Highway to code (H2C)


English
Suomeksi 

 

English

 • Application period: 4th - 24th November 2019 
 • Apply: https://studyinfo.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.94498321267
 • Admission: Student selection results will be published 9th December 2019.
 • Schedule: Training starts 7th January 2020. 
 • Duration: 6 months, 40 ECTS
 • Teaching language: The language of the training’s is mainly English
 • Price: Free of charge
 • Studytype: Multimodal
 • Address: Centria-ammattikorkeakoulu, Vierimaantie 7, Ylivieska and Centria-ammattikorkeakoulu, Talonpojankatu 2, Kokkola
 • For who: Training’s target group are people interested in programming. No prior experience necessary.
 • www.h2c.fi
 • Brochure (pdf)

 

We offer a software development training, where you learn to develop proper, cyber secure software solutions. Highway 2 Code training is university level and free of charge, 6 months.


Basics of Software Technologies and Programming

This course focuses on the management of competence areas related to server software development, including the basics of programming and software engineering from the point of view of processes, methods and programming itself. The programming language used is Python.

The basics of programming, 5 ECTS
• Object-oriented programming

Practical implementation of software projects, 5 ECTS
• Version control
• Design and testing
• Architectures

Agile Customer-oriented Software Development

The agile development of software is important for today’s businesses, and the course will teach the basics and tools of agile development and the role of customer orientation in software development. This course implements Scrum and Jira tools, and applications are created in projects through prototypes, service design and iterative development.

• Scrum as a framework for software development and use of Jira, 5 ECTS
• User interfaces and their development with Adobe XD, 5 ECTS

Secure web applications, 10 ECTS

Application development and information security are an important part of today’s software. It is increasingly important to implement security on challenging software. This course teaches you about skills of how to develop backend application using Python and make them secure

• The Ministry of Finance’s “Vahti” guidelines as a source 
• Programming exercises (Python)
• Development of Restful backend applications with Python

Internship (6 weeks), 10 ECTS

 

Who

The applicant is required to have the willingness and enthusiasm to develop his or her own skills. The applicant benefits of logical thinking abilities and skills of problem solving. Previous experience of programming is beneficial but not mandatory.

 

Why

After the training, the student is ready for jobs in software business. Companies get the software experts they need for employees.

 

Execution of the training

Training is provided in Finnish and in English. Implementation is partly online studies and can be done alongside work. The trainings is primarily offered for people who complete the training, but it is also possible to apply for individual courses.

 

Partners

In addition to Centria, H2C-training is given by Universities of Applied Sciences in Vaasa, Turku, Jyväskylä, Kajaani and Oulu.

 

Application period

Application period for the training is 4th - 24th November 2019. Please apply online www.studyinfo.fi (Direct link coming soon).

 

Further information 


Training

Jari Isohanni 
tel. 040 669 0690
jari.isohanni@centria.fi


Applying

Admissions Services
tel. 044 725 0081
admissions@centria.fi

 
Suomeksi

 • Hakuaika: 4.11. – 24.11.2019
 • Hakeminen: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.94498321267
 • Opiskelijavalinta: Opiskelijavalinnat tehdään 9.12.2019 mennessä.
 • Koulutus alkaa: 7.1.2020
 • Opintojen laajuus: 40 op
 • Koulutuksen kesto: noin 6 kk
 • Opetuskieli: suomi ja englanti
 • Maksullinen: ei
 • Opintomuoto: monimuotototeutus
 • Osoite: Centria-ammattikorkeakoulu, Vierimaantie 7, Ylivieska ja Centria-ammattikorkeakoulu, Talonpojankatu 2, Kokkola
 • www.h2c.fi
 • Esite (pdf)

 

Tarjoamme ohjelmistokehityksen koulutuksen, jossa opit kehittämään asianmukaisia tietoturvallisia ohjelmointiratkaisuja. Highway 2 Code -koulutus on korkeakoulutasoinen, ilmainen ja kestää kuusi kuukautta.

Koulutus keskittyy ohjelmisto-osaajien kouluttamiseen ohjelmistokehitystä tekevien toimijoiden tarpeisiin. Koulutus koostuu ammattikorkeakoulujen opintopoluista, jotka ovat opiskelijan vapaasti valittavissa. Opintopolut on suunniteltu alueiden tarpeiden mukaan, joten opiskelijan työllistymisen kannalta on kannattavaa valita sen ammattikorkeakoulun opintopolku, jonka alueelle haluaa työllistyä. Eri opintopolkujen moduleja voi valita myös ristiin.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma. H2C-koulutuksen opintokokonaisuus on mahdollista liittää osaksi Centria-ammattikorkeakoulun insinööri (AMK) -tutkintoa.
Insinööri (AMK) -tutkintoon tulee hakeutua erikseen joko yhteishaun tai muun tutkintoon johtavan koulutuksen hakeutumisväylän kautta.

 


Opintojen rakenne Centriassa


Ohjelmoinnin ja ohjelmistotekniikan perusteet, 10 op

Tällä opintojaksolla panostetaan erityisesti palvelinohjelmistojen kehittämiseen liittyvien osaamisalueiden hallintaan, mikä käsittää ohjelmoinnin sekä ohjelmistotekniikan perusteita niin prosessien, menetelmien kuin itse ohjelmoinnin näkökulmasta. Käytettävä ohjelmointikieli on Python.

Ohjelmoinnin perusteet

 • Ohjelmoinnin perusteet, Python
 • Olio-ohjelmointi


Ohjelmistoprojektien toteuttaminen käytännössä

 • Versionhallinta
 • Suunnittelu ja testaus
 • Arkkitehtuurit

Ketterä asiakaslähtöinen ohjelmistokehittäminen, 10 op

Ohjelmistojen ketterä kehittäminen on tärkeää tämän päivän yrityksissä ja opintojaksolla opitaan ketterän kehittämisen perusteet ja työkalut sekä asiakaslähtöisyyden roolia ohjelmistokehityksessä. Tällä opintojaksolla mm. Scrum ja Jira-työkalut ovat vahvasti käytössä ja prototyyppien, palvelumuotoilun sekä iteratiivisen kehittämisen kautta luodaan projektimuotoisesti sovelluksia

 • Scrum ohjelmistokehityksen viitekehyksenä ja Jiran käyttö
 • Käyttöliittymät ja niiden kehittäminen Adobe XD -työkalulla

Tietoturvalliset Web-sovellukset, 10 op

Sovellusten kehittäminen ja tietoturvan huomioiminen ovat tärkeä osa nykypäivän ohjelmistoja, haastavat ohjelmistot on entistä tärkeämpää toteuttaa tietoturvallisena. Tällä opintojaksolla opitaan tietoturvallisten web-sovellusten kehittämistä käyttämällä Python ohjelmointi..

 • Lähteenä valtiovarainministeriön Vahti-ohjeistus
 • Ohjelmointiharjoituksia (Python)
 • REST-palvelimen ohjelmointi Pythonilla


Työssäoppiminen (6 viikkoa), 10 op

 

Valintaperusteet

Hakijalta edellytetään halukkuutta ja innokkuutta kehittää omaa osaamistaan. Hakijalle on eduksi looginen ajattelukyky sekä ongelmanratkaisutaidot. Aikaisempi kokemus ohjelmoinnista on eduksi mutta ei pakollista.

 

Joustavaa opiskelua

Koulutus toteutetaan suomen ja englannin kielellä. Toteutus on osittain verkko-opetusta ja sen voi suorittaa työn ohella. Ensisijaisesti haetaan henkilöitä, jotka suorittavat koko koulutuksen, mutta haku yksittäisiin kursseihin voi myös tulla kysymykseen.

 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Koulutus toteutetaan yhteistyössä eri ammattikorkeakoulujen kesken. Hankkeeseen osallistuvat Centria-AMK, Oulun AMK, Kajaanin AMK, Vaasan AMK, Jyväskylän AMK ja Turun AMK. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja: www.h2c.fi 

 

Näin haet

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi. (Suora linkki julkaistaan hakuajan alkaessa)

 

Yhteystiedot:


Lisätietoja koulutuksesta
Lehtori Jari Isohanni
p. 040 669 0690
jari.isohanni@centria.fi


Lisätietoja hakemisesta:
Hakijapalvelut 
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fi

 

 

Seuraa meitä somessa: