Tieto- ja viestintätekniikka

Tutkinto: Insinööri (AMK)
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 20
Haku alkaa: 14.3.2018
Haku päättyy: 28.3.2018

Voimakkaasti kasvava tieto- ja viestintätekniikka on luova ala, jossa pienten yritysten ja jopa yksittäisten henkilöiden on mahdollista kehittää menestyviä tuotteita ja palveluita. Alueellamme riittääkin mielenkiintoisia työmahdollisuuksia rautaisille ammattilaisille.

Tietotekniikan insinöörin työtä leimaa käytännönläheisyys. Tämä näkyy myös opiskelussa – sinulla on halutessasi ensimmäisestä vuodesta lähtien mahdollisuus soveltaa oppimaasi käytäntöön oman kiinnostuksesi mukaan.

 

Voimakkaasti kasvava tieto- ja viestintätekniikka on luova ala, jossa pienten yritysten ja jopa yksittäisten henkilöiden on mahdollista kehittää menestyviä tuotteita ja palveluita. Alueellamme riittääkin mielenkiintoisia työmahdollisuuksia rautaisille ammattilaisille.

Tietotekniikan insinöörin työtä leimaa käytännönläheisyys. Tämä näkyy myös opiskelussa – sinulla on halutessasi ensimmäisestä vuodesta lähtien mahdollisuus soveltaa oppimaasi käytäntöön. Voit tehdä myös harrastusprojekteina esimerkiksi pelejä tai osallistua projektiin, jossa tuotat yhdessä opiskelukavereidesi kanssa ohjelmiston asiakastarpeen pohjalta.

Tietotekniikan alalla on valtavasti opintotarjontaa myös verkossa. Oma-aloitteiset opiskelijat voivat rakentaa opintosuunnitelmansa yhdessä opettajien kanssa tukemaan omia kiinnostuksen kohteitaan. Ammattikorkeakoulumme painottaa turvallisuutta, mikä näkyy koulutusohjelmassamme tietoturvakysymysten korostettuna huomiointina useissa opintojaksoissamme.

Centrian toimialueella on hyvin menestyviä automaatio- ja tietotekniikkayrityksiä, jotka tukevat koulutusohjelmaamme mm. vierasluennoin, osallistumalla koulutuksen kehittämiseen sekä tarjoamalla harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja. Usein ensimmäinen työpaikka avautuukin opiskelijan tehdessä opinnäytetyötä yritykseen.

Syventävät opinnot

Automaatiotekniikan syventävissä opinnoissa saat laaja-alaisen automaatio-, mekatroniikka- ja instrumentointiosaamisen, joka on hyödynnettävissä teollisuuden kehitys- ja ylläpitotehtävissä.

Ohjelmistotekniikkaan syventyneenä insinöörinä hallitset tärkeimmät ohjelmointikielet ja osaat hyödyntää osaamistasi ohjelmistokehitysprojekteissa. Syventävissä opinnoissa hankit perusvalmiudet erilaisten www- ja mobiilisovellusten suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Viestintäteknologian syventävissä opinnoissa opit esimerkiksi suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään luotettavia ja turvallisia tieto- ja viestintäverkkoja sekä osaat hyödyntää tarjolla olevia IT-palveluita yrityksen liiketoiminnan tukena.

Teknologiajohtamisen syventävät opinnot antavat teknisen osaamisen lisäksi liiketaloudellisia taitoja, joita tarvitset myynti-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörinä työelämässä

Tehtävänimikkeitäsi tulevaisuudessa voivat olla esimerkiksi automaatioinsinööri, ohjelmistosuunnittelija, tietotekniikkainsinööri, systeemisuunnittelija, projektipäällikkö, design engineer, elektroniikkasuunnittelija,  järjestelmäinsinööri, research engineer, sovellussuunnittelija, suunnitteluinsinööri, testausinsinööri, laitesuunnittelija, IT-päällikkö, järjestelmäasiantuntija, IT-kouluttaja ja IT-suunnittelija.

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat Alfame Systems, Apex Automation, Alma Marketing, Kosila Digimedia, Cabb Oy, Beamex Oy, Boliden Kokkola Oy, Cisco Systems, Elisa Oy, Fouga Oy, Livion Oy, Raisoft Oy, Hur Oy

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit täydentää osaamistasi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa opiskelemalla tietotekniikan maisterikoulutuksessa, johon on joustavaa jatkaa suoraan Centria-ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan koulutuksesta.

Hankittuasi kolme vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK)-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 2018

 

VUODEN 2018 VALINTAPERUSTEITA PÄIVITETÄÄN! 

 

HAKUKELPOISUUS AMMATTIKORKEAKOULUUN:
Lisätietoa hakukelpoisuudesta löydät kohdasta Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin 

 

Centria-ammattikorkeakoulun tekniikan koulutuksissa ovat käytössä seuraavat valintatavat:

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe 40 pistettä


VALINTATAPA 3 B: TODISTUSVALINTA (valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)
Koulumenestys 60 pistettä

Ammattikorkeakoulut määrittelevät hakukohteittain, kuinka monta aloituspaikkaa osoittavat eri valintatapoihin.
Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 3 ja sitten valintatapa 1.

Todistusvalinnassa hyväksytyn ei tarvitse osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen.

HUOMIO! Mahdollisessa lisähaussa käytössä on ainoastaan valintatapa 1. 

 

Koulumenestyksen pisteytys

Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan 1990 ja sen jälkeen valmistuneilta hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Koulumenestyspisteet lasketaan ylioppilastutkintotodistuksen yksittäisistä aineista (äidinkieli, paras pitkänä kirjoitettu kieli, matematiikka sekä paras reaalikoe seuraavista: fysiikka, kemia ja biologia). 

 

Yo-tutkintotodistus

 

L/E

 M

C

B

A

Äidinkieli                               

   *

15

12

9

6

3

Paras pitkänä kirjoitettu kieli

 

15

12

9

6

3

Matematiikka, pitkä

**

15

12

9

7

5

Matematiikka, lyhyt

**

10

8

6

4

2

Fysiikan reaalikoe

***

15

12

9

6

3

Kemian reaalikoe

***

15

12

9

6

3

Biologian reaalikoe

***

15

12

9

6

3

*  = IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.

**  = enintään toinen

*** = enintään yksiTekniikan valintakoe 2018

 

KEVÄÄN 2018 VALINTAKOETIETOJA PÄIVITETÄÄN!

 

Valintakoe

  • 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe
  • kokeessa mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä
  • kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät
  • laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty
  • kokeessa on saavutettava vähintään 10/40 pistettä hyväksytyn tuloksen saamiseksi
  • valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan
  • koe on kaikille hakijoille sama hakijan pohjakoulutuksesta riippumatta

 

Vanhoja tekniikan valintakokeita löydät täältä.Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijatarinat

 

      

 

     

 

   

Alan konkreettisuus kiinnostaa

Tietokoneet ovat aina kiinnostaneet minua, ja alan työnäkymät näyttivät valoisilta. Eniten minua kiinnostavat automaatioon liittyvät opintokokonaisuudet. On mielenkiintoista, miten prosessin tai koneen voi tehdä sellaiseksi, että ihmisen ei tarvitse enää asiaan puuttua. Laiteasennukset ja erilaiset testaukset ovat mielestäni erityisen kiinnostavia. Haavetyöpaikkani voisikin löytyä teollisuuspuolelta koneautomaation parista.

Koen, että tällä alalla työ on käytännönläheistä ja sopivasti sidoksissa fyysiseen maailmaan. Automaation avulla pyritään aina siis saavuttamaan jotakin konkreettista. Centrian laboratorioissa olemme päässeet tekemään myös pienimuotoisia käytännön töitä. Olemme muun muassa tehneet ohjelmia, joilla ohjataan erilaisia kuljettimia sekä liikennevaloja.

Vapaa-aikaa vietän enimmäkseen tyttöystäväni kanssa sekä musiikin parissa. Tunnustaudun niin kutsutun vihaisen musiikin ystäväksi, ja olen aiemmin myös laulanut alan bändeissä. Nyt soittoharrastus on valitettavasti jäänyt vähän vähemmälle huomiolle, kun minulla ei tällä hetkellä ole omaa yhtyettäkään.

Iiro Kämäräinen, insinööriopiskelija

 

  

Peliala tutuksi työharjoittelussa

Tietotekniikka on aina kiinnostanut minua, ja päätinkin hakea Centria-ammattikorkeakouluun heti ylioppilaaksi kirjoitettuani. Opiskelu kotikaupungissani on minulle etuoikeus. Etukäteen en ollut lainkaan varma, mikä osa-alue tietotekniikassa on juuri se minun juttuni. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen valitsin syventäviksi opinnoiksi ohjelmisto- ja viestintätekniikan, sillä se vaikutti minulle sopivimmalta ja kiinnostavimmalta vaihtoehdolta.

Olin alkukesän työharjoittelussa Centriassa järjestetyssä Pelipajassa, jossa teimme tiimityönä erilaisia videopeliprojekteja. Meidän tiimimme kehitti mobiilipeliä, jossa käytimme mm. Unity 3D –pelimoottoria. Opin työharjoittelussani hurjasti pelialasta, ja olen erittäin tyytyväinen, kun opintojeni kautta pääsin mukaan tällaiseenkin projektiin!

Kotikaupunkini Kokkola on hyvä paikka opiskella, ja runsaan urheilutarjonnan ansioista tekemistä riittää myös vapaa-ajalle. Ryhmässäni on paljon muualta tänne muuttaneita, ja he tuntuvat olevan samaa mieltä - täältä löytyy kaikki tarvittava!

Roope Korpela, tietotekniikan insinööriopiskelija

 

Hyppy tuntemattomaan kannatti!

En oikeastaan ikinä ajatellut, että olisin ns. ”insinöörityyppiä”, vaikka olenkin ollut aina kiinnostunut tekniikasta. Opiskelin automaatiota ammattikoulussa, ja viimeisen opiskeluvuoden aikana kävimme tutustumassa Centria-ammattikorkeakoulun tietotekniikan opintoihin. Kun meille kerrottiin, että opinnoissa voi halutessaan syventyä myös automaatioon, oli selvää, että haluan jatkaa opintojani. Minua kiinnostavat luovuutta vaativat työtehtävät, ja erityisesti suunnittelijan työ tuntuu tällä hetkellä houkuttelevalta.

Ammattikoulusta valmistumisen jälkeen välivuosi kului armeijassa, ja sen jälkeen olikin edessä muutto Kaustiselta Kokkolaan. Hyppy ammattikoulusta ammattikorkeakouluun oli aika suuri, mutta olen ollut tyytyväinen sekä opiskelupaikkaani että uuteen kotikaupunkiini.

Kokkolassa on harrastusmahdollisuuksia ja muutakin toimintaa paljon enemmän kuin etukäteen kuvittelin. Liikuntavuoroja on laidasta laitaan, ja vastaavasti bileissäkin löytyy vastapainoa opinnoille. Koulussa mielekkäimpiä ovat luonnollisesti kaikki alaan liittyvät kurssit, joissa pääsee hiomaan omaa ammattiosaamistaan. Uskon, että näin laaja ja monipuolinen koulutus avaa valmistumisen jälkeen monta ovea työelämään.

Taneli Känsäkangas, tietotekniikan insinööriopiskelija

 

Parasta opinnoissa ovat labratyöt

Tietotekniikan opintoni ovat nyt loppusuoralla, eikä valmistuminen ole siis enää kaukana.

Hakeminen ammattikorkeakouluun jäi aikoinaan vähän viime tippaan - siskoni nimittäin alkoi muistutella kouluvalinnan tekemisestä yhteishaun viimeisenä päivänä. Tuolloin en ollut vielä ihan tarkalleen selvillä siitä, mitä haluaisin opiskella, mutta tiesin, että tulevaisuuden alani liittyisi tietotekniikkaan. Selailin eri vaihtoehtoja, ja Centria-ammattikorkeakoulun tarjoama koulutus vaikutti kiinnostavalta.

Aioin alunperin suorittaa syventävät opinnot  ohjelmistotekniikassa, mutta opintojen edetessä mieli muuttui ja innostuin automaatiotekniikasta. Parasta opinnoissa ovat erilaiset labratyöt. Mukava päästä kokeilemaan asioita ihan käytännössä harjoitellen, eikä aina vain teoriaa lukien.

Valmistumisen jälkeen seuraavana etappina on mielenkiintoisen  ja monipuolisen työpaikan etsiminen omalta alaltani.

Olen kotoisin Vetelistä, ja Kokkola oli entuudestaankin tuttu kaupunki. Olen viihtynyt täällä mainiosti. Vapaa-ajallakaan ei tarvitse sen kummemmin tekemistä miettiä, sillä meille opiskelijoille on järjestetty monenlaista mukavaa ohjelmaa esimerkiksi urheiluvuorojen merkeissä.

Mika Läspä

 

Tietotekniikka alkoi kiinnostaa lukiossa

Tietotekniikka mielletään miesvaltaiseksi alaksi, mutta Sallamari Saarikettu toteaa olevansa kuin kotonaan tietokoneiden ympäröimänä.

- Olen meidän opiskeluryhmän ainoa tyttö, Sallamari nauraa.

- Alalla on muutenkin harmittaan vähän naisia, vaikka työtehtävät hoituvat samalla tavalla meiltä naisiltakin. Ne kun eivät vaadi onnistuakseen hirveästi voimaa tai muita miehisiä avuja.

- Viihdyn koulussa tosi hyvin ja ryhmässämme vallitsee mukavan rento meininki. On mukava, kun voi opintojen aikana tutustua näin erilaisissa elämäntilanteissa oleviin ja eri-ikäisiin ihmisiin.

Sallamarin mielestä oma innostus on tärkeää opinnoissa.

- Tietotekniikka rupesi kiinnostamaan lukiossa, muistelee Sallamari, jonka unelmana on löytää työpaikka jonkun yrityksen tai yhteisön IT-tuesta.

- Myös ohjelmointikeilet kiinnostavat, ja olenkin suuntautunut ohjelmistotekniikkaan.

Vetelistä kotoisin oleva Sallamari kokee asuinalueensa Keski-Pohjanmaan miellyttävänä, eikä halua tulevaisuudessakaan muuttaa kauemmas.

- Onneksi jatkokoulutusmahdollisuuksia löytyy täältäkin, esimerkiksi ylempi AMK-tutkinto kiinnostaa tulevaisuudessa. Myös harrastusmahdollisuudet ovat loistavat, ja tekemistä kyllä riittää, kertoo rumpujensoittamista harrastava Sallamari.

Insinööriopinnoissa matematiikka tahtoo muodostua monelle ylipääsemättömäksi peikoksi. Sallamarikin on joutunut matikan kurssien kanssa hieman painimaan, mutta apua on onneksi löytynyt läheltä.

- Opiskelukavereilta saa kyllä apua kun pyytää, ja koulu järjestää hyvin tukiopetusta jos sellaiseen tarvetta ilmenee, Sallamari kiittelee.

Sallamari Saarikettu

 

Koulutus pätevöitti järjestelmäasiantuntijan tehtäviin

Erikoistuin viestintäteknologiaan, koska olin kiinnostunut erilaisten laitteiden ja järjes­telmien toiminnasta. Työskentelin opiskeluaikana ammattikorkeakoulussa IT-harjoit­telijana. Sieltä saamani työkokemus on ollut erittäin arvokasta. Suoritin nelivuotisen tutkinnon määräajassa ja tein opinnäytetyöni metalliteollisuuden yritykseen, johon myös heti valmistuttuani työllistyin vakinaisesti. Työskentelin metalliteollisuuden yri­tyksissä konsulttina erikoistuen tietokonejärjestelmien ja -laitteiden hankintaan sekä käyttöönottoon.

Tällä hetkellä työskentelen Centria-ammattikorkeakoulussa järjestelmäasi­antuntijana. Vastuualueeseeni kuuluu erilaisten tieto- ja laitejärjestelmien suunnittelu, käyttöönotto ja ylläpito.

Koulutukseni ja työkokemukseni ovat antaneet minulle erittäin laaja-alaisen ammatti­taidon, jota voin hyödyntää monipuolisissa työtehtävissäni.

Petri Rautiainen

 

Tulevaisuuden työpaikka voi löytyä vaikka ulkomailta

Sami Lahti muutti Seinäjoelta Kokkolaan datanomin opintoja varten. Kauppaopistossa suoritettu ammattitutkinto oli hyvä väliaskel kohti tietotekniikan AMK-opintoja.

- Kauppiksen opeista on eniten ollut hyötyä ammattiaineista, Sami arvioi ja kertoo huomanneensa, että matemaattisissa aineissa on hankalampi pärjätä lukiossa matikkaa opiskelleiden tahdissa.

Seinäjoen mies ehti juurtua Kokkolaan kauppiksen aikoina jo niin, että jatko-opiskelupaikan löytyminen samasta kaupungista tuntui onnenpotkulta.

Unelma-ammattiaankin kolmatta vuotta opiskeleva Sami on jo ehtinyt miettiä.

- IT-suunnittelija tai -arkkitehti tai pääkäyttäjä jossain organisaatiossa, Sami listaa haaveitaan.

Opintoihin kuuluvan harjoittelun Sami suoritti tutussa talossa.

- Olin koulun IT-tuessa, ja sain paljon hyvää kokemusta.

Parin viimeisen opiskeluvuoden aikana Sami haluaisi vielä lähteä vaihtoon.

- Kiina ja Saksa ovat teollistuneita ja kasvavia maita, joissa on kysyntää suomalaiselle insinöörille, Sami tietää.

- Ehkäpä tulevaisuuden työpaikkanikin löytyy ulkomailta.

Sami Lahti

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:
yliopettaja Sakari Männistö,
p. 044 725 0323,
sakari.mannisto@centria.fi

 

Lisätietoja hakemisesta:
Hakijapalvelut,
p. 044 725 0081,
hakijapalvelut@centria.fiNäin haet Centria-ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan koulutukseen 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

 

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus. Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.Centria-ammattikorkeakoulun valmennuskurssi tekniikan alan valintakokeeseen

 

Centria-ammattikorkeakoulu järjestää keväällä 2017 kolme valmennuskurssia tekniikan alan valintakokeeseen: kaksi Kokkolassa ja yhden Ylivieskassa. Valmennuskurssi on ensisijaisesti suunniteltu ammattikorkeakoulun valintakokeisiin valmistautujille. Kurssille voivat osallistua opiskelijat, jotka tarvitsevat tehokasta kertausta ammattikorkeakoulun tekniikan alan matematiikan, fysiikan ja kemian opinnoissa.

Tavoitteena on saattaa osallistujan matematiikan, fysiikan ja kemian tiedot ja taidot sille tasolle, jota ammattikorkeakoulun tekniikan valintakokeessa edellytetään.

Valmennuskurssi on maksuton Centria-ammattikorkeakouluun ensisijaisesti hakeneille. Muilta peritään 30 euron suuruinen maksu, joka sisältää koulutuksen ja koulutusmateriaalin. Lue lisää Kokkolan ja Ylivieskan kurssiesitteistä:

Tekniikan valmennuskurssi - Kokkola

Tekniikan valmennuskurssi - Ylivieska   
Seuraa meitä somessa: