Koulutuksen toteutus 

Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena. Opintoihin sisältyy myös itsenäisesti suoritettavaa etäopiskelua.

Verkko-opintoja on keskimäärin yksi tai kaksi kertaa kuukaudessa viikonloppuisin. Perjantai-iltapäivisin opettaja on tavoitettavissa yksilöohjausta varten ja opiskelijat voivat opiskella yhdessä ja tehdä ryhmätöitä verkossa. Lauantaisin opetusta tarjotaan verkossa, ja luennot ovat saatavissa myös tallenteina.

Pääpaino opinnoissa on itsenäisellä työskentelyllä, johon sisältyy myös omaan työhön liittyviä tehtäviä ja kehittämishankkeita. Opinnäytetyö on keskeinen osa opintoja ja se toteutetaan itsenäisenä kehittämishankkeena.

 

Opintojen sisältö 

Opinnoissa painoalueena on kansainvälinen kauppa ja johtaminen. Opinnäytetyö sisältää kehittämishankkeen, joka tehdään omaan työhön tai johonkin organisaatioon liittyen.  

Research and Development

 • RDI Processes and Research Communication
 • Research Methods

Advanced International Studies

 • International Marketing Management
 • Future Trends in International Business

International Business Management

 • Business Ethics and Sustainable Management
 • Strategic Management
 • Financial and Management Accounting
 • Change Management

International Business Development

 • Organizational Behavior and Development
 • Entrepreneurial Management and Leadership

Optional studies 10 op: Other master’s courses offered by Centria UAS and Campusonline.fi

Master’s thesis 30 op

 

Ammatillinen profiili

Valmistuneet työskentelevät yleensä erilaisissa asiantuntija- tai johtotehtävissä kansainvälisen kaupan tai sitä tukevan liike-elämän aloilla.Hakukelpoisuus ja valintaperusteet

Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Muiden kuin Tradenomi (AMK) -tutkintojen soveltuvuus katsotaan tapauskohtaisesti.

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 24 kuukautta (kaksi vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja on hankittu 31.7.2021 mennessä.

 

Valintaperusteet

1 Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä

Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä 100 pistettä (valintakoe voi sisältää haastattelun). Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. 

 

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

1. Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä

2. Hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.

 

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 24 kuukautta (kaksi vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2021 mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään 24 kuukauden (kahden vuoden) työkokemus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Merenkulkualalla merikapteeni (ylempi AMK) -koulutukseen hyväksytään Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin hyväksymä vähintään kuuden kuukauden aluspalvelu päällystötehtävissä merimiesrekisteriotteen mukaan. Sen lisäksi vaaditaan työkokemusta merenkulkualan palveluksessa joko merellä tai maissa siten, että em. päällystötehtävissä toimiminen ja muu merenkulkualan työkokemus yhteen laskettuna muodostavat vähintään 24 kuukauden (kahden vuoden) työkokemuksen. Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina.

Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

 

Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen  

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella.  

Työtodistuksesta tulee ilmetä:  

 • työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä,  
 • työnantajan yhteystiedot,  
 • työtehtävät ja  
 • osa-aikatyön kohdalla työtunnit.

Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Mikäli alkuperäinen tutkinto- tai työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Linkki hakulomakkeelle löytyy tästä: Master of Business Administration, MBA, Tradenomi (ylempi AMK)

 Hae koulutukseen tästä

Näin haet

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Valintakoe kevät 2021

 • Suullinen osio: ohjeet motivaatiovideon tekemiseen lähetetään hakukelpoisille hakijoille 3.5.2021 sähköpostitse hakijan hakemuksella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Kirjallinen osio: online-valintakoe pidetään maanantaina 10.5.2021 klo 14–16.

 MBA-tutkinnon opiskelijatarinat

Pamela Honga Centria AMK  

Olen suorittanut Centriassa BBA-tutkinnon, ja nyt suoritan MBA-tutkintoa. Parasta Centriassa on joustavuus – opiskella voi missä ja milloin vain, vaikka työmatkoilla.

Pamela Honga

 


MBA Centria amk

 

Innostavaa opiskelua!

Muutin kymmenisen vuotta sitten Pietarsaareen ja hakeuduin jo silloin englanninkieliseen koulutusohjelmaan, sillä halusin nimenomaan opiskella englanniksi. Opiskeluryhmämme MBA:ssa koostuu suomalaisista ja kansainvälisistä opiskelijoista. Se on loistava tapa kotikansainvälistyä, eli kerätä kansainvälistä kokemusta kotimaasta.

Opettajia on Oulun Business Schoolista, SeAMK:sta, Yhdysvalloista – ammattilaisia eri puolilta maailmaa. Pidin kovasti erityisesti amerikkalaisesta opetustyylistä, joka oli hyvin eläväinen. Yksi lempiaineistani tähän mennessä on ollut ”Business in Ethics”. Aihe on kiinnostava ja case studiesin kautta saimme erimaiden näkökulmia etiikasta bisneselämässä.

Parasta MBA:ssa on se, että pääsen heti hyödyntämään oppimiani asioita työssäni. Työskentelen Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Copsan toiminnanjohtajana ja työnkuvaani kuuluvat muun muassa talousasiat ja esimiestehtävät.Joskus työn ja opiskelujen yhdistäminen on raskasta, mutta onneksi opettajat ovat joustavia ja opiskelu innostavaa ja palkitsevaa – kyllä tämä on oikeastaan aika huippua!

Emilia Tuura

 

 

 

Keys for developing professional competence

I am currently working as a manager in a private hotel and tourism enterprise. Since there is no in-company training I have looked for suitable training elsewhere to maintain my professional competence. In this region there are no further education opportunities in tourism but the English MBA degree programme in Centria was just perfect for me. The contents of the programme were versatile and the days for contact teaching were clearly scheduled. Thanks to the flexible system it was possible to study alongside a very challenging job. Despite the often hectic pace each school day gave new energy and boost that could be applied in the running of the business.

I highly appreciate the cooperation between Centria and Seinäjoki University of Applied Sciences and their international partner universities. In the first year of study I have already enjoyed several international lectures on both campuses, experienced American university life during the IMBA Spring School period in the University of Missouri – St Louis and acquainted myself with German university of applied sciences study and business world during the International Summer School period in Hochschule Aschaffenburg University of Applied Sciences.

These exchange periods of a few weeks are an amazing opportunity especially for those who are working and studying. I warmly recommend to everybody! You learn a lot, experience a lot and make friends across borders. Thanks to these international encounters I ended up touring Finland in July together with an American guest and MBA students from all over the world. Next year we’ll meet again!

From the professional point of view MBA degree offers multidisciplinary expertise but also eligibility for new interesting positions or even for transferring to a new career. The degree is recognized and valued in the business world. The possibility to take the degree in English also opens doors to many international positions. What could better motivate adult learners!

Sari Jukonen, Hotel Manager, Hotel Kokkola

 Yhteystiedot

 

Lisätietoja koulutuksesta:

yliopettaja Katarina Broman
p. 040 729 9960
katarina.broman(a)centria.fi

Head of Centria Master School
Marko Ovaskainen
p. 044 725 0435
marko.ovaskainen(a)centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut
p. 040 808 6604
admissions(a)centria.fi


Seuraa meitä somessa: