ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Digitalisaation johtaminen
Tutkinto: Insinööri (ylempi AMK), Tradenomi (ylempi AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus:Insinööri (ylempi AMK) 60 op, Tradenomi (ylempi AMK) 90 op
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 5
Haku alkaa: 28.7.2021
Haku päättyy: 11.8.2021
Haku päättyy 11.8.2021 klo 15.00

Koulutuksen suorittanut henkilö on asiantuntija digitalisaatiossa, sekä osaa toteuttaa digitalisaatioprojekteja osana yrityksen kokonaisvaltaista kehittymistä. Koulutuksessa käydään läpi digitalisaation suuntauksia, sekä digitalisaatioon liittyvien projektien toteuttamista ideointivaiheesta aina käyttöönottoon ja tulosten seurantaan saakka.

Koulutus valmistaa opiskelijaa vastaamaan vaativista digitalisaatioprojekteista, toimimaan erilaisten tiimien vetäjänä sekä asiantuntijana. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on hyvät taidot edelleen kehittää osaamistaan. Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina.

 

Koulutuksen sisältö

Syventävät opinnot muodostuvat ohjelmistokehityksen eri vaiheiden opinnoista: prototyyppikehittäminen & UX/UI, Design Thinking, Järkevyysanalyysi, ohjelmistoprojektien johtaminen, ketterät kehitysmenetelmät ja eJohtaminen. 

 

Opintojen rakenne

Opinnot muodostuvat pakollisista ja valinnaisista opintojaksoista, joita on yhteensä 30 opintopistettä. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Yhteensä koko tutkinnon laajuus on 60/90 opintopistettä.

Opetus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Opintoihin sisältyy lisäksi itseopiskelua ja ryhmätehtäviä.

Syventävät opinnot muodostuvat ohjelmistokehityksen eri vaiheiden opinnoista:

  • Prototyyppikehittäminen & UX/UI
  • Digitalisaation suuntaukset
  • Digitalisaatio prosessina
  • Ketterä kehittäminen
  • Ohjelmistotuotannon trendit
  • Pilvipalvelut ja arkkitehtuuri

 

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tekeminen on merkittävässä osassa. YAMK-opinnäytetyö kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä hankkia uusinta tutkimustietoa sekä kykyä soveltaa tätä käytäntöön. Kokonaisuus valmistaa opiskelijaa vaativiin asiantuntijatehtäviin. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 opintopistettä muodostaen näin puolet koulutuksesta. Keskeistä opinnäytetyössä on osoittaa selkeästi teoreettinen sekä soveltava osaaminen. Opinnäytetyö tehdään usein oman organisaation todelliseen tarpeeseen.

 

Uramahdollisuudet

Koulutuksen jälkeen opiskelija kykenee toimimaan digitalisaatioasiantuntijana eri organisaatioissa (yksityiset, kunnalliset, jne.). Opiskelijalla on näin ollen mahdollisuus kehittää omaa organisaatiotaan vastamaan tulevaisuuden tarpeita. Digitalisaation johtaminen antaa opiskelijalle valmiudet kehittyä omalla urallaan entistä haastavampiin työtehtäviin.

 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opiskelijat ovat pääsääntöisesti työelämässä opintojen aikana. Opinnoissa pyritään järjestämään mahdollisuuksia opiskelijoiden välisten verkostojen kehittämiseen. Järjestämme säännöllisesti yritysvierailuja opiskelijoiden yrityksiin ja näin tutustumme syvemmin niihin. Opintoihin sisältyy myös mahdollisuus monialaisiin kursseihin, jolloin verkostoja voi laajentaa liiketalouden ja sote-opiskelijoiden pariin. Opiskelijat pystyvät ottamaan valinnaisia opintoja myös muista korkeakouluista.

Digitalisaation johtaminen koulutus järjestetään yhteistyönä Centria-ammattikorkeakoulun sekä Vaasan ammattikorkeakoulun toimesta.

 

Centria-ammattikorkeakoulun logo       Vaasan ammattikorkeakoulun logoHakukelpoisuuden antavat pohjakoulutukset

Hakukelpoisuuden antavat tutkinnot: insinööri (AMK), tradenomi (AMK) ja soveltuvat tekniikan/kaupallisen alan yliopistotutkinnot.

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 24 kuukautta (kaksi vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2021 mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään 24 kuukauden (kahden vuoden) työkokemus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Merenkulkualalla merikapteeni (ylempi AMK) -koulutukseen hyväksytään Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin hyväksymä vähintään kuuden kuukauden aluspalvelu päällystötehtävissä merimiesrekisteriotteen mukaan. Sen lisäksi vaaditaan työkokemusta merenkulkualan palveluksessa joko merellä tai maissa siten, että em. päällystötehtävissä toimiminen ja muu merenkulkualan työkokemus yhteen laskettuna muodostavat vähintään 24 kuukauden (kahden vuoden) työkokemuksen. Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina.

Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.Hae koulutukseen tästä

Näin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.Yhteystiedot

 

Lisätietoja koulutuksesta

koulutusalapäällikkö Jari Isohanni
p. 040 669 0690
jari.isohanni@centria.fi

Head of Centria Master School Marko Ovaskainen
p.044 725 0435
marko.ovaskainen@centria.fi

 

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fiLisähaun valintakoe

Digitalisaation johtamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon lisähaun valintakoe järjestetään kesällä 2021 täysin sähköisenä. Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän ja videon perusteella. Kaikki hakukelpoiset hakijat saavat haun päättymisen jälkeen ohjeet valintakokeen suorittamiseen hakulomakkeella ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.


Seuraa meitä somessa: