Digitaalinen liiketoiminta, muuntokoulutus, Tradenomi (AMK) 

 

  • Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
  • Hakuaika: 21.10. - 8.11.2019 (haku päättyy klo 15.00) 
  • Koulutus alkaa: Tammikuussa 2020 (Talonpojankatu 2, Kokkola)
  • Koulutuksen laajuus: 210 opintopistettä
  • Suunniteltu kesto: 1-2 vuotta riippuen aiemmista opinnoista, edellytys minimissään noin 90 opintopistettä hyväksiluettavia aiempia opintoja
  • Osoite: Centria-ammattikorkeakoulu, Talonpojankatu 2, Kokkola
  • Maksullinen: ei
  • Opetusaika: päiväopetus, iltaopetus, viikonloppuopetus, ajasta ja paikasta riippumaton verkko-opetus
  • Opetustapa: etäopetus, lähiopetus, tuettu verkko-opetus
  • Opiskelumuoto: ohjattu opiskelu, verkko-opiskelu, monimuoto-opetus

Hae koulutukseen tästä

Digitaalisen liiketoiminnan muuntokoulutuksessa (Tradenomi AMK) syvennytään erityisesti taitoihin ja osaamiseen, joita tarvitaan yritysten organisaatioiden digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä.

 

Opintojen rakenne

Digitaalisen liiketoiminnan tradenomitutkintoon johtava Kokkolassa toteutettava koulutus sisältää opiskelijan yksilöllisen tarpeen mukaan liiketalouden perustaitojen päivittämistä, minkä jälkeen syvennytään henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti digitaalisen liiketoiminnan teemoihin kuten; toiminnanohjaus, palvelumuotoilu, tiedonhallinta ja data-analytiikka, digitaalinen myynti ja markkinointi.

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet soveltuvan korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinnon tai joilla on suoritettuna riittävä määrä (vähintään noin 90 opintopistettä) tutkintoon hyväksiluettavissa olevia opintoja. Koulutus kestää 1 - 2 vuotta aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen. 

Uramahdollisuudet

Yleisesti Tradenomin tutkinto antaa valmiuksia sijoittua moniin erityyppisiin tehtäviin. Tutkinnon vahvuus ovatkin monipuoliset työllistymismahdollisuudet, eli tradenomit eivät valmistu vain tiettyyn tehtävään tai ammattiin. Tutkinnon monimuotoinen oppiminen tarjoaa lukuisia eri mahdollisuuksia. Suurin osa valmistuneista työskentelee yksityisissä yrityksissä erilaisissa liiketaloudellisissa tehtävissä. Myös julkissektorin työpaikoissa on kysyntää tradenomeille. Tehtävät vaihtelevat käytännön suorittavista tehtävistä päällikkötason ja aina ylimmän johdon tehtäviin. Tradenomeja työskentelee monilla eri tehtävänimikkeillä esim. myynti- ja markkinointitehtävissä, taloushallinnon ja yleishallinnon tehtävissä sekä kehitystehtävissä. Osa tradenomeista haluaa perustaa myös oman yrityksen, mistä meillä on hyviä esimerkkejä. Yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat saavat opintojensa aikana kannustusta ja tukea oman liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Muuntokoulutuksen tavoitteena on kehittää erityisesti opiskelijoiden kyvykkyyttä työskennellä esimerkiksi yritysten digitaalisen liiketoiminnan kehittämistehtävissä, tietojärjestelmien pääkäyttäjänä ja asiantuntijana, asiantuntijayrityksissä palvelun tuottajana ja PK-sektorin palveluliiketoiminnassa. Koulutuksesta valmistuneiden tyypillisiä työtehtäviä ovat: asiakkuuspäällikkö, tuotepäällikkö, controller, toiminnanohjausjärjestelmän pääkäyttäjä.

Pätevyys

Koulutuksessa suoritetaan Tradenomi (AMK) tutkinto digitaalisen liiketoiminnan painotuksella.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Koulutushanke on osa laajempaa hankekokonaisuutta, joka toteutetaan Centria-ammattikorkeakoulun, Lapin ammattikorkeakoulun, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston kesken.

Muuntokoulutus toteutetaan osana POST-IT -hanketta, johon olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Hankittuasi kaksi vuotta alan työkokemusta tradenomi (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon liiketoimintaosaamisen koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Tradenomin tutkinto antaa hyvän pohjan ja hakukelpoisuuden myös kauppatieteiden maisteriopintoihin eri yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa suomessa ja ulkomailla. 
 

Näin haet 

Haku koulutukseen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Hae koulutukseen tästä


Yhteystiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Marko Ovaskainen, koulutusalapäällikkö
p. 044 725 0435
marko.ovaskainen@centria.fi

Ville Lehtinen, muuntokouluksen koordinaattori
p. 040 192 8921
ville.lehtinen@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut 
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fi


   
Seuraa meitä somessa: