ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

International Business Management (ylempi AMK)
Tutkinto: Master of Business Administration
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus:1,5 vuotta, 90 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola

Tervetuloa syventämään liike-elämän taitojasi Centriaan!

Tarjoamme syventäviä liiketoiminnan opintoja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille. Lisäksi, jos sinulla on aikaisempia ylemmän korkeakoulutason opintoja tai tuoretta erityisosaamista liike-elämässä, meillä on mahdollisuus integroida taitosi MBA-tutkintoosi ja siten nopeuttaa opintojasi. Teemme parhaamme tarjotaksemme korkeatasoisen koulutuksen ja joustavat järjestelyt opintojen hyvän etenemisen takaamiseksi.Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ammatillista osaamista liiketalouden eri alueilla. Syyslukukauden aikana opiskelijoille tarjotaan syventäviä ammatillisia opintoja englannin kielessä ja liike-elämän ohjelmistojen käytössä, tutkimus- ja kehittämisopintoja sekä tulevaisuuteen suuntaavia liiketoimintaopintoja. Kevätlukukaudella opiskelijat voivat valita kahden opintokokonaisuuden välillä. Ne ovat International Business Management ja Enterprise Resource Planning.

International Business Management suuntautumisessa tarjotaan seuraavat opintojaksot: Strategic Management, Financial and Management Accounting, Organizational Behavior and Development, Business Ethics and Sustainable Management, Human Resource Development and International Marketing Management.

Enterprise Resource Planning suuntautumisessa tarjotaan seuraavat opinnot: Advanced Enterprise Resource Planning, Functionality of SAP ERP System - SAP BW/4HANA, SAP BW//4HANA Business Warehouse, Business Intelligence - SAP Business Objects BI Platform and Preparation for SAP ERP Certified Associate Qualifications (TS410). Lisäksi opintoihin sisältyy Master’s opinnäytetyö, jonka opiskelija kirjoittaa itse valitsemastaan aihepiiristä. Sen tekemiselle varataan myös syyslukukausi 2021.

Valmistuttuaan opiskelijalla on valmiudet toimia liikkeenjohdollisissa tehtävissä, hän kykenee itsenäiseen päätöksentekoon, ja vaativiin asiantuntijatehtäviin kansainvälisillä markkinoilla tai yritysten toiminnanohjaukseen liittyvissä tehtävissä.

Kuinka opinnot järjestetään?

Opinnoissa käytetään monimuotoisia opetusmenetelmiä. Lähiopetus toteutetaan Kokkolan kampuksella arkipäivisin. Lisäksi opiskelija syventää asiantuntemustaan annettujen ohjeiden mukaisesti omalla ajallaan. Opiskelu sisältää luentoja ja ryhmätehtäviä lähiopetuksessa sekä itsenäisesti suoritettavia etä- ja projektitehtäviä. Opinnäytetyö on keskeinen osa opintoja ja yleensä se on opiskelijan itse valitsema kehittämishanke.

 

Hakukelpoisuus

Olet hakukelpoinen, jos sinulla on ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, joka on suoritettu EU/ETA-alueella. Sinulla tulee lisäksi olla vähintään kahden vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen, hyvä englannin kielen taito opintojen suorittamiseksi on myös tarpeen.

 Hakukelpoisuus

Olet hakukelpoinen, jos sinulla on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, joka on suoritettu EU/ETA-alueella. Sinulla tulee lisäksi olla vähintään kahden vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Lisäksi hyvä englannin kielen taito opintojen suorittamiseksi on myös tarpeen.

 

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 24 kuukautta (kaksi vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2020 mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään 24 kuukauden (kahden vuoden) työkokemus.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. 

Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:

yliopettaja Katarina Broman

p. 040 729 9960

katarina.broman(a)centria.fi

 

Head of Centria Master School

Marko Ovaskainen

p. 044 725 0435

Marko.ovaskainen(a)centria.fi

 

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut

p. 040 808 6604

admissions(a)centria.fi


Seuraa meitä somessa: