ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Tuotantotalous
Tutkinto: Insinööri (AMK)
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 15
Haku alkaa: 16.3.2022
Haku päättyy: 30.3.2022
Haku päättyy 30.3.2022 klo 15.00.

Haluatko olla mukana kehittämässä tuotannollisten ja palvelualan yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä? Jos vastaat kyllä, silloin Centrian tuotantotalouden koulutus on sinulle hyvä vaihtoehto. Tuotantotalouden tekniikan, talouden ja johtamisen opinnot sekä yrityselämälähtöisistä projekteista saatu osaaminen antavat sinulle hyvät valmiudet toimia yritysten kehitys- ja asiantuntijatehtävissä.

 

 

Centrian tuotantotalouden insinöörikoulutuksessa perehdyt monipuolisesti tuotantotalouden eri osa-alueisiin. Opinnoissa lähdetään liikkeelle perusteista, joten et tarvitse aiempaa alan osaamista tai työkokemusta. Opintoihin sisältyy kaikille AMK-opiskelijoille yhteisiä opintoja, matematiikkaa ja luonnontieteitä, kieliä ja viestintää sekä yritystoimintaan ja markkinointiin liittyviä opintojaksoja. Ammattiopinnoissa pääset perehtymään tekniikan, talouden ja johtamisen opintoihin. Opintoihin kuuluu lisäksi harjoittelujaksoja, joissa pääset harjoittelemaan oppimaasi käytännössä oikeassa työympäristössä.

Opetus järjestetään arkipäivisin Talonpojankadun kampuksellamme Kokkolassa. Opinnot sisältävät myös etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Perinteisten luentojen lisäksi töitä tehdään ryhmissä. Pääset tekemään erilaisia harjoituksia ja tehtäviä laboratorioissamme, joissa voit testata oppimaasi käytännössä ohjatusti yhdessä muiden opiskelukaverien kanssa. Opintojen aikana pääset myös vierailemaan ja tutustumaan alueemme yrityksiin ja heidän toimintaansa. Osa profiloivista opinnoista suoritetaan englannin kielellä. Lisäksi useilla opintojaksoilla käy yritysmaailman edustajia ja asiantuntijoita luennoimassa. Sinulla on mahdollisuus myös osallistua erilaisiin yritysprojekteihin, joissa pääset konkreettisesti työskentelemään jonkin asiakasyrityksen projektissa. Projektit ovat hyvä mahdollisuus näyttää osaamistasi ja hankkia kontakteja yritysmaailmaan – ja napata sitä kautta vaikka kesätyö tai vakituinen työpaikka.

Tuotantotalouden opinnot koostuvat ydinopinnoista, profiloivista opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 4 vuotta.

Johtamisen opinnoissa perehdytään strategiseen johtamiseen, henkilöstövoimavarojen johtamiseen, projektijohtamiseen sekä kansainväliseen kauppaan ja markkinointiin. Tilaus-toimitusketjun osalta profiloivissa opinnoissa syvennetään osaamista kestävän kehityksen näkökulmasta toimitusketjun johtamisen sekä laatu- ja ympäristöjärjestelmäprojektien näkökulmasta.

 

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen suunnittelu-, kehitys- tai tutkimushanke, jonka tehtävänä on osoittaa, että opiskelijana hallitset omaan alaan liittyvät teoriat ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä myös käytännössä. Opinnäytetyön tehtävänä on syventää ammattiosaamistasi ja vahvistaa valmiuksiasi toimia oman alan tehtävissä. Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti toimeksiantona jollekin yritykselle ja sen voi tehdä itsenäisesti tai esimerkiksi parityönä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä.

Tuotantotalouden opinnäytetyöt ovat yrityksen toiminnan kehittämiseen liittyviä mm. talouden, johtamisen ja toiminnan kehittämisen näkökulmasta. Opinnäytetyön voi tehdä myös oman liiketoiminnan suunnitteluun liittyen.

Opinnäytetöitä on luettavissa Theseus-verkkokirjastossa: www.theseus.fi.

 

Tuotantotalouden insinöörinä (AMK) työelämässä

Opinnot antavat valmiudet toimia teollisen yrityksen asiantuntija- ja johtotehtävissä niin teknologian, taloushallinnon kuin myynnin ja markkinoinnin alan tehtävissä.

Tehtävänimikkeitäsi voivat tulevaisuudessa olla mm.

  • kehitysinsinööri
  • laatupäällikkö
  • suunnitteluinsinööri
  • myyntipäällikkö
  • projekti-insinööri
  • tuotannon suunnittelija
  • hankintapäällikkö
  • logistiikkapäällikkö
  • toimitusjohtaja
  • yrittäjä.

 

 

Kansainvälistyminen

Centria on yksi Suomen kansainvälisimmistä korkeakouluista. Tuotantotalouden opiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus opiskella osa opintojaksoista yhdessä Centrian englanninkielisen Industrian Management -koulutuksen opiskelijoiden kanssa. Kannustamme opiskelijoitamme myös yhteisiin opintoprojekteihin kansainvälisten opiskelijoidemme kanssa.

Centrialla on noin 130 yhteistyökorkeakoulua ympäri maailmaa, ja voit halutessasi sisällyttää opintoihisi lukukauden tai lukuvuoden mittaisen vaihto-opiskelujakson jossakin yhteistyökorkeakouluistamme. Myös lyhyemmät vaihdot ovat mahdollisia. Osa opiskelijoistamme suorittaa myös työharjoittelun ulkomailla tai jossakin kansainvälisessä yrityksessä.

Kannattaa hyödyntää koulumme tarjoamat kansainvälistymismahdollisuudet, sillä monessa työpaikassa edellytetään hyvää kielitaitoa ja kansainvälisyysosaamista.

 

Jatko-opintomahdollisuuksia tuotantotalouden insinöörille (AMK)

Hankittuasi kaksi vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK)-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.AMK-valintakoe

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään valtakunnallisesti ajalla 30.5. - 3.6.2022.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

 Tuotantotalouden opiskelijatarinat 

 Sonja Kakkuri Centria AMK  

Tuotantotalouden koulutus-ohjelmassa voi jo opintojen aikana työskennellä erilaisissa tekniikan tai liiketalouden tehtävissä.

Sonja Kakkuri


 

Tero Räty Centria AMK

Centriassa toteutetaan vaihto-opiskelu hyvin. Tartuin tilaisuuteen ja lähdin Saksaan puoleksi vuodeksi. Opiskelin syventävät opinnot englannin kielellä, jonka jälkeen palasin takaisin Suomeen.

Tero Räty

 

 Hae koulutukseen tästä

 

Näin haet Centria-ammattikorkeakoulun tuotantotalouden koulutusohjelmaan

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen Opintopolku.fi -palvelussa.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus. Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:

koulutusalapäällikkö Marja-Liisa Kaakko
p. 044 449 2730
marja-liisa.kaakko@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut 
p. 044 725 0081 
hakijapalvelut@centria.fi


Seuraa meitä somessa: