ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Kesken jäänyt tutkinto

 

Jos olet opiskellut Centria-ammattikorkeakoulussa tai jossakin toisessa ammattikorkeakoulussa Suomessa, mutta tutkinto on jäänyt syystä tai toisesta kesken, voit hakea uudelleen opiskelijaksi samaan tai vastaavaan koulutukseen kesken jääneen tutkinnon haun kautta tutkinnon loppuun suorittamiseksi.

Hakijan tulee suoriutua hyväksytysti mahdollisesta haastattelusta tai valintakokeesta. Opiskelijaksi ottaminen edellyttää myös, että koulutuksissa on tilaa lisäopiskelijoille.

 

Kuka voi hakea ja miten opiskelijat valitaan

 • Hakijalla on kesken jäänyt ammattikorkeakoulututkinto Centria-ammattikorkeakoulussa tai jossakin toisessa ammattikorkeakoulussa Suomessa.
 • Hakijalla ei ole voimassa olevaa opiskeluoikeutta. Opiskeluoikeus on menetetty opiskeluoikeusajan päättymisen tai jonkin muun syyn takia.
 • Hakijan alkuperäinen opiskeluoikeus on koulutukseen hakeutumisen aikaan käytetty kokonaisuudessaan loppuun.
 • Tutkinnosta puuttuvien opintojen enimmäismäärä
  · AMK-tutkinnon osalta enintään 120 opintopistettä.
  · YAMK-tutkinnossa ei ole opintopistevaatimusta.
  Myös avoimessa ammattikorkeakoulussa ja toisessa korkeakoulussa suoritetut opinnot huomioidaan, mikäli ne voidaan sisällyttää tutkintoon.

Humanistisen alan, sosiaali- ja terveysalan sekä musiikin koulutuksissa on terveydellisiä vaatimuksia. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi opiskelijavalinnan esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L932/2014)

Huomioi, että voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

 

Opiskeluoikeuden sisältö ja kesto

 1. Uusi opiskeluoikeus muodostuu samaan tai vastaavaan koulutukseen, jossa opiskelijalla on aiemmin ollut opiskeluoikeus

 2. Opiskeluoikeuden kesto on korkeintaan 2 vuotta (4 lukukautta)

 3. Opiskeluaika alkaa pääsääntöisesti seuraavan lukukauden alusta (1.1 tai 1.8). Opiskeluoikeus voi alkaa myös kesken lukukauden riippuen opiskelupaikan vastaanottamisen ajankohdasta. Hakijan tulee huomata, että opiskeluoikeuden alkamislukukausi lasketaan mukaan tähän lukukausien määrään. Esimerkiksi lokakuussa alkanut opiskeluoikeus kuluttaa kyseisen syyslukukauden. Hakijan tuleekin harkita huolella, mikä olisi opintojen suorittamisen kannalta paras mahdollinen ajankohta.

 4. Opiskelijalla ei ole poissaolo-oikeutta.

 5. Opiskeluaikaan ei ole mahdollista hakea jatkoaikaa.

 

Hakeminen

 1. Uudelleen myönnettyä opiskeluoikeutta haetaan Opintopolun erillishaun kautta.

 2. Hakuajat:
  • 1.10.–30.11., jos opinnot alkavat tammikuussa
  • 1.4.–31.5., jos opinnot alkavat elokuussa


 3. Hakemuksen liitteiksi Opintopolkuun tarvitaan
  · opintosuoritusote aiemmin suoritetuista opinnoista
  · opiskelutodistus, josta käy ilmi aiemman opiskeluoikeuden opiskeluaika sekä käytetyt läsnä- ja poissaolokaudet

 4. Opintopolku.fi sivusto uudistuu vuoden 2021 aikana – Löydät koulutukset, hakukohteet ja hakulomakkeet uudesta Opintopolusta osoitteesta beta.opintopolku.fi.

  • Etsi sinua kiinnostava koulutus tai koulutuksia etusivun hakukentän avulla, esim. ”liiketalous” tai ”yhteisöpedagogi”. Voit rajata hakutuloksia esim. koulutustyypin (AMK-tutkinto tai ylempi AMK) tai paikkakunnan mukaan.
  • Klikkaa haluamasi koulutuksen nimeä > valitse oikea koulutusvaihtoehto otsikon ”Tutustu tarjontaan” alta > linkki hakulomakkeelle löytyy otsikon ”Koulutuksen hakukohteet” alta.
  • Valitse hakukohde "Haku keskeneräisellä tutkinnolla"

 5. Lisätietoja voi kysyä Centria-ammattikorkeakoulun hakijapalveluista, puh. 044 725 0081 tai hakijapalvelut@centria.fi.
Seuraa meitä somessa: