Sosionomi (AMK): Varhaiskasvatuksen täydentävät opinnot sosionomeille

 

  • Koulutus alkaa: 3.6.2019
  • Koulutus päättyy: 31.7.2020
  • Haku alkaa: 15.4.2019
  • Haku päättyy: 7.5.2019
  • Hinta: 600 €
  • Laajuus: 60 op
  • Opetuskieli: Suomi


Opintojakson yleiskuvaus

Koulutus vahvistaa sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneen osaamista varhaiskasvatuksen pedagogiikassa. Mikäli olet suorittanut sosionomi (AMK) -tutkinnon ja suoritat varhaiskasvatuksen kokonaisuuden ennen 31.7.2023, sinulle muodostuu kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään. Koulutukseen voi hakeutua, jos on suorittanut suomalaisen 210 op laajuisen sosionomi (AMK) -tutkinnon hakuajan alkuun mennessä. Tutkintotodistus on esitettävä koulutuksen aloituspäivänä.

Koulutukseen osallistuvalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opintosuunnitelman pohjalta osallistuja suorittaa varhaiskasvatuksen koulutuskokonaisuuden, joka tuottaa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä.

Koulutuksen laajuus: 60 op / n. 1 vuosi

Koulutuksen aloitus: 3.6.2019 klo 9.00-15.00 Centria-ammattikorkeakoulu, Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska

Koulutuksen lähipäivät:   
13.9.2019
4.10.2019
21.11.2019
22.11.2019
29.11.2019
19.12.2019
20.12.2019
8.1.2020
9.1.2020
10.1.2020
25.3.2020
26.3.2020
27.3.2020
29.5.2020 

Hinta: 600 € (alv 0%, arvonlisäveroton palvelu). Koulutus laskutetaan neljässä erässä.

Ilmoittautuminen: 15.4.-7.5.2019

Opiskelijat valitaan koulutukseen hakujärjestyksessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Koulutukseen hyväksytyille ilmoitetaan valinnasta 15.5.2019. Ryhmään otetaan 15 opiskelijaa. Koulutukseen hyväksyttyjen on esitettävä sosionomi (AMK) -tutkintotodistus aloituspäivänä.

Koulutuksen toteutus: Opinnot koostuvat sosionomitutkintoon kuuluvista varhaiskasvatustyön opinnoista. Koulutuksen laajuus on 60 op ja sen kesto on n. 1 vuosi. Opiskelu tapahtuu monimuotoryhmässä henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Monimuotototeutus mahdollistaa yleensä työnteon opiskelun ohella. Opiskelu vaatii kuitenkin joustoa sekä opiskelijalta että työnantajalta. Monimuotototeutus mahdollistaa oman työyhteisön hyödyntämisen oppimisympäristönä. Monimuotototeutuksessa on vähemmän lähipäiviä kuin päivätoteutuksessa, joten opiskelu edellyttää omatoimisuutta ja vastuunkantoa. Lähiopetuspäivien välillä opiskellaan itsenäisesti ja ryhmissä hyödyntäen oppilaitoksen digitaalisia oppimisympäristöjä.

Koulutuksen sisältö:

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka ja oppimisympäristöt:
Varhaiskasvatuksen syventävät opinnot 10 op

Varhaiskasvatuksessa esimiehenä toimiminen:
Työyhteisössä toimiminen ja työyhteisön lähijohtaminen 5 op

Ryhmän ohjaamisen taidot:
Sosiaalialan psykososiaalisten menetelmien ohjaaminen 5 op

Lapsi ja perheen tukeminen:
Perhetyö 5 op

Pedagoginen harjoittelu, varhaiskasvatuksen kehittäminen ja oma ammatillinen kehittyminen:
Harjoittelu 20 op
Kehittämistehtävä 10 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op

 

Yhteystiedot 

Leena Raudaskoski, yliopettaja, sosiaaliala p. 044 4492 557, leena.raudaskoski@centria.fi
Kirsi Herranen-Somero, lehtori, opintopsykologi, p. 044 4492 586, kirsi.herranen-somero@centria.fi
 

 

Seuraa meitä somessa: