Kesken jäänyt tutkinto

Jos olet suorittanut opintoja missä tahansa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa, mutta tutkinto on jäänyt syystä tai toisesta kesken, sinun on mahdollista päästä uudelleen opiskelijaksi samaan tai vastaavaan koulutukseen, kun haet opiskeluoikeutta määräajaksi.

Centria-ammattikorkeakoulun tutkintosäännön mukaan:

Opiskelija, joka on eronnut ammattikorkeakoulusta tai jonka opiskeluoikeus on päättynyt, voi hakea opiskeluoikeutta määräajaksi samaan tai vastaavaan koulutukseen, jossa opiskelijalla on aiemmin ollut opiskeluoikeus. Määräaikaisen opiskeluoikeuden tarkoituksena on, että opintonsa keskeyttäneet voivat hakea opiskeluoikeutta ko. tutkinnon loppuun suorittamiseksi ilman yhteishakuun osallistumista. Hakija jatkaa aiemmin Suomessa aloittamaansa ammattikorkeakoulututkintoa samassa tai vastaavassa koulutusohjelmassa tarkoituksena suorittaa tutkintoa loppuun. Opiskeluoikeus myönnetään kertaluonteisesti ja määräytyy tutkinnosta puuttuvien opintojen laajuuden perusteella kuitenkin niin, että puuttuvia opintoja saa olla korkeintaan noin vuoden opintoja vastaava määrä. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hakeutuvalle ei ole opintopistevaatimusta. Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu (A1440/2014 §3).

Opiskeluoikeutta haetaan erillisellä lomakkeella, jonka liitteenä on opintosuoritusrekisterin ote sekä koulutuksesta vastaavan henkilön hyväksymä aikataulutettu opiskelusuunnitelma (valmistumissuunnitelma) suoritettavista opinnoista tutkinnon loppuunsaattamiseksi. Valmistumissuunnitelmassa huomioidaan aikaisemmin suoritetut opinnot ja muualla hankittu osaaminen (AHOT). Opiskelijalta edellytetään tutkinnon suorittamista hakuajankohtana voimassa olevien tutkintotavoitteiden mukaisesti (esim. kielitaitovaatimukset). Määräaikaisen opiskeluoikeuden päättäjä on rehtori tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Myönnettynä opiskeluoikeusaikana opiskelijalla ei ole poissaolo-oikeutta. Myönnettyä lisäaikaa voidaan yhden kerran jatkaa erittäin painavasta syystä. Mikäli opiskelija ei valmistu myönnettynä määräaikana, tulee hänen hakea yhteishaussa uudelleen opiskelijaksi. (Tutkintosääntö § 12)

Jos olet kiinnostunut hyödyntämään tätä mahdollisuutta, täytä tämä hakemus ja ota yhteys koulutuksen vastuuhenkilöön henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimiseksi. Mieti tarkkaan aika, jonka tarvitset puuttuvien opintojen suorittamiseksi, koska pääsääntöisesti tätä aikaa ei enää voi jatkaa.

Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euroa (Valtioneuvoston asetus 1440/2014). Maksu suoritetaan Centria-mmattikorkeakoulun Oy:n pankkitilille ja ja maksukuitti (esim. verkkopankin tuloste) liitetään hakemukseen.

Maksutapavaihtoehdot ovat seuraavat:

1) Tilisiirto Centria-ammattikorkeakoulun tilille (IBAN: IBAN: FI92 5162 0020 2748 85 | BIC: OKOYFIHH). Viitteeksi sukunimi sekä koulutusohjelman nimi.

2) Maksu maksupäätteellä Talonpojankadun kampuksen infossa. Maksun yhteydessä ilmoitetaan oma nimi ja koulutusohjelma.

Maksukuitti liitetään hakemukseen. Maksukuitista tulee ilmetä opiskelijan nimi ja pankin arkistointitunnus (joka osoittaa, että maksu on lähtenyt tililtä). Hakemusta ei käsitellä, mikäli kuitti käsittelymaksun suorittamisesta puuttuu.

Lisätietoja Centria-ammattikorkeakoulun hakijapalveluista, p. 044 725 0081 tai hakijapalvelut@centria.fi.

 

Seuraa meitä somessa: