ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Konetekniikka
Tutkinto: Insinööri (AMK)
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus:4 vuotta, 240 opintopistettä
Kampus: Vierimaantie 7, Ylivieska
Aloituspaikat: 15
Haku alkaa: 16.3.2022
Haku päättyy: 30.3.2022
Haku päättyy 30.3.2022 klo 15.00.

Centriasta valmistunut konetekniikan insinööri osaa suunnitella ja mitoittaa koneita ja tuotantojärjestelmiä sekä osaa ottaa suunnittelussa huomioon erilaisten tuotantomenetelmien asettamat vaatimukset. Hän osaa myös huomioida kestävän kehityksen periaatteet kaikessa ammatillisessa toiminnassa. Centriasta valmistunut insinööri osaa hyödyntää tietokoneavusteista laskentaa ja simulointia koneiden ja tuotantojärjestelmien toiminnan analysoinnissa. Konetekniikan koulutus antaa valmistuneelle insinöörille valmiudet toimia esimerkiksi koneiden ja laitteiden sekä tuotantojärjestelmien suunnittelu- ja kehitystehtävissä, tuotannon johtamis- ja kehitystehtävissä sekä myynti- ja markkinointitehtävissä.


Konetekniikan koulutuksessa opiskellaan
koneiden ja laitteiden mitoittamista ja suunnittelua, robotiikkaa ja automaattisia tuotantojärjestelmiä sekä yrityksen talouden hallintaa ja johtamista. Tämä koulutus sopii sinulle, jos haluat tulevaisuudessa työskennellä erilaisten koneiden ja laitteiden parissa.

Konetekniikan opinnoissa pääset tutustumaan monipuolisesti konetekniikan eri osa-alueisiin. Opintojen aikana sinulle tulevat tutuksi mm. tuotanto- ja suunnittelutekniikka, toiminnanohjaus, koneautomaatio, materiaalitekniikka ja teknillinen mekaniikka. Opinnoissa lähdetään liikkeelle perusteista, joten aikaisempaa konetekniikan osaamista ei vaadita. Opintojen aikana voit syventää osaamistasi digitaalisen suunnittelun puolella tai perehtyä tuotantoautomaatioon ja robotiikkaan. Molemmat vaihtoehdot tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia työllistyä mielenkiintoisiin tehtäviin.

Lähiopetusta järjestetään arkipäivisin Centrian Vierimaantien kampuksella Ylivieskassa. Opiskelu on hyvin käytännönläheistä ja teemme tiivistä yhteistyötä työelämän edustajien kanssa. Opintoihin sisältyy paljon myös erilaisia projekteja ja osa opinnoista suoritetaankin yrityksille tehtävissä kehityshankkeissa. Myös työharjoittelut kuuluvat olennaisena osana konetekniikan opintoihin ja ne ovat erinomainen mahdollisuus luoda kontakteja potentiaalisiin työnantajiin. Moni opiskelijamme saa kesätyön tai vakituisen työpaikan harjoittelun kautta.

Opintojen sisältö

Centrian konetekniikan päivätoteutuksessa lähiopetusta on arkipäivisin Vierimaantien kampuksella Ylivieskassa.

Konetekniikan opinnot koostuvat ydinopinnoista, syventävistä opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 4 vuotta.

Ydinopinnot 73 op

 • Orientoivat opinnot
 • Matematiikka
 • Luonnontieteet
 • Kielet ja viestintä
 • Yritystoiminta

Ammattiopinnot 107 op

 • Tuotantotekniikka
 • Toiminnanohjaus
 • Suunnittelutekniikan perusteet
 • Koneautomaatio
 • Materiaalitekniikka
 • Teknillinen mekaniikka

Syventävät opinnot 30 op

 • Digitaalinen suunnittelu tai
 • Tuotantoautomaatio ja robotiikka

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Harjoittelu 30 op

Opinnäytetyö 15 op

Suuntautumisvaihtoehdot

Konetekniikan opinnoissa voit suuntautua joko digitaaliseen suunnitteluun tai tuotantoautomaatioon ja robotiikkaan.

Digitaalisen suunnittelun moduulissa syvennytään tuotekehityksen ja koneensuunnittelun eri osa-alueisiin. Opit käyttämään moderneja, digitaalisia työvälineitä koneensuunnitteluprosessin eri vaiheissa. Opintojen aikana opit hyödyntämään käänteissuunnittelumetodia, jossa kohde muutetaan digitaaliseen muotoon 3D-skannauksen avulla ja tulostetaan valmiiksi tuotteeksi 3D-tulostuksen avulla. Opit myös ottamaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet koneiden ja laitteiden suunnittelussa. 

Tuotantoautomaation ja robotiikan moduulin opintojaksoilla opiskelija pääsee perehtymään käytännönläheisesti laitteistoihin ja ohjelmistoihin. Centrian Vierimaantien kampuksen Robo3D Lab:ssa on Pohjois-Suomen monipuolisin laitteisto robotiikkaan, 3D-skannaukseen, 3D-tulostukseen ja XR-teknologiaan. Opintojaksoja toteutetaan projektimuotoisesti. Aiheet niihin tulevat yritysten ajankohtaisista tarpeista.

Kansainvälistyminen

Kansainvälisyys on luonnollinen osa tekniikan alan opintoja. Centrialla on noin 130 yhteistyökorkeakoulua ympäri maailmaa, ja voit halutessasi sisällyttää opintoihisi lukukauden tai lukuvuoden mittaisen vaihto-opiskelujakson jossakin yhteistyökorkeakouluistamme. Meillä voit myös opiskella englannin kielellä ulkomaisten opettajien opintojaksoilla tai osallistua ulkomaan yritys- ja messumatkoille. Myös työharjoittelu on mahdollista suorittaa ulkomailla.

Kannattaa hyödyntää koulumme tarjoamat kansainvälistymismahdollisuudet, sillä monessa työpaikassa edellytetään hyvää kielitaitoa ja kansainvälisyysosaamista.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen suunnittelu-, kehitys- tai tutkimushanke, jonka tehtävänä on osoittaa, että opiskelijana hallitset konetekniikan alaan liittyvät teoriat ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä myös käytännössä. Opinnäytetyön tehtävänä on syventää ammattiosaamistasi ja antaa sinulle monipuoliset valmiudet toimia konetekniikan alan tehtävissä. Opinnäytetyö tehdään usein toimeksiantona jollekin yritykselle joko itsenäisesti tai parityönä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä.

Esimerkkejä konetekniikan insinööriopiskelijoidemme opinnäytetöistä:

Opinnäytetöitä on luettavissa Theseus-verkkokirjastossa: www.theseus.fi.

Uramahdollisuudet

Osaavista konetekniikan insinööreistä on pulaa, ja siksi opiskelijoillamme on loistavat mahdollisuudet työllistyä jo opintojen aikana. Centrian konetekniikan koulutus antaa valmistuneelle insinöörille valmiudet toimia koneiden ja laitteiden sekä tuotantojärjestelmien suunnittelu- ja kehitystehtävissä, tuotantojärjestelmien kunnossapitotehtävissä tai kone- ja metalliteollisuuden tuotteiden myynti- ja markkinointitehtävissä.

Konetekniikan insinöörien tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi

 • suunnitteluinsinööri
 • tuotekehitysinsinööri
 • kunnossapitoinsinööri
 • tuotantoinsinööri
 • myynti-insinööri tai
 • markkinointi-insinööri.

Jatko-opintomahdollisuudet

Hankittuasi kaksi vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Teknologiaosaamisen johtaminen -koulutuksessa Centriassa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:

koulutusalapäällikkö Mika Kumara
p. 040 808 5126
mika.kumara@centria.fi
 

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut 
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fiNäin haet Centria-ammattikorkeakoulun konetekniikan koulutusohjelmaan

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus. Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.


Seuraa meitä somessa: