Tradenomi (AMK), liiketalous

Tutkinto: Tradenomi (AMK)
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 65
Haku alkaa: 20.3.2019
Haku päättyy: 3.4.2019
Haku päättyy 3.4.2019 klo 15.00

Haaveiletko bisnesurasta? Tahtoisitko oppia markkinoimaan ja myymään? Pidätkö numeroista ja kiinnostavatko talousluvut? Haluaisitko oppia johtamaan ihmisiä ja asioita? Onko tavoitteenasi oma yritys tai bisneksen pyörittäminen verkossa? Kiinnostaako yrityksen riskien hallinta? Tahtoisitko oppia ohjaamaan tulevaisuuden yrityksen toimintoja, tai hankkia koulutuksen, jolla voi hakeutua erilaisiin työtehtäviin?

Jos vastasit myöntävästi edes yhteen kysymykseen, liiketalouden koulutuksemme on juuri sinua varten!

 

Tradenomiopiskelijamme saa valmiudet ymmärtää muuttuvaa bisnesmaailmaa ja menestyä erilaisissa liike-elämän ja talouden tehtävissä. Opinnot kerryttävät sekä liiketalouden asiaosaamista että menetelmäosaamista ja bisneksessä tarvittavien työkalujen hallintaa. Opinnoissa painotetaan kehittämisosaamista, sosiaalista osaamista sekä henkilökohtaista kasvua liiketalouden ammattilaiseksi ja asiantuntijaksi.

 

Centrian monipuolipuoliset tradenomiopinnot

Jo ensimmäisen vuoden perusopinnoissa sisäistät liiketaloudellisen ajattelutavan sekä opit liike-elämän menetelmiä ja työkaluja. Pääset myös kokeilemaan käytännön harjoitusyritystoimintaa. Ensimmäisen vuoden keväällä valitaan syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehto, johon opinnoissa aletaan keskittyä toisesta opintovuodesta alkaen.

Toisesta vuodesta eteenpäin pääset syventämään osaamistasi valitsemissasi syventävissä opinnoissa tiettyihin liiketalouden erityisalueisiin. Valinnaisten opintojen kautta voit hankkia tutkintoosi sopivia lisäosia ja ”mausteita” omat kiinnostuksesi huomioiden. Myös kielitaitosi kehittyy antaen valmiuksia kansainvälistyvän bisnesmaailman tarpeisiin.

Tärkeitä osia tutkinnossa ovat käytännön työtehtävissä suoritettava harjoittelu ja opintojen loppuvaiheessa tehtävä opinnäytetyö, jossa pääset näyttämään omaa osaamistasi. Opintoihin sisältyy myös tulevaisuuden liike-elämässä menestymistä tukevia kieli- ja viestintäopintoja. Koulutuksen toteutus on rakennettu kehittämään sekä liiketalouden asiaosaamista että hyödyllisiä kehittämistaitoja, sosiaalisia taitoja ja henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Opintojen sisältöjä kehitetään jatkuvasti työelämän ja bisneksen muuttuvat tarpeet huomioiden. Opintojen kehittämisessä hyödynnetään työelämän asiantuntijoita, joiden kanssa käydään säännöllistä vuoropuhelua osaamistarpeista. Painotamme koulutuksessa hyvää yhteishenkeä ja monimuotoisia oppimismenetelmiä pitääksemme opiskelumotivaation korkealla. Pyrkimyksenä on, että opintojen yrittäjämäinen toimintatapa ja hyvät työelämäyhteydet luovat opiskelijoille mahdollisimman hyvän jalansijan työmarkkinoilla..

Liiketalouden koulutuksemme opetushenkilöstö on korkeasti koulutettua ja osaamiseltaan korkeatasoista. Opettajilla on tyypillisesti yrittäjämäinen toimintatapa ja hyvät työelämäyhteydet. Olemme saaneet kiitosta siitä, että pyrimme ohjaamaan opiskelijoitamme mahdollisimman yksilöllisesti ja olemaan helposti tavoitettavia ja lähestyttäviä.

 

Syventävät opinnot vievät ammattitaidon seuraavalle tasolle

Syventävät opinnot tarjoavat erityisosaamista ja valmentavat soveltamaan osaamista käytäntöön. Johtamisen, markkinoinnin ja yrittäjyyden opinnot painottuvat yritystoiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen, asiakassuhteiden hallintaan sekä liiketoimintaprosessien ja henkilöstön johtamiseen ja kehittämiseen. Vahvuuksiasi ovat monipuolinen liiketoiminnan kokonaisuuksien ymmärtäminen, johtamis- ja organisointitaidot sekä myynti- ja markkinointiosaaminen. 

Taloushallinnon opinnoissa keskitytään yritysten laskentatoimeen ja taloudelliseen ohjaukseen integroituja IT-sovelluksia hyödyntäen. Opinnoissa perehdytään myös yritysten kokonaisvaltaiseen toiminnanohjaukseen alan järjestelmiä, kuten SAP, hyödyntäen. Alan osaajille on kova kysyntä työmarkkinoilla, ja ammattitaitoisen opetushenkilöstön tuella kehitetään taitoja näihin tarpeisiin.

 

Kansainvälisty Centria-ammattikorkeakoulussa!

Centria-ammattikorkeakoulun kampus tarjoaa hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen Kokkolassa, sillä kampuksella opiskelee runsaasti myös kansainvälisiä opiskelijoita. Halutessasi voitkin tehdä osan tutkinnosta opiskelemalla englanniksi. Liiketalouden koulutuksestamme on myös erittäin hyvät mahdollisuudet lähteä opiskelijavaihtoon yhteistyökorkeakouluihimme eri puolella Eurooppaa ja maailmaa. Pyrimme tarjoamaan halukkaille mahdollisuuksia myös harjoittelun suorittamiseen ulkomailla.

 

Tradenomina (AMK) työelämässä

Tradenomin tutkinto antaa valmiuksia sijoittua moniin erityyppisiin tehtäviin. Tutkinnon vahvuus ovatkin monipuoliset työllistymismahdollisuudet, eli tradenomit eivät valmistu vain tiettyyn tehtävään tai ammattiin. Tutkinnon monimuotoinen oppiminen tarjoaa lukuisia eri mahdollisuuksia. Suurin osa valmistuneista työskentelee yksityisissä yrityksissä erilaisissa liiketaloudellisissa tehtävissä. Myös julkissektorin työpaikoissa on kysyntää tradenomeille. Tehtävät vaihtelevat käytännön suorittavista tehtävistä päällikkötason ja aina ylimmän johdon tehtäviin. Tradenomeja työskentelee monilla eri tehtävänimikkeillä esim. myynti- ja markkinointitehtävissä, taloushallinnon ja yleishallinnon tehtävissä sekä kehitystehtävissä. Osa tradenomeista haluaa perustaa myös oman yrityksen, mistä meillä on hyviä esimerkkejä. Yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat saavat opintojensa aikana kannustusta ja tukea oman liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Liiketalouden opiskelijamme voivat suorittaa myös esimerkiksi K-Kauppiasliiton ja Keskon kauppias- ja myyjäkoulutuksia, jotka tarjoavat ajankohtaista tietoa kaupan alasta ja vähittäiskaupan toiminnasta. Erityisesti taloushallinnon opintomme antavat valmiuksia myös tilintarkastajan tutkinnon suorittamiseen tradenomiksi valmistumisen ja tarvittavan työkokemuksen jälkeen.

Tehtävänimikkeitä tulevaisuudessa voivat olla esimerkiksi asiakasyhteyspäällikkö, mainonnan suunnittelija, markkinointiassistentti, verkkotiedottaja, myyntineuvottelija, myyntipäällikkö, taloussuunnittelija, talouspäällikkö, kirjanpitäjä, tuotepäällikkö, projektisihteeri, projektipäällikkö, henkilöstösihteeri, henkilöstöpäällikkö, vientisihteeri.

Teemme jatkuvaa ja monimuotoista yhteistyötä ympäröivän liike- ja työelämän kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat esim. Osuuskauppa KPO ja sen eri toimipisteet, Halpa-Halli, Minimani, Citymarket, kaupan erikoisliikkeet ja muotiliikkeet, alueemme pankit ja vakuutusyhtiöt, tilitoimistot, Elisa, Boliden Kokkola Oy, Häggblom Oy, Canorama, Kannustalo, Softwave, Työplus, Kokkolan kaupunki, CB City-Kokkola ry ja alueen pienet palveluyritykset.

 

Liiketalouden alalla runsaasti jatko-opintomahdollisuuksia

Hankittuasi kolme vuotta alan työkokemusta tradenomi (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon liiketoimintaosaamisen koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Tradenomin tutkinto antaa hyvän pohjan ja hakukelpoisuuden myös kauppatieteiden maisteriopintoihin eri yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa suomessa ja ulkomailla. Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto 2019


Centria-ammattikorkeakoulussa on käytössä valintatavat 1 ja 3. 

Valintatapa 1: VALINTAKOE

Valintakoe                             40 pistettä

 

Valintatapa 3: TODISTUSVALINTA
(valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)

Koulumenestys                   60 pistettä

Ammattikorkeakoulut määrittelevät hakukohdekohtaisesti, kuinka monta aloituspaikkaa osoittavat kuhunkin jonoon. Hakijalle on annettava selkeä kuva siitä, käyttääkö ammattikorkeakoulu todellisuudessa kaikkia valintatapoja.

Ammatillisella tutkinnolla, ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla sekä ulkomaisella tutkinnolla hakevat sekä pelkän lukion oppimäärän suorittaneet voivat tulla valituksi vain valintatavasta 1. Ammattikorkeakoulut voivat varata osan valintatapa 1:n aloituspaikoista ammatillisen tutkinnon suorittaneille hakijoille. (Kiintiössä ovat mukana ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet).

Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 3, sitten 2 ja lopuksi 1.

 

Koulumenestyksen pisteytys

Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan 1990 ja sen jälkeen valmistuneilta hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Valinta ylioppilastutkintotodistuksen perusteella

Yo-tutkintotodistus  

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli *

20

19

17

12

10

Paras kieli (vieraat kielet ja toinen kotimainen) pitkä (lyhyt/keskipitkä)


20 (19)


19(18)


17(16)


12 (11)


10 (9)

Matematiikka (lyhyt tai pitkä) tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)        


20


19


17


12


10

* IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.

 Liiketalouden koulutuksen valtakunnallinen valintakoe

 

Valintakoepäivä 7.6.2019
Aikataulu koe alkaa klo 12.00 
Paikka Centria-ammattikorkeakoulu / Talonpojankadun kampus
  Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola
Tila  Opastus paikan päällä
Ennakkoaineisto Valintakokeen ennakkoaineisto on saatavilla 18.4.-7.6.2019:
  https://web.centria.fi/hakijalle/paivatoteutukset/liiketalous-amk/tradenomi-amk > Ennakkoaineisto kevät 2019
Mukaan valintakokeeseen Kirjoitusvälineet (kynä, pyyhekumi, viivotin), kokeessa ei saa käyttää laskinta
Henkilöllisyyden todistaminen Ota mukaan henkilöllisyystodistus (esimerkiksi ajokortti tai passi)
Lisätietoja  


Perjantai 7.6.2019 klo 12.00

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Valintakoe tulee tehdä valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa.

Valintakokeen ennakkoaineisto on saatavilla jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla 18.4. - 7.6.2019

Valintakokeessa on kolme osaa:

  • kirjoitelma tai haastattelu (10p.),
  • ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) sekä
  • loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (15. p)

Tulos siirtyy valtakunnallista valintakoeyhteistyötä tekevien hakukohteiden kesken. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin tai valintakoe hylätään. Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (maks. 40 pistettä). Mikäli jokin hakukohde poikkeaa tästä, se on mainittu alla ko. koulutuksen kohdalla. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

 

Valintakoeyhteistyö

Liiketalouden valintakoeryhmään kuuluvat seuraavat koulutukset, ja niissä käytetään samaa valintakoetta:

a. Liiketalouden koulutus
b. Kansainvälisen kaupan koulutus, Lahden ammattikorkeakoulu 
c. Palveluliiketoiminnan koulutus, Lahden ammattikorkeakoulu 
d. Myyntityön koulutus, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu 
e. Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutus, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
f. Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutus, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 45 
g. Tiimiakatemia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
h. Liiketoiminnan logistiikan koulutus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu 
i. Liiketoiminnan data-analytiikka ja visualisointi koulutus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
j. Wellness-liiketoiminta, Savonia-ammattikorkeakoulu

Tarkemmat tiedot valintakoeyhteistyötä tekevistä koulutuksista löytyvät TÄSTÄ. 

 

 Ennakkoaineisto kevät 2019

Liiketalouden valtakunnalliseen valintakokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on saatavilla jokaisen valtakunnallista
koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla 18.4. - 7.6.2019.

Ennakkoaineisto koostuu hakijan ohjeesta sekä suomen- ja englanninkielisistä aineistoista.

Ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutukset, jotka käyttävät yhteistä valtakunnallista valintakoetta, julkaisevat ennakkoaineiston verkossa. Ennakkoaineistoihin tulee tutustua etukäteen, eivätkä ne saa olla mukana valintakoetilanteessa. Myös laskimen käyttö kokeessa on kielletty.

Aineiston perusteella laaditut tehtävät sisältävät kirjoitelman ja väittämiä. Kokeessa arvioidaan asioiden ymmärtämistä ja kykyä yhdistellä niitä sekä kykyä ilmaista asiat sujuvasti ja loogisesti. Lisäksi kokeessa on loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaavia monivalintatehtäviä. 

Lisäksi mukana on valintakokeen esimerkkitehtäviä keväältä 2017. Esimerkkitehtävät auttavat valintakokeeseen valmistautumisessa.

Voit ladata ennakkoaineiston materiaalit alta:

 

 Valmennuskurssi liiketalouden pääsykokeeseen 29.5. – 5.6.2019


Centria-ammattikorkeakoulu järjestää kesäkuussa valmennuskurssin liiketalouden pääsykokeeseen seuraavasti:

  • 29.5.2019 klo 13.30 – 17.15
  • 3.6.2019 klo 14.00 – 17.15
  • 5.6.2019 klo 14.00 – 17.15

 

Laajuus:  

1 op 

Paikka  

Centria ammattikorkeakoulu, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola. Luokkatila ilmoitetaan kutsun yhteydessä ennen kurssin alkua

Sisältö  

Valmennuskurssilla käydään läpi liiketalouden valintakokeen ennakkoaineistoa, joka julkaistaan ammattikorkeakoulun verkkosivuilla 18.4.–7.6.2019. Osallistujan on hyvä perehtyä ennakkoaineistoon jo ennen valmennuskurssia. Kurssilla harjoitellaan aineistossa esiin tulevien asioiden ymmärtämistä ja kykyä yhdistellä niitä sekä kykyä ilmaista asiat sujuvasti ja loogisesti eli tekemään aineiston perusteella kirjoitelma sekä vastaamaan erilaisiin väittämiin. Myös matemaattisia ja loogisia päättelytehtäviä harjoitellaan.

Valmennuskurssilla käsitellään valintakokeen kolme osa-aluetta:

1. kirjoitelma

2. väittämät

3. looginen päättely ja matemaattinen osaaminen

Opetusmenetelmät  

 Luennot ja ohjatut harjoitukset sekä itseopiskelu

Kouluttajat  

 Centria-ammattikorkeakoulun opettajat

Hinta  

 15 € / henkilö.
Hinta sisältää koulutuksen ja koulutusmateriaalin. Valmennuskurssi on maksuton Centria-ammattikorkeakouluun ensisijaisesti hakeneille.

Ilmoittautuminen  

 Viimeistään 19.5.2019 https://tki.centria.fi/koulutuskalenteri/avoinamk

Lisätietoja  

 Nina Lång, nina.lang@centria.fi, p. 044 725 0014

 

 Tradenomiopiskelijoiden tarinat

 

Työharjoittelu vahvisti urasuunnitelmia

Valmistuin tradenomiksi (AMK) Centriasta 2016, ja työskentelen nykyään Kicksin myymäläpäällikkönä Kokkolassa. Olen aina ollut kiinnostunut kauneudenhoitoalasta, ja ehdinkin toimia kampaajana pari vuotta ennen kuin aloitin opinnot Centriassa. Lähdin opiskelemaan saadakseni saada lisää työllistymismahdollisuuksia, ja erityisen minua paljon kiinnostivat yrittäjyyteen liittyvät opinnot.

Opintoihini kuului muun muassa markkinointia, esimiestyötä ja taloushallintoa. Opintoihin kuuluvista työharjoitteluista sain myös paljon irti, sillä niiden kautta pääsi testaamaan erilaisia työkuviota ja ne auttoivat osaltaan myös selkeyttämään omia urahaaveita. Olin yhden kesän konttorityössä ja silloin myös varmistui, että haluan olla ihmisten kanssa tekemisissä enkä omassa työhuoneessani ”piilossa” muilta. Koen, että on todella palkitsevaa olla ihmisten kanssa suoraan tekemissä! Suurin käännekohta opinnoissa oli ehkä opinnäytetyön kirjoittaminen. Tajusin, että teen koko työn oikeasti itselleni, mikä innosti minua lukemaan huomattavasti enemmän kirjoja kuin aiempina opintovuosina! Teimme opinnäytetyön koulukaverini kanssa urheiluliikkeiden kilpailusta Kokkolassa.

Sain koulusta hyvän tutkinnon lisäksi paljon maalaisjärkeä ja vinkkejä siihen, miten asioita kannattaa tehdä ja miten erilaisia ihmisiä kohdataan. Lempiaiheeni oli johtaminen. Tajusin, että sen kautta on mahdollisuus jakaa muille omaa osaamistani. Käytän näitä opiskeluaikoina saamiani oivalluksia nykyisessä työssäni. Kaikki on nyt mahdollista – Centriassa sain kipinän opiskeluun ja minua kiinnostaisi lähteä mahdollisesti opiskelemaan lisää. Katsotaan miten käy!

Elina Pelto-Arvo, tradenomi (AMK) 

 

Kati Kanala Centria amk

 

Yrittäjän vapaus kiehtoo

Valmistuin tradenomiksi (AMK) kesällä 2016. Opiskeluaika oli kiireistä, mutta antoisaa! Pidin eniten johtamisen, yrittäjyyden ja markkinoinnin syventävistä opinnoista sekä harjoitusyrittäjyystoiminnan kurssista, enkä pidä mahdottomana ajatusta yrittäjäksi ryhtymisestä.

Olen varttunut yrittäjäperheessä, joten tiedostan yrittäjyyden hyvät ja huonot puolet. Yrittäjällä on vapaus päättää sekä omat työtehtävänsä että omat työkaverinsa ja yhteistyökumppaninsa. Vapaus tuo mukanaan paljon vastuuta. Uskon, että hyvällä idealla ja omalla aktiivisuudella voi kuitenkin luoda menestyvän yrityksen.

Tradenomiopintojen ohessa olen suorittanut valokuvaajan ammattitutkintoa Kälviällä. Olen haaveillut valokuvaajan ammatista yläasteikäisestä saakka, ja muutettuani Kokkolaan ajattelin heti, että nyt on aika toteuttaa haaveet!

Kahden koulun, opintojen ohessa tekemäni liiketaloudellisen työn ja minulle tärkeän hevosharrastuksen yhdistäminen on ollut toisinaan haastavaa. Tykkään kuitenkin kaikesta mitä teen, joten kiire ei ole tuntunut liialliselta. Tulevaisuudessa haluaisin tehdä työtä, jossa saan yhdistettyä sekä tradenomin että valokuvaajan työtehtäviä. Valokuvaajana minua puhuttelevat ennen kaikkea ihmiset ja tunteet. Haluaisin taltioida kuviini sen, mitä muut eivät huomaa.

Kati Kanala, tradenomi (AMK)

 

 

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:
koulutusalapäällikkö Marko Ovaskainen 
p. 044 725 0435
marko.ovaskainen@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:
hakijapalvelut 
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fiNäin haet Centria-ammattikorkeakoulun tradenomin koulutukseen

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus. Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.


Seuraa meitä somessa: