Musiikkipedagogi (AMK)
Tutkinto: Musiikkipedagogi (AMK)
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Pitkänsillankatu 16, Kokkola
Aloituspaikat: 20
Haku alkaa: 20.7.2020
Haku päättyy: 31.7.2020
Hakuaika päättyy 31.7.2020 klo 15.00.

Centria-ammattikorkeakoulun musiikkipedagogiopiskelijana sinulla on neljä vuotta aikaa hioa instrumenttitaitoasi soolo- ja yhteismusisointitehtävissä. Opetusta on kolmessa musiikkigenressä. Voit valita klassisen musiikin, rytmimusiikin tai kansanmusiikin opinnot, ja opiskelu yli genrerajojen onnistuu myös.

 

 

Centrian musiikin koulutus antaa valmiudet nykyaikaiseen musiikin opettajan työhön. Osaat toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia, kykenet itsenäisesti edistämään osaamistasi muusikkona ja pedagogina, ja pystyt aktiivisesti osallistumaan työyhteisösi kehittämiseen. Osaat ottaa vastuun sekä yksilön että ryhmän oppimisesta ja ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssäsi.

Valmistuttuasi musiikkipedagogiksi (AMK) sinulla on perusteltu ja tietoinen käsitys opettajan ammatista ja ammatti-identiteetistä, ja ymmärrät opettajan ammattiin liittyvän vuorovaikutuksellisen kanssakäymisen, jonka avulla luodaan turvallinen, suvaitsevainen oppimisilmapiiri. Hallitset oman instrumenttisi teknisen ja taiteellisen puolen, ja osaat rakentaa oppijan kanssa merkityksellisen oppimispolun.  Olet merkittävä hyvinvointisektorin toimija ja taitava ammattilainen.

 

Taitelijavierailut ja projektit rytmittävät musiikkipedagogin (AMK) opintoja

Opetus tapahtuu sekä yksilö- että ryhmätunneilla. Opinnot on ryhmitelty jaksoihin, ja rytmimusiikissa keskittyminen tapahtuu esimerkiksi tietyllä jaksolla pelkästään teoria-aineisiin, ja toisella jaksolla bändisoittoon, joka jakson päätteeksi viedään yleisön eteen Kulmalla-klubille.

Osallistut opiskelun aikana useisiin ammattiosaamista ja -identiteettiä muokkaaviin projekteihin, joiden kautta verkostoidut myös työelämän kanssa. Esimerkeiksi käyvät Janne ja Aino -kansanmusiikki- ja kansantanssiproduktio yhdessä OAMK:n tanssijoiden kanssa, Susanna Haaviston ohjaama Yökyöpelit-musikaali, Mozartin Taikahuilu-ooppera sekä useat orkesteriproduktiot.

Jo kaksi lukuvuotta toiminut Taiteilija talossa –formaatti tuo säännöllisesti tunnettuja taiteilijoita opettamaan kouluumme ja myös esiintymään yhdessä opiskelijoiden kanssa. Centria tukee näin opiskelijoiden verkostoitumista, tarjoaa elämyksellisiä oppimiskokemuksia ja mahdollisuutta soittaa konsertissa yhdessä huippuammattilaisten kanssa. Vierailijoina ovat olleet mm. sopraano Mari Palo, Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin soolosoittajat, jazzlaulaja Aili Ikonen, laulaja Sanna Ruohoniemi, baritoni Aarne Pelkonen, taiteilijaprofessori Timo Alakotila, Ilo Ensemble sekä multimuusikko Antti Järvelä.

Opinnäytetyö on musiikkipedagogin opintojen loppuvaiheessa mainio kokoava työkalu oman alan ja sen ilmiöiden, ammatinkuvan ja asiantuntijuuden kehittymisen tietopohjaiseen, tutkivaan prosessointiin. Työ voi olla painotukseltaan taiteellinen, pedagoginen, toiminnallinen tai tieteellinen - tai yhdistelmä näistä. Keskeisessä asemassa ovat laadullinen tutkimus, kirjallinen ja tutkiva työskentely sekä oivaltava syventyminen itseä kiehtovaan ja kehittävään aiheeseen.


  

Syventävät opinnot vahvistavat ammattiosaamista

Centrian musiikin koulutukseen haet valitsemallasi instrumentilla tai instrumenteilla. Lisäksi on päätettävä, hakeudutko musiikin ohjaajan vai instrumenttipedagogin suuntautumisvaihtoehtoon. Hakuvaiheessa tehdyt valinnat määrittävät opiskelun sisältöjä alusta alkaen. Joissakin tapauksissa on mahdollista vaihtaa suuntautumisvaihtoehtoa kesken opintojen.

Instrumenttipedagogin suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään pääinstrumentin soittotaitojen kehittämiseen ja suoritetaan opintojen lopuksi pääaineen B-tason päättönäyte. Musiikin ohjaaja opiskelee pääaineen lisäksi myös mm. sivuinstrumenttia sekä orkesterin ja kuoron johtoa tähdäten mahdollisimman monipuoliseen osaamiseen musiikin alalla. Musiikin ohjaaja etenee pääinstrumentin opinnoissa C-tasolle.

Uusia verkkokursseja 2019

 

Musiikkipedagogina (AMK) työelämässä

Musiikkipedagogi (AMK) -tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden musiikkioppilaitoksen opettajan virkaan. Musiikkipedagogi voi myös työskennellä kuntien opetus- ja kulttuuritoimen eri tehtävissä sekä ammatillisen toisen asteen opettajana. Opetusharjoittelu on tiivistä ja moni suorittaa ohjattua harjoitteluaan työelämälähtöisesti, omien oppilaidensa kanssa. Harjoittelun tarkoitus on saavuttaa eri oppimisnäkemysten ja ihmiskäsitysten kautta sulautunut tietämys opetuksen suunnittelusta, arvioinnista ja toteutuksesta.

Centria-ammattikorkeakoulusta valmistuneita musiikkipedagogeja (AMK) toimii musiikkioppilaitoksien lehtoreina, päätoimisina opettajina, laulajina Kansallisoopperan kuorossa, teatterimuusikkoina, ammattiyhtyeiden jäseninä, kuoronjohtajina, harrastustoiminnan ohjaajina. He ovat toimineet myös yrittäjänä, freelance-muusikkona, projektipäällikkönä, studioassistenttina ja tuottajana sekä oppilaitoksen suunnittelijaopettajana.

 

Kansainvälisyydestä lisäväriä opintoihin

Centrian musiikkipedagogiopiskelijana käytettävissäsi koko Erasmus- ja Norplus-vaihtokoulujen verkosto. Voit hakea opiskelijavaihtoon erityisesti toisen ja kolmannen opiskeluvuoden aikana. Kansainvälisesti aktiivisten opettajiemme sekä koulutuksessa vierailevien ulkomaalaisten opettajien ja opiskelijoiden kautta pääset tutustumaan opiskelu- ja työmahdollisuuksiin ulkomailla.

Centrian musiikin koulutus tekee tiivistä yhteistyötä myös naapurikaupungin ruotsinkielisen ammattikorkeakoulu Novian kanssa. Tämä on hieno mahdollisuus kotikansainvälistymiseen upeassa Campus Allegron opiskeluympäristössä.

 

Musiikin koulutuksen monipuoliset yhteistyökuviot

Musiikkikoulutuksemme toimii keskellä perinteikästä kulttuuriympäristöä: maailmanmaineeseen noussut Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri, pohjoismaiden suurimmat kansanmusiikkijuhlat Kaustisella, Mauno Järvelän palkittu pedagogiikka ja Näppäripelimannit vain muutaman mainitaksemme, värittävät rikkaalla tavalla opiskeluelämää.

Edellä mainittujen toimijoiden lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä Kansanmusiikkiyhtye Tallarin ja Ostrobothnia Folk Orchestran (OFO) kanssa. Koulutusyhteistyötä teemme Novia-ammattikorkeakoulun musiikin koulutuksen ja Suomen Lied-Akatemia ry:n kanssa. Lisäksi opiskelijamme ovat osa seuraavia tapahtumia ja toimijoita: Guardia Nueva – tango- ja viihdeorkesteri, Ostrobothnian Jazz Orchestra (OJO), Kokkolan Talviharmonikka, Kaustisen kamarimusiikkiviikko, K. H. Renlundin museo, Scandinavian Blues Party. Yhteisiä projekteja syntyy säännöllisesti Keski-Pohjanmaan konservatorion ja Kokkolan kaupunginteatterin kanssa.

Pedagogista yhteistyötä teemme Kaustisen musiikkilukion, Ylivieskan seudun musiikkiopiston, Kuula-opiston (Vaasa) ja Rokkikoulun (Kokkola) kanssa.

 

Tutkinto avaa tien jatko-opintoihin

Musiikkipedagogi (AMK) -tutkinto rinnastuu yliopiston kandin tason tutkintoon ja mahdollistaa hakemisen suoraan maisteri-opintoihin. Musiikkipedagogi (AMK) 2020 

 

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluun:

Lisätietoa hakukelpoisuudesta löydät kohdasta Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin 

 

Centria-ammattikorkeakoulun oma valintakoe. Musiikkipedagogi (AMK)-koulutukseen hakevien tulee täyttää yhteishaun hakulomakkeen lisäksi Centria-ammattikorkeakoulun musiikkipedagogi (AMK) -koulutuksen lisälomake. Lisälomake tulee täyttää 3.8.2020 mennessä. Linkki musiikkipedagogi (AMK)- koulutuksen lisälomakkeeseen on saatavilla viimeistään hakuajan alkaessa.

Täytä lisälomake tästä

Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen enimmäispistemäärästä. Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. 

Valintatapa: Valintakoe


Valintakoe 100 pistettä

Hakijat kutsutaan valintakokeeseen Centria-ammattikorkeakoulun lisälomakkeen tietojen perusteella. Lisälomake arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty, eikä sitä pisteytetä osaksi valintakoetta.

 Centria-ammattikorkeakoulun valintakoe 2020

 

Musiikkipedagogi (AMK)-koulutuksen valintakoe järjestetään toukokuussa 2020 etänä. Tarkemmat tiedot aikatauluista ja järjestelyistä ilmoitetaan huhtikuussa.

Alla linkki valintakoeohjeeseen, josta käy ilmi valintakokeen sisältö:

Valintakoeohje 2020

 Musiikkipedagogiopiskelijoiden tarinat

Teresa Innanen Centria AMK

 

Teresa Innanen

Eino Kolppanen Centria Amk  

Varsinkin musapuolella on paljon toimintaa ja projekteja. Opettajat on tosi mukavia kaikilla linjoilla. On tosi yksilökohtaisesti järjestetty opetus. Itsekin saan opetusta balalaikkaan. Täällä välitetään siitä, mitä oppilaat tahtovat.

Eino Kolppanen


Musiikkipedagogit Matti Pohoisaho ja Elina Ruohonen, Centria AMK

 

Kuulin ystävältä, joka opiskeli täällä, että Kokkolassa on hyvät opettajat ja huippu kamariorkesteri. Viulistina se houkutteli aika paljon.

Elina Ruohonen

Opiskelin Helsingissä Sibelius-Akatemiassa urkujen soittoa ja kirkkomusiikkia, minkä jälkeen tulin jatkamaan pianonsoiton opiskelua Centriaan. Opiskelun ohessa opetan tuntiopettajana Sibelius-Akatemiassa urkuimprovisointia ja säestämistä uruilla.

Matti Pohjoisaho

 

Marjo Hienonen Centria Amk  

Musiikin opinnoissa eri genret kohtaavat luontevasti

Opiskelen nyt viimeistä vuotta laulunopettajaksi Centrian musiikkipedagogin koulutusohjelmassa rytmimusiikin puolella. Opiskelin ensin kolme vuotta Helsingin yliopistossa, kunnes alkoi tuntumaan, että haluaisin pitää välivuoden. Opistossa musalinjalla varmistui, että musiikki on se oma juttu, ja hain Centriaan opiskelemaan. Arvostan sitä, että täällä eri musiikkigenret (klassinen musiikki, kansanmusiikki ja rytmimusiikki) kohtaavat, ja musiikkia pääsee opiskelemaan tosi monipuolisesti. Meillä on ihanat opettajat – taitavia ja helposti lähestyttäviä persoonia. Pitkin vuotta käy myös monia taiteilijavierailijoita pitämässä workshoppeja ja luentoja.

Opintojeni aikana olen ollut mukana neljässä eri musiikkiteatteriproduktiossa, minkä lisäksi bändit pyörivät ympäri lukuvuoden. Olen opiskellut myös esimerkiksi musiikin perusteiden pedagogiikkaa, mikä tarkoittaa, että laulun lisäksi voin opettaa musiikin teoria-aineita. Lisäksi olen opiskellut kuoron- ja orkesterinjohtamista. Nyt kuluneen vuoden aikana olen johtanut Centrian kansainvälistä kuoroa, jossa on ihmisiä monista eri maista. Mielestäni parasta onkin juuri se, että pääsee opettamaan - pidän siitä paljon. Opintoihimme kuuluu harjoitusoppilaiden opettaminen, mutta sen lisäksi olen saanut töitä Kokkolan Rokkikoululta, jossa olen opettanut nuoria laulunopiskelijoita nyt vuoden verran.

Parhaita projekteja ovat olleet musiikkiteatteriproduktiot. Ensimmäisenä vuotena teimme lapsille suunnatun Yökyöpelit-musikaalin. Sain esittää ’Täi-mummoa’, ja se oli älyttömän hauskaa! Viime vuonna olin mukana Taikahuilu–oopperassa. Oli hienoa päästä mukaan tekemään oopperaa, vaikken ole virallisesti klassinen laulaja. Teemme etenkin teatteriproduktioissa paljon yhteistyötä Yrkeshöskolan Novian kanssa, josta löytyy sama koulutus ruotsinkielisenä. On ollut kiva päästä samalla kielikylpyyn.

Opiskelukaupunkina Kokkola on tosi mukava. Pidän siitä, että kaupunki on kohtalaisen pieni ja välimatkat lyhyet. Kulttuuritarjonta ja urheilumahdollisuudet ovat myös hyvät. Täällä on hyvä ilmapiiri meidän musiikinopiskelijoiden keskuudessa. Olin aluksi skeptinen Kokkolan suhteen, sillä asuin pk-seudulla ja Kokkola tuntui tosi kaukaiselta. Pitkään mietin, uskallanko lähteä Kokkolaan. Kyllä kannatti!

Centriaan kannattaa hakea, koska täällä on ihan mahtavia opiskelukavereita, tosi hienoja muusikoita, ja pääsee tekemään yhteistyötä ihanien ja taitavien ihmisten kanssa.

Marjo Hienonen

 

Maiju Heikkilä Centria amk

 

Mestarit mentoroinnissa

Opiskelin jonkin aikaa ihan toisella alalla Oulussa. Kuulin kehuja Kokkolan musiikinopetuksesta, ja halusin juuri Centriaan, sillä täällä pääsee lavalle ja oikeasti tekemään musaa!

Olemme opiskelleet musiikin teoriaa, laulutekniikkaa, kulttuuriyrittäjyyttä sekä pedagogisia opintoja. Parasta on ollut päästä tekemään töitä ammattilaisten kanssa.

Opiskelu on todella vaativaa, mutta meillä on tavoitteita ja haluamme parantaa taitojamme koko ajan.Opiskelijoiden kesken syntyy bändejä ja soitamme paljon yhdessä myös vapaa-ajalla.

Haaveilen siitä, että olisin esiintyvä laulaja. Näen itseni pomppimassa lavalla! Koulutukseni on auttanut tavoittelemaan tätä unelmaa. Olemme saaneet opastusta lavalla liikkumiseen esimeriksi teatteri-ilmaisuohjaajalta. Meillä on käynyt todella kiinnostavia artisteja opettamassa ja opastamassa, kuten Aarne Pelkonen, Aili Ikonen ja Mari Palo. Myös Centrian tuntiopettajat keikkailevat ja heiltä saa tukea sekä uravalmennusta. Meillä on aivan mahtava yhteishenki!

Voin suositella Centrian musiikkipedagogin koulutusta – täällä pääsee mestareiden mentoroinnilla ja tuella oikeasti lavalle. Tämä vaatii kanttia, mutta antaa paljon!

Maiju Heikkilä

 

 

Olli Sippola Centria amk  

Luovuus kukoistaa Kokkolassa

Olen soittanut pienestä pitäen pelimannimusiikkia ja halusin sitä myös opiskella, joten päädyin hakemaan Centriaan kansanmusiikkiopintoihin. Koen musiikinopettamisen itselleni luonneammatiksi, joten pedagoginen pätevyys kiinnosti myös. Olen kiinnostunut myös jazz-musiikista, ja on hienoa että olen päässyt soittamaan myös erilaisiin jazz-projekteihin.

Opintoihini kuuluvat mm. bändi- ja soittotunnit, teoriaopinnot, improvisointi rytmimusiikissa, harjoitusoppilaat ja pedagogiset opinnot. Omien opettajien lisäksi käy workshopin pitäjiä niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Koulutusohjelmassamme on mahtavaa porukkaa ja ryhmähenki on hyvä. Kaikki tuntevat toisensa, ja olen päässyt tekemään melkein jokaisen kanssa yhteistyötä omissa projekteissamme.

Hienoimpia kokemuksia ovat olleet erilaiset projektit, joissa olen saanut olla mukana, esimerkiksi Ostrobothnian Folk Orchestran eli kansanmusiikin big bandin riveissä soittaminen on ollut hienoa! Olen saanut käydä myös ulkomailla tutustumassa muihin muusikoihin ja viime vuonna pääsin näyttelemään Yökyöpelit lasten-musikaalissa Agenttinero Narua. Tuo kokemus oli unohtumaton! Opiskelu on siis paljon muutakin kuin musiikkia - tämä on luovuutta!

Olli Sippola

 

 Koulutusohjelmassa opettavat

Musiikin koulutusohjelmassa on mahdollista opiskella klassista musiikkia, rytmimusiikkia ja kansamusiikkia. Omaan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan voi valita kursseja kaikilta suuntautumisvaihtoehdoilta  ja näin hankkia mahdollisimman monipuolisen koulutuksen vastaamaan työkentän tarpeita. Musiikissa työskentelee päätoimisten opettajien lisäksi noin 40 tuntiopettajaa eri instrumenteissa, oman musiikin tuottamisessa ja yhtyeiden kouluttajina.

Centrian musiikin opettajat

Centrian päätoimisia tuntiopettajia ja lehtoreita: Heli Uusimäki (ylärivissä vas.), Timo Roiko-Jokela, Lasse Penttinen, Annika Mylläri (alarivissa vas.), Ulla Roiko-Jokela, Riitta Kossi ja Juho Alakärppä. KUVA: Ulla Nikula

Kokkolan vahvuutena on myös Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin jäsenten osallistuminen jousisoitinten tuntiopetukseen ja orkesterivalmennukseen. Vakituinen vierailijasopimus on solmittu Mari Palon (klassinen laulu), Joonas Haaviston (piano) ja Kreeta-Maria Kentalan (viulu) kanssa.

Suomen ammattikorkeakouluista vain Centriassa on mahdollisuus opiskella kansanmusiikkia suuntautumisvaihtoehtona. Ammattikansanmusiikkiyhtye Tallari on opettanut Centriassa säännöllisesti alkuajoista lähtien.

 

Klassinen

Vakituiset vierailevat opettajat

Rytmimusiikki

Kansanmusiikki

 • Tallari 
  - Esko Järvelä
  , viulu
  - Arto Järvelä
  , viulu
  - Katri Haukilahti, 
  viulu
  - Sampo Korva
  , piano/harmoni, kansainmusiikin teoria
 • Timo Alakotila, tuntiopettaja; piano
 • Senni Eskelinen, tuntiopettaja; kantele
 • Anne-Mari Hakamäki, tuntiopettaja; kansanlaulu
 • Petri Hakala, tuntiopettaja; kitara
 • Elina Havia, tuntiopettaja, viulu
 • Antti Järvelä, tuntiopettaja; yhtyeet
 • Pilvi Järvelä, tuntiopettaja; piano, harmoni
 • Maija Kauhanen, tuntiopettaja; kantele
 • Paula Kettu, tuntiopettaja; kansantanssi
 • Piia Kleemola-Välimäki, tuntiopettaja; viulu
 • Riitta Kossi, lehtori, harmonikka, kansanmusiikin historia, yhtyeet, pedagogiikka, opinnäytteet, hanketyö, kansanmusiikin opetusjärjestelyt
 • Antti Paalanen, tuntiopettaja; vähäriviset haitarit, yhtyeet
 • Maija Pokela, tuntiopettaja; kantele, yhtyeet
 • Tuomas Rounakari, tuntiopettaja; viulu, improvisointi

 

KLASSINEN MUSIIKKI

Juho Alakärppä

Juho Alakärppä
Säestys, kamarimusiikki

p. 040 641 8542

 
Juho Alakärppä (s. 1983) opiskeli Sibelius-Akatemiassa professori Liisa Pohjolan johdolla sekä Kölnin, Münchenin ja Wienin musiikkikorkeakouluissa.

Alakärpän soittoa on kuultu kotimaassa Helsingin juhlaviikoilla ja Espoon Urkuyö ja aaria -festivaalilla sekä ulkomailla mm. Wienin Musikvereinin Gläserner-salissa, Itävallan kulttuurifoorumissa New Yorkissa, Oxford Arts -festivaalilla sekä Oslon oopperan lied-konserttisarjassa. Hän on nauhoittanut lauluja Suomen Yleisradiolle vuodesta 2010. Laulajapartnereina ovat olleet mm. Aarne Pelkonen, Ville Rusanen, Essi Luttinen, Melis Jaatinen, Niina Keitel, Hedvig Paulig, Kaisa Ranta, Paul Schweinester ja Thomas Stimmel. Viime aikoina hän on saanut esittää konserteissa yhä enemmän myös muuta kamarimusiikkia. 

Alakärppä on nuorten laulajien ja pianistien koulutukseen keskittyvän Suomen lied-akatemia ry:n perustajajäsen.

Kreeta-Maria Kentala
Viulu

 

Kreeta-Maria Kentala opiskeli viulunsoittoa Keski-Pohjanmaan musiikkiopistossa Mauno Järvelän, Juha Kankaan ja Kaija Saariketun johdolla. Sieltä tie vei Sibelius-Akatemian kautta Jennifer ja Endre Wolfin luokalle Edsbergin musiikkikouluun Tukholmaan. Edsbergissä järjestetyllä mestarikurssilla Kreeta-Maria tapasi Reinhard Goebelin, ja siirtyi hänen vanavedessään opiskelemaan barokkimusiikkia Kölniin. Kreeta-Maria opiskeli barokkimusiikkia mestarikurssien ja yhteisten projektien merkeissä myös barokkiviulisti Monica Huggettin johdolla.

Uransa aikana Kreeta-Maria on ehtinyt olla töissä orkesterimuusikkona Radion Sinfoniaorkesterissa ja barokkimuusikkona Musica Antiqua Köln -yhtyeessä. Ilmeisesti sukuvikana innostuksen opetustyöhön perinyt Kreeta-Maria toimii myös monipuolisesti pedagogina. Hän on kysytty orkesterimuusikoiden ja soitinpedagogien kouluttaja etenkin barokin, klassismin ja varhaisromantiikan ajan tyyleissä. Aiemmin Kreeta-Maria on toiminut viulun lehtorina Länsi-Helsingin musiikkiopistossa sekä barokkiviulumusiikin lehtorina Sibelius-Akatemiassa. Lisäksi hän on opettanut barokkimusiikkia Pietarsaaren ammattikorkeakoulu Noviassa.

Kreeta-Marialla on lukuisia erilaisia kansanmusiikkia ja vanhaa musiikkia yhdistäviä konserttiohjelmia intiimistä duosta aina 10-henkiseen yhtyeeseen. Hän kuuluu barokkia, kansanmusiikkia ja uutta musiikkia ohjelmissaan yhdistävään Folkbarokkiyhtye SAMA:an, villejä ja tuntemattomampia barokin ajan sonaatteja esittävään The Jones Bandiin sekä eritoten pohjanmaalaisille vanhan musiikin iloa tuovaan Barocco Boreale -yhtyeeseen. Kreeta-Maria laatii ja soittaa kaikista mieluiten konserttiohjelmia, joissa on tuntemattomia säveltäjänimiä ja harvoin kuultua ohjelmistoa. Hänestä on myös mielenkiintoista sekoitella eri tyylilajeja keskenään: barokin seuraksi sopii mainiosti kansanmusiikki tai vaikkapa uusi tilausteos. Vuodesta 2019 vuoteen 2021 Kreeta-Maria toimii Oulunsalo soi -festivaalin taiteellisena johtajana.

Kreeta-Marian kamarimuusikkona ja solistina tekemät levytykset ovat keränneet ilahtuneita arvosteluja niin Suomessa kuin ulkomailla. Hän on saanut levytyksistään kolme Emma-palkintoa, ääni- ja kuvatallennetuottajien Janne-palkinnon sekä kaksi Yleisradion Vuoden levy -palkintoa. Vuonna 2016 Valtion taidetoimikunta myönsi Kreeta-Marialle viiden vuoden taiteilija-apurahan vuosille 2017–2021. 

Annika Mylläri

Annika Mylläri
Laulu (koulutusvastaava)

 

Annika Mylläri, musiikinalan moniosaaja ja oopperalaulaja valmistui maisteriksi Sibelius-Akatemiasta v.1992 - sekä huilunsoitonopettajaksi että musiikinopettajaksi. Klassisen laulun opintoja hän jatkoi New Yorkissa, USAssa, jossa asui 10 vuotta ja debytoi mm. Cargenie Hallissa ja Kennedy Centerissä (Washington D.C.). Lisäksi hän työskenteli pienessä oopperateatterissa nimeltä Opera New York ja esiintyi ahkerasti omissa konserteissaan ja solistina.

 
Suomeen paluun jälkeen Annika oli mukana perustamassa Kokkolan Oopperayhdistystä v.2004 yhdessä sopraano Anu Komsin ja kapellimestari Sakari Oramon kanssa. Oopperayhdistyksen ensimmäinen tuotanto 2006 oli Mozartin Figaron Häät Kokkolan Oopperakesä-festivaalilla ja siitä lähtien Annika lauloi useimmissa yhdistyksen tuotannoissa. Vuonna 2008 yhdistys sai vastaanottaa Taiteen Valtionpalkinnon ja vuonna 2009 levytys Sebastian Fagerlundin Döbeln oopperasta sai ”Vuoden Levy” tunnustuksen YLEltä. Kesällä 2015 julkaistiin levytys Ahti Karjalainen – elämä, Kekkonen ja teot Heinz-Juhani Hofmannin musiikkiin ja Juha Hurmeen librettoon, jossa Annika lauloi Viinan roolin. Teos kantaesitettiin 2012 ja vieraili Espoon kaupunginteatterissa 2013 ja oopperasta tehty levytys (ALBA) oli Emma-ehdokkaana vuonna 2016. Annika lauloi myös juhlavuoden 2015 Kokkolan Oopperakesä festivaalilla molemmissa teoksissa, Sibeliuksen Neito tornissa ja Seppo Pohjolan Harrbådan neito oopperassa (maailmankantaesitys).
 
Mylläri on toiminut myös Pietarsaaren Schaumansalin toimitusjohtajana vuosina 2013-2016 kehittäen uuden konserttisalin toimintaa ja prosesseja. Kaudella 2017 Annika on konsertoinut monipuolisesti ja vieraillut festivaaleilla modernin musiikin parissa mm. RUSK-festivaalilla marraskuussa 2017. Annika toimii laulunopettajana Yrkeshögskolan Noviassa sekä Wegelius-instituutin kursseilla.
 
Centria-ammattikorkeakoulussa Annika toimii päätoimisesti koulutusvastaavana sekä laulunopettajana.

Elina Salmi Centria-ammattikorkeakoulu

Elina Salmi
Teoria, säveltapailu

 

 

Elina Salmi on Harjavallasta kotoisin oleva pianisti ja musiikinteoreetikko. Hän valmistui vuonna 2002 Turun ammattikorkeakoulusta musiikkipedagogiksi pääinstrumenttinaan piano. Hänen opettajiaan olivat Jukka Juvonen, Elzbieta Guzek-Soini sekä Sibelius-Akatemiassa Hannu Lahtela. Vuonna 2010 hän valmistui musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemian Sävellyksen ja musiikinteorian osastolta pääaineenaan musiikinteoria. Päättötyönä hän tutki Lisztin Petrarca-sonetin nro 104 kahden lauluversion teksti-musiikkisuhdetta.
Tutkielman ohjaajana oli professori Lauri Suurpää.
Syyslukukaudella 2007 hän oli opiskelijavaihdossa Lontoon King¹s College¹ssa opiskellen musiikkianalyysiä. Opettajina olivat mm. Daniel Chua, Cliff Eisen ja John Deathridge. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot hän suoritti TAOKK:ssa vuonna 2014.

 
Salmi on toiminut vuodesta 2010 Centria-ammattikorkeakoulun lehtorina vastuualueenaan klassisen genren Musiikin tiedollisen hahmottamisen aineet (musiikinteoria, säveltapailu ja musiikinhistoria). Hän ohjaa musiikin perusteiden pedagogiikkaa, instrumenttipedagogiikkaa sekä opettaa pianonsoittoa.
Musiikki on paitsi työ, myös elämäntapa ja rakas harrastus. Lempisäveltäjiä ovat toisiaan sopivasti tasapainottavat Bach ja Wagner.

Ulla Roiko-Jokela
Piano

p. 044 725 0782

 

Ulla Roiko-Jokela on Sibelius-Akatemiassa opiskellut pianisti ja musiikin maisteri. Hänen opettajiaan ovat olleet Kristiina Kask-Valve, Tarmo Huovinen ja lehtori Sanna Mattinen-Snellman (Sibelius-Akatemia), jonka opetuksen kautta Ulla perehdyttää opiskelijoita vapaaseen soittotekniikkaan. Hänellä on myös kamarimusiikkiopintoja prof. Ralf Gothónin ja Risto Fredrikssonin oppilaana. Roiko-Jokela on ottanut menestyksekkäästi osaa useisiin pianokilpailuihin, (mm. Ilmari Hannikainen) esiintynyt sekä orkesterin solistina että erityisesti kamarimuusikkona, sekä kantaesittänyt Tapani Länsiön Pianosonaatin Soios.


Roiko-Jokela on työskennellyt valmistumisensa jälkeen Oulun konservatorion säestyksen lehtorina neljä vuotta, Kokkolassa konservatorion opetuksen lehtorina kaksi vuotta ja vuodesta 1999 Centria-ammattikorkeakoulussa lehtorina. Roiko-Jokela on myös johtanut musiikin koulutusta Centria-ammattikorkeakoulussa kymmenen vuoden ajan ja sinä aikana ollut myös Suomen musiikkineuvostossa ammattikorkeakoulujen musiikin koulutusten edustajana. Tämän lisäksi hän on suorittanut Opettajan pedagogiset opinnot (2005), ollut vaihto-opettajana Shanghaissa, Permissä, Triestessä, Tromssassa ja Odensessa. Roiko-Jokela toimi Madetoja-pianokilpailun tuomaristossa 2018 ja on kouluttanut jo 20 vuoden ajan pianonsoitonopettajia ja valmentanut oppilaita useita kertoja pianokilpailuun.  

Reijo Tunkkari Centria amk

Reijo Tunkkari
Viulu, 1. konserttimestari

 

Reijo Tunkkari on soittanut Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterissa vuodesta 1976 ja on toiminut sen 1. konserttimestarina vuodesta 1994. Tunkkari opiskeli viulunsoittoa Keski-Pohjanmaan musiikkiopistossa vuosina 1972–82 ja jatkoi opintojaan Edsbergin musiikkikoulussa Tukholmassa opettajinaan Jennifer Nuttall-Wolf ja Endre Wolf. Hän suoritti siellä viuludiplomin keväällä 1989 esiintyen Ruotsin radion sinfoniaorkesterin solistina. 

Tunkkari on opiskellut yksityisesti mm. Igor Bezrodnyin ja Eli Gorenin johdolla. Nykyisin hän toimii kamariorkesterin ohella Kokkola-kvartetin ensiviulistina sekä viulunsoiton opettajana Keski-Pohjanmaan Konservatoriossa ja Yrkeshögskolan Noviassa.

Mari Palo Centria-ammattikorkeakoulu

Mari Palo
Vakituinen vierailija

 

Mari Palo on opiskellut laulua Keski-Pohjanmaan konservatoriossa Sirkka Haaviston johdolla ja vuodesta 1996 Marjut Hannulan oppilaana Sibelius-Akatemian laulumusiikin osastolla, jolta hän valmistui musiikin maisteriksi v.2008.

Opintojen jälkeen hän on työskennellyt Hannulan lisäksi Tim Richardsin kanssa. Liedopintoja Palo on harjoittanut mm. Elisabeth Schwarzkopfin, Hartmut Höllin, Mitsuko Shirain ja Ilmo Rannan johdolla. Lappeenrannan laulukilpailussa 1999 Palo sai kolmannen palkinnon sekä Yleisradion erikoispalkinnon ja vuonna 2001 hän tuli toiseksi Merikanto – laulukilpailussa.


Mari Palo on konsertoinut useimpien suomalaisorkestereiden solistina mm. Esa-Pekka Salosen, Leif Segerstamin, Mikko Franckin ja Juha Kankaan johdolla. Kotimaan lisäksi Palo on konsertoinut Tanskassa, Ranskassa, Belgiassa, Japanissa, Unkarissa, Englannissa, Yhdysvalloissa sekä orkesterin solistina että liedlaulajana.
Suomen Kansallisoopperassa Palo on vieraillut säännöllisesti vuodesta 1999.

Hänen roolejaan ovat mm. Taikahuilun Pamina, Figaron Häiden Kreivitär ja Barbarina (Mozart), Carmenin Micaëla ja Frasquita (Bizet), La Bohèmen Musetta, La Rondinen Bianca (Puccini), Adriana Materin Refka (Saariaho), Isän Tytön Vera (Kortekangas), Robin Hoodin Marian (Linkola), Ovelan Ketun Kettu (Janácek), The Rake’s Progressin Anne Trulove (Stravinsky), Indigon Myrna (Kivilaakso ja Toppinen).
Palo on vieraillut myös useissa suomalaisissa alueoopperoissa, pienemmissä oopperaseurueissa ja Savonlinnan Oopperajuhlilla seuraavissa rooleissa:
Anna Karenina : nimirooli (Uspenski), La Traviata: Violetta (Verdi), Alvilda in Abo: Alvilda (Badia), Kuninkaan Sormus: Regina von Emmeritz (I.Kuusisto), Taipaleenjoki: Kirsti (I.Kuusisto), Eukko –Pidättekö vainajista?: Tyttö (Koskinen), Madame de Sade: Anne (Koskinen), Voi Vietävä!: Orava (Lintinen), Fitness-kevytooppera: Barbi (Lintinen), Koirien Kalevala: Tytti (J.Kuusisto), Hui Kauhistus!: Neiti Sipsu (Linkola), Seitsemän Koiraveljestä: Venla (Fagerudd), Abelard ja Heloïse: Heloïse (Sivén), Iloinen leski: Hanna Glavari (Lehár), Hannu ja Kerttu: Hannu (Humperdinck), Carmen: Micaëla (Bizet).
Palo on vieraillut myös Den Norske Operassa Oslossa ja Leipzigin oopperassa.
Kaudella 2016-2017 Palo vierailee Suomen Kansallisoopperan lavalla Kreivittären ja Micaëlan rooleissa.

Mari Palo on kantaesittänyt ja levyttänyt Aulis Sallisen teoksen Barabbas dialogeja, hän laulaa myös Helsingin kaupunginorkesterin levytyksellä Sallisen oopperasta Kuningas lähtee Ranskaan. Palo on tullut tutuksi myös Finlandia Recordsin julkaisemilla soololevyilla¨ “Illan varjoon himmeään” (2003) sekä “Mari Palo” (2005). Mari Palo vierailee myös Vantaan Viihdeorkesterin joululevyllä “Joulun Hohde” (2006 Ondine).

Lasse Penttinen

Lasse Penttinen
Laulu

 
Tenori Lasse Penttinen on valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemian laulumusiikin osastolta vuonna 2005. Lauluopinnot jatkuivat Wienin Musiikkiyliopistossa Franz Lukasovskyn luokalla. Vuonna 2007 Penttinen oli yksi voittajista kansainvälisessä Schloss Oper Haldenstein -kilpailussa Sveitsissä. Kaudet 2010-2014 hän on kuulunut Darmstadtin valtionteatterin solistikuntaan, jossa hänen moniin rooleihinsa kuuluivat mm. Mime Wagnerin oopperoissa Reininkulta ja Siegfried sekä Iopas ja Hylas Berliozin ooperassa Troijalaiset kuten myös Brittenin Ruuvikierteen Quint. 
 
Kokkolan oopperan produktioista hän on ollut mukana mm. Straussin Lepakossa, Bergin Lulussa, S. Fargerlundin oopperassa Döbeln, Mozartin Taikahuilussa sekä Weillin Hopeajärvessä. Penttinen on ollut kiinnitettynä Aachenin teatterissa,minkä lisäksi hän on vieraillut mm. Barcelonan Liceussa, Wienin Volksoperissa sekä kamarioopperassa, Baselin teatterissa, Wiesbadenin valtionteatterissa, Münchener Biennalessa, Savonlinnan Oopperajuhlilla sekä SWR:n musiikkijuhlilla Schwetzingenissä.
 
Viimeisimpinä produktioina on ollut Mozartin Figaron Häät Opera Züidissa Hollannissa sekä Aulis Sallisen Kullervo Savonlinnan Oopperajuhlilla. Tänä keväänä hän laulaa Opera Boxin toteuttamassa Brittenin Lucretian raiskauksessa Kertojan roolin. Oopperamusiikin ohella Penttisen ohjelmistoon kuuluu myös lied- ja oratorioteoksia kuten Bachin Matteus-passion evankelista. Lied-opintoja Lasse on suorittanut mm. Hartmut Höllin, Ivari Iljan sekä Gustav Djupsjöbackan johdolla.
 
Laulunopettajana Penttinen on toiminut Keski-Pohjanmaan Konservatoriolla ja tällä hetkellä tuntiopettajana Centriassa sekä Noviassa. Yksityisoppilaita hänellä on ollut omien opintojen alkuajoista lähtien aina jatkuen läpi Saksassa vietetyn ajan. Musiikkiopintojen lisäksi Lasse on valmistunut kasvatustieteenmaisteriksi Jyväskylän yliopistosta 2008 pääaineenaan draamapedagogiikka. Oppimisen ja sen haasteiden ymmärrys on syventynyt myös opettamalla sijaisena eri luokka-asteita sekä yksityisesti oppilaita, joilla on ollut haasteita oppimisessa.

Hanna Pakkala Centria AMK

Hanna Pakkala
Alttoviulu

 

Hanna Pakkala (s.1985) on opiskellut alttoviulunsoittoa Sibelius-Akatemiassa opettajinaan Helge Valtonen ja Anna Kreetta Gribajcevic, ja Hanns Eisler – musiikkikorkeakoulussa Berliinissä Pauline Sachsen sekä Franz Liszt – musiikkikorkeakoulussa Weimarissa Prof. Erich Krügerin luokilla. Barokkiviulun ja – alttoviulunsoittoa hän on opiskellut Sibelius-Akatemiassa Kreeta-Maria Kentalan johdolla. Lisäksi hän on täydentänyt opintojaan lukuisilla mestarikursseilla opettajinaan mm. Lars-Anders Tomter, Kim Kashkashian, Tabea Zimmermann, Antoine Tamestit ja Thomas Riebl.

Hanna Pakkala on toiminut aktiivisena kamari- ja orkesterimuusikkona opintojensa alkuvaiheista lähtien. Hän on työskennellyt sijaisena mm. Radion sinfoniaorkesterissa, Helsingin kaupunginorkesterissa, Berliinin radion sinfoniaorkesterissa, Weimarin kaupunginorkesterissa sekä Suomalaisessa barokkiorkesterissa. Kauden 2013-2014 hän toimi Turun filharmonisen orkesterin sooloalttoviulistina. Pakkala soittaa myös säännöllisesti Helsingin barokkiorkesterissa ja on toiminut alttoviulujen äänenjohtajana vuodesta 2010 alkaen. Kamarimuusikkona hän on esiintynyt mm. Turun musiikkijuhlilla, Nauvon kamarimusiikkipäivillä, Kuhmon kamarimusiikkijuhlilla, sekä muiden kotimaisten tapahtumien lisäksi myös Englannissa, Latviassa, Puolassa, Saksassa ja Espanjassa.
Hanna Pakkala sai toisen palkinnon Tampereen kansallisessa alttoviulukilpailussa marraskuussa 2012. Tammikuussa 2016 hän aloitti koeaikansa Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin sooloalttoviulistina.
Hanna Pakkala on opiskellut alttoviulunsoittoa Sibelius-Akatemiassa opettajinaan Helge Valtonen ja Anna Kreetta Gribajcevic, ja Hanns Eisler –musiikkikorkeakoulussa Berliinissä Pauline Sachsen sekä Franz Liszt -musiikkikorkeakoulussa Weimarissa Prof. Erich Krügerin luokilla. Barokkiviulun ja -alttoviulunsoittoa hän on opiskellut Sibelius-Akatemiassa Kreeta-Maria Kentalan johdolla. Lisäksi hän on täydentänyt opintojaan lukuisilla mestarikursseilla opettajinaan mm. Lars-Anders Tomter, Kim Kashkashian, Tabea Zimmermann, Antoine Tamestit ja Thomas Riebl.

Pakkala on toiminut aktiivisena kamari- ja orkesterimuusikkona opintojensa alkuvaiheista lähtien. Hän on työskennellyt sijaisena mm. Radion sinfoniaorkesterissa, Helsingin kaupunginorkesterissa, Berliinin radion sinfoniaorkesterissa, Weimarin kaupunginorkesterissa sekä Suomalaisessa barokkiorkesterissa. Kauden 2013-2014 hän toimi Turun filharmonisen orkesterin sooloalttoviulistina. Pakkala soittaa myös säännöllisesti Helsingin barokkiorkesterissa ja on toiminut alttoviulujen äänenjohtajana vuodesta 2010 alkaen. Kamarimuusikkona hän on esiintynyt mm. Turun musiikkijuhlilla, Nauvon kamarimusiikkipäivillä, Kuhmon kamarimusiikkijuhlilla, sekä muiden kotimaisten tapahtumien lisäksi myös Englannissa, Latviassa, Puolassa, Saksassa ja Espanjassa.

Hanna Pakkala sai toisen palkinnon Tampereen kansallisessa alttoviulukilpailussa marraskuussa 2012. Hän on toiminut Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin sooloalttoviulistina tammikuusta 2016.

Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri Centria

Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri 
n. 40 tuntiopettajaa, jouset

 

 
RYTMIMUSIIKKI

Timo Roiko-Jokela

Timo Roiko-Jokela
Rytmimusiikki

p. 040 808 5131

 

Timo Roiko-Jokela toimii Centriassa päätoimisena tuntiopettajana ja rytmimusiikkivastaavana. Hän on kotoisin Kannuksesta, ja asuu Kokkolassa perheensä kanssa.

Timo on opiskellut 1990-1996 Oulunkylän Pop & Jazz Konservatoriossa (nykyinen Helsingin Pop & Jazz Konservatorio) pääaineina rumpusetti ja perkussiot. Yksityisiä vibrafonitunteja hän on ottanut Severi Pyysalolta 1990-1992. Timo valmistui Pop & Jazz Konservatorion opettajalinjalta vuonna 1996.

1996-1999 Roiko-Jokela jatkoi opintoja jatkotutkintolinjalla ohjaavana professorinaan Klaus Suonsaari suorittaen A-tutkinnon rummuilla keväällä 1999. Lisäksi hänellä on kursseja Sibelius-Akatemian jazz-leirillä sekä Berklee College of Musicissa Bostonissa.

Muusikkona hän on työskennellyt laidasta laitaan: mm. Micke Björklöf & Blue Strip, Guardia Nueva, Pepe Willberg, Jari Sillanpää, Arja Koriseva, Mika Pohjonen, Tapani Kansa, Jocke Kantola Band (feat. Joonatan Rautio), Tuppu Orrenmaa Band (w/Pekka Pohjola), Ad Lib Quintet (w/Juki Välipakka, Pentti Lahti, László Süle, Jukka Kampman, Timo Tuppurainen & Jari Perkiömäki), Mark Murphy, Ron McClure, Lisa Nilsson, Frank Carlberg, Jarmo Savolainen, Julio Romero Latin Jazz Quintet (ym. kokoonpanoja), Niklas Winter, Oulun kaupunginorkesteri, Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri, Oulunkylä Big Band, Sven Nygård Big Band, Helsingin Kaupunginteatteri, Svenska Teatern (Helsinki & Vaasa), Kansallisteatteri (Helsinki), Dallapé, sekalaisia tv-ohjelmia (mm. MTV3 “Huvipuisto”-kesäshow), isoja viihde-kiertueita mm. MeStarat (Sillanpää & Katri-Helena) -kiertue 2004, Arja Koriseva 10-vuotis-juhlakiertue 1999 (pääkonsertti Hartwall-Areena/TV2), Pepe Willbergin 40-vuotisjuhlakiertue 2006 (TV-osuus TV2), kymmeniä levytyksiä jne.

Lisäksi festivaaleja ympäri Suomea ja Eurooppaa mm. Puistobluesin päälava 2004 ja 2017 (Micke Björklöf & Blue Strip), Pori Jazz (1993, 1998, 2001, 2003, 2016), Kalott Jazz & Blues/Haparanda 1999/2013, Östersund Bluesfestival/Ruotsi 2003, Gastroblues/Unkari 2004, JazzKaar/Viro 2005, Alta Soul & Blues Festival/Norja 2005 ja 2009, Nordic Jazz & Blues Festival Ruotsi (2005), Codstock Festival Norja (2008), Baltic Jazz (2013), European Blues Challenge 2015/Brysseli, Muddy Lives Blues Festival 2015/Saksa, LeBuis Blues Festival Ranska (2016), Dark Season Blues Svalbard Norja (2016), Jesien z Bluesem Puola (2016), Blues Baltica Festival Saksa (2017).

 Jussi Turpeinen Centria amk

Jussi Turpeinen
Sähkökitara

 
 

Heli Uusimäki

Heli Uusimäki
Rytmilaulu

 

Heli Uusimäki (s.1973) on kokkolalainen laulun opettaja, kuoronjohtaja ja muusikko. Hän aloitti opiskelunsa Keski-Pohjanmaan Konservatoriossa sekä musiikinohjaaja että laulunopettajalinjalla, jatkaen siitä sitten Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakouluun valmistuen musiikkipedagogiksi vuonna 2005. AMK-opintojen aikana hän vietti vuoden Piteån Musiikkikorkeakoulussa Ruotsissa. Uusimäki suoritti ylemmän AMK -tutkinnon 2009 Metropolia AMKssa.

Laulunopettajina Uusimäellä on ollut mm. Sirkka Haavisto, Mirja Mäkelä, Elisabeth Melander (Göteborg), Susanna Mesiä. Lisäksi hän on opiskellut Estill -metodia Dorte Hyldstupin kursseilla.

Heli Uusimäki on laulanut muun muassa jazzia, soulia, iskelmää, laulelmia eri kokoonpanojen solistina. Esimerkkeinä Heli&the Omelets ja Sulttaaniklubi. Hän on toiminut taustalaulajana niin studiossa kuin keikoilla. Hän työskenteli laulajana Kokkolan Kaupunginteatterin produktiossa Käsky.

Uusimäki on Kokkolan Lauluveikkojen ja So Many Sisters -lauluyhtyeen taiteellinen johtaja. Hän myös sovittaa materiaalia molemmille kokoonpanoille. Hän on itse laulajana nelihenkisissä lauluyhtyeissä Hehku ja Usva Ensemble.

KANSANMUSIIKKI

Riitta Kossi

Riitta Kossi
Kansanmusiikki

p. 044 725 0778

 
Riitta Kossi (s. 1966 Himangalla) aloitti pianonsoiton opinnot 9-vuotiaana kanttori Raija-Leena Kentala-Polson oppilaana. Muutama vuosi myöhemmin hän siirtyi suorittamaan musiikin perusopintoja Keski-Pohjanmaan musiikkiopistoon (nyk. K-P:n konservatorio), missä pääinstrumentiksi vakiintui harmonikka. Alkuaikojen pitkäaikaisena opettajana musiikkiopistossa toimi Unto Jutila. Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osastolta Riitta Kossi valmistui musiikin maisteriksi 1994 opettajanaan muun muassa harmonikkataiteilija ja musiikin tohtori Maria Kalaniemi. 

Riitta Kossi on toiminut muusikkona mm. kansanmusiikin yhtyeissä Värttinä ja Helsingin kaksrivisnaiset. Värttinä saavutti 1991 Oi Dai-albumillaan platinalevyn rajan ja seuraavana vuonna yhtye sai arvostetun Emma-palkinnon. Värttinän ja useiden muiden yhtyeiden muusikkona Kossi on esiintynyt kotimaan lisäksi lukuisilla kiertueilla Yhdysvalloissa ja Euroopassa. 

Freelancer-toimintavuosien jälkeen Riitta Kossi muutti perheineen takaisin kotiseudulle 2005 ja on toiminut siitä lähtien Kokkolassa Centria-ammattikorkeakoulun musiikin koulutuksen kansanmusiikin lehtorina. Työn ohessa hän on suorittanut ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot ja musiikkiterapian perusopinnot. Viime vuosina hän on toiminut hanuristina myös trio-kokoonpanossa laulaja Sirkka Haaviston ja pianisti Timo Alakotilan kanssa.

Tallari

Tallari
Tallarin kotisivut

Tallari
Tallarin kotisivut
 

AlkuunNäin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Musiikkipedagogi (AMK) -koulutukseen hakevien tulee täyttää yhteishaun hakulomakkeen lisäksi Centria-ammattikorkeakoulun musiikkipedagogi (AMK) -koulutuksen lisälomake. Lisälomake tulee täyttää ja palauttaa 3.8.2020 mennessä.

Täytä lisälomake tästä

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus. Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

Koulutusalapäällikkö
Annika Mylläri
annika.myllari@centria.fi
p. 040 635 1040  

Klassinen musiikki
lehtori Juho Alakärppä
juho.alakarppa@centria.fi
p. 040 641 8542

Kansanmusiikki
lehtori Riitta Kossi
riitta.kossi@centria.fi
p. 044 725 0778 

Rytmimusiikki
tuntiopettaja Timo Roiko-Jokela
timo.roiko-jokela@centria.fi
p. 040 808 5131


Lisätietoja hakemisesta
hakijapalvelut 
p. 044 725 0081 
hakijapalvelut@centria.fi

 


Seuraa meitä somessa: