Tieto- ja viestintätekniikka

Tutkinto: Insinööri (AMK)
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 20
Haku alkaa: 14.3.2018
Haku päättyy: 28.3.2018

Voimakkaasti kasvava tieto- ja viestintätekniikka on luova ala, jossa pienten yritysten ja jopa yksittäisten henkilöiden on mahdollista kehittää menestyviä tuotteita ja palveluita. Alueellamme riittääkin mielenkiintoisia työmahdollisuuksia rautaisille ammattilaisille.

 

 

Tietotekniikan insinöörin työtä leimaa käytännönläheisyys. Tämä näkyy myös opiskelussa – sinulla
on halutessasi ensimmäisestä vuodesta lähtien mahdollisuus soveltaa oppimaasi käytäntöön oman
kiinnostuksesi mukaan. Tietotekniikan alalla on valtavasti opintotarjontaa myös verkossa. Oma-aloitteiset opiskelijat voivat rakentaa opintosuunnitelmansa yhdessä opettajien kanssa tukemaan omia kiinnostuksen kohteitaan.

Centrian toimialueella on paljon menestyviä yrityksiä, jotka tarvitsevat digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia ymmärtäviä osaajia. Yritykset tukevat myös koulutusohjelmaamme mm. vierasluennoin, osallistumalla koulutuksen kehittämiseen sekä tarjoamalla harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja. Usein ensimmäinen työpaikka avautuukin opiskelijan tehdessä projekteja tai opinnäytetyötä yritykseen. 

 

Tieto- ja viestintätekniikan monipuoliset insinööriopinnot

Perusopinnoissa hankitaan insinöörikoulutuksen yleisten perusopintojen lisäksi valtakunnallisten suositusten mukaiset tieto- ja viestintätekniikan insinöörin perusvalmiudet. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen opiskelija valitsee suuntautumisvaihtoehdokseen automaatiotekniikan tai ohjelmisto- ja viestintätekniikan.  Ohjelmisto- ja viestintätekniikan suuntautumisvaihtoehdoissa opiskelija voi painottaa opintojaan joko ohjelmisto- tai viestintätekniikkaan.

Automaatiotekniikan syventävissä opinnoissa saat laaja-alaisen automaatio-, mekatroniikka- ja insturmentointiosaamisen, joka on hyödynnettävissä teollisuuden kehitys- ja ylläpitotehtävissä.

Ohjelmistotekniikkaan suuntautuvana insinöörinä hallitset tärkeimmät ohjelmointikielet ja osaat hyödyntää osaamistasi ohjelmistokehitysprojekteissa. Opit tekemään mm. Web-, mobiili- ja sulautettuja sovelluksia. Käytössämme on modernit ohjelmistokehitysympäristöt sekä mm. pilvipalvelu- ja teollisen Internetin ohjelmistoalustat. Pääset perehtymään myös tekoälyyn ja koneoppimiseen. Sinulla on mahdollisuus kerryttää merkittävä osuus opinnoista TKi- ja asiakasprojekteissa.   Kannustamme opiskelijoitamme myös yrittäjyyteen -  opiskelijoidemme toimesta on syntynyt useita menestyviä yrityksiä.  

Viestintätekniikan syventävät opinnot antavat sinulle valmiuksia hyödyntää IT-palveluita ja tietoverkkoja yritysten toiminnan kehittämiseen. Syventävissä opinnoissa perehdyt tietoverkoihin, tietoturvaan ja tapoihin toteuttaa yritysten IT-ratkaisuja. 

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla voit yhdistellä syventäviä opintoja urasuunnitelmiasi tukevalla tavalla. Edellä mainittujen syventävien opintojen lisäksi voit projektiopintopohjaisesti hankkia osaamista kaikilta niiltä alueilta, joita Centrian valtakunnallisestikin laaja ja korkeatasoinen TKi-toiminta kattaa.

Opintojen loppuvaiheessa tehtävän opinnäytetyön tekeminen on systemaattista, suunnitelmallista ja perusteltua toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Se on prosessi, jossa aiheeseen perehtyminen, aiheen suunnittelu ja toteutus, työn raportointi ja arviointi muodostavat oman kokonaisuutensa. Se on opiskelijan käyntikortti, joka jää hyödynnettäväksi julkaisuarkistoihin ja työpaikoille opiskelijan siirtyessä työelämän uralle. Opinnäytetyö kuvastaa opiskelijan osaamista, mutta se ilmentää myös sitä osaamista, mitä ammattikorkeakoulussa on. 

 

Kansainvälistyminen värittää insinööriopintoja

Centria on yksi Suomen kansainvälisimmistä korkeakouluista. Tietotekniikan opiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus opiskella osa opintojaksoista yhdessä Information Technology -koulutuksen kansainvälisten opiskelijoiden kanssa.  Kannustamme opiskelijoitamme myös yhteisiin opintoprojekteihin kansainvälisten opiskelijoidemme kanssa. Voit suorittaa osan opinnoista ulkomaisissa yhteistyökorkeakouluissa. Vaihto-opiskelujakson kesto on useimmiten yksi lukukausi tai koko lukuvuosi. Myös lyhyemmät vaihdot ovat mahdollisia.

 

Uramahdollisuudet 

Tehtävänimikkeitäsi tulevaisuudessa voivat olla esimerkiksi automaatioinsinööri, ohjelmistosuunnittelija, tietotekniikkainsinööri, systeemisuunnittelija, projektipäällikkö, design engineer, järjestelmäinsinööri, sovellussuunnittelija, suunnitteluinsinööri, testausinsinööri, IT-päällikkö, järjestelmäasiantuntija, IT-kouluttaja ja IT-suunnittelija.

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat mm. Alfame Systems, Apex Automation, Alma Marketing, Kosila Digimedia, Cabb Oy, Beamex Oy, Boliden Kokkola Oy, Cisco Systems, Elisa Oy, Fouga Oy, Livion Oy, Raisoft Oy, Hur Oy.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit täydentää osaamistasi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa opiskelemalla tietotekniikan maisterikoulutuksessa, johon on joustavaa jatkaa suoraan Centria-ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan koulutuksesta.

Hankittuasi kolme vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 2018

 

HAKUKELPOISUUS AMMATTIKORKEAKOULUUN:
Lisätietoa hakukelpoisuudesta löydät kohdasta Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin 

 

 

VALINTATAVAT

Centria-ammattikorkeakoulun tekniikan koulutuksissa ovat käytössä seuraavat valintatavat:

 

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe 40 pistettä


VALINTATAPA 3 B: TODISTUSVALINTA (valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)
Koulumenestys 60 pistettä

Ammattikorkeakoulut määrittelevät hakukohteittain, kuinka monta aloituspaikkaa osoittavat eri valintatapoihin.
Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 3 ja sitten valintatapa 1.

Todistusvalinnassa hyväksytyn ei tarvitse osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen.

HUOMIO! Mahdollisessa lisähaussa käytössä on ainoastaan valintatapa 1. 

 

Koulumenestyksen pisteytys

Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan 1990 ja sen jälkeen valmistuneilta hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Koulumenestyspisteet lasketaan ylioppilastutkintotodistuksen yksittäisistä aineista (äidinkieli, paras pitkänä kirjoitettu kieli, matematiikka sekä paras reaalikoe seuraavista: fysiikka, kemia ja biologia). 

 

Yo-tutkintotodistus

 

L/E

 M

C

B

A

Äidinkieli                               

   *

15

12

9

6

3

Paras pitkänä kirjoitettu kieli

 

15

12

9

6

3

Matematiikka, pitkä

**

15

12

9

7

5

Matematiikka, lyhyt

**

10

8

6

4

2

Fysiikan reaalikoe

***

15

12

9

6

3

Kemian reaalikoe

***

15

12

9

6

3

Biologian reaalikoe

***

15

12

9

6

3

*  = IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.

**  = enintään toinen

*** = enintään yksiTEKNIIKAN ALAN VALTAKUNNALLINEN VALINTAKOE 2018 

ENNAKKOAINEISTO

Kevään 2018 suomen- ja ruotsinkielisen tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa sivulla http://teliennakko.metropolia.fi/ 17.5.–31.5.2018 välisenä aikana.

 

VALINTAKOE

Valintakoepäivä  Torstai 31.5.2018
Aika  10.00-12.00
Ilmoittautuminen  ilmoittautuminen alkaa klo 9.30
Paikka Centria-ammattikorkeakoulu, Talonpojakadun kampus
Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola
sijainti löytyy osoitteesta http://maps.google.com/
Laskin

Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty.

Henkilöllisyyden todistaminen Hakijan tulee todistaa henkilöllisyytensä kuvallisella henkilötodistuksella.
Lisätietoja Opintosihteeri Eila Korhonen eila.korhonen@centria.fi, p. 0447250305


         

Valintakoe

 • 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe
 • kokeessa mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä
 • laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty
 • kokeessa on saavutettava vähintään 10/40 pistettä hyväksytyn tuloksen saamiseksi
 • valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan
 • koe on kaikille hakijoille sama hakijan pohjakoulutuksesta riippumatta
 • kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät

 

VALINTARYHMÄT

Tarkemmat tiedot tekniikan alan valintakoeyhteistyöstä löytyvät täältä.

 

TEKNIIKAN ALAN VANHAT VALINTAKOKEET

Vanhoja tekniikan valintakokeita löydät täältä.Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijatarinat

 

   

Koodareita tarvitaan joka alalla!

Muutin Kokkolaan alun perin rakkauden perässä kotikaupungistani Tampereelta. Olin jo valmiiksi kiinnostunut tietotekniikasta alana, joten koulutukseen hakeutuminen tuntui luontevalta. Ensimmäisen vuoden aikana ollaan käyty läpi perusopintoja, kuten matematiikkaa, mekaniikkaa ja termofysiikkaa. Pakko myöntää, etten välttämättä aina heti ymmärrä, mistä opettaja puhuu – siksi onkin aika hyvä fiilis, kun yhtäkkiä tajuaa vaikka jonkun fysiikan kaavan! Olemme esimerkiksi oppineet laskemaan mihin suuntaan sähkö kulkee. Tämä ei ehkä vaikuta niin tärkeältä tiedolta, mutta onhan se aika mielenkiintoista tietää kuitenkin. Teoriaopintojen vastapainoksi olemme päässeet kokeilemaan käytännössä esimerkiksi kännykkäsovellusten ja nettisivujen tekemistä. Kaiken perusta on binäärikieli, eli tietokoneen oma kieli, jota olemme käyneet läpi automaatiokurssin yhteydessä.

Eri koodikielet olivat minulle entuudestaan tuttuja, sillä olin tutustunut koodauksen maailmaan jo aiemmin. Tämä ei toki tarkoita sitä, että pitäisi olla koodauksen ammattilainen tänne hakiessaan, kouluunhan tullaan oppimaan! Tutkinnon suorittaminen vie nelisen vuotta ja vaatii kärsivällisyyttä ja kovaa työtä, mutta jos ala kiinnostaa, sen kyllä jaksaa! Ensimmäinen opiskeluvuosi saattaa tuntua vähän vaikealta, kun ei vielä perusopintojen suorittamiselta pääse tekemään käytännössä kovinkaan paljon itse.

Olin kesällä mukana eräässä projektissa kehittämässä nettisivuja sekä peliä. Se oli mielettömän opettavasta! On siistiä nähdä, kun jutut alkavat toimia kuten itse oli suunnitellut! Sitten kun valmistun, haluaisin olla kehittämässä jotain ohjelmointikieltä ja toivon, että pääsen kehittymään itse jatkuvasti. Aallonharjalla pysyminen edellyttää jatkuvaa oppimista valmistumisen jälkeenkin. Digitaalisuus on nykyisin arkipäivää kaikkialla, eli meitä koodareita tarvitaan joka alalla!

Jaakko Palomäki

 

 

Iiro Kämäräinen Centria amk  

Alan konkreettisuus kiinnostaa

Tietokoneet ovat aina kiinnostaneet minua, ja alan työnäkymät näyttivät valoisilta. Eniten minua kiinnostavat automaatioon liittyvät opintokokonaisuudet. On mielenkiintoista, miten prosessin tai koneen voi tehdä sellaiseksi, että ihmisen ei tarvitse enää asiaan puuttua. Laiteasennukset ja erilaiset testaukset ovat mielestäni erityisen kiinnostavia. Haavetyöpaikkani voisikin löytyä teollisuuspuolelta koneautomaation parista.

Koen, että tällä alalla työ on käytännönläheistä ja sopivasti sidoksissa fyysiseen maailmaan. Automaation avulla pyritään aina siis saavuttamaan jotakin konkreettista. Centrian laboratorioissa olemme päässeet tekemään myös pienimuotoisia käytännön töitä. Olemme muun muassa tehneet ohjelmia, joilla ohjataan erilaisia kuljettimia sekä liikennevaloja.

Vapaa-aikaa vietän enimmäkseen tyttöystäväni kanssa sekä musiikin parissa. Tunnustaudun niin kutsutun vihaisen musiikin ystäväksi, ja olen aiemmin myös laulanut alan bändeissä. Nyt soittoharrastus on valitettavasti jäänyt vähän vähemmälle huomiolle, kun minulla ei tällä hetkellä ole omaa yhtyettäkään.

Iiro Kämäräinen

 

 

 

Peliala tutuksi työharjoittelussa

Tietotekniikka on aina kiinnostanut minua, ja päätinkin hakea Centria-ammattikorkeakouluun heti ylioppilaaksi kirjoitettuani. Opiskelu kotikaupungissani on minulle etuoikeus. Etukäteen en ollut lainkaan varma, mikä osa-alue tietotekniikassa on juuri se minun juttuni. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen valitsin syventäviksi opinnoiksi ohjelmisto- ja viestintätekniikan, sillä se vaikutti minulle sopivimmalta ja kiinnostavimmalta vaihtoehdolta.

Olin alkukesän työharjoittelussa Centriassa järjestetyssä Pelipajassa, jossa teimme tiimityönä erilaisia videopeliprojekteja. Meidän tiimimme kehitti mobiilipeliä, jossa käytimme mm. Unity 3D –pelimoottoria. Opin työharjoittelussani hurjasti pelialasta, ja olen erittäin tyytyväinen, kun opintojeni kautta pääsin mukaan tällaiseenkin projektiin!

Kotikaupunkini Kokkola on hyvä paikka opiskella, ja runsaan urheilutarjonnan ansioista tekemistä riittää myös vapaa-ajalle. Ryhmässäni on paljon muualta tänne muuttaneita, ja he tuntuvat olevan samaa mieltä - täältä löytyy kaikki tarvittava!

Roope Korpela

 

Hyppy tuntemattomaan kannatti!

En oikeastaan ikinä ajatellut, että olisin ns. ”insinöörityyppiä”, vaikka olenkin ollut aina kiinnostunut tekniikasta. Opiskelin automaatiota ammattikoulussa, ja viimeisen opiskeluvuoden aikana kävimme tutustumassa Centria-ammattikorkeakoulun tietotekniikan opintoihin. Kun meille kerrottiin, että opinnoissa voi halutessaan syventyä myös automaatioon, oli selvää, että haluan jatkaa opintojani. Minua kiinnostavat luovuutta vaativat työtehtävät, ja erityisesti suunnittelijan työ tuntuu tällä hetkellä houkuttelevalta.

Ammattikoulusta valmistumisen jälkeen välivuosi kului armeijassa, ja sen jälkeen olikin edessä muutto Kaustiselta Kokkolaan. Hyppy ammattikoulusta ammattikorkeakouluun oli aika suuri, mutta olen ollut tyytyväinen sekä opiskelupaikkaani että uuteen kotikaupunkiini.

Kokkolassa on harrastusmahdollisuuksia ja muutakin toimintaa paljon enemmän kuin etukäteen kuvittelin. Liikuntavuoroja on laidasta laitaan, ja vastaavasti bileissäkin löytyy vastapainoa opinnoille. Koulussa mielekkäimpiä ovat luonnollisesti kaikki alaan liittyvät kurssit, joissa pääsee hiomaan omaa ammattiosaamistaan. Uskon, että näin laaja ja monipuolinen koulutus avaa valmistumisen jälkeen monta ovea työelämään.

Taneli Känsäkangas

 

 

 

Parasta opinnoissa ovat labratyöt

Tietotekniikan opintoni ovat nyt loppusuoralla, eikä valmistuminen ole siis enää kaukana.

Hakeminen ammattikorkeakouluun jäi aikoinaan vähän viime tippaan - siskoni nimittäin alkoi muistutella kouluvalinnan tekemisestä yhteishaun viimeisenä päivänä. Tuolloin en ollut vielä ihan tarkalleen selvillä siitä, mitä haluaisin opiskella, mutta tiesin, että tulevaisuuden alani liittyisi tietotekniikkaan. Selailin eri vaihtoehtoja, ja Centria-ammattikorkeakoulun tarjoama koulutus vaikutti kiinnostavalta.

Aioin alunperin suorittaa syventävät opinnot  ohjelmistotekniikassa, mutta opintojen edetessä mieli muuttui ja innostuin automaatiotekniikasta. Parasta opinnoissa ovat erilaiset labratyöt. Mukava päästä kokeilemaan asioita ihan käytännössä harjoitellen, eikä aina vain teoriaa lukien.

Valmistumisen jälkeen seuraavana etappina on mielenkiintoisen  ja monipuolisen työpaikan etsiminen omalta alaltani.

Olen kotoisin Vetelistä, ja Kokkola oli entuudestaankin tuttu kaupunki. Olen viihtynyt täällä mainiosti. Vapaa-ajallakaan ei tarvitse sen kummemmin tekemistä miettiä, sillä meille opiskelijoille on järjestetty monenlaista mukavaa ohjelmaa esimerkiksi urheiluvuorojen merkeissä.

Mika Läspä

 

Tietotekniikka alkoi kiinnostaa lukiossa

Tietotekniikka mielletään miesvaltaiseksi alaksi, mutta Sallamari Saarikettu toteaa olevansa kuin kotonaan tietokoneiden ympäröimänä.

- Olen meidän opiskeluryhmän ainoa tyttö, Sallamari nauraa.

- Alalla on muutenkin harmittaan vähän naisia, vaikka työtehtävät hoituvat samalla tavalla meiltä naisiltakin. Ne kun eivät vaadi onnistuakseen hirveästi voimaa tai muita miehisiä avuja.

- Viihdyn koulussa tosi hyvin ja ryhmässämme vallitsee mukavan rento meininki. On mukava, kun voi opintojen aikana tutustua näin erilaisissa elämäntilanteissa oleviin ja eri-ikäisiin ihmisiin.

Sallamarin mielestä oma innostus on tärkeää opinnoissa.

- Tietotekniikka rupesi kiinnostamaan lukiossa, muistelee Sallamari, jonka unelmana on löytää työpaikka jonkun yrityksen tai yhteisön IT-tuesta.

- Myös ohjelmointikeilet kiinnostavat, ja olenkin suuntautunut ohjelmistotekniikkaan.

Vetelistä kotoisin oleva Sallamari kokee asuinalueensa Keski-Pohjanmaan miellyttävänä, eikä halua tulevaisuudessakaan muuttaa kauemmas.

- Onneksi jatkokoulutusmahdollisuuksia löytyy täältäkin, esimerkiksi ylempi AMK-tutkinto kiinnostaa tulevaisuudessa. Myös harrastusmahdollisuudet ovat loistavat, ja tekemistä kyllä riittää, kertoo rumpujensoittamista harrastava Sallamari.

Insinööriopinnoissa matematiikka tahtoo muodostua monelle ylipääsemättömäksi peikoksi. Sallamarikin on joutunut matikan kurssien kanssa hieman painimaan, mutta apua on onneksi löytynyt läheltä.

- Opiskelukavereilta saa kyllä apua kun pyytää, ja koulu järjestää hyvin tukiopetusta jos sellaiseen tarvetta ilmenee, Sallamari kiittelee.

Sallamari Saarikettu

 

Koulutus pätevöitti järjestelmäasiantuntijan tehtäviin

Erikoistuin viestintäteknologiaan, koska olin kiinnostunut erilaisten laitteiden ja järjes­telmien toiminnasta. Työskentelin opiskeluaikana ammattikorkeakoulussa IT-harjoit­telijana. Sieltä saamani työkokemus on ollut erittäin arvokasta. Suoritin nelivuotisen tutkinnon määräajassa ja tein opinnäytetyöni metalliteollisuuden yritykseen, johon myös heti valmistuttuani työllistyin vakinaisesti. Työskentelin metalliteollisuuden yri­tyksissä konsulttina erikoistuen tietokonejärjestelmien ja -laitteiden hankintaan sekä käyttöönottoon.

Tällä hetkellä työskentelen Centria-ammattikorkeakoulussa järjestelmäasi­antuntijana. Vastuualueeseeni kuuluu erilaisten tieto- ja laitejärjestelmien suunnittelu, käyttöönotto ja ylläpito.

Koulutukseni ja työkokemukseni ovat antaneet minulle erittäin laaja-alaisen ammatti­taidon, jota voin hyödyntää monipuolisissa työtehtävissäni.

Petri Rautiainen

 

Tulevaisuuden työpaikka voi löytyä vaikka ulkomailta

Sami Lahti muutti Seinäjoelta Kokkolaan datanomin opintoja varten. Kauppaopistossa suoritettu ammattitutkinto oli hyvä väliaskel kohti tietotekniikan AMK-opintoja.

- Kauppiksen opeista on eniten ollut hyötyä ammattiaineista, Sami arvioi ja kertoo huomanneensa, että matemaattisissa aineissa on hankalampi pärjätä lukiossa matikkaa opiskelleiden tahdissa.

Seinäjoen mies ehti juurtua Kokkolaan kauppiksen aikoina jo niin, että jatko-opiskelupaikan löytyminen samasta kaupungista tuntui onnenpotkulta.

Unelma-ammattiaankin kolmatta vuotta opiskeleva Sami on jo ehtinyt miettiä.

- IT-suunnittelija tai -arkkitehti tai pääkäyttäjä jossain organisaatiossa, Sami listaa haaveitaan.

Opintoihin kuuluvan harjoittelun Sami suoritti tutussa talossa.

- Olin koulun IT-tuessa, ja sain paljon hyvää kokemusta.

Parin viimeisen opiskeluvuoden aikana Sami haluaisi vielä lähteä vaihtoon.

- Kiina ja Saksa ovat teollistuneita ja kasvavia maita, joissa on kysyntää suomalaiselle insinöörille, Sami tietää.

- Ehkäpä tulevaisuuden työpaikkanikin löytyy ulkomailta.

Sami Lahti

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:
yliopettaja Sakari Männistö,
p. 044 725 0323,
sakari.mannisto@centria.fi

 

Lisätietoja hakemisesta:
Hakijapalvelut,
p. 044 725 0081,
hakijapalvelut@centria.fiNäin haet Centria-ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan koulutukseen 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

 

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus. Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.Valmennuskurssi insinööriopintoihin 8.5. - 29.5.2018


Centria-ammattikorkeakoulu järjestää toukokuussa valmennuskurssin tekniikan pääsykokeeseen seuraavasti:

 

 • 8.5.2018 klo 14.30–18.15
 • 15.5.2018 klo 15.00-18.15
 • 17.5.2018 klo 15.00-18.15
 • 22.5.2018 klo 15.00-18.15
 • 24.5.2018 klo 15.00-18.15
 • 29.5.2018 klo 15.00-18.15

 

 

Paikka  

 

Centria-ammattikorkeakoulun tilat, Kokkola. Paikka ilmoitetaan kutsun yhteydessä ennen kurssin alkua.

 

Kohderyhmä  

 

Opintojakso on ensisijaisesti suunniteltu ammattikorkeakoulun pääsykokeisiin valmistautujille. Kurssille voivat osallistua opiskelijat, jotka tarvitsevat tehokasta kertausta ammattikorkeakoulun tekniikan alan matematiikan, fysiikan ja kemian opinnoissa.

 

Tavoite  

 

Tavoitteena on saattaa osallistujan matematiikan, fysiikan ja kemian tiedot ja taidot sille tasolle, jota ammattikorkeakoulun tekniikan pääsykokeissa edellytetään. 

 

Sisältö  

 

Perusalgebra

Yhtälöt, yhtälöryhmät

Geometriset perustehtävät

Fysiikan ja kemian perustehtävät

Luetun ymmärtäminen

 

Opetusmenetelmät  

 

Luennot ja ohjatut harjoitukset sekä itseopiskelu

 

Kouluttajat  

 

Centria-ammattikorkeakoulun opettajat

 

Hinta  

 

Hinta 30 €/ kurssi / henkilö.
Hinta sisältää koulutuksen ja koulutusmateriaalin.
Valmennuskurssi on maksuton Centria-ammattikorkeakouluun ensisijaisesti hakeneille.

 

Ilmoittautuminen  

 

Viimeistään 29.4.2018
Ilmoittaudu valmennuskurssille täältä!

 

Lisätietoja  

 

Nina Lång, nina.lang@centria.fi, p. 044 725 0014

 


Seuraa meitä somessa: