Tuotantotalous

Tutkinto: Insinööri (AMK)
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 20
Haku alkaa: 14.3.2018
Haku päättyy: 28.3.2018

Haluatko olla mukana kehittämässä tuotannollisten ja palvelualan yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä? Jos vastaat kyllä, silloin Centrian tuotantotalouden koulutus on sinulle hyvä vaihtoehto. Tuotantotalouden tekniikan, talouden ja johtamisen opinnot sekä yrityselämälähtöisistä projekteista saatu osaaminen antavat sinulle hyvät valmiudet toimia yritysten kehitys- ja asiantuntijatehtävissä.

 

Tuotantotalouden koulutuksessa painotetaan tuotanto- ja toimitusprosessien kehittämistä metalli- ja puutuoteteollisuudessa. Ammattiopinnoissa perehdytään tuotannollisen yrityksen näkökulmasta asiakaslähtöisten tuotteiden kehittämiseen, niiden tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen, tuotteiden valmistuksen virtaviivaistamiseen (Lean) sekä automaation tuomiin mahdollisuuksiin kilpailukyvyn parantamiseksi. Opintojen rakenne koostuu osaamisperusteisista moduuleista, joista opiskelija voi rakentaa omiin osaamistavoitteisiinsa sopivan opintokokonaisuuden.

Oppimisessa keskeisessä asemassa ovat ongelmakeskeinen oppiminen ja projektioppiminen. Oppimisen tukena on toiminnan ja talouden hallinnan ohjelmistoja, toiminnan (prosessien) kehittämiseen soveltuvia yrityspeliympäristöjä sekä suunnittelu- ja simulointiohjelmistoja. Yrittäjyys, liiketoiminnan suunnittelu ja käytännön yritystoiminta sekä riskien tunnistaminen ovat tärkeä osa oppimista. Tuotantolaboratoriomme 3D-mittaus- ja 3D-tulostuslaitteistot ovat alan huippua.

Tuotantotalouden insinöörin hyvä osaaminen auttaa sinua toimimaan tuotannollisen yrityksen toimintojen ja kilpailukyvyn parantamiseen liittyvissä tehtävissä. Riippuen valitsemistasi opinnoista käytät joko prosessin suorituskykyä kehittäviä menetelmiä ja työkaluja (Lean Six Sigma) tai tuotantoautomaation antamia mahdollisuuksia (digitaalinen valmistus). Suoriudut liiketoimintaan ja taloudenhallintaan liittyvistä tehtävistä. Osaat toimia myös esimiestehtävissä ja projektiorganisaatiossa.

Koulutusohjelman opettajilla on monipuolinen ja pitkä teollisuustausta sekä pedagoginen osaaminen. Opettajat seuraavat oman alansa kehitystä ja päivittävät osaamistaan. Opettajat ovat mukana myös tutkimus- ja kehitysprojekteissa, joissa saatu osaaminen välittyy suoraan opiskelijoille. Tutkimusyliopettajan johtamia projekteja on huomioitu ja palkittu useasti niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Meiltä valmistuneita insinöörejä (AMK) toimii esim. metallituotealan, puutuotealan ja palvelualan yrityksissä asiantuntijatehtävissä.

Syventävät opinnot

Tuotanto- ja toimitusprosessien hallinta, kilpailukyvyn kehittäminen tuotantoautomaatiolla.

Tuotantotalouden insinöörinä työelämässä

Tehtävänimikkeitäsi tulevaisuudessa ovat mm. tuotantopäällikkö, kehitysinsinööri, laatupäällikkö, myyntipäällikkö, projekti-insinööri, tuotannon suunnittelija, tuotantopäällikkö, hankintapäällikkö, logistiikkapäällikkö ja toimitusjohtaja.

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat mm. Akkuser Oy, Alutec Oy, Camtronic Oy, ET-listat Oy, Ferral Components Oy, Inwido Finland Oy (Tiivi, Eskopuu), Junnikkalan Saha Oy, Kati Oy, Kivioja Engineering Oy, Maler Oy, Mecanova Oy, Nordic Aluminium Oy, Ojala Group, Premec Oy, Raita-Sport Oy, RD Welho Oy, Scanfil Oyj, Sievin Jalkine Oy, Sievi Tools Oy, Siipotec Oy, Solarkaihdin Oy, Stonel Oy

Jatko-opintomahdollisuudet

Hankittuasi kolme vuotta alan työkokemusta Insinööri (AMK)-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Teknologiaosaamisen johtamisen -koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 2018

 

HAKUKELPOISUUS AMMATTIKORKEAKOULUUN:
Lisätietoa hakukelpoisuudesta löydät kohdasta Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin 

 

VALINTATAVAT

Centria-ammattikorkeakoulun tekniikan koulutuksissa ovat käytössä seuraavat valintatavat:

 

KOULUTUS

ALOITUSPAIKAT/JONO

Päivätoteutus (suomi)

1

2A

2B

3A

3B

4

Insinööri (AMK), tuotantotalous Kokkola

10/20

-

0/20

-

10/20

-

 

 

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe 40 pistettä


VALINTATAPA 3 B: TODISTUSVALINTA (valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)
Koulumenestys 60 pistettä

Ammattikorkeakoulut määrittelevät hakukohteittain, kuinka monta aloituspaikkaa osoittavat eri valintatapoihin.
Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 3 ja sitten valintatapa 1.

Todistusvalinnassa hyväksytyn ei tarvitse osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen.

HUOMIO! Mahdollisessa lisähaussa käytössä on ainoastaan valintatapa 1. 

 

KOULUMENESTYKSEN PISTEYTYS

Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan 1990 ja sen jälkeen valmistuneilta hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Koulumenestyspisteet lasketaan ylioppilastutkintotodistuksen yksittäisistä aineista (äidinkieli, paras pitkänä kirjoitettu kieli, matematiikka sekä paras reaalikoe seuraavista: fysiikka, kemia ja biologia). 

 

Yo-tutkintotodistus

 

L/E

 M

C

B

A

Äidinkieli                               

   *

15

12

9

6

3

Paras pitkänä kirjoitettu kieli

 

15

12

9

6

3

Matematiikka, pitkä

**

15

12

9

7

5

Matematiikka, lyhyt

**

10

8

6

4

2

Fysiikan reaalikoe

***

15

12

9

6

3

Kemian reaalikoe

***

15

12

9

6

3

Biologian reaalikoe

***

15

12

9

6

3

*  = IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.

**  = enintään toinen

*** = enintään yksi

 TEKNIIKAN ALAN VALTAKUNNALLINEN VALINTAKOE 2018 

 VUODEN 2018 VALINTAKOETIETOJA PÄIVITETÄÄN! 

 

ENNAKKOAINEISTO

Kevään 2018 suomen- ja ruotsinkielisen tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa sivulla http://teliennakko.metropolia.fi/ 17.5.–31.5.2018 välisenä aikana.

 

VALINTAKOE

Valintakoepäivä  Torstai 31.5.2018
Aika  päivitetään
Ilmoittautuminen  päivitetään
Paikka Centria-ammattikorkeakoulu, Ylivieskan kampus
Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska
sijainti löytyy osoitteesta http://maps.google.com/
Laskin

Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty.

Henkilöllisyyden todistaminen Hakijan tulee todistaa henkilöllisyytensä kuvallisella henkilötodistuksella.
Lisätietoja Opintosihteeri Eve Rahja eve.rahja@centria.fi, p. 044 449 2511


         

Valintakoe

  • 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe
  • kokeessa mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä
  • laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty
  • kokeessa on saavutettava vähintään 10/40 pistettä hyväksytyn tuloksen saamiseksi
  • valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan
  • koe on kaikille hakijoille sama hakijan pohjakoulutuksesta riippumatta
  • kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät

 

Vanhoja tekniikan valintakokeita löydät täältä.Tuotantotalouden opiskelijatarinat

 

 

 

     

Tekniikka ja talous samassa paketissa

Tekniikka on aina kiinnostanut minua, joten insinööriopintoihin hakeutuminen oli minulle luonnollista. Tuotantotalouden koulutusohjelmassa tekniikkaan yhdistetään kiinnostavalla tavalla talouspuolta, ja näin tuleva työkenttäni on minulle sopivan laaja ja monipuolinen. Eniten minua kiinnostavat tällä hetkellä tuotannonsuunnitteluun liittyvät tehtävät. On mielenkiintoista oppia, mitä kaikkea töiden sujuvuus tällä alalla vaatii. Vastaan on tullut jo aika paljon asioita, joita en ole aiemmin osannut ajatellakaan.

Ensimmäinen opiskeluvuosi koostui oikeastaan pelkästään perusopinnoista, mutta toisen vuoden aikana pääsimme enemmän kiinni ammattiopintoihin. Nyt käynnistyneen kolmannen vuoden aikana pääsemme varmasti vielä syvemmälle ammattiopintoihin. Teemme paljon myös yritysvierailuja, jotka ovat vahvistaneet käsitystäni siitä, että olen löytänyt oman alani. Unelmatyöpaikkaani en osaa nimetä, mutta innokkaana liikunnan harrastajana minusta olisi hienoa, jos työni liittyisi jotenkin urheiluun tai vaikkapa urheiluvälineisiin.

Kokeilen mielelläni erilaisia urheilulajeja, mutta aktiivisimmin harrastan jääkiekkoa Nivala Cowboysin riveissä. Lätkää rupesin pelaamaan yläasteella, ja edelleen se on ainoa laji, jossa minulle tulee kunnolla hiki! Jääkiekossa on kuitenkin ehkä parasta se, miten tehokkaasti sen pelaaminen saa ajatukset pois esimerkiksi opinnoista.

Jenni Juola, insinööriopiskelija

 

   

Kesätöistä lisää opiskelumotivaatiota

Ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen vietin välivuotta hoitovapaan ja töiden merkeissä. Hain yhteishaussa keväällä 2011, ja yhdeksi vaihtoehdoksi valitsin tuotantotalouden insinööriopinnot. Laaja-alaiset opinnot kiinnostivat, sillä ne mahdollistaisivat tulevaisuudessa monipuolisiin jatko-opintoihin sekä työtehtäviin hakemisen.

Opiskelupaikkavalintani kohdistui lopulta Centria-ammattikorkeakoulun Ylivieskan kampukseen, koska se sijaitsee lähellä kotikaupunkiani ja mielestäni sieltä löytyy opiskelijalle kaikki tarvittava.

Opiskelumotivaationi kasvoi entisestään, kun pääsin toisen opiskeluvuoden jälkeen kesäksi ikkunatehtaaseen tekemään oman alan töitä tuotannon ja logistiikan pariin. Samassa työpaikassa olin viime kesänkin, ja lisäksi sieltä löytyi myös mielenkiintoinen aihe opinnäytetyölleni.

Oma-aloitteisuudesta ja ahkeruudesta on ollut minulle paljon hyötyä niin opiskellessa kuin myös töitä hakiessa ja töitä tehdessä. Tulevaisuudessa haluaisin työllistyä tuotannon, logistiikan tai hankintatoimen asiantuntija- tai johtotehtäviin. Näihin tehtäviin koulutuksemme antaa hyvät valmiudet.

Olin jo kauan haaveillut vaihto-opiskelusta ulkomailla ja sekin onnistui helposti Centrian kautta. Vaihtojakso oli maailmaa avartava kokemus ja suosittelenkin sitä kaikille, joita kiinnostaa tutustua uuteen kulttuuriin, kieleen ja ihmisiin.

Jutta Pääkkönen, insinööri (AMK)

     

Tiukka keskittyminen kesytti matikan

Opiskelin peruskoulun jälkeen ammattikoulussa. Valmistuttuani levyseppähitsaajaksi tein alan töitä muutaman vuoden, ja huomasin haluavani kouluttaa itseäni enemmän saadakseni vaativampia tehtäviä tulevaisuudessa. Tiedän aikaisemman työkokemukseni olevan suureksi eduksi tulevaisuuden työtehtävissäni. En ole ihan varma millaisiin tehtäviin haluaisin työllistyä, mutta ainakin johtaminen kiinnostaa. Kiinnostavien opintojen myötä työllistymisvaihtoehtoja syntyy koko ajan lisää.

Centria-ammattikorkeakouluun hain sen läheisen sijainnin takia. Ylivieska on näppärä pikkukaupunki, jossa viihtyy hyvin. Myös veljeni on opiskellut Centriassa, ja hänen kehunsa vahvistivat hakupäätökseni tekemistä.

Mielikuva insinööriopinnoista matemaattisine aineineen oli karmaiseva ennen opintojen aloittamista, mutta kaikki on mennyt paremmin kuin hyvin tähän mennessä. Kurssit eivät tuntuneetkaan niin vaikeilta, kun niihin jaksoi vain riittävästi perehtyä. Ammattikorkeakoulussa olen oppinut, että kun kunnolla yrittää, pystyy oikeastaan mihin vain!

Mikko Ylikangas

     

"Erämaasta" löytyi mukava kaupunki

Opiskelin peruskoulun jälkeen puualaa ammattikoulussa, ja tämä tutkinto on hyvä tapa lisätä alan ammattitaitoa, Tino uskoo.

Eurasta Ylivieskaan muuttanut Tino muistelee ensimmäistä matkaansa opiskelukaupunkiinsa naureskellen.

- Junamatkalla mieleen hiipi pieni paniikki. Juna tuntui kulkevan koko ajan metsän keskellä, ja mietin jo, että mihin erämaahan oikein olen matkalla. Määränpäästä löytyi kuitenkin mukava kaupunki, Tino toteaa.

- Ihmiset täällä Pohjanmaalla ovat toisenlaisia kuin etelässä, hyvällä tavalla siis. Olen välillä miettinyt, että miten samassa maassa voi olla näin erilaisia ihmisiä.

Toista vuotta tuotantotaloutta opiskeleva Tino pitää opinahjoaan sopivan kokoisena ja nykyaikaisena.

- Tilat ja teknologia ovat vakuuttaneet, ja muutenkin puitteet opinnoille ovat hyvät.  Etukäteen minua peloteltiin vaativilla ja raskailla insinööriopinnoilla, ja odotinkin haastavampia opintoja, ihmettelee Tino ja kertoo varautuneensa ensimmäisen vuoden teoriapainotteisuuteenkin etukäteen.

- Teoriaopintoja tasapainottamassa oli onneksi myös jonkin verran laboratoriotehtäviä, joissa pääsi tekemään käytännön töitäkin.

Tino Böök

 

     

Äkkilähtö opintoihin

Helsingistä Ylivieskaan muuttaneen Elisa Rainion elämä mullistui vuosi sitten vauhdilla.

- Olin viettänyt kesän melko tiiviisti täällä Ylivieskassa ystävieni seurassa, ja sitten satuin saamaan nopealla aikataululla opiskelupaikan tuotantotalouden koulutuksesta, muistelee Elisa.

- Helsingistä tuli melkoinen äkkilähtö, mutta muuttoa ei ole tarvinnut katua. Viihdyn täällä niin hyvin.

Pääkaupunkiseudulta Elisa kertoo kaipaavansa oikeastaan vain joitakin palveluita ja ystäviään.

- Nyt kun olen tottunut asumaan Ylivieskassa, Helsingin kiireet ja välimatkat tuntuvat ahdistavilta. Kun ympärillä kaikilla on kiire, siihen samaan juoksemiseen ajautuu itsekin. Nyt elämäni on rauhallisempaa ja minulla on jopa aikaa ratsastusharrastukselleni, Elisa mietiskelee.

- Sitä paitsi, arki on loppujen lopuksi aina samanlaista, asuinpaikasta riippumatta.

Valmistuttuaan Elisa haluaisi tehdä työtä, jossa saa olla tekemisissä ihmisten kanssa.

- Yrittäjyyskin kiinnostaa, siinä kun saisi olla oman itsensä herra. Onneksi tulevaisuuden suunnitelmia ei tarvitse vielä lyödä lukkoon, vaan nyt opintojen aikana voin rauhassa mietiskellä ja tutkia erilaisia vaihtoehtoja.

Elisa Rainio

 

     

Sopiva sekoitus tekniikkaa ja johtamista

Tutustuin ensimmäisen kerran kerran Centria-ammattikorkeakouluun, kun kä­vimme kauppakoulusta Ylivieskan yksikön AMK-päivillä. Toisen asteen opinnot olivat tuolloin loppusuoralla, ja pohdin haluaisinko vielä opiskella vai siirtyä suoraan työelämään. AMK-päivillä oli hauskaa, kiersimme koulua ja tutustuimme eri koulutuksiin. Erityisesti tuo­tantotalouden esitys oli innostava. Muistan kuinka koulutusta esitellyt poika sanoi hakeneensa opiskelemaan tuotantotaloutta, koska halusi isona toimitusjohtajaksi. Kotimat­kalla luin häneltä saamaani esitettä ja päätin, että minustakin tulee isona toimitusjohtaja.

Moni tulee opiskelemaan ammattikorkeakouluun lukiosta, mutta en katso ongelmaksi muu­takaan koulutusta. Minäkin pärjäsin hyvin niin matikassa kuin fysiikassakin ilman lukion pitkää matematiikkaa. Tuotantotalouden koulutus oli niin mielenkiintoinen, koska se on sopiva sekoitus useampaa tekniikan alaa ja johtamista.

Kolmannen opiskeluvuoden keväällä koitti ehkä koko opiskeluajan kohokohta, pääsimme viikoksi Puolaan! Opiskelimme puolalaisessa ammattikorkeakoulussa kansainvälisessä poru­kassa, jossa oli opiskelijoita ainakin Turkista, Ranskasta, Kiinasta sekä Saksasta.

En toki olettanutkaan pääseväni heti valmistuttuani toimitusjohtajaksi, tavoitteet kannattaa pitää realistisina. Työskentelen tällä hetkellä markkinointiassistenttina eli toimitusjohtajaksi en vielä ole päässyt - mutta toisaalta, enpä ole vielä kasvanut isoksikaan!

Hanne Laurila

 

     

Ylivieskassa pystyin jatkamaan harrastustani

Ylivieska on sopivan kokoinen kaupunki opiskelijalle. Kaikki tarvittava löytyy sopivan matkan päästä. Itse päädyin Ylivieskaan, koska se on sopivan matkan päässä kotikaupungistani ja täällä oli mahdollisuus jatkaa minulle tärkeää harrastusta.

Kaksi ensimmäistä vuotta ovat pääsääntöisesti perusopintoja ja loput ovat ammatillisia opintoja.  Tuotantotalouden opinnoissa on paljon käytännönläheisyyttä. Itse tykkään tehdä asioita käytännössä ja kokeilla uusia asioita, siksikin pidän opinnoistani. Opinnoissa on myös hyvä mahdollisuus kansainvälisytymiseen englanninkielisen koulutusohjelman opiskelijoiden kanssa.

Ensimmäisenäkin vuonna oli muutamia kursseja, jotka suoritettiin pääsääntöisesti labroissa. Labroissa tehtävät suoritettiin muutaman oppilaan ryhmissä, mikä vahvisti luokkahenkeä entisestään. Tehtävät olivat ohjelmien suunnittelua tietokoneohjelmia apuna käyttäen ja valmiin ohjelman testausta. Tulevaisuudessa haluaisin työllistyä projekti-insinööriksi tai tuotannonsuunnittelijaksi.

Teppo Ylikulju

 

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:

Koulutusjohtaja Hannu Leppälä
p. 044 449 2705,
hannu.leppala@centria.fi

lehtori Tapio Malinen,
p. 044 449 2562,
tapio.malinen@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut,
p. 044 725 0081,
hakijapalvelut@centria.fiNäin haet Centria-ammattikorkeakoulun tuotantotalouden koulutusohjelmaan

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus. Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.Centria-ammattikorkeakoulun valmennuskurssi tekniikan alan valintakokeeseen

 

Centria-ammattikorkeakoulu järjestää keväällä 2017 kolme valmennuskurssia tekniikan alan valintakokeeseen: kaksi Kokkolassa ja yhden Ylivieskassa. Valmennuskurssi on ensisijaisesti suunniteltu ammattikorkeakoulun valintakokeisiin valmistautujille. Kurssille voivat osallistua opiskelijat, jotka tarvitsevat tehokasta kertausta ammattikorkeakoulun tekniikan alan matematiikan, fysiikan ja kemian opinnoissa.

Tavoitteena on saattaa osallistujan matematiikan, fysiikan ja kemian tiedot ja taidot sille tasolle, jota ammattikorkeakoulun tekniikan valintakokeessa edellytetään.

Valmennuskurssi on maksuton Centria-ammattikorkeakouluun ensisijaisesti hakeneille. Muilta peritään 30 euron suuruinen maksu, joka sisältää koulutuksen ja koulutusmateriaalin. Lue lisää Kokkolan ja Ylivieskan kurssiesitteistä:

Tekniikan valmennuskurssi - Kokkola

Tekniikan valmennuskurssi - Ylivieska   
Seuraa meitä somessa: