Tradenomi (AMK), liiketalous

Tutkinto: Tradenomi (AMK)
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 65
Haku alkaa: 14.3.2018
Haku päättyy: 28.3.2018

Haaveiletko bisnesurasta? Tahtoisitko oppia markkinoimaan ja myymään? Pidätkö numeroista ja kiinnostavatko talousluvut? Haluaisitko oppia johtamaan ihmisiä ja asioita? Onko tavoitteenasi oma yritys tai bisneksen pyörittäminen verkossa? Kiinnostaako yrityksen riskien hallinta? Tahtoisitko oppia ohjaamaan tulevaisuuden yrityksen toimintoja, tai hankkia koulutuksen, jolla voi hakeutua erilaisiin työtehtäviin?

Jos vastasit myöntävästi edes yhteen kysymykseen, liiketalouden koulutuksemme on juuri sinua varten!

 

Liiketalouden opiskelu on monipuolista, mielenkiintoista ja antaa hyvät eväät työelämässä menestymiseen. Jo ensimmäisen vuoden perusopinnoissa sisäistät liiketaloudellisen ajattelutavan ja käsitteet sekä opit liike-elämän menetelmiä ja työkaluja. Pääset myös kokeilemaan käytännön harjoitusyritystoimintaa. Toisesta vuodesta eteenpäin voit lähteä syventämään osaamistasi erityisesti valitsemiisi sinua kiinnostaviin liiketalouden erityisalueisiin. Valinnaisten opintojen kautta voit hankkia tutkintoosi sopivia lisäosia ja ”mausteita” omat kiinnostuksen kohteesi huomioiden. Myös kielitaitosi kehittyy jatkuvasti antaen valmiuksia jatkuvasti kansainvälistyvän bisnesmaailman tarpeisiin.

Jokaiselle liiketalouden tradenomiopiskelijallemme tarjotaan perusvalmiudet ymmärtää muuttuvaa bisnesmaailmaa ja menestyä erilaisissa liike-elämän ja talouden tehtävissä. Opinnot kerryttävät sekä liiketalouden ja sen eri toimintojen asiaosaamista että bisneksessä tarvittavien työkalujen ja menetelmien hallintaa. Opinnoissa painotetaan myös kehittämisosaamista, sosiaalista osaamista sekä henkilökohtaisten ominaisuuksien ja vahvuuksien kehittymistä.

Liiketalouden koulutuksemme opetushenkilöstö on korkeasti koulutettua ja osaamiseltaan korkeatasoista. Opettajilla on tyypillisesti yrittäjämäinen toimintatapa ja hyvät työelämäyhteydet. Olemme saaneet kiitosta siitä, että pyrimme ohjaamaan opiskelijoitamme mahdollisimman yksilöllisesti ja olemaan helposti tavoitettavia ja lähestyttäviä.

Syventävät opinnot

Syventävät opinnot tarjoavat osaamista omilta erityisalueiltaan ja valmentavat soveltamaan opittuja asioita käytäntöön. Johtamisen, markkinoinnin ja yrittäjyyden opinnot painottuvat yritystoiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen, asiakassuhteiden hallintaan sekä liiketoimintaprosessien ja henkilöstön johtamiseen ja kehittämiseen. Nämä syventävät opinnot suorittaneena tradenomina vahvuutenasi on kokonaisuuksien ymmärtäminen ja opittujen taitojen monipuolisuus.  

Taloushallinnon opinnoissa keskitytään yritysten laskentatoimeen ja taloudelliseen ohjaukseen integroituja IT-sovelluksia hyödyntäen. Alan osaajista on kova kysyntä työmarkkinoilla, ja ammattitaitoisen opetushenkilöstön kautta kehitetään taitoja näihin tarpeisiin.

Tärkeä osa opintoja on myös työharjoittelu, jonka kautta pääset soveltamaan osaamistasi konkreettisesti todellisissa työelämän tehtävissä ja voit lähteä rakentamaan työkokemusta jo opiskeluaikana. Työelämä tulee muutenkin tutuksi jo opiskeluaikana, ja opinnoissa käytetään työelämälähtöisiä ja monimuotoisia oppimismenetelmiä. Halutessasi sinulla on mahdollisuuksia hyvin käytännönläheiseen oppimiseen projektioppimisen ja yritysyhteistyön kautta.

Opinnot kruunaa loppuvaiheessa tehtävä opinnäytetyö, jonka kautta pääset viimeistään osoittamaan osaamistasi laajemmassa tutkimus-, kehitys- tai projektitehtävässä ja sen raportoinnissa.

Opintojen sisältöjä kehitetään jatkuvasti työelämän ja bisneksen muuttuvat tarpeet huomioiden. Opintojen kehittämisessä hyödynnetään työelämän asiantuntijoita, joiden kanssa käydään säännöllistä vuoropuhelua tradenomien osaamistarpeista ja koulutuksen uudistamisesta. Pyrimme korostamaan koulutuksessa hyvää yhteishenkeä ja monimuotoisia oppimismenetelmiä pitääksemme opiskelumotivaation korkealla. Pyrimme siihen, että opintoja värittävät yrittäjämäinen toimintatapa ja hyvät työelämäyhteydet luovat opiskelijoille mahdolllisimman hyvän jalansijan työmarkkinoilla valmistumisen jälkeen.

Tradenomina työelämässä

Tradenomin tutkinto antaa valmiuksia sijoittua moniin erityyppisiin tehtäviin. Tutkinnon vahvuus ovatkin monipuoliset työllistymismahdollisuudet, eli tradenomit eivät valmistu vain tiettyyn tehtävään tai ammattiin. Tutkinnon monimuotoinen oppiminen tarjoaa lukuisia eri mahdollisuuksia.

Suurin osa valmistuneista tradenomeistamme työskentelee yksityisissä yrityksissä erilaisissa liiketaloudellisissa tehtävissä, mutta myös julkissektorin työpaikoissa on kysyntää tradenomeille. Tehtävät vaihtelevat käytännön suorittavista tehtävistä päällikkötason tehtäviin ja aina ylimmän johdon tehtäviin, ja tradenomeja työskentelee hyvin monilla eri tehtävänimikkeillä. Tradenomeja työskentelee paljon esim. erilaisissa myynti- ja markkinointitehtävissä, taloushallinnon ja yleishallinnon tehtävissä sekä kehitystehtävissä. Osa tradenomeista haluaa perustaa myös oman yrityksen. Siitä on meillä hyviä esimerkkejä ja yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat saavat opintojensa aikana kannustusta ja tukea oman liikeideansa kehittämiseen ja mahdollisen oman yrityksen toiminnan suunnitteluun.

Liiketalouden opiskelijamme voivat suorittaa myös Keskon Mestarimyyjäkoulutuksen. Koulutus tarjoaa opiskelijoille ajankohtaista tietoa kaupan alasta ja vähittäiskaupan toiminnasta. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti opintonsa loppusuoralla oleville opiskelijoille.

Erityisesti taloushallinnon syventävät opintomme tarjoavat hyviä valmiuksia myös tilintarkastajan tutkinnon suorittamiseen tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan työkokemuksen jälkeen.

Tehtävänimikkeitä tulevaisuudessa voivat olla esimerkiksi asiakasyhteyspäällikkö, mainonnan suunnittelija, markkinointiassistentti, verkkotiedottaja, myyntineuvottelija, myyntipäällikkö, taloussuunnittelija, talouspäällikkö, kirjanpitäjä, tuotepäällikkö, projektisihteeri, projektipäällikkö, henkilöstösihteeri, henkilöstöpäällikkö, vientisihteeri.

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat esim. Osuuskauppa KPO ja sen eri toimipisteet, Halpa-Halli, Minimani, Anttila, Citymarket ja muut kaupan erikoisliikkeet ja muotiliikkeet, alueemme pankit ja vakuutusyhtiöt, tilitoimistot, Elisa, Boliden Kokkola Oy, Häggblom Oy, Canorama, Kannustalo, Softwave, Työplus, Kokkolan kaupunki, CB City-Kokkola ry ja alueen pienet palveluyritykset.

Jatko-opintomahdollisuudet

Hankittuasi kolme vuotta alan työkokemusta Tradenomi (AMK)-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Liiketoimintaosaamisen -koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Tradenomin tutkinto antaa hyvän pohjan ja hakukelpoisuuden myös kauppatieteiden maisteriopintoihin eri yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa suomessa ja ulkomailla. Kauppatieteiden kandidaatin opintoja on myös mahdollista opiskella Kokkolan yliopistokeskuksessa Vaasan yliopiston avoimen yliopiston tarjoamina, mikä luo hyvää pohjaa hakea erityisesti Vaasan yliopiston kauppatieteiden maisteriohjelmaan.LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 2018

 

HAKUKELPOISUUS AMMATTIKORKEAKOULUUN:
Lisätietoa hakukelpoisuudesta löydät kohdasta Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin 

 

VALINTATAVAT

Centria-ammattikorkeakoulussa ovat käytössä seuraavat valintatavat:

KOULUTUS

ALOITUSPAIKAT/JONO

Päivätoteutus (suomi)

1

2A

2B

3A

3B

4

Tradenomi (AMK) Kokkola

33/65

-

0/65

-

32/65

-

 

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe 40 pistettä


VALINTATAPA 3 B: TODISTUSVALINTA (valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)
Koulumenestys 60 pistettä

Ammattikorkeakoulut määrittelevät hakukohteittain, kuinka monta aloituspaikkaa osoittavat eri valintatapoihin.
Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 3 ja sitten valintatapa 1.

HUOMIO! Mahdollisessa lisähaussa käytössä on ainoastaan valintatapa 1. 

 

KOULUMENESTYKSEN PISTEYTYS

Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan 1990 ja sen jälkeen valmistuneilta hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

 

Yo-tutkintotodistus   

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli *  

20

19

17

12

10

Paras kieli
(vieraat kielet ja toinen kotimainen) pitkä (lyhyt/keskipitkä)

 

20 (19)

 

19 (18)

 

17 (16)

 

12 (11)

 

10 (9)

Matematiikka
(lyhyt tai pitkä) tai paras reaaliaineiden kokeista
(ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)         

 

20

 

19

 

17

 

12

 

10

* IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.LIIKETALOUDEN VALTAKUNNALLINEN VALINTAKOE 2018

KEVÄÄN 2018 VALINTAKOKEEN TIETOJA PÄIVITETÄÄN!

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Valintakoe tehdään
valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa
voi vaihtaa. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintaryhmään kuuluvat koulutukset
hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. 

 

ENNAKKOMATERIAALI 

Liiketalouden valtakunnalliseen valintakokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on saatavilla jokaisen valtakunnallista
koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla 20.4. - 8.6.2018.

 

VALINTAKOE

Liiketalouden koulutuksen valtakunnallinen valintakoe järjestetään kevään yhteishaussa perjantaina
8.6.2018 klo 12.00. 

Valintakokeessa on kolme osaa:

  • kirjoitelma tai haastattelu (10p.),
  • ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) sekä
  • loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (15. p). 

 

Valintakokeesta tulee saada vähintään 10 pistettä (maks. 40 pistettä). Hakijan tulee osallistua valintakokeen kaikkiin osiin muuten valintakoe hylätään. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

 

VALINTARYHMÄT
 
Liiketalouden valintakoeryhmään kuuluvat seuraavat koulutukset ja niissä käytetään samaa valintakoetta:
a. Liiketalouden koulutus
b. Kansainvälisen kaupan koulutus, Lahden ammattikorkeakoulu
c. Palveluliiketoiminnan koulutus, Lahden ammattikorkeakoulu
d. Myyntityön koulutus, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu
e. Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutus, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
f. Myyntityö ja liiketoiminnan logistiikka koulutus, Turun ammattikorkeakoulu
g. Tiimiakatemia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
h. Liiketoiminnan logistiikan koulutus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu
i. Wellness-liiketoiminta, Savonia-ammattikorkeakoulu

 Tradenomiopiskelijoiden tarinat

 

 

 


 


 

 

     

Yrittäjän vapaus kiehtoo

Valmistuin tradenomiksi (AMK) kesällä 2016. Opiskeluaika oli kiireistä, mutta antoisaa! Pidin eniten johtamisen, yrittäjyyden ja markkinoinnin syventävistä opinnoista sekä harjoitusyrittäjyystoiminnan kurssista, enkä pidä mahdottomana ajatusta yrittäjäksi ryhtymisestä.

Olen varttunut yrittäjäperheessä, joten tiedostan yrittäjyyden hyvät ja huonot puolet. Yrittäjällä on vapaus päättää sekä omat työtehtävänsä että omat työkaverinsa ja yhteistyökumppaninsa. Vapaus tuo mukanaan paljon vastuuta. Uskon, että hyvällä idealla ja omalla aktiivisuudella voi kuitenkin luoda menestyvän yrityksen.

Tradenomiopintojen ohessa olen suorittanut valokuvaajan ammattitutkintoa Kälviällä. Olen haaveillut valokuvaajan ammatista yläasteikäisestä saakka, ja muutettuani Kokkolaan ajattelin heti, että nyt on aika toteuttaa haaveet!

Kahden koulun, opintojen ohessa tekemäni liiketaloudellisen työn ja minulle tärkeän hevosharrastuksen yhdistäminen on ollut toisinaan haastavaa. Tykkään kuitenkin kaikesta mitä teen, joten kiire ei ole tuntunut liialliselta. Tulevaisuudessa haluaisin tehdä työtä, jossa saan yhdistettyä sekä tradenomin että valokuvaajan työtehtäviä. Valokuvaajana minua puhuttelevat ennen kaikkea ihmiset ja tunteet. Haluaisin taltioida kuviini sen, mitä muut eivät huomaa.

Kati Kanala, tradenomi (AMK)

 

 
   

Aplodit Kokkolalle!

Rakastan kotikaupunkiani Kokkolaa, se ansaitsee mielestäni aplodit! Äidinkieleni on ruotsi, mutta en halunnut muuttaa Kokkolasta vain opiskellakseni täysin ruotsinkielisen tutkinnon.

Valitsin koulutusalani koska minua on aina kiinnostanut liiketalous. Johtamisen, markkinoinnin ja yrittäjyyden syventävät opinnot tuntuivat kiinnostavimmalta. Opintomme ovat pääosin lähiopetusta, mutta erilaiset projektit ja vierailut rytmittävät luentoja sopivasti. Erityisen hyvää ammattikorkeakoulussamme ovat innostuneet ja asiastaan kiinnostuneet opettajat - heiltä opin eniten!

Pienen ammattikorkeakoulun etuna on myös opintojen joustavuus, opiskelutahtiin voi itse vaikuttaa ja voin tarvittaessa opiskella harrastukseni ehdoilla. Aloitan aamuni aikaisin hevostallilla hevosten hoidon ja ratsastamisen merkeissä. Päivällä keskityn opintoihini, ja ehdin vielä käydä töissäkin koulun jälkeen.

Tulevaisuudessa haluaisin työllistyä kaupalliselle alalle, ja jonain päivänä toivottavasti toimin vielä johtotehtävissä. Liiketalouden opinnot ovat tukeneet urahaaveitani hyvin, ja valmistuttuani voin halutessani jatkaa opintojani vaikka yliopistossa.

Elin Björndahl

 
     

Avaimet työelämään!

Lähdin opiskelemaan Centria-ammattikorkeakouluun, sillä halusin opiskella kotikaupungissani kaupallista alaa. Olen aikaisemmalta koulutukseltani ylioppilas-merkonomi, joten tradenomiksi
opiskeleminen tuntui luontevalta vaihtoehdolta jatko-opiskelujen kannalta.

Kaupallinen ala on ehdottomasti oma juttuni! Opiskelu Centriassa on mielekästä ja mukavaa. Pidän erityisesti koulun hyvästä ilmapiiristä – opiskelijat otetaan huomioon niin luennoilla kuin vapaa-ajallakin. Opetus on monipuolista ja käytännönläheistä, ja ryhmien koot ovat ihanteelliset oppimiseen.

Opiskelijakaupunkina Kokkola tarjoaa jokaiselle jotakin, niin opiskelijaelämää kuin erilaisia harrastusmahdollisuuksiakin. Keskustasta löytyy ihania pikku kahviloita, joissa on mukava viettää aikaa koulupäivien jälkeen.

Centria antaa myös konkreettisesti avaimet työelämään. Koulun yhteistyön kautta pääsin työskentelemään nykyiseen työpaikkaani, ja voin hyödyntää käytännön osaamista myös koulussa. Työskentely opintojen ohella ei pelkästään anna hyvää käytännön osaamista vaan myös kasvattaa opintopisteitä. Suunnittelen myös vaihtojaksoa ulkomailla ensi keväälle, kansainvälisyydestä on hyötyä tulevaisuuden työelämässä.

Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä kaupallisella alalla erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä. Suuntautumisvaihtoehtoni yhdistää markkinointia, johtajuutta ja yrittäjyyttä, ja se antaa hyvät lähtökohdat työelämää ja jatko-opiskelua varten. Kaikki on mahdollista!

Katri Puumala

 

 
     

Tiimiyrittäjyysopinnot ovat toisenlainen tapa oppia

Olen valmistunut ylioppilaaksi Ähtärin lukiosta. Lukion jälkeen kävin ensin armeijan ja sen jälkeen tulin Kokkolaan jatkamaan liiketalouden opintoja, jotka koin itselleni juuri sopivaksi vaihtoehdoksi.

Tahdoin suuntautua syventävissä opinnoissa Oiva-Akatemiaan, sillä siellä suoritettavat tiimiyrittäjyysopinnot ovat erilainen ja perinteisestä poikkeava tapa oppia. Tahdoin tehdä jotakin, mitä kaikki muut eivät tee, ja hakea erikoisempaa ja käytännönläheistä oppimista. Koen myös, että Oiva-Akatemian kautta saatavat yrityskontaktit auttavat minua työllistymisessä ja uran rakentamisessa.

Tulevaisuudessa minua kiinnostaa mahdollisesti kansainvälinen ura, johon Kokkolan liiketalouden runsaat vaihto-opiskelumahdollisuudet antavat hyviä eväitä. Suunnitelmissani onkin tehdä osa opinnoista vaihtojaksona esimerkiksi Lontoossa tai Budapestissä.

Mahtavaa liiketalouden opiskelussa Kokkolassa on ollut myös loistava henki opiskelijoiden kesken. Tuntuu, että täällä on helppoa ja mukavaa olla. Myös Kokkola kaupunkina on mielestäni juuri sopiva – ei liian iso mutta ei pienikään, kaikki tarvittava löytyy mutta etäisyydet eivät ole pitkiä. Harrastusmahdollisuuksia löytyy moneen lähtöön ja itse käytän ahkerasti esimerkiksi opiskelijoiden edullisia kuntosalivuoroja.

Esko Peltonen

 

 
     

Tämä on minun juttuni!

Olen sosiaalinen ja innostun helposti uusista asioista - siinäpä syy, miksi hakeuduin opiskelemaan juuri tradenomiksi. Vaihtoehtoja minulla oli aluksi monia, eikä yhtä ylitse muiden tuntunut löytyvän. Ajattelin kuitenkin kaupallisen alan olevan mielenkiintoista ja vähintäänkin yleishyödyllistä, joten päätin hakea liiketalouden koulutukseen. Opintoihin sisälle päästyäni en ole katunut valintaani. Varsinkin OivaAkatemiassa suorittamieni syventävien opintojen alkamisen jälkeen olen ollut 110 % varma siitä, että juuri tätä alaa minun ehdottomasti kuuluukin opiskella.

Olen aina haaveillut työpaikasta, jossa viihdyn ja saan tehdä työtä, josta pidän. Lisäksi haluaisin työskennellä mahdollisimman paljon ihmisten kanssa. Tradenomiopinnot antavat mahdollisuuden toimia monenlaisissa työtehtävissä erilaisissa organisaatioissa. Parasta opinnoissa on se, että pääsee oikeasti itse tekemään ja kokeilemaan asioita.  

Centria-ammattikorkeakoulun valitsin, koska pidän Kokkolaa sopivan kokoisena paikkana ja suurkaupunkeihin en halunnut. Opiskelu Centriassa on ollut pitkälti sitä mitä odotinkin, ja pienehkössä oppilaitoksessa ryhmähenki on erityisen hyvä. Ihmiset tuntevat toisensa, ja opettajat sekä muu henkilökunta ovat helposti lähestyttäviä.

Laura Tolonen

 

 
     

Taloushallintoa lähellä kotipaikkakuntaa

Valmistuin Haapajärven ammattiopistosta taloushallinnon merkonomiksi 2012. Heti tämän jälkeen halusin ehdottomasti hakeutua jatkamaan liiketalouden opintoja Kokkolaan, jossa pystyy erikoistumaan ja suuntautumaan taloushallinnon opintoihin lähellä omaa kotipaikkakuntaani.

Kokkola on minusta sopivan kokoinen paikkakunta, jossa on kaikki tarvittavat palvelut, hyvät liikenneyhteydet jne. Tiedän myös, että täällä on hyvät työllistymismahdollisuudet taloushallinnon ammattilaisille ja asiantuntijoille.

Olen jo ehtinyt työskennellä pankissa, kirjastossa sekä myös myyntitehtävissä opintojen ohella. Tulevaisuudessa tahdon tehdä talous- tai toimistotöitä ja myös talouden alan esimiestehtävät kiinnostavat. Taloushallinto on haastava ala, jossa tapahtuu koko ajan muutoksia, mutta taloushallinto on minusta tosi mielenkiintoista ja myös palkitsevaa. Ja kyseessä on tosiaan tulevaisuuden ala, jolla on paljon työpaikkoja.

Olen ollut oikein tyytyväinen opintoihini. Meillä on sopivan kokoinen ja yhteisöllinen koulu, jossa tunnemme toinen toisemme ja meillä on mukava ilmapiiri. Kun vielä koulutustarjonta on juuri itselleni sopiva, niin voin sanoa, että viihdyn täällä todella hyvin.  

Leea-Maria Kekäläinen

 
     

Tekemällä oppiminen tuntuu mukavalta

Pietarsaarelainen Heidi Yli-Kantola valitsi opiskelupaikakseen Kokkolan liiketalouden maantieteellisistä syistä.
- Halusin pysyä lähellä perhettäni, ystäviäni sekä työpaikkaani. Koulutuksesta kiinnostuin, koska olen työskennellyt lukiosta lähtien erilaisissa kaupan alan tehtävissä.

OivaAkatemia-suuntautumisvaihtoehto on tehnyt liiketalouden opiskelusta mukavaa ja hieman erilaista.

- Parasta OivaAkatemiassa on opintojen käytännönläheisyys ja tiimityöskentelymenetelmä. Tutustumme asioihin itse tekemällä, emmekä juuri istu tunneilla kuuntelemassa teoriaopetusta. Erilaiset yrityksille toteutettavat projektit ja ryhmätyöt ovat opinnoissamme keskeisessä asemassa, ja niiden kautta pääsemme hyvin mukaan yritysmaailmaan.

Heidi on työskennellyt opiskeluaikansa Pietarsaaren Prismassa, ja työsuhde jatkunee myös valmistumisen jälkeen.

- Olen suorittanut harjoittelut oman työpaikkani kautta. Aloitin marketissa kassatyöstä, mutta vähitellen olen siirtynyt erilaisiin tehtäviin. Eniten pidän työskentelystä pankissamme, sillä se  on sopivan haastavaa työtä ja vaatii minua kehittämään osaamistani päivittäin.

Heidi Yli-Kantola

 

 
     

Markkinointi ja esimiestehtävät kiinnostavat

Valmistuin yo-merkonomiksi ammattilukiosta. Koin, että monipuoliset syventävien opintojen vaihtoehdot tarjoava liiketalouden koulutus tuntui juuri sopivalta jatkolta opinnoille.

Olen tykännyt opiskelusta tosi paljon, koulu on mukava ja porukallamme hyvä fiilis ja yhteishenki.

Minulla on jo kokemusta kaupan alan tehtävistä ja tulevaisuudessa kiinnostavat markkinointitehtävät tai esimiestyö.

Katri Härkönen

 

 

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:
Koulutusalapäällikkö Marko Ovaskainen,
p. 044 725 0435,
marko.ovaskainen@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:
Hakijapalvelut,
p. 044 725 0081,
hakijapalvelut@centria.fiNäin haet Centria-ammattikorkeakoulun tradenomin koulutukseen

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus. Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.Centria-ammattikorkeakoulun valmennuskurssi liiketalouden valintakokeeseen

 

Centria-ammattikorkeakoulu järjestää 1.-7. kesäkuuta valmennuskurssin liiketalouden valintakokeeseen, joka on 9. kesäkuuta.

Valmennuskurssilla käydään läpi liiketalouden valintakokeen ennakkoaineistoa, joka julkaistaan ammattikorkeakoulun verkkosivuilla 24.4. - 9.6.2017. Osallistujan on hyvä perehtyä ennakkoaineistoon jo ennen valmennuskurssia. Kurssilla harjoitellaan aineistossa esiin tulevien asioiden ymmärtämistä ja kykyä yhdistellä niitä sekä kykyä ilmaista asiat sujuvasti ja loogisesti eli tekemään aineiston perusteella kirjoitelma sekä vastaamaan erilaisiin väittämiin. Myös matemaattisia ja loogisia päättelytehtäviä harjoitellaan.

Lue lisää kurssiesitteestä:

Liiketalouden valmennuskurssi - Kokkola

    
Seuraa meitä somessa: