Tradenomi (AMK), liiketalous

Tutkinto: Tradenomi (AMK)
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 65
Haku alkaa: 14.3.2018
Haku päättyy: 28.3.2018

Haaveiletko bisnesurasta? Tahtoisitko oppia markkinoimaan ja myymään? Pidätkö numeroista ja kiinnostavatko talousluvut? Haluaisitko oppia johtamaan ihmisiä ja asioita? Onko tavoitteenasi oma yritys tai bisneksen pyörittäminen verkossa? Kiinnostaako yrityksen riskien hallinta? Tahtoisitko oppia ohjaamaan tulevaisuuden yrityksen toimintoja, tai hankkia koulutuksen, jolla voi hakeutua erilaisiin työtehtäviin?

Jos vastasit myöntävästi edes yhteen kysymykseen, liiketalouden koulutuksemme on juuri sinua varten!

 

Tradenomiopiskelijamme saa valmiudet ymmärtää muuttuvaa bisnesmaailmaa ja menestyä erilaisissa liike-elämän ja talouden tehtävissä. Opinnot kerryttävät sekä liiketalouden asiaosaamista että menetelmäosaamista ja bisneksessä tarvittavien työkalujen hallintaa. Opinnoissa painotetaan kehittämisosaamista, sosiaalista osaamista sekä henkilökohtaista kasvua liiketalouden ammattilaiseksi ja asiantuntijaksi.

 

Centrian monipuolipuoliset tradenomiopinnot

Jo ensimmäisen vuoden perusopinnoissa sisäistät liiketaloudellisen ajattelutavan sekä opit liike-elämän menetelmiä ja työkaluja. Pääset myös kokeilemaan käytännön harjoitusyritystoimintaa. Ensimmäisen vuoden keväällä valitaan syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehto, johon opinnoissa aletaan keskittyä toisesta opintovuodesta alkaen.

Toisesta vuodesta eteenpäin pääset syventämään osaamistasi valitsemissasi syventävissä opinnoissa tiettyihin liiketalouden erityisalueisiin. Valinnaisten opintojen kautta voit hankkia tutkintoosi sopivia lisäosia ja ”mausteita” omat kiinnostuksesi huomioiden. Myös kielitaitosi kehittyy antaen valmiuksia kansainvälistyvän bisnesmaailman tarpeisiin.

Tärkeitä osia tutkinnossa ovat käytännön työtehtävissä suoritettava harjoittelu ja opintojen loppuvaiheessa tehtävä opinnäytetyö, jossa pääset näyttämään omaa osaamistasi. Opintoihin sisältyy myös tulevaisuuden liike-elämässä menestymistä tukevia kieli- ja viestintäopintoja. Koulutuksen toteutus on rakennettu kehittämään sekä liiketalouden asiaosaamista että hyödyllisiä kehittämistaitoja, sosiaalisia taitoja ja henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Opintojen sisältöjä kehitetään jatkuvasti työelämän ja bisneksen muuttuvat tarpeet huomioiden. Opintojen kehittämisessä hyödynnetään työelämän asiantuntijoita, joiden kanssa käydään säännöllistä vuoropuhelua osaamistarpeista. Painotamme koulutuksessa hyvää yhteishenkeä ja monimuotoisia oppimismenetelmiä pitääksemme opiskelumotivaation korkealla. Pyrkimyksenä on, että opintojen yrittäjämäinen toimintatapa ja hyvät työelämäyhteydet luovat opiskelijoille mahdollisimman hyvän jalansijan työmarkkinoilla..

Liiketalouden koulutuksemme opetushenkilöstö on korkeasti koulutettua ja osaamiseltaan korkeatasoista. Opettajilla on tyypillisesti yrittäjämäinen toimintatapa ja hyvät työelämäyhteydet. Olemme saaneet kiitosta siitä, että pyrimme ohjaamaan opiskelijoitamme mahdollisimman yksilöllisesti ja olemaan helposti tavoitettavia ja lähestyttäviä.

 

Syventävät opinnot vievät ammattitaidon seuraavalle tasolle

Syventävät opinnot tarjoavat erityisosaamista ja valmentavat soveltamaan osaamista käytäntöön. Johtamisen, markkinoinnin ja yrittäjyyden opinnot painottuvat yritystoiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen, asiakassuhteiden hallintaan sekä liiketoimintaprosessien ja henkilöstön johtamiseen ja kehittämiseen. Vahvuuksiasi ovat monipuolinen liiketoiminnan kokonaisuuksien ymmärtäminen, johtamis- ja organisointitaidot sekä myynti- ja markkinointiosaaminen. 

Taloushallinnon opinnoissa keskitytään yritysten laskentatoimeen ja taloudelliseen ohjaukseen integroituja IT-sovelluksia hyödyntäen. Opinnoissa perehdytään myös yritysten kokonaisvaltaiseen toiminnanohjaukseen alan järjestelmiä, kuten SAP, hyödyntäen. Alan osaajille on kova kysyntä työmarkkinoilla, ja ammattitaitoisen opetushenkilöstön tuella kehitetään taitoja näihin tarpeisiin.

 

Kansainvälisty Centria-ammattikorkeakoulussa!

Centria-ammattikorkeakoulun kampus tarjoaa hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen Kokkolassa, sillä kampuksella opiskelee runsaasti myös kansainvälisiä opiskelijoita. Halutessasi voitkin tehdä osan tutkinnosta opiskelemalla englanniksi. Liiketalouden koulutuksestamme on myös erittäin hyvät mahdollisuudet lähteä opiskelijavaihtoon yhteistyökorkeakouluihimme eri puolella Eurooppaa ja maailmaa. Pyrimme tarjoamaan halukkaille mahdollisuuksia myös harjoittelun suorittamiseen ulkomailla.

 

Tradenomina (AMK) työelämässä

Tradenomin tutkinto antaa valmiuksia sijoittua moniin erityyppisiin tehtäviin. Tutkinnon vahvuus ovatkin monipuoliset työllistymismahdollisuudet, eli tradenomit eivät valmistu vain tiettyyn tehtävään tai ammattiin. Tutkinnon monimuotoinen oppiminen tarjoaa lukuisia eri mahdollisuuksia. Suurin osa valmistuneista työskentelee yksityisissä yrityksissä erilaisissa liiketaloudellisissa tehtävissä. Myös julkissektorin työpaikoissa on kysyntää tradenomeille. Tehtävät vaihtelevat käytännön suorittavista tehtävistä päällikkötason ja aina ylimmän johdon tehtäviin. Tradenomeja työskentelee monilla eri tehtävänimikkeillä esim. myynti- ja markkinointitehtävissä, taloushallinnon ja yleishallinnon tehtävissä sekä kehitystehtävissä. Osa tradenomeista haluaa perustaa myös oman yrityksen, mistä meillä on hyviä esimerkkejä. Yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat saavat opintojensa aikana kannustusta ja tukea oman liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Liiketalouden opiskelijamme voivat suorittaa myös esimerkiksi K-Kauppiasliiton ja Keskon kauppias- ja myyjäkoulutuksia, jotka tarjoavat ajankohtaista tietoa kaupan alasta ja vähittäiskaupan toiminnasta. Erityisesti taloushallinnon opintomme antavat valmiuksia myös tilintarkastajan tutkinnon suorittamiseen tradenomiksi valmistumisen ja tarvittavan työkokemuksen jälkeen.

Tehtävänimikkeitä tulevaisuudessa voivat olla esimerkiksi asiakasyhteyspäällikkö, mainonnan suunnittelija, markkinointiassistentti, verkkotiedottaja, myyntineuvottelija, myyntipäällikkö, taloussuunnittelija, talouspäällikkö, kirjanpitäjä, tuotepäällikkö, projektisihteeri, projektipäällikkö, henkilöstösihteeri, henkilöstöpäällikkö, vientisihteeri.

Teemme jatkuvaa ja monimuotoista yhteistyötä ympäröivän liike- ja työelämän kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat esim. Osuuskauppa KPO ja sen eri toimipisteet, Halpa-Halli, Minimani, Citymarket, kaupan erikoisliikkeet ja muotiliikkeet, alueemme pankit ja vakuutusyhtiöt, tilitoimistot, Elisa, Boliden Kokkola Oy, Häggblom Oy, Canorama, Kannustalo, Softwave, Työplus, Kokkolan kaupunki, CB City-Kokkola ry ja alueen pienet palveluyritykset.

 

Liiketalouden alalla runsaasti jatko-opintomahdollisuuksia

Hankittuasi kolme vuotta alan työkokemusta tradenomi (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon liiketoimintaosaamisen koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Tradenomin tutkinto antaa hyvän pohjan ja hakukelpoisuuden myös kauppatieteiden maisteriopintoihin eri yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa suomessa ja ulkomailla. LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 2018

 

HAKUKELPOISUUS AMMATTIKORKEAKOULUUN:
Lisätietoa hakukelpoisuudesta löydät kohdasta Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin 

 

VALINTATAVAT

Centria-ammattikorkeakoulussa ovat käytössä seuraavat valintatavat:

KOULUTUS

ALOITUSPAIKAT/JONO

Päivätoteutus (suomi)

1

2A

2B

3A

3B

4

Tradenomi (AMK) Kokkola

33/65

-

0/65

-

32/65

-

 

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe 40 pistettä


VALINTATAPA 3 B: TODISTUSVALINTA (valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)
Koulumenestys 60 pistettä

Ammattikorkeakoulut määrittelevät hakukohteittain, kuinka monta aloituspaikkaa osoittavat eri valintatapoihin.
Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 3 ja sitten valintatapa 1.

HUOMIO! Mahdollisessa lisähaussa käytössä on ainoastaan valintatapa 1. 

 

KOULUMENESTYKSEN PISTEYTYS

Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan 1990 ja sen jälkeen valmistuneilta hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

 

Yo-tutkintotodistus   

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli *  

20

19

17

12

10

Paras kieli
(vieraat kielet ja toinen kotimainen) pitkä (lyhyt/keskipitkä)

 

20 (19)

 

19 (18)

 

17 (16)

 

12 (11)

 

10 (9)

Matematiikka
(lyhyt tai pitkä) tai paras reaaliaineiden kokeista
(ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)         

 

20

 

19

 

17

 

12

 

10

* IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.LIIKETALOUDEN VALTAKUNNALLINEN VALINTAKOE 2018

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Valintakoe tehdään
valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa
voi vaihtaa. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintaryhmään kuuluvat koulutukset
hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. 

  

VALINTAKOE

Liiketalouden koulutuksen valtakunnallinen valintakoe järjestetään kevään yhteishaussa perjantaina
8.6.2018 klo 12.00. 

Valintakokeessa on kolme osaa:

  • kirjoitelma tai haastattelu (10p.),
  • ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) sekä
  • loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (15. p). 

 

Valintakokeesta tulee saada vähintään 10 pistettä (maks. 40 pistettä). Hakijan tulee osallistua valintakokeen kaikkiin osiin muuten valintakoe hylätään. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

 

VALINTARYHMÄT 

Tarkempaa tietoa valintaryhteistyöstä löydät täältä.
 
Liiketalouden valintakoeryhmään kuuluvat seuraavat koulutukset ja niissä käytetään samaa valintakoetta:
a. Liiketalouden koulutus
b. Kansainvälisen kaupan koulutus, Lahden ammattikorkeakoulu
c. Palveluliiketoiminnan koulutus, Lahden ammattikorkeakoulu
d. Myyntityön koulutus, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu
e. Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutus, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
f. Myyntityö ja liiketoiminnan logistiikka koulutus, Turun ammattikorkeakoulu
g. Tiimiakatemia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
h. Liiketoiminnan logistiikan koulutus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu
i. Wellness-liiketoiminta, Savonia-ammattikorkeakoulu

 ENNAKKOAINEISTO 2018


Liiketalouden valtakunnalliseen valintakokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on saatavilla jokaisen valtakunnallista
koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla 20.4. - 8.6.2018.


Alla liiketalouden valtakunnallisen valintakokeen ennakkomateriaali, hakijan ohje ja valintakokeen esimerkkitehtävät. Esimerkkitehtävät auttavat valmistautumaan valintakokeeseen

 

1. Hakijan ohje

2. Viking Linen vuosikertomus 2016

3. Ahonen, Alamäki, Aunimo, Hallikainen, Korpela, Rantala, Vuori: Value Creation through the integration of sales and marketing: Smarketing, 2018

4. Valintakokeen esimerkkitehtävät

 

 Tradenomiopiskelijoiden tarinat

Tradenomi, liiketalous, centria amk

 

Työharjoittelu vahvisti urasuunnitelmia

Valmistuin tradenomiksi (AMK) Centriasta 2016, ja työskentelen nykyään Kicksin myymäläpäällikkönä Kokkolassa. Olen aina ollut kiinnostunut kauneudenhoitoalasta, ja ehdinkin toimia kampaajana pari vuotta ennen kuin aloitin opinnot Centriassa. Lähdin opiskelemaan saadakseni saada lisää työllistymismahdollisuuksia, ja erityisen minua paljon kiinnostivat yrittäjyyteen liittyvät opinnot.

Opintoihini kuului muun muassa markkinointia, esimiestyötä ja taloushallintoa. Opintoihin kuuluvista työharjoitteluista sain myös paljon irti, sillä niiden kautta pääsi testaamaan erilaisia työkuviota ja ne auttoivat osaltaan myös selkeyttämään omia urahaaveita. Olin yhden kesän konttorityössä ja silloin myös varmistui, että haluan olla ihmisten kanssa tekemisissä enkä omassa työhuoneessani ”piilossa” muilta. Koen, että on todella palkitsevaa olla ihmisten kanssa suoraan tekemissä! Suurin käännekohta opinnoissa oli ehkä opinnäytetyön kirjoittaminen. Tajusin, että teen koko työn oikeasti itselleni, mikä innosti minua lukemaan huomattavasti enemmän kirjoja kuin aiempina opintovuosina! Teimme opinnäytetyön koulukaverini kanssa urheiluliikkeiden kilpailusta Kokkolassa.

Sain koulusta hyvän tutkinnon lisäksi paljon maalaisjärkeä ja vinkkejä siihen, miten asioita kannattaa tehdä ja miten erilaisia ihmisiä kohdataan. Lempiaiheeni oli johtaminen. Tajusin, että sen kautta on mahdollisuus jakaa muille omaa osaamistani. Käytän näitä opiskeluaikoina saamiani oivalluksia nykyisessä työssäni. Kaikki on nyt mahdollista – Centriassa sain kipinän opiskeluun ja minua kiinnostaisi lähteä mahdollisesti opiskelemaan lisää. Katsotaan miten käy!

Elina Pelto-Arvo, tradenomi (AMK) 

Kati Kanala Centria amk

 

Yrittäjän vapaus kiehtoo

Valmistuin tradenomiksi (AMK) kesällä 2016. Opiskeluaika oli kiireistä, mutta antoisaa! Pidin eniten johtamisen, yrittäjyyden ja markkinoinnin syventävistä opinnoista sekä harjoitusyrittäjyystoiminnan kurssista, enkä pidä mahdottomana ajatusta yrittäjäksi ryhtymisestä.

Olen varttunut yrittäjäperheessä, joten tiedostan yrittäjyyden hyvät ja huonot puolet. Yrittäjällä on vapaus päättää sekä omat työtehtävänsä että omat työkaverinsa ja yhteistyökumppaninsa. Vapaus tuo mukanaan paljon vastuuta. Uskon, että hyvällä idealla ja omalla aktiivisuudella voi kuitenkin luoda menestyvän yrityksen.

Tradenomiopintojen ohessa olen suorittanut valokuvaajan ammattitutkintoa Kälviällä. Olen haaveillut valokuvaajan ammatista yläasteikäisestä saakka, ja muutettuani Kokkolaan ajattelin heti, että nyt on aika toteuttaa haaveet!

Kahden koulun, opintojen ohessa tekemäni liiketaloudellisen työn ja minulle tärkeän hevosharrastuksen yhdistäminen on ollut toisinaan haastavaa. Tykkään kuitenkin kaikesta mitä teen, joten kiire ei ole tuntunut liialliselta. Tulevaisuudessa haluaisin tehdä työtä, jossa saan yhdistettyä sekä tradenomin että valokuvaajan työtehtäviä. Valokuvaajana minua puhuttelevat ennen kaikkea ihmiset ja tunteet. Haluaisin taltioida kuviini sen, mitä muut eivät huomaa.

Kati Kanala, tradenomi (AMK)

 

 

 

Aplodit Kokkolalle!

Rakastan kotikaupunkiani Kokkolaa, se ansaitsee mielestäni aplodit! Äidinkieleni on ruotsi, mutta en halunnut muuttaa Kokkolasta vain opiskellakseni täysin ruotsinkielisen tutkinnon. 

Valitsin koulutusalani koska minua on aina kiinnostanut liiketalous. Johtamisen, markkinoinnin ja yrittäjyyden syventävät opinnot tuntuivat kiinnostavimmalta. Opintomme ovat pääosin lähiopetusta, mutta erilaiset projektit ja vierailut rytmittävät luentoja sopivasti. Erityisen hyvää ammattikorkeakoulussamme ovat innostuneet ja asiastaan kiinnostuneet opettajat - heiltä opin eniten! 

Pienen ammattikorkeakoulun etuna on myös opintojen joustavuus, opiskelutahtiin voi itse vaikuttaa ja voin tarvittaessa opiskella harrastukseni ehdoilla. Aloitan aamuni aikaisin hevostallilla hevosten hoidon ja ratsastamisen merkeissä. Päivällä keskityn opintoihini, ja ehdin vielä käydä töissäkin koulun jälkeen. 

Tulevaisuudessa haluaisin työllistyä kaupalliselle alalle, ja jonain päivänä toivottavasti toimin vielä johtotehtävissä. Liiketalouden opinnot ovat tukeneet urahaaveitani hyvin, ja valmistuttuani voin halutessani jatkaa opintojani vaikka yliopistossa.

Elin Björndahl

 

 

 

Avaimet työelämään!

Lähdin opiskelemaan Centria-ammattikorkeakouluun, sillä halusin opiskella kotikaupungissani kaupallista alaa. Olen aikaisemmalta koulutukseltani ylioppilas-merkonomi, joten tradenomiksi
opiskeleminen tuntui luontevalta vaihtoehdolta jatko-opiskelujen kannalta.

Kaupallinen ala on ehdottomasti oma juttuni! Opiskelu Centriassa on mielekästä ja mukavaa. Pidän erityisesti koulun hyvästä ilmapiiristä – opiskelijat otetaan huomioon niin luennoilla kuin vapaa-ajallakin. Opetus on monipuolista ja käytännönläheistä, ja ryhmien koot ovat ihanteelliset oppimiseen.

Opiskelijakaupunkina Kokkola tarjoaa jokaiselle jotakin, niin opiskelijaelämää kuin erilaisia harrastusmahdollisuuksiakin. Keskustasta löytyy ihania pikku kahviloita, joissa on mukava viettää aikaa koulupäivien jälkeen.

Centria antaa myös konkreettisesti avaimet työelämään. Koulun yhteistyön kautta pääsin työskentelemään nykyiseen työpaikkaani, ja voin hyödyntää käytännön osaamista myös koulussa. Työskentely opintojen ohella ei pelkästään anna hyvää käytännön osaamista vaan myös kasvattaa opintopisteitä. Suunnittelen myös vaihtojaksoa ulkomailla ensi keväälle, kansainvälisyydestä on hyötyä tulevaisuuden työelämässä.

Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä kaupallisella alalla erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä. Suuntautumisvaihtoehtoni yhdistää markkinointia, johtajuutta ja yrittäjyyttä, ja se antaa hyvät lähtökohdat työelämää ja jatko-opiskelua varten. Kaikki on mahdollista!

Katri Puumala

 

Tiimiyrittäjyysopinnot ovat toisenlainen tapa oppia

Olen valmistunut ylioppilaaksi Ähtärin lukiosta. Lukion jälkeen kävin ensin armeijan ja sen jälkeen tulin Kokkolaan jatkamaan liiketalouden opintoja, jotka koin itselleni juuri sopivaksi vaihtoehdoksi.

Tahdoin suuntautua syventävissä opinnoissa Oiva-Akatemiaan, sillä siellä suoritettavat tiimiyrittäjyysopinnot ovat erilainen ja perinteisestä poikkeava tapa oppia. Tahdoin tehdä jotakin, mitä kaikki muut eivät tee, ja hakea erikoisempaa ja käytännönläheistä oppimista. Koen myös, että Oiva-Akatemian kautta saatavat yrityskontaktit auttavat minua työllistymisessä ja uran rakentamisessa.

Tulevaisuudessa minua kiinnostaa mahdollisesti kansainvälinen ura, johon Kokkolan liiketalouden runsaat vaihto-opiskelumahdollisuudet antavat hyviä eväitä. Suunnitelmissani onkin tehdä osa opinnoista vaihtojaksona esimerkiksi Lontoossa tai Budapestissä.

Mahtavaa liiketalouden opiskelussa Kokkolassa on ollut myös loistava henki opiskelijoiden kesken. Tuntuu, että täällä on helppoa ja mukavaa olla. Myös Kokkola kaupunkina on mielestäni juuri sopiva – ei liian iso mutta ei pienikään, kaikki tarvittava löytyy mutta etäisyydet eivät ole pitkiä. Harrastusmahdollisuuksia löytyy moneen lähtöön ja itse käytän ahkerasti esimerkiksi opiskelijoiden edullisia kuntosalivuoroja.

Esko Peltonen

 

Tämä on minun juttuni!

Olen sosiaalinen ja innostun helposti uusista asioista - siinäpä syy, miksi hakeuduin opiskelemaan juuri tradenomiksi. Vaihtoehtoja minulla oli aluksi monia, eikä yhtä ylitse muiden tuntunut löytyvän. Ajattelin kuitenkin kaupallisen alan olevan mielenkiintoista ja vähintäänkin yleishyödyllistä, joten päätin hakea liiketalouden koulutukseen. Opintoihin sisälle päästyäni en ole katunut valintaani. Varsinkin OivaAkatemiassa suorittamieni syventävien opintojen alkamisen jälkeen olen ollut 110 % varma siitä, että juuri tätä alaa minun ehdottomasti kuuluukin opiskella.

Olen aina haaveillut työpaikasta, jossa viihdyn ja saan tehdä työtä, josta pidän. Lisäksi haluaisin työskennellä mahdollisimman paljon ihmisten kanssa. Tradenomiopinnot antavat mahdollisuuden toimia monenlaisissa työtehtävissä erilaisissa organisaatioissa. Parasta opinnoissa on se, että pääsee oikeasti itse tekemään ja kokeilemaan asioita.  

Centria-ammattikorkeakoulun valitsin, koska pidän Kokkolaa sopivan kokoisena paikkana ja suurkaupunkeihin en halunnut. Opiskelu Centriassa on ollut pitkälti sitä mitä odotinkin, ja pienehkössä oppilaitoksessa ryhmähenki on erityisen hyvä. Ihmiset tuntevat toisensa, ja opettajat sekä muu henkilökunta ovat helposti lähestyttäviä.

Laura Tolonen

 

Taloushallintoa lähellä kotipaikkakuntaa

Valmistuin Haapajärven ammattiopistosta taloushallinnon merkonomiksi 2012. Heti tämän jälkeen halusin ehdottomasti hakeutua jatkamaan liiketalouden opintoja Kokkolaan, jossa pystyy erikoistumaan ja suuntautumaan taloushallinnon opintoihin lähellä omaa kotipaikkakuntaani.Kokkola on minusta sopivan kokoinen paikkakunta, jossa on kaikki tarvittavat palvelut, hyvät liikenneyhteydet jne. Tiedän myös, että täällä on hyvät työllistymismahdollisuudet taloushallinnon ammattilaisille ja asiantuntijoille.

Olen jo ehtinyt työskennellä pankissa, kirjastossa sekä myös myyntitehtävissä opintojen ohella. Tulevaisuudessa tahdon tehdä talous- tai toimistotöitä ja myös talouden alan esimiestehtävät kiinnostavat. Taloushallinto on haastava ala, jossa tapahtuu koko ajan muutoksia, mutta taloushallinto on minusta tosi mielenkiintoista ja myös palkitsevaa. Ja kyseessä on tosiaan tulevaisuuden ala, jolla on paljon työpaikkoja.

Olen ollut oikein tyytyväinen opintoihini. Meillä on sopivan kokoinen ja yhteisöllinen koulu, jossa tunnemme toinen toisemme ja meillä on mukava ilmapiiri. Kun vielä koulutustarjonta on juuri itselleni sopiva, niin voin sanoa, että viihdyn täällä todella hyvin.  

Leea-Maria Kekäläinen

 

 

Tekemällä oppiminen tuntuu mukavalta

Pietarsaarelainen Heidi Yli-Kantola valitsi opiskelupaikakseen Kokkolan liiketalouden maantieteellisistä syistä.
- Halusin pysyä lähellä perhettäni, ystäviäni sekä työpaikkaani. Koulutuksesta kiinnostuin, koska olen työskennellyt lukiosta lähtien erilaisissa kaupan alan tehtävissä.

OivaAkatemia-suuntautumisvaihtoehto on tehnyt liiketalouden opiskelusta mukavaa ja hieman erilaista.

- Parasta OivaAkatemiassa on opintojen käytännönläheisyys ja tiimityöskentelymenetelmä. Tutustumme asioihin itse tekemällä, emmekä juuri istu tunneilla kuuntelemassa teoriaopetusta. Erilaiset yrityksille toteutettavat projektit ja ryhmätyöt ovat opinnoissamme keskeisessä asemassa, ja niiden kautta pääsemme hyvin mukaan yritysmaailmaan.

Heidi on työskennellyt opiskeluaikansa Pietarsaaren Prismassa, ja työsuhde jatkunee myös valmistumisen jälkeen.

- Olen suorittanut harjoittelut oman työpaikkani kautta. Aloitin marketissa kassatyöstä, mutta vähitellen olen siirtynyt erilaisiin tehtäviin. Eniten pidän työskentelystä pankissamme, sillä se  on sopivan haastavaa työtä ja vaatii minua kehittämään osaamistani päivittäin.

Heidi Yli-Kantola

 

Markkinointi ja esimiestehtävät kiinnostavat

Valmistuin yo-merkonomiksi ammattilukiosta. Koin, että monipuoliset syventävien opintojen vaihtoehdot tarjoava liiketalouden koulutus tuntui juuri sopivalta jatkolta opinnoille.

Olen tykännyt opiskelusta tosi paljon, koulu on mukava ja porukallamme hyvä fiilis ja yhteishenki.

Minulla on jo kokemusta kaupan alan tehtävistä ja tulevaisuudessa kiinnostavat markkinointitehtävät tai esimiestyö.

Katri Härkönen

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:
Koulutusalapäällikkö Marko Ovaskainen,
p. 044 725 0435,
marko.ovaskainen@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:
Hakijapalvelut,
p. 044 725 0081,
hakijapalvelut@centria.fiNäin haet Centria-ammattikorkeakoulun tradenomin koulutukseen

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus. Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.Valmennuskurssi liiketalouden pääsykokeeseen 31.5. - 6.6.2018


Centria-ammattikorkeakoulu järjestää kesäkuussa valmennuskurssin liiketalouden pääsykokeeseen seuraavasti:

  • 31.5.2018 klo 13.30 – 17.15
  • 4.6.2018 klo 14.00 – 17.15
  • 6.6.2018 klo 14.00 – 17.15

 

Paikka  

 

Centria ammattikorkeakoulun tilat, Kokkola. Paikka ilmoitetaan kutsun yhteydessä ennen kurssin alkua.

 

Sisältö  

 

Valmennuskurssilla käydään läpi liiketalouden valintakokeen ennakkoaineistoa, joka julkaistaan ammattikorkeakoulun verkkosivuilla 20.4. – 8.6.2018. Osallistujan on hyvä perehtyä ennakkoaineistoon jo ennen valmennuskurssia. Kurssilla harjoitellaan aineistossa esiin tulevien asioiden ymmärtämistä ja kykyä yhdistellä niitä sekä kykyä ilmaista asiat sujuvasti ja loogisesti eli tekemään aineiston perusteella kirjoitelma sekä vastaamaan erilaisiin väittämiin. Myös matemaattisia ja loogisia päättelytehtäviä harjoitellaan.

Valmennuskurssilla käsitellään valintakokeen kolme osa-aluetta:

1. kirjoitelma

2. väittämät

3. looginen päättely ja matemaattinen osaaminen

 

Opetusmenetelmät  

 

Luennot ja ohjatut harjoitukset sekä itseopiskelu

 

Kouluttajat  

 

Centria-ammattikorkeakoulun opettajat

 

Hinta  

 

15 € / henkilö.
Hinta sisältää koulutuksen ja koulutusmateriaalin. Valmennuskurssi on maksuton Centria-ammattikorkeakouluun ensisijaisesti hakeneille.

 

Ilmoittautuminen  

 

Viimeistään 23.5.2018
Ilmoittaudu valmennuskurssille täältä!

 

Lisätietoja  

 

Nina Lång, nina.lang@centria.fi, p. 044 725 0014

 

 

 


Seuraa meitä somessa: