Sähkö- ja automaatiotekniikka

Tutkinto: Insinööri (AMK)
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä
Kampus: Vierimaantie 7, Ylivieska
Aloituspaikat: 20 / vähintään 14 ensikertalaisille

Sähköinsinöörikoulutuksessamme käsitellään monipuolisesti sähkötekniikan ja automaatiotekniikan eri osa-alueita. Valtakunnallinen erikoisuutemme on sähköinsinöörikoulutuksen painottuminen sähkön tuotannon ja siirron kysymyksiin.

Sähköinsinöörejä toimii asiantuntija- ja esimiestehtävissä sähköalan, energia-alan ja automaatioalan yrityksissä. Sähköinsinöörien työpaikat löytyvät muun muassa teollisuudesta, voimalaitoksilta, sähkö- ja teleurakointiyrityksistä sekä suunnittelutoimistoista. Tutkintoon sisältyvät johtamisen, projektinhallinnan ja yritystalouden opinnot yhdessä kieliopintojen kanssa mahdollistavat siirtymisen myös kansainvälisiin tehtäviin ja yrittäjäksi.

Centria-ammattikorkeakoulun erikoisuus on sähköinsinöörikoulutuksen painottuminen sähkön tuotannon ja siirron kysymyksiin. Tutkintoon sisältyvät johtamisen, projektinhallinnan ja yritystalouden opinnot sekä kieliopinnot mahdollistavat siirtymisen myös kansainvälisiin tehtäviin ja yrittäjäksi. Näissä työtehtävissä menestyäksesi opintoihisi sisältyy sähköalan ammattiaineiden lisäksi johtamista, projektityötaitoja, taloutta ja yritystoimintaa.

Tutkinnon suoritettuasi tunnet sähköturvallisuutta koskevat säädökset. Osaat mallintaa valaistusta kolmiulotteisesti ja laatia sähkösuunnitelmia rakennuksiin. Tunnet lämpövoimalaitoksen rakenteen ja toiminnan. Kykenet arvioimaan energiansäästöinvestoinnin kannattavuuden. Osaat suorittaa automatisointeja ohjelmoitavan logiikan avulla. Lisäksi osaat mitoittaa teollisuuden sähkömoottorikäytön.

Syventävät opinnot

Energiatekniikan syventävissä opinnoissa keskitytään voimalaitostekniikkaan, erityisesti sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Opit tuntemaan lämpövoimaprosessit, lämpövoimalaitokset ja tuulivoimalaitokset. Saat tietoa energiamarkkinoiden toiminnasta.

Sähkövoimatekniikassa keskitytään sähkön siirto- ja jakelujärjestelmiin, rakennusten sähköjärjestelmiin ja valaistustekniikkaan, teollisuuden sähköjärjestelmiin ja energiatehokkuuteen. Tutustut keskeisiin sähköturvallisuuteen liittyviin määräyksiin ja opit soveltamaan niitä käytäntöön. Osaat mitoittaa sähköverkon sekä toteuttaa sen suojauksen ja kaukokäytön.

Automaation ja tietoliikenteen syventävien opintojen painopisteitä ovat teollisuuden automaatio sekä tietoverkot. Voit hankkia osaamista myös sulautetuista järjestelmistä. Opintojen jälkeen tunnet televiestintäjärjestelmät ja niiden komponentit sekä ymmärrät sähkömagneettisen yhteensopivuuden merkityksen. Myös radioverkot ja niissä käytettävät komponentit tulevat sinulle tutuiksi.

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörinä työelämässä

Meiltä valmistuneita insinöörejä (AMK) toimii esimerkiksi sähkösuunnittelijana suunnittelutoimistoissa, projektipäällikkönä verkonrakennusyhtiössä, sähkö- ja teleurakointiyrityksen toimitusjohtajana, tuotekehitysinsinöörinä sähköteknisessä teollisuudessa, osastopäällikkönä prosessiteollisuudessa, voimalaitoksen valvomoinsinöörinä, sähköverkkoyhtiön käytönjohtajana ja ammattiopiston lehtorina.

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat mm. ABB Oy, Alte Group, Apex Automation Oy, Caverion Industria Oy, Cisco Systems Finland Oy, Elisa Oyj, Fortum Oyj, Oy Herrfors Ab, Korpelan Voima, Kokkolan Energia Oy, Oulun Seudun Sähkö, Pöyry Oyj, Scanfil Oyj, Selkämaan Suunnittelu Oy, SSAB Ab

Opintojen yhteydessä suoritettava sähköturvallisuustutkinto mahdollistaa sähköpätevyyden hakemisen ja toiminnan sähkötöiden johtajana ja käytönjohtajana, myös suurjännitelaitteistoissa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Hankittuasi kolme vuotta alan työkokemusta Insinööri (AMK)-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Teknologiaosaamisen johtamisen -koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla. kehittää esimiesvalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Teknologiaosaamisen johtamisen -koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla. 

 

 

Koulumenestyksen pisteytys

Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan 1990 ja sen jälkeen valmistuneilta hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Koulumenestyspisteet lasketaan ylioppilastutkintotodistuksen yksittäisistä aineista (äidinkieli, paras pitkänä kirjoitettu kieli, matematiikka sekä paras reaalikoe seuraavista: fysiikka, kemia ja biologia). 

 

 

Yo-tutkintotodistus

 

L/E

 M

C

B

A

Äidinkieli                               

   *

15

12

9

6

3

Paras pitkänä kirjoitettu kieli

 

15

12

9

6

3

Matematiikka, pitkä

**

15

12

9

7

5

Matematiikka, lyhyt

**

10

8

6

4

2

Fysiikan reaalikoe

***

15

12

9

6

3

Kemian reaalikoe

***

15

12

9

6

3

Biologian reaalikoe

***

15

12

9

6

3

*  = IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.

**  = enintään toinen

*** = enintään yksi
         

Valintakoe

  • 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe
  • kokeessa mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä
  • laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty
  • kokeessa on saavutettava vähintään 10/40 pistettä hyväksytyn tuloksen saamiseksi
  • valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan
  • koe on kaikille hakijoille sama hakijan pohjakoulutuksesta riippumatta
  • kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät

 

Vanhoja tekniikan valintakokeita löydät täältä.Sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijatarinat

 

 

 

 

     

Pintaraapaisua syventämässä

Valmistuin ammattikoulusta sähköasentajaksi. Ollessani armeijassa sain idean hakea ammattikorkeakouluun jatkamaan opintojani. Ammattikouluun verrattuna insinööriopintoihin kuuluu paljon enemmän teoriaa, ja nyt olenkin huomannut, että ammattikoulussa asioista sai oikeastaan vain pintaraapaisun. Joitain aiemmin opiskeltuja asioita olen sisäistänyt kunnolla oikeastaan vasta nyt, kun teoriaan on perehdytty tarkemmin.

Alan aiemmista opinnoista on etua käytännön tehtävissä, mutta vastaavasti lukiosta tulleille esimerkiksi matematiikan ja fysiikan opinnot ovat usein vähän helpompia. Kaverini on opiskellut insinööriksi, ja näin jo silloin, että opintojen eteen pitää olla valmis tekemään töitä. Perusopintojenkin suorittaminen tuntuu mielekkäältä, sillä esimerkiksi matikkaa oikeasti tarvitaan työmaailmassa.

Valmistuneelle sähköinsinöörille (AMK) on paljon työllistymisvaihtoehtoja, enkä osaa vielä sanoa, mitä haluaisin tulevaisuudessa tehdä. Tiimityö kiinnostaa minua, ja yrityksen perustaminenkin on käynyt mielessä. Sähköala on niin laaja, että tietojen päivittäminen ja mahdollisesti myös jatko-opinnot ovat varmasti tarpeen myös tulevaisuudessa.

Henri Tölli, insinööriopiskelija

 

   

Sähköasentajasta insinööriksi

Kiinnostus sähkösuunnitteluun heräsi opiskellessani sähköasentajaksi Haapaveden ammattiopistossa, ja valmistumisen jälkeen hainkin Centria-ammattikorkeakouluun opiskelemaan sähkötekniikkaa. Centria oli luonnollinen ja helppo valinta, koska Ylivieskan kampus on kotikaupunkini Oulaisten naapurissa. Koulumatka kotoa ei siis veny liian pitkäksi.

Pari ensimmäistä opiskeluvuotta ovat menneet todella nopeasti. Ylivieskan kampus on sopivan kokoinen - opettajat ja opiskelijat oppi tuntemaan nopeasti. Ulkomaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat tuovat sopivan kansainvälisen piristysruiskeen kampuksellemme. Ensi keväänä minua odottaa todennäköisesti vaihto-opiskelujakso ulkomailla.

Sähkötekniikkaa opiskellaan luennoilla, laboratorioharjoitusten avulla ja tekemällä tutustumisretkiä mielenkiintoisiin kohteisiin. Olemme esimerkiksi käyneet sähkömessuilla, ABB:n muuntajatehtaalla ja sähköasemalla. Valmistuttuani haluaisin käyttää hankkimiani taitoja sähkösuunnittelun tai tuotekehittelyn parissa.

Kesäisin olen ollut sähköalan töissä harjottelussa. Kesätöistä saa arvokasta käytännön kokemusta ja sitä kautta paljon eväitä myös koulua varten. Toki myös opinnot itsessään antavat valmiuksia työelämään.

Samuel Ojalehto, sähkötekniikan insinööriopiskelija

     

Koulutus avaa suuria ovia

Jo pienestä lähtien olen ollut kiinnostunut tekniikan maailmasta, ja siitä kuinka se on kiihdyttänyt yhteiskunnan kehitystä. Oli vaikea valita eri alojen väliltä, mutta pitkän pohdiskelun jälkeen päädyin sähköalaan. Olen kotoisin Lähi-idästä ja senkin vuoksi olen kovasti kiinnostunut aurinkovoimasta, ja sen hyödyntämisestä erityisesti niillä alueilla.

Valmistuin Tampereen teknillisestä lukiosta vuonna 2012, samana aikana kaverini aloitti opintojansa Centriassa, ja hän kehui jatkuvasti kuinka täällä on hyvä olla ja kuinka ystävällistä ja auttava henkilökunta koulussa on. Tämä veti minua, sillä opiskelu ja työskentely eri kielellä kun omalla äidin kielellä, on todella rankkaa ja vaativaa.

Sähkötekniikan opiskelu Centriassa on sinänsä erilaista, sillä harvassa paikassa pystyy opiskelemaan näin laajan energiatekniikan opintoja samana sähkötekniikan yhteydessä. Myös voimalaitosten opintojaksot ovat kattavia ja laajoja. Valtaosa opinoista on laboratorioissa eli käytännönläheisiä.

Ylivieska on pieni ja rauhallinen kaupunki, se auttaa paljon keskittymään opiskeluihin. Harrastusmahdollisuudet ovat kuitenkin runsaat. Olen jalkapalloerotuomari ja tykkäsin siitä, että tämäkin harrastus on ollut mahdollinen näinkin pienessä kaupungissa.

Sähköala on todella laaja. Sen osa-alueet kasvavat ja kehittyvät yhtä lujaa. Alan monipuolinen koulutus on ollut hyväksi kärryillä pysymiseen. Uskon, että tämä koulutus tule avaamaan suuria ovia tulevaisuuden insinöörille!

Asaad Al-Ali

     

Pieni kampus on opiskelijan etu

Kiinnostus matematiikkaan ja tekniikkaan heräsi jo lukiossa, joten sähköalan opinnot olivat luonnollinen valinta. Lisäksi sähköalalla on tarjolla monipuolisia työtehtäviä ja työllisyystilanne vaikuttaa hyvältä tällä hetkellä.

Opiskelupaikka Centria-ammattikorkeakoulussa kiinnosti, koska Ylivieska oli entuudestaan tuttu kaupunki ja sijaitsi kohtuullisen lähellä omaa kotipaikkakuntaani.

Palvelut ovat lähellä ja kaupungissa on paljon toimintaa, jossa myös opiskelijat on otettu huomioon. Myös hintataso houkuttelee opiskelijoita, ja edullinen vuokra on harvinaista herkkua nykypäivänä. Opiskeluja on nyt kaksi vuotta takana ja opintoni ovat hyvässä vauhdissa. Kesätyöpaikkakin on
jo kahtena vuotena löytynyt omalta alalta. Opetus on opiskelijalähtöistä, eikä ketään jätätä yksin opintojensa kanssa. Sähkötekniikan opettajat ovat päteviä ja osaavia. He ovat täällä meitä opiskelijoita varten. Pienellä kampuksella kaikki tuntevat toisensa, ja käytännön asioiden hoitaminen on helppoa. Opiskelupäivät ovat vaihtelevia, sillä opetusta järjestetään niin luokissa, laboratoriossa kuin yritysvierailuillakin.

Laura Salonpää

 

     

Sähköalalla on tilaa naisillekin!

Lukion ja armeijan välissä minulla oli puoli vuotta aikaa miettiä itselleni sopivaa alaa. Urheilu ja liikunta ovat aina olleet vahvasti mukana elämässäni, mutta halusin opiskella ja tehdä työkseni jotain muuta,jotta urheilu säilyisi mielekkäänä harrastuksena. Isäni ja veljeni työskentelevät sähköalalla, ja tätä kautta ala oli tullut minullekin tutuksi. Sähköalalla on tarjolla monipuolisia työtehtäviä ja palkkaus on hyvä. Opiskelin puoli vuotta ammattiopistossa sähköalaa ennen armeijaan menoa. Armeijan jälkeen olin muutaman vuoden töissä. Raskas työ vei ajatukset jälleen opiskeluun ja parempaan koulutukseen. Selailin syksyllä 2010 ammattikorkeakoulujen lisähakuja, ja bongasin netistä ilmoituksen Ylivieskassa tarjottavasta sähkötekniikan insinöörikoulutuksesta. Siinä ei tarvinnut kahta minuuttia hakemista miettiä!

Ylivieska oli minulle tuntematon kaupunki, joten opiskelukaupungin suhteen ei ollut odotuksia. Olen kuitenkin yllättynyt positiivisesti, sillä ihmiset ovat täällä mukavia ja sosiaalisia. Palvelut ovat lähellä ja kaupungissa on paljon monimuotoista virkistystoimintaa, joissa myös opiskelijat on otettu huomioon. Myös hintataso houkuttelee opiskelijoita, edullinen vuokra on luksusta nykypäivänä.

Opetus on opiskelijalähtöistä, eikä ketään jätetä yksin opintojensa kanssa. Sähkötekniikan koulutusohjelmassa on päteviä ja osaavia opettajia, jotka ovat täällä meitä opiskelijoita varten. Opiskelupäivät ovat vaihtelevia, sillä opetusta järjestetään niin luokissa, laboratorioissa kuin yritysvierailuillakin.

Rea Huisko

 

     

Labrat ovat mukavaa vastapainoa teoriaopinnoille

Sähköalaa on perinteisesti totuttu pitämään miesvaltaisena, mutta tilanne on muuttumassa yhä useamman naisen valitessa sähköinsinöörin ammatin. Yksi heistä on Sari Puranen, jolla on takanaan jo pari vuotta sähkötekniikan opintoja Centria-ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikössä.

Reisjärvellä asuvan Sarin isä työskentelee sähköurakoitsijana, joten ala on tullut tutuksi jo ennen opintojakin.

- Enpä olisi kyllä pikkutyttönä arvannut, että päädyn isäni jalanjäljissä sähköalalle, Sari nauraa ja kertoo viihtyneensä miesvaltaisessa ryhmässään mainiosti.

- Insinööriopinnot sopivat minulle, sillä olen aina tykännyt matemaattisista aineista.

Erityisen paljon Sari on kuitenkin pitänyt sähkölaboratoriossa suoritetuista käytännön tehtävistä.

- Labratehtävissä pääsee itse värkkäämään erilaisten asennustehtävien parissa, ja ne ovatkin mukavaa vastapainoa teoriatunneille. Välillä tehtävät ovat sen verran haastavia, että voi mennä sormi suuhun, mutta opettajat ja ryhmäkaverit ovat onneksi apuna.

Isänsä yrityksessä Sari on jo päässyt maistamaan, miltä työnteko tuntuu.

- Opinnoista on ollut iso hyöty työelämässä, ja vastaavasti töissä hankittu kokemus esimerkiksi perusasennustyöstä on ollut avuksi opinnoissa.

Sari Puranen

 

     

Tyttöystävän perässä Kuopiosta Ylivieskaan

Sähkötekniikkaa opiskeleva Lauri Koivisto muutti Ylivieskaan tyttöystävänsä perässä Kuopiosta. Uudessa kotikaupungissa viihtymistä on edistänyt työpaikka paikallisen tavaratalon sähköosaston myyjänä.

- Työn ja opintojen yhdistäminen on ollut helppoa. Peruskoulun jälkeen suoritin kaksoistutkinnon, ja lukion ja sähköasentajan opinnoista onkin mielestäni ollut hyötyä erityisesti ensimmäisen vuoden aikana, Lauri kertoo.

Ylivieskan yksikkö on tulevan insinöörin mielestä sopivan kokoinen opiskelupaikka.

- Opettajat ja opiskelijat tuntevat toisensa, ja opettajia on helppo lähestyä ja he ovat helposti tavoitettavissa. Asiat rullaavat paremmin, kun taustalla on pienempi koneisto, Lauri summaa.

Lauri kokee, että sähkötekniikan  opinnoissa yhdistyvät käytäntöä ja teoria sopivassa suhteessa.

- Pienten ryhmien ansioista laboratoriotehtävät saa tehdä kunnolla ja rauhassa omaan tahtiin. Labrassa olemme tähän mennessä tehneet esimerkiksi sähkökytkentöjä ja sulakkeiden testauksia.

Sähkötekniikan syventävistä opinnoista Lauria kiinnostaa eniten energiatekniikka.

- Ydinvoima on alana hieman erikoisempi ja siksi se tuntuu kiinnostavimmalta.

Lauri Koivisto

 

   

Sähkötekniikassa tarvitaan hyviä hoksottimia!

Sähkötekniikassa minua kiinnostavat eniten suunnittelu, vianetsintä ja muut ajattelemista vaativat tehtävät. Esimerkiksi hälytysjärjestelmien suunnitteleminen ja toteuttaminen oli sopivan haastavaa hommaa. Ensimmäisenä opiskeluvuotena käydään läpi aika paljon teoriaa, mutta olemme toki päässeet muutamaan otteeseen kokeilemaan tunneilla opittuja asioita myös laboratoriossa.

Hyvien kulkuyhteyksien varrella sijaitseva Ylivieska on näppärän kokoinen paikka, jossa kaikki tarvittava löytyy enintään kymmenen minuutin matkan päästä. Ihmiset ovat mukavia ja jotenkin kiireettömiä. Opiskelijaelämääkin löytyy kaikille halukkaille. Itse viihdyn erityisen hyvin monipuolisissa urheiluaktiviteeteissa.

Tulevaisuuden tavoitteena minulla on valmistua sähköalan asiantuntijaksi. Kokemusta oman alan työtehtävistäkin on jo kertynyt, sillä olen päässyt työskentelemään esimerkiksi moottorikytkentöjen, ohjausvirtapiirien ja kameravalvonnan parissa.

Opiskelu ammattikorkeakoulussa on vastannut odotuksia, tämähän on loistohommaa!

Ari Nevalainen

 

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:

Hannu Leppälä,
p. 044 449 2705,
hannu.leppala@centria.fi

Yliopettaja Jari Halme,
p. 044 449 2526,
jari.halme@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut,
p. 044 725 0081,
hakijapalvelut@centria.fiNäin haet Centria-ammattikorkeakoulun sähkö- ja automaatiotekniikan koulutukseen

 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus. Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.Centria-ammattikorkeakoulun valmennuskurssi tekniikan alan valintakokeeseen

 

Centria-ammattikorkeakoulu järjestää keväällä 2017 kolme valmennuskurssia tekniikan alan valintakokeeseen: kaksi Kokkolassa ja yhden Ylivieskassa. Valmennuskurssi on ensisijaisesti suunniteltu ammattikorkeakoulun valintakokeisiin valmistautujille. Kurssille voivat osallistua opiskelijat, jotka tarvitsevat tehokasta kertausta ammattikorkeakoulun tekniikan alan matematiikan, fysiikan ja kemian opinnoissa.

Tavoitteena on saattaa osallistujan matematiikan, fysiikan ja kemian tiedot ja taidot sille tasolle, jota ammattikorkeakoulun tekniikan valintakokeessa edellytetään.

Valmennuskurssi on maksuton Centria-ammattikorkeakouluun ensisijaisesti hakeneille. Muilta peritään 30 euron suuruinen maksu, joka sisältää koulutuksen ja koulutusmateriaalin. Lue lisää Kokkolan ja Ylivieskan kurssiesitteistä:

Tekniikan valmennuskurssi - Kokkola

Tekniikan valmennuskurssi - Ylivieska   
Seuraa meitä somessa: