Prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka

Tutkinto: Insinööri (AMK)
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 15
Haku alkaa: 20.3.2019
Haku päättyy: 3.4.2019
Haku päättyy 3.4.2019 klo 15.00

Alun perin insinöörikoulutus perustettiin alueellemme vastaamaan paikallisten tehtaiden osaamistarpeeseen. Samalla tiellä olemme edelleenkin, sillä Kokkolasta löytyy monella mittarilla mitattuna yksi Pohjois-Euroopan suurimmista epäorgaanisen kemian alan keskittymistä. Projektien, kesätöiden, harjoitteluiden ja opinnäytetöiden kautta monet opiskelijat lunastavat Suurteollisuusalueelta (KIP) tulevan työpaikkansa jo opiskeluaikanaan.


Uudet osaamistarpeet, kansainvälisten opiskelijoiden koulutus ja uudet pedagogiset ratkaisut digitalisaation myötä mahdollistavat Centriassa monipuolisen ja laadukkaan insinöörikoulutuksen nyt ja tulevaisuudessa. Chemplant -koetehtaalla opiskellaan erilaisia yksikköprosesseja aidossa tehdasympäristössä ja keväällä 2019 lanseerattava Centrian TalenttiTehdas sparraa opiskelijat laaja-alaisesti työelämän vaatimuksiin jo opintojen alkuvaiheessa.

Centriassa kemiantekniikan vahvuus ja painopistealue on erityisesti kaivos- ja metalliteollisuuden prosessitekniikassa.

Joustavuus mahdollistaa opiskelun myös työn ohessa!

 

  

Insinööriopinnot yllättävät monipuolisuudellaan

Kemiantekniikan insinöörikoulutuksen tavoitteena on luonnontieteisiin perustuva vahva tekniikan osaaminen, analysointikyky ja ongelmanratkaisutaidot, johtamiskyky sekä omaan alaan liittyvien tekniikoiden ja niiden kehittämismenetelmien hallinta. Kiertotalous -ajattelu, eettinen vastuu, kemianteollisuuden taloudellinen ohjautuvuus sekä kannattavan liiketoiminnan kehittäminen ovat myös tärkeä osa insinöörin perusosaamista. Opintokokonaisuus antaa laajat valmiudet toimia erilaisissa prosessi- ja teknologiateollisuuden tehtävissä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Opetusmenetelmät ovat työelämälähtöisiä ja perustuvat uusimpiin pedagogisiin menetelmiin. Centrian TalenttiTehdas on keväällä 2019 lanseerattava opintokokonaisuus, jossa opiskelijat muodostavat itselleen kokonaiskuvan kemianteollisuudesta toimialana. TalenttiTehtaassa opiskelijat oppivat yritystoiminnan lainalaisuudet, kummiyritysten valmistusprosessit ja tuoteapplikaatiot, ja saavat valmiudet markkinoida kansainvälisesti omaa osaamistaan. Tiimit työskentelevät projektimaisesti valmentajien ohjauksessa ja tiiviissä yhteistyössä kummiyritysten kanssa.

 

Perus- ja ammattiopinnot

Centrian kemiantekniikan insinööriopiskelijana hallitset kemian käsitteet, lainalaisuudet ja ilmiöt, ja osaat hyödyntää tätä osaamistasi teolliseen toimintaan. Osaat valita, mitoittaa ja analysoida yksikköprosessit sekä yhdistää ne toimivaksi kokonaisuudeksi. Prosessiautomaation suunnittelu ja käyttäminen sekä tietokoneavusteisen laskennan hyödyntäminen ja simulointi prosessien analysoinnissa kuuluvat myös osaamispakkiisi. Kemiantekniikan insinööriopiskelijana osaat soveltaa kestävän kehityksen periaatetta ja BAT-ajattelua toiminnassasi. Kielitaitosi vastaa kansainvälisen teollisuustoiminnan vaatimuksia, ja ymmärrät yritystoiminnan ja tuotantoprosessien taloudelliset realiteetit.

Koulutuksen perusopintoihin kuuluvat matemaattiset ja luonnontieteelliset opinnot, kielet sekä talous- ja johtamisopinnot. Ammattiopintoihin kuuluvat yhteiset ammattiopinnot sekä syventävät ammattiopinnot. Yhteisissä ammattiopinnoissa opiskellaan monipuolisesti kemiaa sekä laaja-alaisesti prosessitekniikan perusteita ja tehdassuunnittelua.

 

Centrian kemiantekniikan insinöörejä on kiitelty vahvasta käytännön osaamisesta. Prosessi- ja kemianlaboratorion laitteistot ja työelämälähtöisesti rakennetut kurssit mahdollistavat monipuolisen ja runsaan laboratoriotyöskentelyn.

 

 

Suuntautumisvaihtoehdot

Kaivosalan osaamisen syventävät opinnot antavat hyvän pohjan kaivosalan ja rikastustekniikan osaamiselle sekä metalliteollisuuden prosesseihin. Opintoihin kuuluu opintojaksoja kaivosalan toimintaympäristöstä, mineralogiasta, malmin louhinnasta ja rikastamisesta sekä jatkojalostuksesta. Osaamista syvennetään rikastustekniikan harjoitustöillä. Teoriaopintoja tukevat laboratoriotyöt ovat oleellinen osa opiskelua.

Uusiutuvien energiavarojen syventävissä opinnoissa keskitytään biopolttoaineisiin ja lämmöntuotantoon, joka tuotetaan metsän ja maatalouden tuotteista sekä yhdyskuntajätteestä.

Voit myös syventyä yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa englanninkielisiin opintokokonaisuuksiin. Environmental Chemistry and Technology -opinnoissa käsitellään ympäristökemiaa, riskinarviointia, prosessivesien puhdistusmenetelmiä sekä vedenkäsittelyä. Toinen syventävien opintojen englanninkielinen vaihtoehto on "New and Traditional Fuel Production", jossa perehdytään öljyjalostamoihin sekä uusiutuvien biopolttoaineiden tuottamismenetelmiin.

Syventävien opintojen lisäksi voit Centrian insinööriopiskelijana valita myös puun biojalostuksen moduulin, jossa perehdytään sellun ja paperin valmistuksen lisäksi myös puuraaka-aineesta jalostettaviin uusiin tuotteisiin.

 

Saumaton yhteistyö alueen yritysten, yliopistojen ja muiden ammattikorkeakoulujen kanssa

Centrialla on pitkät perinteet yritysyhteistyössä alan eri toimijoiden kanssa. Kaivosala on perinteisesti noudattanut globaaleja talouden syklejä ja on nyt erityisessä nosteessa metallien kysynnän kasvaessa sähköautojen ja akkuteknologian ansiosta. Tällä hetkellä alalla on työvoimapula ja jokainen kemiantekniikan opiskelija on saanut harjoittelupaikan alan teollisuudesta. Kokkolan ja Pietarsaaren teollisuuspuistot (https://www.kip.fi/, http://www.alholmenip.fi/) ovat hyvin vetovoimaisia työllistäjiä.

 

Centria-ammattikorkeakoulu on mukana useissa opetuksen kehittämishankkeissa.

 

Centria-ammattikorkeakoulu kansainvälinen toimija 

Centriassa on aidosti kansainvälinen ilmapiiri englanninkielisten koulutusohjelmien sekä vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijoiden ansiosta. Koulutus antaa valmiudet myös kansainvälisiin tehtäviin. Voit suorittaa lukukauden tai lukuvuoden jossakin lukuisista yhteistyökorkeakouluistamme ympäri maailmaa. Halutessaan voi suorittaa myös kaksoistutkinnon.

 

Jatko-opintomahdollisuudet 

Valmistumisen jälkeen on mahdollista hakeutua yliopistoon maisterikoulutukseen ja edetä aina tohtorintutkintoon asti. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tarjoaa mahdollisuuden opiskella kemian ja kemiantekniikan maisteriksi ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi. Aiempia opintoja voi hyväksilukea siten, että suoritettavaksi jää täydentäviä opintoja luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon sekä maisterivaiheen opintoja.

Hankittuasi kolme vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon teknologiaosaamisen johtamisen -koulutuksessa Centriassa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.

 

Yhteistyöyritykset

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat mm. Air Liquide Finland Oy, Boliden Kokkola Oy, CABB Oy, Eurofins Scientific, Freeport Cobalt Oy, Maintpartner Oy, Neste Oil Oyj, Nordkalk Oy Ab, Kokkola Power Oy, Oy Woikoski Ab, Tetra Chemicals Europe Oy, Yara Suomi Oy, UPM-Kymmene Oyj, Stora Enso, Olvi Oyj, First Quantum Minerals Ltd, LKAB (Pohjois-Ruotsi), Boliden Kylylahti, Akkuser Oy, RecAlkaline Oy, Enfucell Oy, SSAB, Mäkelä Alu Oy, Mirka Oy, Keliber Oy, Outokumpu Oy, Agnico Eagle Kittilän kaivos, Outotec Oy, Flowrox Oy ja Weir Minerals Finland Oy.

 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto 2019 


Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluun:

Lisätietoa hakukelpoisuudesta löydät kohdasta Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin 

 

Valintatapa 1: VALINTAKOE

Valintakoe 40 pistettä

 

Valintatapa 3B: TODISTUSVALINTA
(valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)

Koulumenestys 60 pistettä

Ammattikorkeakoulu voi itse määritellä todistusvalinnassa alimman pisterajan tai kynnysehdon hakukohteeseen. Centria-ammattikorkeakoulun tekniikan todistusvalinnassa edellytään, että hakija on suorittanut lyhyen tai pitkän matematiikan ylioppilaskokeen. 

Ammattikorkeakoulut määrittelevät hakukohteittain, kuinka monta aloituspaikkaa osoittavat eri valintatapoihin. Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 3 ja sitten valintatapa 1.

 

Koulumenestyksen pisteytys 

Valintatapa 3B 

Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan 1990 ja sen jälkeen valmistuneilta hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.
Koulumenestyspisteet lasketaan ylioppilastutkintotodistuksen yksittäisistä aineista (äidinkieli, paras pitkänä kirjoitettu kieli, matematiikka sekä paras reaalikoe seuraavista: fysiikka, kemia ja biologia).

Yo-tutkintotodistus

 

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli                              

   *

15

12

9

6

3

Paras pitkänä kirjoitettu kieli

 

15

12

9

6

3

Matematiikka, pitkä

**

15

12

9

7

5

Matematiikka, lyhyt

**

10

8

6

4

2

Fysiikan reaalikoe

***

15

12

9

6

3

Kemian reaalikoe

***

15

12

9

6

3

Biologian reaalikoe

***

15

12

9

6

3

* Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä. IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli. 

** = enintään toinen

*** = enintään yksi

EB-, IB- ja Reifeprüfung-tutkintojen muuntokaavat löytyvät valintaperustesuosituksen yleisosiosta.

 Tekniikan valtakunnallinen valintakoe kevät 2019

Valintakoepäivä 29.5.2019
Aikataulu ilmoittautuminen klo 9.30 alkaen, koe alkaa klo 10.00 
  poistua saa aikaisintaan klo 11.00 
  myöhästyneitä hakijoita otetaan kokeeseen klo 11.00 saakka 
  koe päättyy klo 12.30 
Paikka Centria-ammattikorkeakoulu / Talonpojankadun kampus
  Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola
Tila  Opastus paikan 
Ennakkomateriaali Valintakokeen ennakkoaineisto on saatavilla osoitteessa: http://teliennakko.metropolia.fi/ 15.5.-29.5.2019. 
Mukaan valintakokeeseen Kirjoitusvälineet (kynä, pyyhekumi, viivotin), kokeessa ei saa käyttää laskinta
Henkilöllisyyden todistaminen Ota mukaan henkilöllisyystodistus (esimerkiksi ajokortti tai passi)
Lisätietoja valintakokeesta Opintoneuvoja Eila Korhonen, eila.korhonen@centria.fi 


Kevään 2019 valintakoe järjestetään 29.5.2019

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Ammattikorkeakoulut ilmoittavat hakuohjeissa tarvittavat tiedot valintakokeeseen osallistumista varten. Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen ylimmässä tekniikan alan hakukohteessaan. Näin menetellessään hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen suuntautumisvaihtoehdon hakutoiveisiinsa.

Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä.Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä.

Todistusvalinnassa hyväksytyn ei tarvitse osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen. Jos hakija ei tule valituksi todistusvalinnan valintajonosta, hänen tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. 

 

ENNAKKOAINEISTO

Tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen kuuluu ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa kaksi viikkoa ennen koetta 15.5.– 29.5.2019.

 

TEKNIIKAN ALAN VANHAT VALINTAKOKEET

Vanhoja tekniikan valintakokeita löydät täältä.

         Valmennuskurssi insinööriopintoihin 9.5. – 27.5.2019


Centria-ammattikorkeakoulu järjestää toukokuussa kaksi valmennuskurssin insinööriopintoihin seuraavasti:

 • 9.5.2019 klo 14.30.00–18.15
 • 14.5.2019 klo 15.00-18.15
 • 16.5.2019 klo 15.00-18.15
 • 21.5.2019 klo 15.00-18.15
 • 23.5.2019 klo 15.00-18.15
 • 27.5.2019 klo 15.00-18.15

 

Laajuus  

2 opintopistettä

Paikka  

Centria ammattikorkeakoulu, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola. Luokkatila ilmoitetaan kutsun yhteydessä ennen kurssin alkua.

Kohderyhmä  

Opintojakso on ensisijaisesti suunniteltu ammattikorkeakoulun pääsykokeisiin valmistautuville. Kurssille voivat osallistua opiskelijat, jotka tarvitsevat tehokasta kertausta ammattikorkeakoulun tekniikan alan matematiikan, fysiikan ja kemian opinnoissa. 

Tavoite  

Tavoitteena on saattaa osallistujan matematiikan, fysiikan ja kemian tiedot ja taidot sille tasolle, jota ammattikorkeakoulun tekniikan pääsykokeissa edellytetään.

Sisältö  

Perusalgebra

Yhtälöt, yhtälöryhmät

Geometriset perustehtävät

Fysiikan ja kemian perustehtävät

Luetun ymmärtäminen

Opetusmenetelmät  

 Luennot ja ohjatut harjoitukset sekä itseopiskelu

Kouluttajat  

 Centria-ammattikorkeakoulun opettajat

Hinta  

Hinta 30 €/ kurssi / henkilö.
Hinta sisältää koulutuksen ja koulutusmateriaalin.
Valmennuskurssi on maksuton Centria-ammattikorkeakouluun ensisijaisesti hakeneille.

Ilmoittautuminen  

Viimeistään 30.4.2019 https://tki.centria.fi/koulutuskalenteri/avoinamk 

Lisätietoja  

 Nina Lång, nina.lang@centria.fi, p. 044 725 0014

 

Valmennuskurssi insinööriopintoihin 20.5. – 23.5.2019  

1 op

Centria-ammattikorkeakoulu järjestää Ylivieskan kampuksella toukokuussa valmennuskurssin insinööriopintoihin seuraavasti:

 • 20.5.2019                    klo 16.00–19.15
 • 21.5.2019                    klo 16.00–19.15
 • 22.5.2019                    klo 16.00–19.15
 • 23.5.2019                    klo 16.00–19.15

 

Paikka                         

Centria ammattikorkeakoulu, Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska, luokka C104.

 

Kohderyhmä                 

Opintojakso on ensisijaisesti suunniteltu ammattikorkeakoulun pääsykokeisiin valmistautuville. Kurssille voivat osallistua opiskelijat, jotka tarvitsevat tehokasta kertausta ammattikorkeakoulun tekniikan alan matematiikan opinnoissa.

 

Tavoite                        

Tavoitteena on saattaa osallistujan matematiikan tiedot ja taidot sille tasolle, jota ammattikorkeakoulun tekniikan pääsykokeissa edellytetään.

 

Sisältö                         

Sisältö painottuu matematiikkaan, loogiseen päättelyyn ja aiempien pääsykokeiden läpikäyntiin

 

Opetusmenetelmät        

Luennot ja ohjatut harjoitukset sekä itseopiskelu

 

Kouluttajat                   

Yliopettaja Raine Kerttula

 

Hinta                           

15 €/ kurssi / henkilö. Hinta sisältää koulutuksen ja koulutusmateriaalin. Valmennuskurssi on maksuton Centria-ammattikorkeakouluun ensisijaisesti hakeneille.

 

Ilmoittautuminen           

Viimeistään 30.4.2019 https://tki.centria.fi/koulutuskalenteri/avoinamk

 

Lisätietoja                                    

koulutuskoordinaattori Nina Lång, nina.lang@centria.fi, puh. 044 725 0014                        Kemiantekniikan opiskelijatarinat

 

Noora Alapiha Centria AMK


Opinnoissa tähän mennessä mieluisinta on ollut se, että saamme tehdä niin paljon yhteistyötä yritysten kanssa. Teemme esimerkiksi koulutehtäviä suoraan kummiyrityksille heidän toiveidensa mukaan.

Noora Alapiha, opiskelija

 


Heidi Keto-Tokoi 


Centriasta jäi mieleen erittäin ammattitaitoiset opettajat. Koulun puolesta tuettiin tosi hyvin kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa ja varsinkin siinä vaiheessa, kun opinnäytetyöpaikan haku tuli ajankohtaiseksi.

Heidi Keto-Tokoi

 

 

Sini Palosaari Centria AMK  

Kemiantekniikan opinnot vievät työelämään

Kemiantekniikan opintoihin on sisältynyt ensimmäisen vuoden aikana paljon kemiaa – sovellettua kemiaa ja peruskemiaa. Kemia eri muodoissaan on ollut paras oppiaine. Sitä olen tullut tänne opiskelemaan ja sitä olen saanut opiskella!

Kemiantekniikan koulutuksessa on mahdollisuus lähteä opiskelemaan vuodeksi ulkomaille, Innsbruckiin, ja siellä voi tehdä Double Degree –tutkinnon. Kun taskussa on kaksoistutkinto, eli Double Degree in Environmental Chemistry and Technology ja kemiantekniikan insinöörin tutkinto Centriasta, niin sinulla on kaksi tutkintoa – se avaa ovia työelämään, jatko-opintoihin ja maailmalle. Se on kyllä hieno juttu!

Olin kesätöissä Kokkolan suurteollisuusalueella, Freeport Cobaltissa. Granuloin siellä kobolttituotteita, joita käytetään esimerkiksi kaikissa kannettavissa akuissa, kovametalliteollisuudessa, lentokoneiden turbiineissa sekä katalyyttina kemian teollisuudessa. Kesätyöpaikka oli helppo löytää! Kaikki meidän luokalta sai kesätöitä tästä ihan läheltä.

Luokka on ollut aivan mahtava, ja tiimihenki on ollut tosi hyvä. Meidän ryhmässä on porukkaa ympäri Suomea. Osa on tullut suoraan lukiosta, osa ammattikoulusta, ja osa on vähän vanhempia, kuten minä.

Olemme opiskelleet paljon kemiaa, ja sitä on syvennetty jonkin verran. Sitten on ollut fysiikkaa ja matematiikkaa ja valinnaisia opintoja, kieliä, perusenglantia ja ruotsia. Prosessilabraa ja muutenkin labratyötä ollaan tehty kemian osalta tosi paljon, ja labroja päästiin tekemään heti ensimmäisestä jaksosta alkaen.

Olen tykännyt Centriasta. Ilmapiiri on ystävällinen ja opettajat mukavia. Kokkola on hyvä paikka asua. Täältä löytyy oikeastaan kaikki, mitä tarvitsee. Koulut ovat lähellä, perheelle löytyy palveluita ja on hyvin urheilumahdollisuuksia. Suurteollisuusalueen ansiosta tällä alalla löytyy kyllä töitä, jos haluaa jatkossakin täällä asua!

Sari Palosaari, opiskelija

 

 Mika Klapuri  

Useita uravaihtoehtoja

Halusin korkeakoulututkinnon, joka tarjoaa hyviä työllistymismahdollisuuksia - niinpä päädyin kemian alalle! On pakko myöntää, etten tiennyt opintojen sisällöstä kovinkaan paljon ennen hakemista. Minulle riitti tieto siitä, että ala tarjoaa paljon erilaisia työllistymisvaihtoehtoja, varsinkin kun tietää, että Pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemian keskittymä sijaitsee Kokkolassa. 

Opintojen ohella olen toiminut myös opiskelijaedustajana Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa. Se on ollut todella antoisaa! Tuntuu, että olen oikeasti päässyt vaikuttamaan asioihin.

Pääsin viime kevääksi opiskelijavaihtoon Torontoon, ja sain perheenikin mukaan seikkailuun. Centrian yhteistyökorkeakoulussa sain paitsi uusia näkökulmia kemiaan, myös hyviä kontakteja alan osaajiin. Torontossa pääsin myös kehittämään englanninkielen taitojani. 

Tulevaisuuden haaveena on työskentely kehitysmaissa. Kemiantekniikan tutkinto antaa haaveelleni hyvät edellytykset, sillä sekä kaivostyö että uusiutuva energia ovat avainasemassa näissä maissa. Opintoni mahdollistavat niin erilaisia uravaihtoehtoja, että tulevaisuus on mukavalla tavalla avoinna.

Olen nauttinut kesätyöstäni vuorotyönjohtajana paikallisessa kemian alan yrityksessä – minulla on vastuuta ja samalla opin uusia asioita joka päivä. Tätä työtä olisi mukava jatkaa myös valmistumisen jälkeen!

Mika Klapuri, opiskelija

 

 

Joni Järvinen Centria amk  

Houkuttimena hyvä työtilanne

Kokkolan poikana olin kuullut, että kemian alalla on hyvä työtilanne, ja se herättikin alunperin kiinnostukseni alaa kohtaan. Mitä enemmän alasta opin, sitä enemmän se rupesi myös kiinnostamaan. Syitä kiinnostukselle on monia, mutta erityisesti minua kiehtoo alan haasteellisuus. Jokainen päivä on erilainen ja mitä tahansa voi tapahtua!

Centrian opettajien kontaktit yritysmaailmaan ovat todella hyvät, ja opinnoissa onkin tehty tiivistä yhteistyötä alan yritysten kanssa. Kokkolassa on paljon kemian alan teollisuutta, ja kaikki opiskeluryhmästämme ovatkin onnistuneet saamaan kesätöitä omalta alalta opintojen ohessa. Tätäkin on varmasti edesauttanut se, että olemme tehneet opintojen aikana erilaisia projekteja yrityksille esimerkiksi prosessin suunnittelun ja konsultoinnin merkeissä. Nämä projektit ovat pakottaneet miettimään koulussa opittuja asioita yritystenkin näkökulmasta. Uskon, että opiskelijoiden kanssa tehty yhteistyö on tuonut myös yrityksille uusia näkökulmia.

Olen ollut alkuvuoden Kokkolan suurteollisuusalueella esimiestehtävissä, ja pidän työstäni todella paljon. Koulussa käydyt teoriaopinnot vastaavat hyvin käytäntöä, ja nyt työelämässä onkin tullut vastaan paljon opinnoista tuttuja asioita. Esimiestehtävistäkin sain esimakua jo opintojen aikana, kun jokainen pääsi vuorollaan toimimaan projekteissa vastuuhenkilönä.

Joni Järvinen

 

 

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:

yliopettaja Staffan Borg 
p. 044 725 0312 
staffan.borg@centria.fi


Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut 
p. 044 725 0081 
hakijapalvelut@centria.fiNäin haet Centria-ammattikorkeakoulun kemiantekniikan koulutukseen

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus.

Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.TalenttiTehdas valmentaa työelämää varten


TalenttiTehdas on opintokokonaisuus, jossa opiskelija saa jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana selkeän kokonaiskuvan kemianteollisuudesta. Opiskelijat pääsevät tutustumaan kemianteollisuudessa toimiviin yrityksiin ja oppivat ymmärtämään opiskeltavien asioiden yhteyden työelämään.


Centriassa on osattu aina kuunnella yritysten tarpeita herkällä korvalla ja koulutusta on kehitetty huomioiden niin teollisuuden haasteet kuin ympäröivä globaali maailmakin. Digitalisaatio, tieteen ja teknologian uusimmat innovaatiot sekä joustavat pedagogiset ratkaisut ovat osa koulutuksen jatkuvaa kehitystyötä. Opetuksen laadusta ei ole tarvinut missään vaiheessa tinkiä. 

Valmennuspedagogiikka pohjautuu oppimiskäsitykseen, jossa oppija nähdään aktiivisena tiedon ja kokemusten prosessoijana yhteistoiminnallisissa oppimistilanteissa.

Centrian kemiantekniikan koulutusohjelma on kerännyt tunnustusta sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. TalenttiTehdas edustaa tätä kehitystä.


TalenttiTehtaassa opiskelijat opiskelevat valmentajien johdolla tiimeissä ja mukana sparraamassa ovat kummiyritykset. Opiskelijan lukujärjestys koostuu viikkotehtävistä, ryhmä- ja itsenäisestä työskentelystä sekä suoritetun työn arvioinnista ja palautteesta.

 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • On motivoitunut, positiivinen
 • Osaa hahmottaa kokonaisuuksia
 • Osaa toimia tiimeissä ja monikulttuurisessa ympäristössä
 • On ennakkoluuloton
 • Ymmärtää asiakasnäkökulman
 • Jatkuvasti valmis oppimaan uutta
 • On sinut digitaalisuuden kanssa

 

Toteutus

 • Opintokokonaisuus toteutetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Toteutus kestää koko kevätlukukauden ja koostuu seuraavista opintosisällöistä:
  • Kemian- ja prosessiteollisuuden perusteet 9 op

  • Teollisuuden työelämävalmiudet 9 op

  • Yritystoiminta 8 op

 • Rinnalla opiskellaan myös matematiikan ja fysiikan opintoja.
 • Kolme opintojaksoa, yhteensä 26 op

 

Lisätietoja TalenttiTehtaasta

tuntiopettaja Niina Grönqvist
p. 040 704 0848
niina.gronqvist@centria.fi

lehtori Laura Rahikka,
p. 040 808 6622,
laura.rahikka@centria.fi

 

 

 

 


Seuraa meitä somessa: