ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Syksyn yhteishaku 1.9.–15.9.2021

Etsitkö opiskelupaikkaa? Syksyn 2021 yhteishaussa on tarjolla mielenkiintoisia koulutuksia!

Syksyn yhteishaussa voit hakea keväällä 2022 alkaviin koulutuksiin. Tämä yhteishaku toteutetaan uudistuneessa Opintopolku.fi-palvelussa. Centria-ammattikorkeakoulun syksyn yhteishaun koulutuksiin haetaan osoitteessa beta.opintopolku.fi. Hakuaika alkaa 1.9.2021 klo 8.00 ja päättyy 15.9.2021 klo 15.00.

Syksyn yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen koulutukseen, jotka hakija asettaa hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen.

 

Haussa olevat koulutukset

 

Liiketalous

Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, Pietarsaari

Liiketalouden opinnot Pietarsaaressa painottuvat kansainväliseen kauppaan. Opintojesi aikana saat hyvän kokonaiskuvan liiketoiminnasta ja sen keskeisistä prosesseista sekä valmiuksia erilaisiin kaupan alan, teollisuuden, palveluyritysten ja julkishallinnon asiantuntija- ja esimiestehtäviin tai vaikka oman yritystoiminnan harjoittamiseen. Opetus toteutetaan monimuoto-opiskeluna verkko-oppimiseen painottuen. Opintoihin sisältyy myös pieni määrä kontaktiopetusosioita, jotka toteutetaan yleensä arki-iltaisin ja satunnaisesti lauantaipäivisin. Näihin osioihin voi pääosin osallistua myös etäyhteyksiä hyödyntäen.

Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, Ylivieska

Liiketalouden koulutus on työelämälähtöinen ja se antaa opiskelijalle valmiuksia toimia esimerkiksi erilaisissa kaupan alan, palveluyritysten, teollisuuden ja julkishallinnon asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä itsenäisenä yrittäjänä. Syventävissä ammattiopinnoissa painotetaan markkinoinnin, taloushallinnon ja johtamisen teemoja. Opetus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnot on mahdollista suorittaa pääosin verkon kautta. Opintoihin sisältyy jossain määrin kontaktiopetusosioita, jotka toteutetaan reaaliaikaisina verkkoluentoina tai -tapaamisina tai fyysisenä lähiopetuksena. Verkkoluentoja ja -tapaamisia pidetään enintään kahtena arkipäivänä viikossa.

Tradenomi (AMK), digitaalinen liiketoiminta, muuntokoulutus, Kokkola

Digitaalisen liiketalouden muuntokoulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat vahvistaa osaamistasi etenkin digitaalisen liiketoiminnan osa-alueella. Koulutus sisältää opiskelijan yksilöllisen tarpeen mukaan liiketalouden perustaitojen ajanmukaistamista ja täydentämistä, minkä jälkeen syvennytään henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti digitaalisen liiketoiminnan teemoihin. Näitä ovat esimerkiksi toiminnanohjaus, palvelumuotoilu, tiedonhallinta ja data-analytiikka, digitaalinen myynti ja markkinointi. Koulutus on suunnattu aiempia liiketalouden korkeakouluopintoja suorittaneille, jotka haluavat päivittää tai täydentää osaamistaan. Lisäksi koulutukseen voivat hakeutua työelämässä olevat tai työttömät tradenomit, jotka haluavat syventää osaamistaan digitaaliseen liiketoimintaan.

 

Sosiaali- ja terveysala

Sosionomi (AMK), monimuoto, Kokkola

Sosionomikoulutus antaa monipuoliset asiakastyövalmiudet niin varhaiskasvatuksen, perhetyön, nuorten, aikuisten ja vanhustyön alueilla. Lähiopetusta keskimäärin 2–3 arkipäivää kuukaudessa. Lisäksi opiskellaan itsenäisesti, ryhmissä ja verkko-opintojen avulla. Opintojen aikana voi suorittaa myös varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, jotka yhdessä sosionomin (AMK) tutkinnon kanssa antavat kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä.

Terveydenhoitaja (AMK), muuntokoulutus, monimuoto, Kokkola

Onko sinulla sairaanhoitajan, ensihoitajan tai kätilön ammattikorkeakoulututkinto ja haluaisit hankkia terveydenhoitajan pätevyyden? Verkkopainotteinen terveydenhoitajan (AMK) muuntokoulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat kasvattaa ammattitaitoasi terveydenhoidon alalla. Vuoden kestävien opintojen aikana suoritat terveydenhoitajaopintoihin vaadittavia teoriaopintoja niin lähipäivillä kuin itsenäisesti työstäen. Opintoihin sisältyy myös kliinisiä harjoittelujaksoja, joiden aikana pääset ohjatusti tutustumaan terveydenhoitajan työhön aidossa työympäristössä. Opintojesi aikana tulet saavuttamaan vahvan näyttöön perustuvan osaamisen terveydenhoitajan työkentän eri osa-alueilta, hyvinvointi- ja terveysteknologian osaamista unohtamatta.

 

Tekniikka

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto, Ylivieska

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutuksessa keskitytään sähkö-, automaatio- ja energiatekniikkaan. Osaamisesi tulee kattamaan koko ketjun polttoaineesta, auringon säteilyenergiasta ja tuulen liike-energiasta sähkön energiatehokkaaseen käyttöön asti. Opetus sisältää todellisia, työelämästä nousseita mitoitus- ja suunnittelutehtäviä. Teoria yhdistyy monipuolisesti käytäntöön laboratoriotyöskentelyssä. Harjoituksia pääset tekemään ajanmukaisissa laboratoriotiloissa. Parhaillaan Centriaan on valmistumassa uusi energiatekniikan laboratorio.

 

Opiskelijavalinta

Syksyn yhteishaun hakukohteilla on käytössä eri valintatapoja.

Valintakurssi

Tradenomi (AMK), liiketalous (Pietarsaari ja Ylivieska) sekä Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka -koulutuksien opiskelijavalinnat tehdään valintakurssiin perustuen. Valintakurssi on Centria-ammattikorkeakoulun kyseisen koulutuksen opetussuunnitelmaan sisältyvä opintojakso. Valintakurssi toteutetaan verkko-opintoina Centria-ammattikorkeakoulun itslearning-oppimisympäristössä. Valintakurssilla arvioidaan hakijan soveltuvuutta verkko-opiskeluun, itsenäiseen työskentelyyn ja tiedonhakuun. Valintakurssi toteutetaan 23.9.–5.11.2021 välisenä aikana. Hakijoille lähetetään hakuajan jälkeen sähköpostitse valintakurssin ohjeet.

Todistusvalinta & AMK-valintakoe

Sosionomi (AMK), monimuotototeutuksella on käytössä todistusvalinta sekä AMK-valintakoe. AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään yksivaiheisena lähikokeena 1.–4.11.2021.

Ennakkotehtävä ja haastattelu

Terveydenhoitaja (AMK) ja Tradenomi (AMK), digitaalinen liiketoiminta -muuntokoulutuksien osalta opiskelijavalinta tehdään kirjallisen tehtävän ja videon perusteella. Tarkemmat tiedot aikatauluista ja järjestelyistä ilmoitetaan hakuajan jälkeen.

 

Lisätietoja hakemisesta

Hakijapalvelut
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fi

 

Taiteilija Elina Warstan piirros Centrian kampusalueesta ja sen ympäristöstä.

Seuraa meitä somessa: