Tradenomi (AMK), liiketalous
Tutkinto: Tradenomi (AMK)
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 65
Haku alkaa: 18.3.2020
Haku päättyy: 1.4.2020
Haku päättyy 1.4.2020 klo 15.00

Haaveiletko bisnesurasta? Tahtoisitko oppia markkinoimaan ja myymään? Pidätkö numeroista ja kiinnostavatko talousluvut? Haluaisitko oppia johtamaan ihmisiä ja asioita? Onko tavoitteenasi oma yritys tai bisneksen pyörittäminen verkossa? Kiinnostaako yrityksen riskien hallinta? Tahtoisitko oppia ohjaamaan tulevaisuuden yrityksen toimintoja, tai hankkia koulutuksen, jolla voi hakeutua erilaisiin työtehtäviin?

Jos vastasit myöntävästi edes yhteen kysymykseen, liiketalouden koulutuksemme on juuri sinua varten!

 

Tradenomiopiskelijamme saa valmiudet ymmärtää muuttuvaa bisnesmaailmaa ja menestyä erilaisissa liike-elämän ja talouden tehtävissä. Opinnot kerryttävät sekä liiketalouden asiaosaamista että menetelmäosaamista ja bisneksessä tarvittavien työkalujen hallintaa. Opinnoissa painotetaan kehittämisosaamista, sosiaalista osaamista sekä henkilökohtaista kasvua liiketalouden ammattilaiseksi ja asiantuntijaksi.

 

Centrian monipuolipuoliset tradenomiopinnot

Jo ensimmäisen vuoden perusopinnoissa sisäistät liiketaloudellisen ajattelutavan sekä opit liike-elämän menetelmiä ja työkaluja. Pääset myös kokeilemaan käytännön harjoitusyritystoimintaa. Ensimmäisen vuoden keväällä valitaan syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehto, johon opinnoissa aletaan keskittyä toisesta opintovuodesta alkaen.

Toisesta vuodesta eteenpäin pääset syventämään osaamistasi valitsemissasi syventävissä opinnoissa tiettyihin liiketalouden erityisalueisiin. Valinnaisten opintojen kautta voit hankkia tutkintoosi sopivia lisäosia ja ”mausteita” omat kiinnostuksesi huomioiden. Myös kielitaitosi kehittyy antaen valmiuksia kansainvälistyvän bisnesmaailman tarpeisiin.

Tärkeitä osia tutkinnossa ovat käytännön työtehtävissä suoritettava harjoittelu ja opintojen loppuvaiheessa tehtävä opinnäytetyö, jossa pääset näyttämään omaa osaamistasi. Opintoihin sisältyy myös tulevaisuuden liike-elämässä menestymistä tukevia kieli- ja viestintäopintoja. Koulutuksen toteutus on rakennettu kehittämään sekä liiketalouden asiaosaamista että hyödyllisiä kehittämistaitoja, sosiaalisia taitoja ja henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Opintojen sisältöjä kehitetään jatkuvasti työelämän ja bisneksen muuttuvat tarpeet huomioiden. Opintojen kehittämisessä hyödynnetään työelämän asiantuntijoita, joiden kanssa käydään säännöllistä vuoropuhelua osaamistarpeista. Painotamme koulutuksessa hyvää yhteishenkeä ja monimuotoisia oppimismenetelmiä pitääksemme opiskelumotivaation korkealla. Pyrkimyksenä on, että opintojen yrittäjämäinen toimintatapa ja hyvät työelämäyhteydet luovat opiskelijoille mahdollisimman hyvän jalansijan työmarkkinoilla..

Liiketalouden koulutuksemme opetushenkilöstö on korkeasti koulutettua ja osaamiseltaan korkeatasoista. Opettajilla on tyypillisesti yrittäjämäinen toimintatapa ja hyvät työelämäyhteydet. Olemme saaneet kiitosta siitä, että pyrimme ohjaamaan opiskelijoitamme mahdollisimman yksilöllisesti ja olemaan helposti tavoitettavia ja lähestyttäviä.

 

Syventävät opinnot vievät ammattitaidon seuraavalle tasolle

Syventävät opinnot tarjoavat erityisosaamista ja valmentavat soveltamaan osaamista käytäntöön. Johtamisen, markkinoinnin ja yrittäjyyden opinnot painottuvat yritystoiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen, asiakassuhteiden hallintaan sekä liiketoimintaprosessien ja henkilöstön johtamiseen ja kehittämiseen. Vahvuuksiasi ovat monipuolinen liiketoiminnan kokonaisuuksien ymmärtäminen, johtamis- ja organisointitaidot sekä myynti- ja markkinointiosaaminen. 

Taloushallinnon opinnoissa keskitytään yritysten laskentatoimeen ja taloudelliseen ohjaukseen integroituja IT-sovelluksia hyödyntäen. Opinnoissa perehdytään myös yritysten kokonaisvaltaiseen toiminnanohjaukseen alan järjestelmiä, kuten SAP, hyödyntäen. Alan osaajille on kova kysyntä työmarkkinoilla, ja ammattitaitoisen opetushenkilöstön tuella kehitetään taitoja näihin tarpeisiin.

 

Kansainvälisty Centria-ammattikorkeakoulussa!

Centria-ammattikorkeakoulun kampus tarjoaa hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen Kokkolassa, sillä kampuksella opiskelee runsaasti myös kansainvälisiä opiskelijoita. Halutessasi voitkin tehdä osan tutkinnosta opiskelemalla englanniksi. Liiketalouden koulutuksestamme on myös erittäin hyvät mahdollisuudet lähteä opiskelijavaihtoon yhteistyökorkeakouluihimme eri puolella Eurooppaa ja maailmaa. Pyrimme tarjoamaan halukkaille mahdollisuuksia myös harjoittelun suorittamiseen ulkomailla.

 

Tradenomina (AMK) työelämässä

Tradenomin tutkinto antaa valmiuksia sijoittua moniin erityyppisiin tehtäviin. Tutkinnon vahvuus ovatkin monipuoliset työllistymismahdollisuudet, eli tradenomit eivät valmistu vain tiettyyn tehtävään tai ammattiin. Tutkinnon monimuotoinen oppiminen tarjoaa lukuisia eri mahdollisuuksia. Suurin osa valmistuneista työskentelee yksityisissä yrityksissä erilaisissa liiketaloudellisissa tehtävissä. Myös julkissektorin työpaikoissa on kysyntää tradenomeille. Tehtävät vaihtelevat käytännön suorittavista tehtävistä päällikkötason ja aina ylimmän johdon tehtäviin. Tradenomeja työskentelee monilla eri tehtävänimikkeillä esim. myynti- ja markkinointitehtävissä, taloushallinnon ja yleishallinnon tehtävissä sekä kehitystehtävissä. Osa tradenomeista haluaa perustaa myös oman yrityksen, mistä meillä on hyviä esimerkkejä. Yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat saavat opintojensa aikana kannustusta ja tukea oman liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Liiketalouden opiskelijamme voivat suorittaa myös esimerkiksi K-Kauppiasliiton ja Keskon kauppias- ja myyjäkoulutuksia, jotka tarjoavat ajankohtaista tietoa kaupan alasta ja vähittäiskaupan toiminnasta. Erityisesti taloushallinnon opintomme antavat valmiuksia myös tilintarkastajan tutkinnon suorittamiseen tradenomiksi valmistumisen ja tarvittavan työkokemuksen jälkeen.

Tehtävänimikkeitä tulevaisuudessa voivat olla esimerkiksi asiakasyhteyspäällikkö, mainonnan suunnittelija, markkinointiassistentti, verkkotiedottaja, myyntineuvottelija, myyntipäällikkö, taloussuunnittelija, talouspäällikkö, kirjanpitäjä, tuotepäällikkö, projektisihteeri, projektipäällikkö, henkilöstösihteeri, henkilöstöpäällikkö, vientisihteeri.

Teemme jatkuvaa ja monimuotoista yhteistyötä ympäröivän liike- ja työelämän kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat esim. Osuuskauppa KPO ja sen eri toimipisteet, Halpa-Halli, Minimani, Citymarket, kaupan erikoisliikkeet ja muotiliikkeet, alueemme pankit ja vakuutusyhtiöt, tilitoimistot, Elisa, Boliden Kokkola Oy, Häggblom Oy, Canorama, Kannustalo, Softwave, Työplus, Kokkolan kaupunki, CB City-Kokkola ry ja alueen pienet palveluyritykset.

 

Liiketalouden alalla runsaasti jatko-opintomahdollisuuksia

Hankittuasi kaksi vuotta alan työkokemusta tradenomi (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon liiketoimintaosaamisen koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Tradenomin tutkinto antaa hyvän pohjan ja hakukelpoisuuden myös kauppatieteiden maisteriopintoihin eri yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa suomessa ja ulkomailla. Käytössä olevat valintatavat

       I.          AMK-valintakoe

      II.          Todistusvalinta

 

VALINTATAPA ALOITUSPAIKAT LISÄTIETOA VALINTATAVASTA
Todistusvalinta (ylioppilastutkinto) 20 https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#yo-pisteytys
Todistusvalinta (ammatillinen perustutkinto / suoritettu 1.8.2015 jälkeen) 19 https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#ammatillinen-pisteytys
AMK-valintakoe  26 https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/

 

Hakukohteessa ei ole käytössä alinta hyväksyttyä pisterajaa (todistusvalinta/AMK-valintakoe) tai kynnysehtoa (todistusvalinta).

Päivätoteutuksissa aloituspaikoista n. 70 % varataan ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa eikä ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseesta koulutuksesta tai sen jälkeen.AMK-valintakoe 

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

AMK-valintakoe järjestetään¿1. - 5.6.2020 välisenä aikana ja osallistut kokeeseen yhtenä päivänä.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 Tradenomiopiskelijoiden tarinat

Jasmiina Hakulinen Camilla Mild Centria

 

Centriassa opiskelu on ollut todella mielenkiintoista ja vahvistanut ajatusta, että tämä on se oikea ala, mitä haluan opiskella.

NY-kurssilla perustettiin oma yritys ja harjoiteltiin yrittäjyyttä. Se on ollut paras ja opettavaisin kurssi koko vuonna.

Camilla Mild ja Jasmiina Hakulinen

 

 

 

Työharjoittelu vahvisti urasuunnitelmia

Valmistuin tradenomiksi (AMK) Centriasta 2016, ja työskentelen nykyään Kicksin myymäläpäällikkönä Kokkolassa. Olen aina ollut kiinnostunut kauneudenhoitoalasta, ja ehdinkin toimia kampaajana pari vuotta ennen kuin aloitin opinnot Centriassa. Lähdin opiskelemaan saadakseni saada lisää työllistymismahdollisuuksia, ja erityisen minua paljon kiinnostivat yrittäjyyteen liittyvät opinnot.

Opintoihini kuului muun muassa markkinointia, esimiestyötä ja taloushallintoa. Opintoihin kuuluvista työharjoitteluista sain myös paljon irti, sillä niiden kautta pääsi testaamaan erilaisia työkuviota ja ne auttoivat osaltaan myös selkeyttämään omia urahaaveita. Olin yhden kesän konttorityössä ja silloin myös varmistui, että haluan olla ihmisten kanssa tekemisissä enkä omassa työhuoneessani ”piilossa” muilta. Koen, että on todella palkitsevaa olla ihmisten kanssa suoraan tekemissä! Suurin käännekohta opinnoissa oli ehkä opinnäytetyön kirjoittaminen. Tajusin, että teen koko työn oikeasti itselleni, mikä innosti minua lukemaan huomattavasti enemmän kirjoja kuin aiempina opintovuosina! Teimme opinnäytetyön koulukaverini kanssa urheiluliikkeiden kilpailusta Kokkolassa.

Sain koulusta hyvän tutkinnon lisäksi paljon maalaisjärkeä ja vinkkejä siihen, miten asioita kannattaa tehdä ja miten erilaisia ihmisiä kohdataan. Lempiaiheeni oli johtaminen. Tajusin, että sen kautta on mahdollisuus jakaa muille omaa osaamistani. Käytän näitä opiskeluaikoina saamiani oivalluksia nykyisessä työssäni. Kaikki on nyt mahdollista – Centriassa sain kipinän opiskeluun ja minua kiinnostaisi lähteä mahdollisesti opiskelemaan lisää. Katsotaan miten käy!

Elina Pelto-Arvo, tradenomi (AMK) 

 

Kati Kanala Centria amk

 

Yrittäjän vapaus kiehtoo

Valmistuin tradenomiksi (AMK) kesällä 2016. Opiskeluaika oli kiireistä, mutta antoisaa! Pidin eniten johtamisen, yrittäjyyden ja markkinoinnin syventävistä opinnoista sekä harjoitusyrittäjyystoiminnan kurssista, enkä pidä mahdottomana ajatusta yrittäjäksi ryhtymisestä.

Olen varttunut yrittäjäperheessä, joten tiedostan yrittäjyyden hyvät ja huonot puolet. Yrittäjällä on vapaus päättää sekä omat työtehtävänsä että omat työkaverinsa ja yhteistyökumppaninsa. Vapaus tuo mukanaan paljon vastuuta. Uskon, että hyvällä idealla ja omalla aktiivisuudella voi kuitenkin luoda menestyvän yrityksen.

Tradenomiopintojen ohessa olen suorittanut valokuvaajan ammattitutkintoa Kälviällä. Olen haaveillut valokuvaajan ammatista yläasteikäisestä saakka, ja muutettuani Kokkolaan ajattelin heti, että nyt on aika toteuttaa haaveet!

Kahden koulun, opintojen ohessa tekemäni liiketaloudellisen työn ja minulle tärkeän hevosharrastuksen yhdistäminen on ollut toisinaan haastavaa. Tykkään kuitenkin kaikesta mitä teen, joten kiire ei ole tuntunut liialliselta. Tulevaisuudessa haluaisin tehdä työtä, jossa saan yhdistettyä sekä tradenomin että valokuvaajan työtehtäviä. Valokuvaajana minua puhuttelevat ennen kaikkea ihmiset ja tunteet. Haluaisin taltioida kuviini sen, mitä muut eivät huomaa.

Kati Kanala, tradenomi (AMK)

 

 

 Näin haet Centria-ammattikorkeakoulun tradenomin koulutukseen

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus. Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:
koulutusalapäällikkö Marko Ovaskainen 
p. 044 725 0435
marko.ovaskainen@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:
hakijapalvelut 
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fi


Seuraa meitä somessa: