Nursing

Tutkinto: Bachelor of Health Care
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Terveystie 1, Kokkola
Aloituspaikat: 15
This programme is currently running at Centria UAS - No intake in 2017 (more information coming during the spring 2017)

Do you want to get close to people and take part in their different stages of life? Are you interested in promoting wellbeing and safety of the individual and the community? Do you like changing situations and multicultural environments? In case you like working with people as a member of a team, if you are able to take responsibility and work independently, then you are suitable for nursing studies!

Theory studies are implemented as face-to-face teaching, online studies and independent studies. In addition to Nursing Science-based professional studies, the studies also include languages, IT, welfare entrepreneurship and other basic studies. Advanced professional studies strengthen the knowledge and skills of nursing in di¿erent fields of nursing and medical specialities.

Nurses need to have social interaction skills as well as management, decision-making and nursing skills. In addition to these competences, nurses are to be responsible; diligent and accurate in order to ensure patient safety.
 
The degree programme in Nursing includes 75 credits of supervised practical training, which is carried according to the study objectives, in approved practical placements, either in Finland or abroad. Part of the training takes place in workshops and in a simulation environment.

The teaching method used in the Degree Programme in Nursing is Problem Based Learning (PBL). PBL supports the student’s professional growth by providing them with the capacity for independent research and multidisciplinary cooperation, receiving and providing feedback and enhances self-assessment and communication skills. During the third and fourth study year part of study courses can also be in Finnish so students should be able to communicate in Finnish at the end of their studies. Therefore, the degree programme provides students with expertise to work both in Finland and in an international environment.

Nurses work e.g. in hospitals, health centres, acute and home nursing settings, elderly service units, in patient - and other organisations and in different projects.

The title Registered Nurse (UAS) may only be used and practiced by a registered nurse who has completed the degree (UAS).

National Supervisory Authority for Welfare and Health (Valvira) grants, upon application, the right to practice as a licenced or authorised professional and authorises the use of the occupational title of healthcare professional according to the Act on Health Care Professionals (559/949).

The degree programme fulfills the European Union’s Directive (2013/55/EC) on the requirements for recognition of professional qualification.

We co-operate with different units of Social and Health Care, City of Kokkola, Central Ostrobothnia Central Hospital, other non-governmental organisations and communities.

Postgraduate studies:
A Registered Nurse may after 3 years of relevant work experience continue for a Master’s degree from a UAS. As a nurse you may also take part in different continuing courses and education. Also Universities offer continuing studies in social and health care for nurses. 

Opiskelijavalinta

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tieto alan terveydellisistä vaatimuksista löytyy ammattikorkeakoulun www-sivuilta ja Opintopolku.fi-palvelusta.

Bioanalyytikkokoulutukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali värinäkö. Koulutukseen valittujen tulee toimittaa silmälääkärin, optikon tai optometristin todistus koulutuksen alkaessa ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden mukaisesti. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistusta ei toimiteta määräajassa tai valituksi tullutta opiskelijaa ei todistuksen perusteella voida pitää soveltuvana bioanalyytikkokoulutukseen.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

  • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
  • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
  • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
  • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumausaineista.

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutukseen valituilta koulutodistukset, bioanalyytikkokoulutukseen valituilta todistuksen riittävästä näkökyvystä ja saanut hakijalta mahdollisesti pyydetyn selvityksen terveydentilasta.

Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan seuraavista syistä:

  • jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa
  • jos hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja
  • jos bioanalyytikkokoulutukseen valittua ei voida pitää koulutukseen soveltuvana näkökyvystä annetun todistuksen perusteella
  • jos hakijaa ei voida pitää sosiaali- ja terveysalan koulutukseen terveydentilaltaan ja/tai toimintakyvyltään sopivana
  • jos hakija on jättänyt kertomatta terveydentilaansa liittyviä asioita
  • jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen.

Valintakoe

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet hakijat.

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saadun pistemäärän perusteella.

Valintakokeesta voi saada enimmillään 70 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 30 pistettä. 

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. 

Ammattikorkeakoulut voivat tehdä valintakoeyhteistyötä.  Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Ammattikorkeakoulut ilmoittavat opintopolku.fi-sivustolla ja omilla www-sivuillaan valintakoepäivät ja valintakokeen sisällön.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Lopullisessa valinnassa tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

1. valintakoepisteet

2. koulumenestyspisteet

3. hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä voi arpoa valittavan/valittavat.Valintakoe

Valintakoe järjestetään 19.4.2016.

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet hakijat.

Opiskelijavalinta tehdään valintatapa 1 mukaisesti (valintakokeesta saadun pistemäärän perusteella.)

Valintakokeesta voi saada enimmillään 70 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 30 pistettä. 

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. Student stories - Nursing


   

Multicultural learning
environment

I am a third year nursing student at Centria UAS, and I come from Nairobi, Kenya. I chose nursing because it is a time honored profession and one of great significance. There are so many great reasons to become a nurse. It is relevant to have knowledge about health and nursing offers firsthand experience about health care. Besides being a job with great demand all over the world, I chose it because I want to make a difference in people’s lives. It’s a field that will give me an opportunity to interact with people from different age groups every day.

Studies are interesting because they are varied - classwork, practice in different fields, workshops, seminars and group work. Besides nursing studies, we have Finnish language classes which are very crucial for working life in Finland. Finnish is quite challenging, but also logical and therefore with motivation, hard work and courage it is possible to speak it eloquently. Practicing in the different medical fields gives a good opportunity to use and learn more Finnish.

I chose Centria UAS because it is one of the best nursing schools in Finland. It has an admirable reputation of producing competent nurses. What is special about Centria UAS is the multicultural learning environment it provides. The teachers are also very supportive and great mentors. The learning environment is relaxed which makes studying in Centria UAS lovable.

Generally, studying nursing is a wonderful experience and an exciting journey. I am learning so much every day and enjoying every bit of it!

Mary Kariuki

   

Best type of education

My name is Nabulya Barbra from Uganda. I wanted to study a Nursing degree and experience an international study environment, that is why I chose Centria University of Applied Sciences. I am about to start my third year.

At Centria, you receive the best type of education: it focuses on practical skills and professional relevance, that prepares you for career development. The multicultural environment at Centria favors everyone, from all over the world; there are good lectures who are not only teachers but also mentors because they provide you with good guidance, motivation and encouragement towards achieving your professional goals.

Kokkola is a wonderful place, located near the sea, spacious enough with lot to explore, lots of activities to get involved, easy to make friends, affordable and suitable for a student and your studies. Though Finnish winter was cold for me in the beginning but I got used to it.  Learning the Finnish language is very important, it is made possible throughout your studies and work placements.

My studies at Centria provide me with the knowledge, team working skills and ability to be competent in this Nursing profession under a multicultural environment.

Barbra Nabuluya

 Lisätietoja koulutuksesta:
lehtori Timo Kinnunen, p. 044 725 0576, timo.kinnunen@centria.fi

lehtori Lena Kalliokoski, p. 044 725 0594, lena.kalliokoski@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:
Hakijapalvelut, p. 040 808 6604, admissions@centria.fi    
Seuraa meitä somessa: