ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö
Tutkinto: Yhteisöpedagogi (AMK)
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 20
Haku alkaa: 16.3.2022
Haku päättyy: 30.3.2022
Hakuaika päättyy 30.3.2022 klo 15.00.

Yhteisöpedagogit ovat arvostavan kohtaamisen ammattilaisia nuorisotyön ja järjestötyön erilaisille kentille sekä yhä moninaisempiin ammatillisiin toimintaympäristöihin yhteiskunnan eri sektoreilla. Centrian koulutuksessa painotus on kirkon nuorisotyössä.

Yhteisöpedagogi ymmärtää yhteiskunnan monimuotoisuutta ja monikulttuurisuutta. Hän on aktiivinen, vastuullinen ja yhteisöllinen toimija, joka kehittää toimintaympäristöissään myös erilaisia verkostoitumisen muotoja ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavia. Yhteisöpedagogi tietää yksilön kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät sekä ehkäisevän työn merkityksen ja sovellusmahdollisuudet erityisesti nuorten parissa tehtävässä työssä. 

 

Koulutuksen sisältö 

Kiinnostaako kasvatus? Arvostatko terveitä elämänarvoja? Haluaisitko tulla kasvatuksen ammattilaiseksi? Haluatko tehdä työtä, jossa voit kokea olevasi villi ja vapaa, mutta samalla vastuullinen aikuinen? Tätä kaikkea ja paljon muuta voit kokea yhteisöpedagogina!

Koulutuksessamme on tärkeää, että opiskelun sisällöt ja harjoitteet ovat kosketuksissa todellisen työelämän kanssa. Esimerkiksi kansainvälisyys ja nuorisotyön digitalisoituminen ovat haasteita, joihin innolla vastataan. Kehitystyössä opiskelijoiden oma asiantuntijuus ja harrastuneisuus elämän eri saroilla on iso voimavara. Koulutus valmistaa työskentelemään erilaisissa yhteisöissä, mutta yhteisöpedagogikoulutus on myös itsessään yhteisö, jossa toiset tunnetaan ja huomataan. Tässä yhteisössä on turvallista kasvaa kasvattajaksi.

Centrian yhteisöpedagogikoulutus sisältää 90 opintopisteen laajuiset teologiset ja kirkolliset opinnot (Kirkon säädöskokoelma 137), jotka antavat kelpoisuuden Suomen evankelisluterilaisen kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan.

 

Opintojen rakenne

Yhteisöpedagogin (AMK) tutkinto on 210 opintopisteen laajuinen. Opetus järjestetään niin, että lukuvuodessa voi suorittaa 60 opintopistettä ja opinnot voi kokonaisuudessaan suorittaa noin 3,5 vuodessa. Keskeisiä aloja opinnoissa ovat kasvatustiede, teologia sekä yhteiskuntatieteet. Suuri osa opinnoista tapahtuu yhteydessä työelämään esimerkiksi seurakunnissa, kouluissa, järjestöissä ja lastensuojelussa. Opintoihin kuuluvissa harjoitteluissa opiskelija saa punnita ja kehittää omaa ammatillisuuttaan. Opintojen päätyttyä Centriasta valmistunut yhteisöpedagogi (AMK) on valmis aloittamaan uransa oman alansa asiantuntijatehtävissä.

Koulutuksen opetussuunnitelma.

 

Opinnäytetyö

Yhteisöpedagogikoulutuksen opinnäytetyö on työelämäläheinen kehittämis- tai tutkimushanke. Opinnäytetyön tarkoituksena on käsitellä ajankohtaisia aiheita ja ongelmia sekä kehittää työkäytäntöjä ja –ympäristöä.

Opinnäytetyö tehdään opintojen loppuvaiheessa, kun ammattiopinnot on lähes suoritettu. Tavoitteena on, että opiskelija kehittää ja osoittaa valmiuksiaan soveltaa tietojaan ja taitojaan asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyötyöskentelyn päävastuu on opiskelijalla, mutta oppilaitoksesta on aina ohjaava opettaja. Opiskelija tekee yleensä opinnäytetyönsä hankkeistettuna jollekin työnantajalle (esim. seurakunta, järjestö, lastensuojelulaitos). Opinnäytetöitä on luettavissa Theseus-verkkokirjastossa: www.theseus.fi.

 

Uramahdollisuudet

Centriasta valmistuneita yhteisöpedagogeja (AMK) toimii monenlaisissa kasvatustyötä tekevissä organisaatioissa. Kirkollisessa yhteisöpedagogikoulutuksessa tulet myös hengellisen työn ammattilaiseksi ja saat kelpoisuuden kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan. Tutkintoon sisältyy 90 op kirkollisia opintoja. Hallitset kristillisen kasvatuksen perusasiat lapsista nuoriin aikuisiin.

Laaja-alaisena kasvatuksen asiantuntijana voit työllistyä yhteiskunnallisella puolella lastensuojeluun lastensuojelu- ja nuortenhuoltolaitoksiin, kunnalliseen nuorisotoimeen sekä moniin erilaisiin järjestöihin ja muihin toimijoihin kolmannella sektorilla (mm. etsivä nuorisotyö, työvalmennus ja yksilövalmennus). Myös nuorisokeskukset ja ohjelmapalveluyritykset voivat olla työpaikkojasi. 

Koulutus sisältää 90 opintopisteen laajuiset kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan kelpoistavat opinnot.

 

Kansainvälistyminen 

Yhteisöpedagogiopinnoissa on mahdollisuus vaihto-opiskeluun ja työharjoitteluun ulkomailla. Koulutuksellamme on vakiintuneita opiskelu- ja harjoittelupaikkoja mm. Ruotsissa, Englannissa, Espanjassa, Intiassa ja Nepalissa. Kansainvälisten opintojen yhteydessä voi saada kansainvälisen osaamisen digitaalisen merkin, Centria Global Competence Open Badge. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa myös opintoja kotikansainvälistymisen merkeissä yhteistyössä Centrian ulkomaalaisten opiskelijoiden ja opiskelupaikkakunnalla asuvien maahanmuuttajien kanssa.

 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat mm. seurakunnat, koulut, kuntien nuorisotoimet, kasvatusalan järjestöt, lastensuojelualan yritykset, hiippakunnat, kirkkohallitus.

 

Jatko-opintomahdollisuudet 

Yhteisöpedagogin (AMK) jatko-opintomahdollisuuksia ovat ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Humanistisessa ammattikorkeakoulussa (Humak) ja Diakonia-ammattikorkeakoulussa (Diak) sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Teologian opintoja voi suorittaa Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Lisäksi on tarjolla kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen opintoja monissa yliopistoissa.Humanistisen ja kasvatusalan terveydelliset vaatimukset

Yhteisöpedagogi (AMK)

Ammatissa toimiminen edellyttää riittävää psyykkistä kestävyyttä, tasapainoisuutta, keskittymiskykyä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja sosiaalista kompetenssia.  Vastuukysymykset painottuvat yhteisöpedagogin työtehtävissä.

Opiskelijavalinnan esteenä voi olla sellainen psyykkinen sairaus tai toimintakykyyn vaikuttava asia, joka estää opintoihin osallistumisen tai ammatissa toimimisen, esim.

  • akuutti, elämään vaikuttava päihdeongelma tai vakava huumeongelma
  • sellainen sosiaalinen pelkotila, joka vaikeuttaa huomattavasti ihmisten kanssa toimimista
  • sellainen psyykkinen sairaus, joka estää opintoihin osallistumisen tai ammatissa toimimisen mm. psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
  • muu sairaus, joka vaarantaa oman tai muiden opintoihin osallistuvien terveyden tai turvallisuuden

 

Lisätietoa alakohtaisista vaatimuksista löytyy Ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.Yhteisöpedagogien opiskelijatarinat


Centriassa opiskelutilat ovat tosi viihtyisät ja tapaankin tulla kampukselle, vaikka minulla ei olisi tunteja tai tunnit ovat etänä. Kampukselta löytyy aina jokin rauhallinen soppi, jossa tehdä koulutehtäviä.  

Iita Rankinen

 
Tomi Liuski Centria AMK  

Opiskelu on tuntunut rennolta. On mukavaa, kun voi itse jaksottaa, millä tahdilla opiskelee. Kaikista mieluisinta tähän asti on ollut osallistuminen erilaisten projektien suunnitteluun ja järjestämiseen.   

Tomi Liuski

 


Miki Kanninen Yhteisöpedagogi Centria

 

Ensimmäisen vuoden opiskelu on oikeastaan ollut juuri sellaista kuin ajattelin, ja halusinkin tämän olevan. Tosi monipuolista ja ihmisläheistä. Kun me opiskellaan nuorten ja lasten kanssa työskentelyä, niin me mennään nuorten ja lasten luokse. Olemme muun muassa järjestäneet erilaisia tapahtumia ja ohjelmaa.

Miki Kanninen

 

 

 

Laaja skaala työnimikkeitä

Heikki: Itsellä on taustaa nuorisotyössä - olen ollut isostoiminnassa mukana ja myös kunnan nuorisotyön puolella ollut aktiivinen. Ajattelin, että siitä voisi työnkin itselleen hommata, koska se on mieluista ja mukavaa hommaa. Aloin tutkia, missä niitä koulutuksia löytyy. Tulin tänne, koska täältä löytyy kirkon puolen koulutus, jonka halusin.

Emilia: Kirkollisuus ja hengellisyys on ollut aina elämässä mukana, ja muutenkin filosofiset aiheet kiinnostavat. Opinnoissa 90 opintopistettä on kirkollisia aineita.

Laura: Opinnoissa ei ole mitään ”jes jes halleluja” -meininkiä, vaan se on oikeasti teoreettista, sellaisia asioita, joita me tullaan tarvitsemaan siinä hengellisessä työssä.

Meillä on sunnilleen 190 työnimikettä, joissa voidaan työskennellä: kirkon nuorisotyöntekijä, kunnallinen nuorisotyöntekijä, projektitöitä, järjestötyötä, ja lisäksi vielä lähetystyö ja diakonia. On todella laaja skaala mihin mennä töihin.

Opiskelu on ollut tosi kivaa, ja luokka on ollut paras ikinä. On tuntunut olevansa sellaisessa porukassa mihin kuuluu, saanut paljon uusia kavereita ja oppinut paljon uutta. Vaikka ollaan erilaisia eikä kaikki ole parhaita kavereita keskenään, niin silti kaikki tulee toimeen.

Ei tarvitse olla entuudestaan musikaalinen tai ulkoilmaihminen – kaikkea oppii täällä ja sitä varten nämä opintojaksot on.

Kannattaa hakea Centrian yhteisöpedagogikoulutukseen!

Laura Hurmerinta
Heikki Lönn
Emilia Myllylä

 Meillä opettavat


Vesa Nuorva, teologian tohtori ja yhteiskuntatieteiden maisteri

Vesa toimii koulutusalapäällikkönämme ja on työskennellyt Centriassa yliopettajana vuodesta 2004. Sitä ennen hän on ollut seurakuntapappina noin 20 vuotta. Vesa on paneutunut erityisesti teologisiin, eettisiin ja kansainvälisiin kysymyksiin.


Annika Yliniemi, teologian maisteri, sosionomi AMK, nuorisotyönohjaaja

Annika on työskennellyt Centriassa nuorisotyön lehtorina syksystä 2017. Hänen opetuksensa painottuu kirkon nuorisotyön kenttään ja hänellä on päävastuu harjoitteluiden ohjaamisessa. Aiemmin hän on työskennellyt mm. kehitysvammaistyön teologina ja pappina sairaalassa.


Emilia Teerikangas, teologian maisteri

Emilia on työskennellyt Centriassa syksystä 2018. Hän opettaa teologisia ja kirkollisia oppiaineita sekä ohjaa harjoitteluja. Aiemmin Emilia on työskennellyt Itä-Suomen yliopistossa käytännöllisen teologian lehtorina sekä Kokkolan suomalaisessa seurakunnassa pappina.


Maria Känsäkoski, kasvatustieteen maisteri

Maria on työskennellyt kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden lehtorina ja opinto-ohjaajana Centriassa vuodesta 2008. Tätä ennen hän on työskennellyt Oulun kaupungilla tehden yhteistyötä mm. nuorisotoimen, opetustoimen sekä lukuisten järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa.


Sari Virkkala, kasvatustieteen maisteri

Sari on työskennellyt Centriassa lehtorina vuodesta 2003. Aiemmin hän on työskennellyt mm. koulutussuunnittelijana ja yliopistonopettajana Kokkolan Yliopistokeskus Chydeniuksessa.


Sari Järvenpää, yhteiskuntatieteiden maisteri

Sari on työskennellyt lehtorina Centrialla vuodesta 2018. Hän toimii yhteislehtorina yhteisöpedagogi- ja sosionomikoulutuksessa. Aiemmin hän on työskennellyt mm. kasvatusaineiden lehtorina lapsi- ja perhetyön tutkintokoulutuksessa sekä ohjauksen asiantuntijatehtävissä.Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta


Lisätietoja koulutuksesta:

yliopettaja Vesa Nuorva 
p. 044 449 2640 
vesa.nuorva@centria.fi

 

Lisätietoja valintakokeesta:

opinto-ohjaaja Maria Känsäkoski
p. 044 4492 643 
maria.kansakoski@centria.fi

 

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut 
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fi

 

Esite 2020

Instagram ja Twitter: @yhteisopedagogi

 Hae koulutukseen tästä

Näin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen Opintopolku.fi -palvelussa.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus. Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.

 


Yhteisöpedagogi lastensuojelussa

Humanistisen ja kasvatusalan yhteisöpedagogikoulutusta tuottavat ammattikorkeakoulut (Centria, Humak ja Xamk) ovat pyytäneet Valviralta lisäselvitystä yhteisöpedagogien kelpoisuuteen toimia lastensuojelutehtävissä.


Ylijohtaja Marja-Liisa Partasen ja lakimies Sanna Hyttisen 15.3.2017 toimittamassa selvityksessä todetaan, että yhteisöpedagogin koulutuksella on edelleen mahdollisuus sijoittua monenlaisiin sosiaalihuollon tehtäviin, mukaan lukien lastensuojelun avo -ja sijaishuolto.

Ohessa tiedote Valviran päätöksestä (Humak, viestintäpäällikkö Jarmo Röksa)

 

Valvira: Yhteisöpedagogi on pätevä työskentelemään lastensuojelussa

Yhteisöpedagogeilla on Valviran mukaan edelleen mahdollisuus sijoittua ja toimia lastensuojelutehtävissä vaikkei nimikettä ole mainittu laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015). Joissakin kunnissa lakia on tulkittu väärin siten, ettei yhteisöpedagogikoulutuksen omannut voisi toimia lastensuojelun avo- ja sijaishuoltotehtävissä. Valvira oikaisee tämän käsityksen ammattikorkeakouluille 15.3. lähettämässään ja Sosiaali- ja terveysministeriölle tiedoksi antamassaan vastauksessa. Valviran mukaan yhteisöpedagogit voivat työskennellä monenlaisissa sosiaalihuollon palvelutehtävissä, mukaan lukien lastensuojelun avo- ja sijaishuolto.

 

Yhteisöpedagogeilla on oikeus toimia sosiaalihuollossa

Sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin ei Valviran kirjeen mukaan ole otettu mukaan kaikkia sosiaalihuollon tehtävissä toimimaan oikeutettuja – ainoastaan keskeisiksi katsotut ammattiryhmät. Valvira korostaa, että lain tarkoituksena on ollut uudistaa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtävärakenteita sekä väljentää kelpoisuusehtoja. Ammattinimikettä vaativia tehtäviä ovat ainoastaan palvelutarpeen arvioinnista vastaaminen, omatyöntekijänä toimiminen sekä hoidon ja huolenpidon turvaavien päätösten tekeminen.

Valvira korostaa, että uudessa laissa säädetään vain, millä edellytyksillä henkilö voi saada Valviralta laillistuksen tai nimikesuojauksen kun aiemmassa laissa säädettiin sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista. Laissa ei siis enää säädetä, kuka on kelpoinen mihinkin sosiaalihuollon tehtävään.

Kelpoisuuslain kumoamisen jälkeen (1.5.2016) kumoutui suuri osa sosiaalihuollon tehtävien kelpoisuusvaatimuksista. Tiettyjä tehtäviä koskevia kelpoisuusvaatimuksia säilytettiin, mutta ne löytyvät yhden lain sijaan useasta eri laista, kuten esim. sosiaalihuoltolaista tai lastensuojelu- ja oppilashuoltolaista. Tehtäväkohtaisia kelpoisuusvaatimuksia on kuitenkin vähemmän kuin aikaisemmin.

Silloin kun tehtävään säädettynä kelpoisuusvaatimuksena ei ole sosiaalihuollon ammattihenkilön pätevyys, työnantaja voi valita tehtävään myös muun kuin ammattihenkilölaissa mainitun ammattihenkilön. Valvira korostaa, että kun työnantaja määrittelee tällaisiin tehtäviin vaatimaansa kelpoisuutta, ensisijainen lähtökohta tulisi olla tehtävänkuva ja sen edellyttävä osaaminen, ei henkilön tutkintonimike.

 

Sosiaalihuoltolaki ei rajaa sosiaalihuollon tehtäviä ammattihenkilöiden tekemäksi työksi

Valvira linjaa, että yhteisöpedagogin koulutuksella voi edelleen työskennellä myös lastensuojelun avo- ja sijaishuollon tehtävissä ja lastensuojelussa jo toimivat yhteisöpedagogit voivat jatkaa tehtävissään, mikäli tehtävä ei edellytä sosiaalihuollon ammatinharjoittamisoikeutta tai nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttöoikeutta. Lastensuojelulain 60§:n mukaan riittää, että lastensuojelulaitoksessa on riittävä määrä sosiaalihuollon ammattihenkilöstöä sekä muuta henkilöstöä lasten hoitoon ja kasvatukseen nähden.

Lainsäädäntö antaa vain vähän tiukkoja koulutuksellisia rajoituksia sosiaalihuollon tehtävissä toimimiselle. Työnantajilla on varsin laaja oikeus määritellä, millaisien koulutuksen tai pätevyyden omaavaa henkilöstöä ne rekrytoivat sosiaalihuollon tehtäviin – laissa rajoituksia on hyvin vähän.


Seuraa meitä somessa: