ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Environmental Chemistry and Technology
Tutkinto: Bachelor of Engineering
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 10
Haku alkaa: 17.3.2021
Haku päättyy: 31.3.2021
Haku päättyy 31.3.2021 klo 15.00

Study Environmental chemistry in English! The degree programme in Environmental Chemistry and Technology provides the student with a wide knowledge in Chemistry and Chemical Engineering. You will get a holistic view on life-cycle thinking and material flows in industrial planning and other fields of society.

 

 

Englanninkieliset insinööriopinnot yllättävät monipuolisuudellaan

Kemiantekniikan insinöörikoulutuksen tavoitteena on luonnontieteisiin perustuva vahva tekniikan osaaminen, analysointikyky ja ongelmaratkaisutaidot, sekä johtamiskyky ja omaan alaan liittyvien tekniikoiden ja niiden kehittämismenetelmien hallinta. Tavoitteena on lisäksi kehittää opiskelijoiden viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä sekä valmiuksia toimia kansainvälisissä tehtävissä.

Kokkolassa on Pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä, ja Kokkola Industrial Park KIP on kehittynyt viime vuosina huimaa vauhtia. Puitteet kemiantekniikan opintoihin ovat siis Kokkolassa kunnossa!

 

Syventävät opinnot vankistavat ammattiosaamista

Environmental Chemistry and Technology -opinnoissa käsitellään ympäristökemiaa, haittojen arviointia, puhdistusmenetelmiä sekä vedenkäsittelyä.

Toinen syventävien opintojen englanninkielinen vaihtoehto on New and Traditional Fuel Production, jossa perehdytään öljyjalostamoihin sekä uusiutuvien biopolttoaineiden tuottamismenetelmiin.

Syventävien opintojen lisäksi voit Centria-ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijana valita myös puun biojalostuksen moduulin, jossa perehdytään sellun ja paperin valmistuksen lisäksi myös puuraaka-aineesta jalostettaviin uusiin tuotteisiin. 

 

Opintojen rakenne

Centria-ammattikorkeakoulun kemiantekniikan insinööriopiskelijana osaat kemian käsitteet, lainalaisuudet ja ilmiöt sekä osaat hyödyntää kemian osaamistasi teolliseen toimintaan. Osaat valita, mitoittaa ja analysoida yksikköprosessit sekä yhdistää ne toimivaksi kokonaisuudeksi. Prosessiautomaation suunnittelu ja käyttäminen sekä tietokoneavusteisen laskennan hyödyntäminen ja simulointi prosessien analysoinnissa kuuluvat myös osaamispakkiisi. Kemiantekniikan insinööriopiskelijana osaat soveltaa kestävän kehityksen periaatetta ja BAT-ajattelua toiminnassasi ja kielitaitosi vastaa kansainvälisen teollisuustoiminnan vaatimuksia, ja ymmärrät yritystoiminnan ja tuotantoprosessien taloudelliset realiteetit. Centria-ammattikorkeakoulun kemiantekniikan koulutuksessa työturvallisuudella on pitkät perinteet ja niin opiskelijatkin saavat turvallisuuskoulutuksen ennen laboratoriotöiden aloittamista. 

Koulutuksen perusopintoihin kuuluvat matemaattiset ja luonnontieteelliset opinnot, kielet sekä talous- ja johtamisopinnot. Ammattiopintoihin kuuluvat yhteiset ammattiopinnot sekä syventävät ammattiopinnot. Yhteisissä ammattiopinnoissa opiskellaan kemiaa, prosessiteknisiä aiheita sekä tehdassuunniteluun liittyviä opintojaksoja.

Centrian ammattikorkeakouluopiskelijana suoritat myös vapaasti valittavia opintojaksoja haluamistaan aihealueista. Opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu, joka suoritetaan pääosin lukukausien välissä. Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen kehitys- tai tutkimushanke, joka toimii siltana opiskelun ja työelämän välillä edistäen opiskelijan siirtymistä ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyössä opiskelija hyödyntää monipuolisesti hankittuja taitoja ja hankkii syventävää osaamista opinnäytetyön aiheesta.

 

Kansainväliset ympyrät odottavat insinööriopiskelijaa

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijana voit suorittaa lukukauden tai lukuvuoden jossakin lukuisista yhteistyökorkeakouluistamme ympäri maailmaa. On myös mahdollista suorittaa kaksoistutkinnon joissakin yhteistyöyliopistoissa. Ammattikorkeakoulumme järjestää lähteville vaihto-opiskelijoille valmennuskurssin, jonka osallistujat tapaavat kaksi kertaa ennen lähtöä ja kerran paluun jälkeen. Opiskeluilmapiiri on myös kotikampuksella hyvin kansainvälinen lukuisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden ansiosta.

 

Edessä monipuolinen urapolku

Kemiantekniikan insinöörikoulutus antaa monipuolista osaamista prosessitekniikan alalta. Työpaikkasi voi löytyä peruskemikaalien tuotannosta, hydrometallurgisilta tehtailta, puun biojalostusteollisuudesta, öljynjalostamoista, elintarviketuotannosta tai vaikka ympäristöalalta. Keskeiset valmiudet antavat laajat mahdollisuudet sijoittua eri prosessi- ja energiateollisuuden tehtäviin. Työ voi olla tuotannossa, hallinnossa tai myyntitehtävissä. Täydentämällä pedagogisilla taidoilla voi myös toimia opetustehtävissä ammatillisessa koulutuksessa.

Kokkolassa on Pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä - puitteet kemiantekniikan opintoihin ovat siis kunnossa. Myös vahvassa kasvussa olevalla kaivosalalla on kova tarve nuorille, osaaville insinööreille.

Centria-ammattikorkeakoulusta valmistuneita kemiantekniikan insinöörejä (AMK) toimii esimerkiksi kemian alalla, metallurgisessa teollisuudessa, puun biojalostuksessa, energiantuotannossa, ympäristöalalla ja opetussektorilla.

 

Puitteet kemiantekniikan insinööriopintoihin kunnossa

Meillä Centria-ammattikorkeakoulussa on erinomaiset teollisuuskontaktit ja opinnäytetyöt tehdään pääsääntöisesti teollisuuteen. Kemiantekniikan opintojaksoilla vieraillaan yrityksissä ja opiskelijat tekevät työelämään liittyviä projekteja opintojen yhteydessä.

Kokkolassa on Pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä. 2000-luvulla Kokkola Industrial Park (KIP) ja koko Kokkola kemian klusterina on kehittynyt huimaa vauhtia. Viimeisen viiden vuoden aikana KIPin alueelle on investoitu 413 miljoonaa euroa ja KIPillä työskentelee jo yli 2200 henkilöä. Kaikkiaan KIPin alueen yritysten osuus suomalaisen kemian ja metalliteollisuuden kokonaisviennistä on 5,3 prosenttia. Alueen globaalit, oman alansa johtavat yritykset ovat hioneet Kokkolassa prosessiosaamisensa maailman huipulle. Puitteet kemiantekniikan opintoihin ovat siis kunnossa!

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat mm. Air Liquide Finland Oy, Boliden Kokkola Oy, CABB Oy, Eurofins Scientific, Freeport Cobalt Oy, Maintpartner Oy, Neste Oil Oyj, Nordkalk Oy Ab, Kokkola Power Oy, Oy Woikoski Ab, Tetra Chemicals Europe Oy, Yara Suomi Oy, UPM-Kymmene Oyj, Stora Enso, Olvi Oyj, First Quantum Minerals Ltd, LKAB (Pohjois-Ruotsi), Boliden Kylylahti, Akkuser Oy, RecAlkaline Oy, Enfucell Oy, SSAB, Mäkelä Alu Oy, Mirka Oy, Keliber Oy, Outokumpu Oy, Agnico Eagle Kittilän kaivos, Outotec Oy, Flowrox Oy ja Weir Minerals Finland Oy.

 

Kemiantekniikan insinöörillä monipuoliset jatko-opintomahdollisuudet 

Valmistumisen jälkeen on mahdollista hakeutua yliopistoon maisterikoulutukseen ja edetä aina tohtorintutkintoon asti. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tarjoaa mahdollisuuden opiskella kemian ja kemiantekniikan maisteriksi ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi. Aiempia opintoja voi hyväksilukea siten, että suoritettavaksi jää täydentäviä opintoja luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon sekä maisterivaiheen opintoja.

Hankittuasi kaksi vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK)-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Teknologiaosaamisen johtamisen -koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.

 Opiskelijatarinat - Environmental Chemistry & Technology

Tomas Chacon Centria AMK  

In the beginning of the studies we go straight to the laboratories which are amazing. The best parts of studying are the laboratory practices, group works and the visits to the industrial places around.

Tomas Chacon

Rahul K.C. Prabin Gautam Centria Amk  

Studying in student-friendly environment

We are Rahul and Prabin from Nepal, and we are studying environmental chemistry and technology to be Bachelor of Engineering.

Rahul: Since my childhood I was really interested in mathematics and science – that is my background.

Prabin: I have already studied science in my high school, so I knew the basics of chemistry. But if you don’t have any background in chemistry, you will learn everything, even the basic things - you don’t need to worry about anything.

Rahul: There are a lot of companies in Kokkola which we are going to visit. That also got me to think that I could work there in the future.

Prabin: Every year we have five or six company visits at least, it is really great.

I did some research about Finland before I came here. I thought I was the only one from Nepal in Finland, but when I got here, I could see so many people from different countries. I feel like home in Finland – that is the best part for me.

If you are thinking about international, student-friendly environment, then you should come to Centria!


Prabin Gautam

Rahul K C

 

 

An unforgettable and wonderful studying time

I am starting my last year of studies at Centria, and I must say that I have enjoyed studying here! I think that the programme was well designed and all the know-ledge I have accumulated will serve me in my future career.  

I believe that environmental problems are, and will continue to be, a serious issue on the global scale. It is the main reason I decide to pursue my studies in this field. I hope that I can contribute in the fight against pollution and help protecting the environment. 

One of the biggest industrial parks in Northern Europe is located in Kokkola. There are many local companies dealing with environmental treatment. The teachers have connections to these companies and many of them have also been working in this
industry, which means that they can provide us students with real hands-on example and know-ledge from the working life. We therefore get practical know-ledge, which is backed up by theory. 

Thanks to their connections, the teachers organize visits to the local companies and different kinds of activities and projects together with them. I very much appreciated being able to see in action the machinery which was mentioned in my books, for instance. 

Kokkola is a quiet seaside and environmentally friendly city. I think a peaceful atmosphere is very suitable for studying, which is the case here at Kokkola! The landscapes are very beautiful, especially during the summer. It might not be a big city, but it has everything you need! 

I think you will grow to love Kokkola pretty fast when you come here!

Yan ZhenxingHae koulutukseen tästä

Näin haet  

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Valitse opetuskieleksi englanti.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

 

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus. Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta


Lisätietoja koulutuksesta:

yliopettaja Staffan Borg 
p. 044 725 0312 
staffan.borg@centria.fi

 

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut
p. 040 80806604 
admissions@centria.fi

 


Seuraa meitä somessa: