Tuotantotalous

Tutkinto: Insinööri (AMK)
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 20
Haku alkaa: 11.7.2018
Haku päättyy: 10.8.2018
Tulossa yhteishakuun keväällä 2019

Haluatko olla mukana kehittämässä tuotannollisten ja palvelualan yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä? Jos vastaat kyllä, silloin Centrian tuotantotalouden koulutus on sinulle hyvä vaihtoehto. Tuotantotalouden tekniikan, talouden ja johtamisen opinnot sekä yrityselämälähtöisistä projekteista saatu osaaminen antavat sinulle hyvät valmiudet toimia yritysten kehitys- ja asiantuntijatehtävissä.

 

 

Tuotantotalouden koulutuksessa painotetaan tuotanto- ja toimitusprosessien kehittämistä metalli- ja kemianteollisuudessa sekä metalliteollisuuden tuotteiden kehittämistä. Ammattiopinnoissa perehdytään tuotannollisen yrityksen näkökulmasta asiakaslähtöisten tuotteiden kehittämiseen, niiden suunnitteluun ja valmistukseen sekä tuotannon häiriöttömän toiminnan varmistamiseen. Opintojen rakenne koostuu osaamisperusteisista moduuleista, joista opiskelija voi rakentaa omiin osaamistavoitteisiinsa sopivan opintokokonaisuuden.

Oppimisessa keskeisessä asemassa ovat ongelmakeskeinen oppiminen ja projektioppiminen. Oppimisen tukena on toiminnan ja talouden hallinnan ohjelmistoja, toiminnan (prosessien) kehittämiseen soveltuvia yrityspeliympäristöjä, ennakoivan kunnossapidon mittausmenetelmiä sekä tuotteiden mekaanisten, hydraulisten ja pneumaattisten järjestelmien suunnittelu- ja simulointiohjelmistoja. Yrittäjyys, liiketoiminnan suunnittelu ja käytännön yritystoiminta sekä riskien tunnistaminen ovat tärkeä osa oppimista.

Tuotantotalouden insinöörin hyvä osaaminen auttaa sinua toimimaan tuotannollisen yrityksen toimintojen ja kilpailukyvyn parantamiseen liittyvissä tehtävissä. Riippuen valitsemistasi opinnoista käytät joko tuotteiden kehittämiseen ja suunnitteluun liittyviä tai tuotannon häiriöttömän toiminnan varmistamiseen liittyviä työkaluja. Suoriudut liiketoimintaan ja taloudenhallintaan liittyvistä tehtävistä. Osaat toimia myös esimiestehtävissä ja projektiorganisaatiossa.

Koulutusohjelman opettajilla on monipuolinen ja pitkä teollisuustausta sekä pedagoginen osaaminen. Opettajat seuraavat oman alansa kehitystä ja päivittävät osaamistaan. Opettajat ovat mukana myös tutkimus- ja kehitysprojekteissa, joissa saatu osaaminen välittyy suoraan opiskelijoille.

 

Tuotantotalouden syventävät insinööriopinnot

Mekaniikkasuunnittelu
Osaat suunnitella ja mitoittaa koneiden mekaanisia, hydraulisia ja pneumaattisia rakenteita ja järjestelmiä. Osaat käyttää apunasi suunnittelustandardeja ja hallitset tietokoneavusteisen suunnittelun menetelmät. Osaat analysoida suunniteltuja tuotteita tietokoneavusteisesti sekä hallitset analysoinnissa käytettävien laskentamenetelmien mahdollisuudet ja rajoitukset.

Käynnissäpitotekniikka
Osaat nykyaikaisen ennakoivan kunnossapidon mittausmenetelmät ja osaat suunnitella, johtaa ja toteuttaa mittauksia sekä analysoida mittaustuloksia tuotantoprosessien häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.

 

Tuotantotalouden insinöörinä (AMK) työelämässä

Tehtävänimikkeitäsi tulevaisuudessa ovat mm. kehitysinsinööri, laatupäällikkö, suunnitteluinsinööri, mekaniikkasuunnittelija, konesuunnittelija, kunnossapitoinsinööri, myyntipäällikkö, projekti-insinööri, tuotannon suunnittelija, hankintapäällikkö, logistiikkapäällikkö.

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat mm. Boliden Kokkola Oy, CABB Oy, Freeport Cobalt Oy, Maintpartner Oy ja Tetra Chemicals Europe Oy. 

 

Jatko-opintomahdollisuuksia tuotantotalouden insinöörille (AMK)

Hankittuasi kolme vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK)-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.Tuotantotalouden opiskelijatarinat

 

   

Erinomaiset valmiudet yrittäjyyteen

Hain tuotantotalouden koulutusohjelmaan, koska koulutuksen sisältö vastaa hyvin asettamiini tavoitteisiin. Koulutusohjelmassa opiskelijat saavat valita, paneutuvatko enemmän robotiikkaan, logistiikkaan vai myyntiin ja markkinointiin. Arvostan sitä, että jokainen pääsee panostamaan itseään kiinnostavaan osa-alueeseen.

Kolmen vuoden aikana olen ylittänyt alkuperäisen opintosuunnitelman, koska tarjolla oli niin paljon mielenkiintoisia kursseja. Suuntauduin tuotantotalouden johtamiseen ja kehittämiseen, eli yrittäjyyteen ja teolliseen liiketoimintaan.

Parasta on ollut oman yrityksen harjoittaminen NY Start Upissa. Haaveilen omasta yrityksestä ja tämä koulutusohjelma on antanut siihen erinomaiset valmiudet. On ollut hienoa päästä mukaan erilaisiin projekteihin, sillä niissä oppii tekemällä. Projektien kautta on päässyt tutustumaan myös eri puolilta maailmaa tuleviin opiskelijoihin.

Työharjoittelun suoritin Haapavetisessä yrityksessä, jossa olen ollut myös kesätöissä. Olen työskennellyt kyseisessä yrityksessä johtotehtävissä tuotannon kehittämisen puolella.

Juho Valkola

 

 

Jenni Juola Centria amk  

Tekniikka ja talous samassa paketissa

Tekniikka on aina kiinnostanut minua, joten insinööriopintoihin hakeutuminen oli minulle luonnollista. Tuotantotalouden koulutusohjelmassa tekniikkaan yhdistetään kiinnostavalla tavalla talouspuolta, ja näin tuleva työkenttäni on minulle sopivan laaja ja monipuolinen. Eniten minua kiinnostavat tällä hetkellä tuotannonsuunnitteluun liittyvät tehtävät. On mielenkiintoista oppia, mitä kaikkea töiden sujuvuus tällä alalla vaatii. Vastaan on tullut jo aika paljon asioita, joita en ole aiemmin osannut ajatellakaan.

Ensimmäinen opiskeluvuosi koostui oikeastaan pelkästään perusopinnoista, mutta toisen vuoden aikana pääsimme enemmän kiinni ammattiopintoihin. Nyt käynnistyneen kolmannen vuoden aikana pääsemme varmasti vielä syvemmälle ammattiopintoihin. Teemme paljon myös yritysvierailuja, jotka ovat vahvistaneet käsitystäni siitä, että olen löytänyt oman alani. Unelmatyöpaikkaani en osaa nimetä, mutta innokkaana liikunnan harrastajana minusta olisi hienoa, jos työni liittyisi jotenkin urheiluun tai vaikkapa urheiluvälineisiin.

Kokeilen mielelläni erilaisia urheilulajeja, mutta aktiivisimmin harrastan jääkiekkoa Nivala Cowboysin riveissä. Lätkää rupesin pelaamaan yläasteella, ja edelleen se on ainoa laji, jossa minulle tulee kunnolla hiki! Jääkiekossa on kuitenkin ehkä parasta se, miten tehokkaasti sen pelaaminen saa ajatukset pois esimerkiksi opinnoista.

Jenni Juola

 

 

 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 2018

 

HAKUKELPOISUUS AMMATTIKORKEAKOULUUN:
Lisätietoa hakukelpoisuudesta löydät kohdasta Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin 

 

VALINTATAVAT

Opiskelijavalinta suomen- ja ruotsinkieliseen päivä- ja monimuotototeutukseen

 

Centria-ammattikorkeakoulun lisähaun opiskelijavalinta suoritetaan valintakokeen perusteella.

KOULUTUS

ALOITUSPAIKAT/JONO

Päivätoteutus (suomi)

1

2A

2B

3A

3B

4

Insinööri (AMK), tuotantotalous Kokkola

20/20

-

0/20

-

0/20

-

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Ammattikorkeakoulut ilmoittavat hakuohjeissa tarvittavat tiedot valintakokeeseen osallistumista varten.

 

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE

Valintakoe 40 pistettä. Valintakokeen tulosta ei voi siirtään muiden ammattikorkeakoulujen tekniikan koulutuksiin. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä.

 CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULUN LISÄHAUN VALINTAKOE 2018 

Tekniikan lisähaun valtakunnallinen valintakoe. Centria-ammattikorkeakoulun oma valintakoe. Valintakokeen tulosta ei voi siirtää muiden ammattikorkeakoulujen tekniikan koulutuksiin. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä.

Lisähaussa on mahdollista käyttää kevään 2018 yhteishaun tekniikan valtakunnallisen valintakokeen hyväksyttyä valintakoetulosta. Jos olet saanut valintakokeesta vähintään 10 pistettä, voit halutessasi käyttää valintakoetulosta Centria-ammattikorkeakoulun lisähaussa. Huomaathan, etteivät kaikki tekniikan koulutukset ole olleet mukana valtakunnallisessa valintakokeessa - voit tarkistaa yhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut, joiden tulosta voit käyttää osoitteesta https://www.metropolia.fi/haku/nain-haet/tekniikan-valintakoeyhteistyo/. 

Ilmoita asiasta Centria-ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin hakijapalvelut@centria.fi 14.8.2018 mennessä. Ilmoita myös, missä ammattikorkeakoulussa olet valtakunnallisen valintakokeen tehnyt. Laitan viestin otsikoksi Kevään 2018 yhteishaun valintakoetulos / tekniikka. Hylättyä valintakoetulosta (alle 10 pistettä) ei voi käyttää. 

VALINTAKOE

Valintakoepäivä 15.8.2018
Aika Ilmoitetaan myöhemmin
Ilmoittautuminen Ilmoitetaan myöhemmin
Paikka Ilmoitetaan myöhemmin
Laskin

Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty.

Henkilöllisyyden todistaminen Hakijan tulee todistaa henkilöllisyytensä kuvallisella henkilötodistuksella.
Lisätietoja Valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan 1.8.2018 osoitteessa teliennakko.metropolia.fi/.


         

TEKNIIKAN ALAN VANHAT VALINTAKOKEET

Vanhoja tekniikan valintakokeita löydät täältä.Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:

Yliopettaja Mika Kumara
p. 040 808 5126,
mika.kumara@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut,
p. 044 725 0081,
hakijapalvelut@centria.fiNäin haet Centria-ammattikorkeakoulun tuotantotalouden koulutusohjelmaan

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus. Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.


Seuraa meitä somessa: