ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Insinööri (AMK)

Opiskelu Centria-ammattikorkeakoulun tekniikan alan koulutuksessa on monipuolista ja mielenkiintoista. Insinööritutkinnon voi suorittaa Kokkolassa ja Ylivieskassa.

Tekniikan alan perusopintoihin kuuluu laaja kattaus viestintää, kieliä, matematiikkaa, kemiaa, fysiikkaa ja tietotekniikkaa. Nämä kokonaisuudet yhdessä vapaasti valittavien opintojen kanssa täydentävät tulevien insinöörien ammatillisia valmiuksia. Jokaisessa koulutuksessa on lisäksi omat ammattiopintonsa, joiden avulla opiskelijasta kehittyy oman alansa asiantuntija. Ammattiopinnoista osa on teoreettisia, ja osa käytännönläheisiä laboratorio- ja projektitöitä, jotka tuovat mukavaa vaihtelua koulupäiviin. Opintoihin sisältyy myös yritystoimintaa, johtamista ja työsuhdeasioita, jotka valmentavat tulevaisuuden mahdollisiin esimiestehtäviin.

Opetusmenetelminä käytetään perinteisten luentojen lisäksi myös erilaisia laboratorio- ja ryhmätöitä, työelämän kanssa yhteistyössä toteutettavia projekteja sekä yritysvierailuja. Osan opinnoista voi suorittaa eOppimiskeskus Averkon kautta.

Insinööritutkintoon kuuluu 30 opintopisteen verran harjoittelua, jonka voi suorittaa itselleen parhaiten sopivassa työpaikassa. Käytännönläheisyyttä insinööriopintoihin tuo myös 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja, käytännönläheinen kehitys- tai tutkimushanke, useimmiten teollisuusyrityksen antamista aiheista. Opinnäytetyö yhdessä harjoittelun kanssa perehdyttää opiskelijat käytännön työtehtäviin jo opiskeluaikana, ja monet opiskelijat saavat sitä kautta ensimmäisen vakituisen työpaikan.

Centria-ammattikorkeakoulu tarjoaa insinööriopintoja sekä suomen- että englannin kielellä.

 height= 

Suomenkieliset tutkinnot (päivätoteutukset)

Insinööri (AMK), konetekniikka

Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka

Insinööri (AMK), tuotantotalous

 

Suomenkieliset tutkinnot (monimuotototeutukset)

Insinööri (AMK), konetekniikka (Ylivieska)

Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka (Kokkola)

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka (Ylivieska)

Insinööri (AMK), tuontatotalous (Ylivieska)

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka (Kokkola)

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka (Ylivieska)

 

Englanninkieliset tutkinnot:

Bachelor of Engineering, environmental chemistry and technology

Bachelor of Engineering, industrial management

Bachelor of Engineering, information technology

Bachelor of Engineering, business intelligence technology

Seuraa meitä somessa: