ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Potkua urakehitykseen YAMK-tutkinnolla!

Kehitä asiantuntijuuttasi ja uraasi ylempään AMK-tutkintoon tähtäävällä koulutuksella! Ylemmällä AMK-tutkinnolla voit kehittää omaa osaamistasi, lisätä urakehitysmahdollisuuksiasi ja parantaa omaa asemaasi työmarkkinoilla. Opinnoista saat valmiuksia oman alasi tutkimustiedon hankkimiseen ja soveltamiseen oman työn kehittämisessä. 

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset on suunnattu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille, sinne paluuta tavoitteleville sekä uutta suuntaa uralleen hakeville. YAMK-tutkinnon suoritettuasi saat saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin suorittamalla yliopistossa tai tiedekorkeakoulussa maisteritutkinnon.

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto voi näkyä suoraan kukkarossasi? Vuonna 2019 tehdyn tutkimuksen mukaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden vuositulot ovat saattaneet nousta jopa tuhansilla euroilla. (http://www.labour.fi/tiedotteet/ylempi-amk-koulutus-voi-nostaa-ansioita-tuhansilla-euroilla/)

YAMK-tutkinnon suorittaneet antavat Centrialle selvästi valtakunnan parasta palautetta!

opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen valmistuvien opiskelijoiden kysely (02/2021)


Centriassa voit opiskella ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon usealta eri alalta:

 

"Sain YAMK-tutkinnosta työkaluja strategiseen suunnitteluun sekä liiketoiminnan ja prosessien kehittämiseen – ne ovat mielestäni olleet koulutuksen tärkein anti." - Pasi Hautamäki, liiketalouden ylempi AMK-tutkinto

"Hain koulutukseen, koska halusin kehittää itseäni esimiehenä ja johtamisessa. Halusin myöskin oppia tuntemaan oman organisaationi johtamiskäytänteitä ja toimintaa strategiatasolla." - Tomi Iso-Kungas, tekniikan ylempi AMK-tutkinto

"Opinnot ovat antaneet hyvät valmiudet nykyiseen työhöni, eli asiakasprosessien kehittämiseen, strategiseen johtamiseen, strategian toimeenpanoon käytännön työssä, laadunhallintaan, työn erilaisiin kehittämismenetelmiin sekä työn sisällön kehittämiseen." - Kati Salonpää, sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto

Seuraa meitä somessa: