ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

International Business Management (ylempi AMK)
Tutkinto: Master of Business Administration, MBA, Tradenomi (ylempi AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus: 90 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu Campus, Talonpojankatu 2, Kokkola

Tervetuloa syventämään liike-elämän taitojasi Centriaan!

Tarjoamme syventäviä liiketoiminnan opintoja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille. Lisäksi, jos sinulla on aikaisempia ylemmän korkeakoulutason opintoja tai tuoretta erityisosaamista liike-elämässä, meillä on mahdollisuus integroida taitosi MBA-tutkintoosi ja siten nopeuttaa opintojasi. Teemme parhaamme tarjotaksemme korkeatasoisen koulutuksen ja joustavat järjestelyt opintojen hyvän etenemisen takaamiseksi.
 Hakukelpoisuus 

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

Koulutuksen tavoitteet 

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ammatillista osaamista kansainvälisen kaupan alueilla. Valmistuttuaan opiskelijalla on valmiudet toimia liikkeenjohdollisissa tehtävissä, hän kykenee itsenäiseen päätöksentekoon, ja vaativiin asiantuntijatehtäviin kansainvälisillä markkinoilla. Koulutus sopii kansainvälisessä bisneksessä ja sitä tukevilla toimialoilla työskenteleville.

Koulutuksen toteutus 

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Opinnot toteutetaan verkossa, sisältäen verkko-opintoja (Adobe Connect), keskimäärin yksi tai kaksi kertaa kuukaudessa, yleensä perjantai-iltapäivisin tai lauantaisin. Lisäksi opintoihin sisältyy itsenäisesti suoritettavaa etäopiskelua. Pääpaino opinnoissa on itsenäisellä työskentelyllä, johon sisältyy myös omaan työhön liittyviä tehtäviä ja kehittämishankkeita. Opinnäytetyö on keskeinen osa opintoja ja se toteutetaan itsenäisenä kehittämishankkeena.  

 

Opintojen sisältö 

Opinnoissa painoalueena on kansainvälinen kauppa ja johtaminen. Opinnäytetyö sisältää kehittämishankkeen, joka tehdään omaan työhön tai johonkin organisaatioon liittyen.  

  • Research and Development 5 op: Development Process 3 op, Research Communication 2 op
  • Research Methods 5 op: Quantitative research 2 op, Qualitative and Action Research 3 op
  • Globalization of Business 5 op
  • Business Ethics and Sustainable Management 5 op
  • Financial Management and Accounting 5 op
  • Strategic Management 5 op
  • Human Resource Development 5 op
  • Organizational Behavior and Development 5 op
  • Optional studies 20 op: Other master’s courses offered by Centria UAS and Campusonline.fi
  • Master’s thesis 30 op

 

Ammatillinen profiili

Valmistuneet työskentelevät yleensä erilaisissa asiantuntija- tai johtotehtävissä kansainvälisen kaupan tai sitä tukevan liike-elämän aloilla.

 Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

Linkki hakulomakkeelle löytyy tästä: Master of Business Administration, MBA, Tradenomi (ylempi AMK)Näin haet yhteishaussa

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

MBA-tutkinnon opiskelijatarinat

Pamela Honga Centria AMK  

Olen suorittanut Centriassa BBA-tutkinnon, ja nyt suoritan MBA-tutkintoa. Parasta Centriassa on joustavuus – opiskella voi missä ja milloin vain, vaikka työmatkoilla.

Pamela Honga

 


MBA Centria amk

 

Innostavaa opiskelua!

Muutin kymmenisen vuotta sitten Pietarsaareen ja hakeuduin jo silloin englanninkieliseen koulutusohjelmaan, sillä halusin nimenomaan opiskella englanniksi. Opiskeluryhmämme MBA:ssa koostuu suomalaisista ja kansainvälisistä opiskelijoista. Se on loistava tapa kotikansainvälistyä, eli kerätä kansainvälistä kokemusta kotimaasta.

Opettajia on Oulun Business Schoolista, SeAMK:sta, Yhdysvalloista – ammattilaisia eri puolilta maailmaa. Pidin kovasti erityisesti amerikkalaisesta opetustyylistä, joka oli hyvin eläväinen. Yksi lempiaineistani tähän mennessä on ollut ”Business in Ethics”. Aihe on kiinnostava ja case studiesin kautta saimme erimaiden näkökulmia etiikasta bisneselämässä.

Parasta MBA:ssa on se, että pääsen heti hyödyntämään oppimiani asioita työssäni. Työskentelen Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Copsan toiminnanjohtajana ja työnkuvaani kuuluvat muun muassa talousasiat ja esimiestehtävät.Joskus työn ja opiskelujen yhdistäminen on raskasta, mutta onneksi opettajat ovat joustavia ja opiskelu innostavaa ja palkitsevaa – kyllä tämä on oikeastaan aika huippua!

Emilia Tuura

 

 

 

Keys for developing professional competence

I am currently working as a manager in a private hotel and tourism enterprise. Since there is no in-company training I have looked for suitable training elsewhere to maintain my professional competence. In this region there are no further education opportunities in tourism but the English MBA degree programme in Centria was just perfect for me. The contents of the programme were versatile and the days for contact teaching were clearly scheduled. Thanks to the flexible system it was possible to study alongside a very challenging job. Despite the often hectic pace each school day gave new energy and boost that could be applied in the running of the business.

I highly appreciate the cooperation between Centria and Seinäjoki University of Applied Sciences and their international partner universities. In the first year of study I have already enjoyed several international lectures on both campuses, experienced American university life during the IMBA Spring School period in the University of Missouri – St Louis and acquainted myself with German university of applied sciences study and business world during the International Summer School period in Hochschule Aschaffenburg University of Applied Sciences.

These exchange periods of a few weeks are an amazing opportunity especially for those who are working and studying. I warmly recommend to everybody! You learn a lot, experience a lot and make friends across borders. Thanks to these international encounters I ended up touring Finland in July together with an American guest and MBA students from all over the world. Next year we’ll meet again!

From the professional point of view MBA degree offers multidisciplinary expertise but also eligibility for new interesting positions or even for transferring to a new career. The degree is recognized and valued in the business world. The possibility to take the degree in English also opens doors to many international positions. What could better motivate adult learners!

Sari Jukonen, Hotel Manager, Hotel Kokkola

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:

yliopettaja Katarina Broman
p. 040 729 9960
katarina.broman@centria.fi
 

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut
p. 040 808 6604 
admissions@centria.fi 

  

 


Seuraa meitä somessa: