ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Business Management, Enterprise resource planning (ERP)
Tutkinto: Bachelor of Business Administration
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 40
Haku alkaa: 17.3.2021
Haku päättyy: 31.3.2021
Haku päättyy 31.3.2021 klo 15.00

Business Management, Enterprise Resource Planning, especially by SAP software solutions


Koulutusohjelma antaa opiskelijalle sekä teoreettisia että käytännöllisiä valmiuksia SAP ERP -ympäristöihin ja niissä toimimiseen. Näihin sisältyviä osa-alueita ovat mm. taloushallinto, varastonhallinta, tuotanto, suunnittelu, myynti ja markkinointi ja esim. valinnaisista erikoistumisopinnoista mm. SAP-pilvisovellukset, S/4 HANA, business analytiikka, raportointi ja mobiilisovellukset. Myös edellä mainitut sertifikaatit tuovat erinomaista laadunvarmistusta osaamiseen ja työmarkkinoilla toimimiseen.

Erillistä pääainetta ei valita koulutuksen aikana, se on heti opinto-ohjelman alkaessa SAP ERP. Koulutuksen 2. vuotena opiskelija voi valita kahdesta erikoistumisvaihtoehdosta projektijohtamisen ja analytiikan (functionality) välillä. Valinnaisiin opintoihin voi lisäksi tehdä toisen erikoistumisvaihtoehdon opintoja opiskelijan valinnan mukaan.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa kansainvälisiä SAP ERP -osaajia erilaisten ja erikokoisten yritysten tarpeisiin. Ensimmäisen vuoden opinnot kattavat yrityksen perustoimintoja: yrityksen suunnittelua, markkinointia, taloushallintoa, kokonaistaloutta, johtamista, kulttuuriosaamista ja kieliä. Toisen ja kolmannen vuoden opintoihin kuuluu syventäviä liiketalouden ja SAP ERP -aiheen opintojaksoja: integraatio, funktionaalisuus, tilinpäätös analyysi, simulaatiot, analytiikka, projektin hallinta, opinnäytetyö ja harjoittelu. Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä vapaavalintaisia opintoja myös laajasti oman kiinnostuksen kohteen mukaan syventävistä opinnoista.


Opinnäytetyö
on suunniteltu sisällöllisesti kytkeytyvän lähelle SAP ERP -teemoja ja aihealueita, jotka liittyvät myös työharjoitteluun. Opinnäytetyöt tehdään pääsääntöisesti kohdeyrityksiin, joissa työharjoittelu tapahtuu. Centria-ammattikorkeakoulu pyrkii rakentamaan kohdeyritysverkostoja, joissa opiskelijan polku on erityisesti huomioituna. Opinnäytetyön ideointivaihe tehdään yhdessä opiskelijan, kohdeyrityksen ja ohjaavan opettajan kanssa. Opiskelijaa ohjataan työn edetessä ja opinnäytetyön tieteellisen tyylin kirjoittamista ja tiedonhakua harjoitellaan erityisesti syventävän opintojakson ”Thesis Process” aikana.

Koulutusohjelma tarjoaa valmistuvalle tietotaidon ja erikoisosaamisen laajaan business kenttään. Opiskelijoilla on valmius hyödyntää SAP ERP -järjestelmää omassa yrityksessään tai hakeutua kiinnostavan toimialan yritykseen, jossa SAP ERP -järjestelmä on jo käytössä. Potentiaalinen yritysjoukko on laaja, sillä koulutuksen tarjoamaa osaamista voi hyödyntää sekä kansallisissa tai kansainvälisissä yrityksissä – aina pörssilistattuihin yrityksiin saakka. Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat, vastuu ja valinta uran jatkopolusta on luonnollisesti opiskelijan oman motivaation ja kiinnostuksen kohteiden keskiössä. Ohjelmasta valmistuneet opiskelijat osaavat sulavasti mukautua työelämän muutoksiin ja erilaisiin työympäristöihin.

SAP ERP –alueeseen painottunut koulutusohjelma tuo lisäarvoa BBA–tutkintoon, sillä se luo mahdollisuuksia tarjota osaamista työmarkkinoille ainutlaatuisen opintopolun tuloksena. Opintopolkuun voi opiskelijan oman valinnan ja kustannuksen mukaan sisältyä myös työmarkkinoilla korkeasti arvostettuja sertifikaatteja, jotka varmistavat osaamisen laadun ja parantavat huomattavasti työmahdollisuuksien avautumista, erityisesti kansainvälisessä työkentässä.

Centria-ammattikorkeakoulu tekee tiivistä yhteistyötä sekä paikallisten yritysten että pörssiyritysten kanssa, jotka tarjoavat ainutlaatuisia mahdollisuuksia opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille SAP ERP -osaamisen soveltamiseen kokemusten hankkimiseen. On todennäköistä, että menestyksekäs SAP–painotteinen projekti, opinnäytetyö ja työharjoittelu vauhdittavat työuraa edelleen kohti vaativampia erikoisosaajan tehtäviä.

 

Koulutusohjelma on englanninkielinen ja siitä valmistuvalla saa tradenomin (AMK) tutkinnon, Bachelor of Business Administration (BBA). Tutkinto voi sisältää opiskelijan oman aktiivisuuden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan useita SAP-sertifikaatteja tai vaihtoehtoisesti Centrian myöntämiä sertifikaatteja, joilla osaamisen laatu varmistetaan. SAP-sertifikaatit ovat omakustanteisia (lukuunottamatta lukukausimaksullisia kansainvälisiä opiskelijoita) ja maksu määräytyy SAPin yhteistyösopimushintaan, joka vahvistetaan tilannekohtaisesti. Sertifikaatit kytkeytyvät tiiviisti työelämän tarpeisiin ja vaatimuksiin ja osin räätälöidään opiskelijakohtaisesti tilanteeseen ja henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan sopivaksi.


Centria-ammattikorkeakoulu tarjoaa yhteistyössä yritysten kanssa etukäteen suunniteltuja opintokokonaisuuksia, jotka voivat parhaimmillaan siivittää opiskelijat mahdollisuuksien työuriin menestyksekkään työharjoittelun ja opinnäytetyön kautta. Henkilökohtaiset sertifikaatit vahvistavat tulevia työuria edelleen. Centria-ammattikorkeakoulun yhteistyöverkostoon kuuluu laaja joukko erilaisia yrityksiä; suomalaisia, kansainvälisiä, pk-yrityksiä, suuria yrityksiä ja listattuja pörssiyrityksiä.


Valmistumisen ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen on mahdollisuus hakea Centria-ammattikorkeakoulun MBA–koulutukseen, joka vastaa ylempää korkeakoulututkintoa. Centrian välittömässä yhteydessä oleva Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tarjoaa maisteritason kaupallista koulutusta monimuotona. Lisäksi muut Suomessa toimivat kauppatieteellisen alan yliopistot tarjoavat varteenotettavia jatko-opintomahdollisuuksia maisteritutkintoon ja aina tohtorintutkintoon saakka.

 Valintakokeet, kevät 2021

Motivaatiokirje ja -video            40 pistettä / maksimipistemäärä

Valintakokeen maksimipistemäärä on 40 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaadittava pistemäärä on 10 pistettä.

Motivaatiokirje ja-video tulee palauttaa webropol-lomakkeella 30.4.2021 klo 15 mennessä. Linkki webropol-lomakkeelle toimitetaan hakijalle sähköpostitse, kun hakemus Opintopolku -palvelussa on lähetetty.Opiskelijatarinat - Business Management

 

Getting global in Kokkola

I come from Oulainen, but I currently live in Kokkola. I am a 3rd-year student in the English-taught degree programme in business management. I did not know about Kokkola before coming, but I wanted to try something new and move to a new town. I was keen on studying on studying business, and it was possible to do it here in English.

I chose to study in English because I want to work in the field of cosmetics and fashion abroad in the future, or maybe in an international firm here in Finland.

Studying in English is the right thing to do if you want to have any international activities in your future career. You will surely do fine with your English skills, as long as you know the basics. Don’t worry about that! We have a relaxed international class, which in itself is a great learning environment itself as you learn to converse in English. We also have English language courses. Studying in an international group allows you to learn about the different cultures and habits in both working and every day through your fellow students.

My best memory at Centria is when I was alone on the first day, not knowing anybody, and after a few days, some Finnish and Vietnamese girls had become my best friends!

Sini Hotti

 

 

 

Peaceful studying environment

I really enjoyed the international atmosphere at Centria. Even though I was far away from home, I never felt lonely. The student union COPSA organized different kinds of events 
and I met a lot of friends from all over the world. I enjoyed spending time with my Finnish friends, which enabled me to improve my Finnish skills and get in touch with the local culture. Centria also offers exchange possibilities to different universities all over the world, which fosters a very multicultural environment. 
 
The teachers at Centria were very co-operative, they provided me with the knowledge I will need in my future career; thanks to their practical-orientated as well as theory-based teaching methods. The study-material is made easily accessible. The university provided me with a peaceful studying environment and I received good support from all sides – teachers, student tutors… 

The most beneficial part of my studies definitely was my work placement at the local store Halpa-Halli. I got more familiar with the Finnish business culture and got to practice customer relations, which is important for my future career. My target has always been to work with managerial tasks and dealing – directly or not – with customers.  

Centria is one of the best study places as it is situated in a really nice location, connected to all the bigger towns, and almost everything you could need is within reach. Kokkola might not be that big of a big city, but it still has a lot to offer!  

Kokkola being a smaller town, it also offers a less expensive alternative yet offering high level education possibilities to students thinking about choosing universities bigger towns.

Umakanta Ghimire

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta


Lisätietoja koulutuksesta:

yliopettaja Janne Peltoniemi
p. 040 808 5127 
janne.peltoniemi@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut
p. 040 808 6604 
admissions@centria.fi

 

 

 Hae koulutukseen tästä
 

Näin haet  

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Valitse opetuskieleksi englanti.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

 

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus. Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.


Seuraa meitä somessa: